Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Ulusal 2. Kalıtsal Metabolik Hastalıklar Laboratuvarı Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Kocaeli, Türkiye

 • 2019 Uluslararası KBUD Kongre & LAB EXPO 2019

  Davetli Konuşmacı

  Kocaeli, Türkiye

 • 2019 2. Uluslararası Kanser ve İyon Kanalları Kongresi

  Moderatör

  İzmir, Türkiye

 • 2018 Uluslararası katılımlı Kongre & Lab Expo 2018

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 VI. ULUSLARARASI KATILIMLI LİZOZOMAL HASTALIKLAR KONGRESİ.

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 UALL Annual Meeting

  Panelist

  Coventry, İngiltere

 • 2018 UALL Annual Meeting

  Davetli Konuşmacı

  Coventry, İngiltere

 • 2018 VI. ULUSLARARASI KATILIMLI LİZOZOMAL HASTALIKLAR KONGRESİ

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 UALL Annual meeting

  Katılımcı

  London, İngiltere

 • 2018 III. Türkiye in vitro Diyagnostik Sempozyumu: Endokrin ve Metabolik Hastalıklar, Tanıdan Tedaviye Biyobelirteçler

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 Uluslararası Katılımlı Kongre & Lab Expo 2015,

  Davetli Konuşmacı

  Elazığ, Türkiye

 • 2014 IFCC Eurolabmed

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Fachgruppe Affinity – Mass Spectrometry International Workshop.

  Davetli Konuşmacı

  Munich, Almanya

 • 2012 XXIV. Ulusal Biyokimya Kongresi

  Oturum Başkanı

  Konya, Türkiye

 • 2011 Sürekli eğitim sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Muğla, Türkiye

 • 2010 Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2010 4th International conference on Paraoxonases.

  Davetli Konuşmacı

  Barcelona, İspanya

 • 2008 . 20.Ulusal Biyokimya Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2007 KBUD

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2007 KBUD

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2006 2nd International conference on Paraoxonases.

  Davetli Konuşmacı

  Pecs, Macaristan

Ödüller

 • Şubat 2019 Best presentation award (sözlü bildiri).Cytotoxic Effect Of Biologically Transformed Propolis On Hct116 Human Colon Cancer Cells.

  ICFNNP 2019 : International Conference On Functional Foods And Natural Products.

 • Ekim 2018 En İyi Poster 2.lik Ödülü

  Uluslararası Biyokimya Kongresi

 • Ekim 2018 En iyi poster ödülü - Best poster award

  5Th Eflm-Uems European Joint Congress İn Laboratory Medcine

 • Nisan 2018 En iyi çalışma ödülü

  Vı. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi

 • Mart 2018 En iyi bildiri ödülü, Biyolojik olarak transforme edilen propolis örneklerinin HCT-116 kolon kanseri hücrelerinde sitotoksik etkisi

  4. Ege Hematoloji Kongresi

 • Kasım 2017 En iyi poster ödülü-birincilik, Biologically transformed Propolis Exhibits Cytotoxic Effect on A375 Malignant Melanoma Cells In Vitro

  2nd International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, Kayseri 08-11 November 2017.

 • Temmuz 2016 Sözlü bildiri ödülü,Effect of Reflexology Applied Before Coronary Angiography and Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty on Individuals’ Anxiety, Stress and Cortisol Levels

  1. Uluslararası ve 3. Ulusal Tamamlayıcı terapiler ve destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi

 • Temmuz 2013 sözlü bildiri üçüncülük ödülü, Ratlarda Gentamisin İle Oluşturulan Akut Böbrek Yetmezliğinde Palosuranin Etkisi

  Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

 • Mart 2013 poster birincilik ödülü, İdrar Gamma-Glutamyl Transpeptidase Düzeyi Akut Böbrek Hasarini Gösterebilir Mi?

  XV. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

 • Haziran 2012 en iyi Poster ödülü, Adriamisin ilişikili deneysel nefrotik sendrom modelinde oktreotidin serbest oksijen radikal aracılıklı böbrek patolojisi üzerine olan etkisi.

  Anadolu Böbrek vakfı

 • Nisan 2012 Poster ikincilik ödülü, Reference Intervals Of Some Lysosomal Enzymes In Drıed Blood Spot Of Newborn.

  Türk Biyokmya Derneği 24. Ulusal Kongresi

 • Mayıs 2011 “Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı”, “Kanıta dayalı kılavuzların yapılandırılması ve kullanılması” ve “Kılavuzlara kritik eleştirel değer biçilmesi” bölümleri.

  2011-Tuba Mansiyon Ödülü

 • Mart 2011 Poster 2.lik ödülü, Dislipidemik çocuklarda plazmaferezin endotel disfonksiyonuna ve trombosit aktivasyonuna etkisi.

  XI. Metabolik hastalıklar ve beslenme kongresi

 • Mayıs 2010 üçüncülük “Matriks metalloproteinaz inhibitörü doksisiklinin periton sklerozuna etkisi”

  2010-Türk Nefroloji Derneği 27. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi en iyi bildiri ödülü

 • Nisan 2010 Poster ödülü.Perimenopozal Depresyonda MAO-A VNTR Gen Polimofizminin Rolü

  Türk Biyokmya Derneği 22. Ulusal Kongresi

 • Mayıs 2009 üçüncülük-“Kontrast ile indüklenmiş nefropatide Nebivololün önleyici etkisi”.

  2009-Roche Tıp Araştırma Ödülü

 • Mayıs 2003 Poster 2.lik ödülü

  Klinik Biyokimya Uzmanlar Derneği 1. Ulusal Kongresi

 • Mayıs 1992 Poster 1.lik ödülü: "Eritrositer antioksidan enzimlerde yaşa bağlı değişiklikler"

  XI. Ulusal Biyokimya Kongresi,Antalya

Burslar

 • 1996 - Devam Ediyor Vascular endothelium: Pharmacologic and genetic manipulations

  NATO

 • 1994 - Devam Ediyor Modulation of cellular responses in toxicity

  NATO

 • 1993 - Devam Ediyor "Biochemistry of membrane transport" kursu

  Diğer Uluslararası Organizasyonlar

 • 1992 - Devam Ediyor FEBS bursu: "Techniques in cell biology" kursu,Aarhus-Danimarka

  Diğer Uluslararası Organizasyonlar

 • 2000 - 2010 IFCC Professional Scientific Exchange Programme ve FEBS short term fellowship

  Diğer Uluslararası Organizasyonlar

 • 2002 - 2002 18th ICCC Kongresi katılım bursu

  Diğer Uluslararası Organizasyonlar

 • 1998 - 1998 “Peptidergic G-protein coupled receptors: from basic research to clinical applications”

  NATO

 • 1991 - 1991 IV th International Congress on Hormones and Cancer, Amsterdam-Hollanda

  Diğer Uluslararası Organizasyonlar

 • 1989 - 1989 TUBİTAK bursu: Temel Hematoloji ve Biokimya lisansüstü yaz okulu, Adana

  TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1264

h-indeksi (WOS): 19

Davetli Konuşmalar

 • Ekim 2019 Doğumsal Metabolizma Hastalıklarında Biyobelirteçler

  Konferans

  Uluslararası Lab&Expo 2019, Türkiye

 • Ekim 2019 TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ VE UYGULAMADAKİ DENEYİMLER PANELİ

  Konferans

  Ulsuslararası Lab Expo 2020, Türkiye

 • Mart 2018 International Panel

  Konferans

  UALL Annual meeting, İngiltere

 • Mart 2018 Evaluation of Lİfelong learning database as a strategy for future learning environment.

  Çalıştay

  UALL Annual meeting, İngiltere

 • Nisan 2017 International Panel

  Konferans

  UALL Annual Meeting, İngiltere

 • Nisan 2017 Developing International partnerships between the UK and Turkey: problems and possiblities

  Çalıştay

  UALL Annual meeting, İngiltere

 • Nisan 2016 Lizozomal hastalıklarda biyobelirteçler. “Lizozomal hastalıklarda tanı kursu”

  Çalıştay

  Metabolizma derneği, Türkiye

 • Mart 2016 International Panel

  Konferans

  UALL Annual meeting, İngiltere

 • Eylül 2015 Kolesterol metabolizmasında lizozomların rolü

  Konferans

  KBUD, Türkiye

 • Ağustos 2013 Clinical and Laboratory Practices in Lysosomal Storage Disease Diagnosis

  Konferans

  Universitaet Konstanz, Almanya

 • Eylül 2012 27. TS EN ISO 15189 Denetim Süreci: Standart ne istiyor Laboratuvar nasıl yorumluyor?

  Konferans

  TBD KOngre, Türkiye

 • Eylül 2012 26. EC4 2012 Avrupa Uzmanlık Eğitim Müfredatı konusunda bilgilendirme

  Konferans

  TBD KOngre, Türkiye

 • Mayıs 2012 Dünyada ve Türkiye de Sürekli eğitim-

  Konferans

  Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye

 • Nisan 2012 24. Sistematik derlemelerin değerlendirilmesi - Kanıta dayalı tıp ve laboratuvar tıbbı uygulamaları sistematiği

  Çalıştay

  Türk Biyokimya Derneği, Türkiye

 • Eylül 2011 17. Organizasyon ve yönetim sorumluluğu- TS EN ISO 15189 ve Klinik Laboratuvarlarda akreditasyon eğitimi

  Çalıştay

  Ege Üniversitesi, Türkiye

 • Eylül 2011 16. iso15189 ve tıbbi laboratuvarların akreditasyonu

  Çalıştay

  Ege Üniversitesi, Türkiye

 • Mayıs 2011 21. Sürekli eğitim merkezlerinin hayat boyu öğrenmedeki rolü- Bologna sürecinin Türkiye’de uygulanması-

  Konferans

  YÖK, Türkiye

 • Mart 2011 13. Organizasyon ve yönetim sorumluluğu-TS EN ISO 15189 ve Klinik Laboratuvarlarda akreditasyon eğitimi

  Çalıştay

  Türk Biyokimya Derneği, Türkiye

 • Ekim 2008 Mezuniyet sonrası sürekli eğitim

  Konferans

  20 TBD kongresi, Türkiye

 • Nisan 2008 Course on Evidence Based Laboratory Medicine

  Çalıştay

  IFCC workshop, Türkiye

 • Nisan 2008 4. Proje yazma çalıştayı

  Çalıştay

  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye

 • Ekim 2007 Araştırma Önerilerinin Hazırlanması,Yazım Ve Sunumu

  Konferans

  KBUD, Türkiye

 • Ekim 2007 Internet kaynaklı eğitimler, Uzaktan eğitim, Burslar ve Kurslar

  Konferans

  KBUD, Türkiye

 • Ekim 2007 Uzmanlık eğitiminde akreditasyon

  Konferans

  KBUD, Türkiye

 • Mart 2001 Ateroskleroz erken tanısında yeni görüşler; endotel ve inflamasyon göstergeleri

  Konferans

  TBD, Türkiye

 • Nisan 2000 Enzim standardizasyonu

  Çalıştay

  Klinik Laboratuarlarda Standardizasyon ve Kalite Güvencesi, Türkiye

 • Kasım 1998 Enzim standardizasyonu

  Çalıştay

  Klinik Laboratuarlarda Standardizasyon ve Kalite Güvencesi, Türkiye

 • Şubat 1998 Enzim standardizasyonu

  Çalıştay

  Klinik Laboratuarlarda Standardizasyon ve Kalite Güvencesi, Türkiye

 • Şubat 1993 Tumor markerlar

  Konferans

  Türk Biyokimya Derneği, Türkiye