Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison scientific research projects of education faculties

Studies In Higher Education, cilt.40, ss.1-16, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Okul Müdürlerinin Ders Denetimlerine İlişkin Müdür ve Öğretmen Görüşleri

Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Views of School Improvement Coordinators on Peers and School Observation

Leadership in Education, cilt.3, ss.25-41, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okulların finansman yönetimi açısından okul yöneticilerinin politik becerileri

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretimde Çalışan Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Becerileri ile Okul Sağlığı Algıları Arasındaki İlişki

Opus Uluslararası toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.13, ss.223-262, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Yönetiminde Öğretmenlerin Öğretimsel Liderlik Rolleri

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.19-44, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öğretimsel Liderlik Rollerine İlişkin Görüşleri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.473-503, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okulun İnsan Kaynağının Bir Öğesi Olarak Okul Yardımcı Personellerinin Anılarının İncelenmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.363-391, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okul Yöneticilerinin Görüşleri Doğrultusunda Eğitim Finansmanı Politikaları: Sorunlar, Nedenler ve Çözümler

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.689-714, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yöneticilerin Liderlik Davranışlarının Öğretmenlere Yansıyan Sonuçları Bir Meta Analiz Çalışması

celal bayar üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, cilt.14, ss.259-294, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Training with TQM on the Perceptions of Teachers about the Quality of Schools

Universal Journal of Educational Research, cilt.4, ss.2126-2133, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokul ve Ortaokul Yöneticilerinin Kişilik Özellikleri İle Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi İzmir İli Örneği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğiitm Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.120-143, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Faculties Members Perspectives and Metaphors Towards Universities Functions A Case Study in Education Faculties

US-China Education Review B, cilt.4, ss.796-807, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Araştırma Görevlilerinin Bilim İnsanı Yetiştirme Sürecine İlişkin Görüşleri

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.22, ss.1009-1034, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ilköğretim Okullarında Türkiye nin Avrupa Birliği ne Uyumuna Ilişkin Nitel Bir Araştırma

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.38-57, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Kurumlarında Mobbing Uygulamalarına İlişkin Nitel Bir Araştırma

Sakarya University Journal of Education, cilt.4, ss.62-80, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği Kimliğini Yordayan Değişkenlerin Eğitim Kurumlarında İncelenmesi

e -International Journal of Educational Research, cilt.4, ss.78-99, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği Kimliği Ölçeğinin Eşdeğerlik Uyarlaması

Akademik Bakış Dergisi, ss.120, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının bilgi toplumunda değerlere ilişkin görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.17, ss.5-28, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarında Duygusal Zekâ Problem Çözme Ve Akademik Başarı Ilişkisi

Akademik Bakış Dergisi, ss.1-23, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İlkokul ve Ortaokullardaki Okul Geliştirme Uygulamalarının İncelenmesi: Bir Durum Çalışması.

VII. Internetional Eurasian Educational Research Congress, Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2020

Views of School Improvement Coordinators on Peers and School Observation

European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management Conference (ENIRDELM 2019), Ljubljana, Slovenya, 19 - 22 Eylül 2019

A Scale Development Study on the Schools Areas to be Improved

7th European Conference on Education (ECE2019), London, Kanada, 19 - 21 Temmuz 2019, ss.104 Creative Commons License

The Roles of Civil Society Organizations and Public Education Centres in Adult Education

The European Conference on Education, London, İngiltere, 19 - 21 Temmuz 2019

From Organizational Improvement as a Tool of Change Management towards School Improvement Practices

MIRDEC-3rd, 2017, Conference on Social Science, Economics, Business and Education, Budapest, Macaristan, 4 - 06 Haziran 2017 identifier

The Change of Teacher Candidates Metaphors On Teaching Profession Before and After Pedagogical Formation Training Course

International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Budapest 2017 (IAC-TELI 2017), Budapest, Macaristan, 14 - 15 Nisan 2017

The Views of Secondary School Administrators about the Management of Cultural Differences in their School

International Journal of Arts and Sciences (IJAS) International Conference for Education., Almanya, 21 - 24 Haziran 2016

Continuity in educational Supervision: A Case Study

International Conference on New Horizons in Education 2013, İtalya, 25 - 27 Haziran 2013 identifier identifier identifier

Eğitim Fakültelerinde Gerçekleştirilen Bilimsel Araştırma Projelerinin İncelenmesi

6. Eğitim Yönetimi Sempozyumu, Kıbrıs (Kktc), 16 Nisan - 17 Kasım 2011

Eğitim Fakültelerinin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Katkısı

18.Eğitim Bilimleri Kurultayı, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009

Öğretmen Adaylarına Göre 21. Yüzyılda İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yöneticilik Nitelikleri

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitim Sisteminde Değişimlerin ve Reformların Nitelikleri Bağlamında Okul Yöneticilerinin Görüşlerinin İncelenmesi

Eğitim Yönetimi Araştırmaları, Sadegül Akbaba Altun, Deniz Örücü, Kadir Beycioğlu, Yaşar Kondakçı, Serkan Koşar, Editör, Pegem Akademi, 2017

EĞİTİM DENETİMİ

EĞİTBİLİM PEDANDRAGOJİ, ERDAL TOPRAKÇI, Editör, ÜTOPYA YAYINEVİ, ss.311-338, 2016

ANILARLA ÖĞRETMENLİK

PEGEMA YAYINCILIK, Ankara, 2015