Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Eylül 2018 Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

  İzmir Katip Çelebi

  Panoramik Radyografi Kullanarak Türk popülasyonunda dişlerdeki transpozisyon ve transmigrasyon dıklığının araştırılması

 • Aralık 2016 Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

  Erciyes Üniversitesi

  Bruksizmi ve Kassal Temporal Eklem Düzensizliği olan bireylerde masseter ve temporal kasların ultrasonografik değerlendirilmesi

 • Aralık 2015 Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

  Ege Üniversitesi

  Ege üniversitesi dişhekimliği fakültesine başvuran hastalarda maksiller sinüs anatomisi patolojisi ve varyasyonlarının dental volümetrik tomografi ile değerlendirilmesi

Bilimsel Hakemlikler

 • Ekim 2018 Journal of oral radiology

  SCI Kapsamındaki Dergi