Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ağustos 2020 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Dokuz Eylül Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Ağustos 2020 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Dokuz Eylül Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Şubat 2020 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Dokuz Eylül Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Şubat 2020 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Ege Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Haziran 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Ege Üniversitesi-Ahmet Burak

  Ege Üniversitesi

 • Haziran 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Ege Üniversitesi-Miray Doğan

  Ege Üniversitesi

 • Haziran 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Ege Üniversitesi -Hale Özbaş

  Ege Üniversitesi

 • Mart 2019 Tez Savunma (Doktora)

  Adnan Menderes Üniversitesi-Ayşegül Dönmez

  Doktora Tez Savunma

 • Haziran 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Ege Üniversitesi-Dilşad Bakır

  Yüksek Lisans Savunma Jürisi

 • Haziran 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Dokuz Eylül Üniversitesi-Atıl İdi

  Yüksek Lisans Jürisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Haziran 2017

 • Haziran 2016 Tez Savunma (Doktora)

  Dokuz Eylül Üniversitesi-Fatma Kesik

  Doktora Jürisi, dokuz Eylül Üniversitesi, Haziran 2016.

 • Haziran 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Dokuz Eylül Üniversitesi-Ferhat Çıkrıkçı

  Tez Savunma Jürisi

 • Haziran 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Dokuz Eylül Üniversitesi-Tuğçe Kaçar

  Yüksek Lisans Savunma

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2019 - Devam Ediyor Ege Eğitim Dergisi

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2012 - Devam Ediyor e-International Journal of Educational Research

  Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Ekim 2018 Turkish Studies

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2018 Cogent Education

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2018 Studies in Higher Education

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2018 Ege Eğitim Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2018 European Journal of Education Reserach

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2018 International of Scientific and Technological Research

  Diğer Dergiler

 • Ağustos 2018 International Journal of Human Sciences

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ağustos 2018 Milli Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2018 European Journal of Education Research

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2018 International Journal of Human Sciences

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2018 Studies in Higher Education

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2018 Milli Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2018 Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2017 e- International Journal of Educational Research

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2017 Asia-Pacific Education Researcher (TAPE)

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2017 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2017 Sakarya University Journal of Education

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2017 Cogent Education

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2017 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2017 Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2017 Studies In Higher Education

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2016 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2016 Cogent Education

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Şubat 2016 Studies in Higher Education

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2015 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2015 Studies in Higher Education

  SSCI Kapsamındaki Dergi