Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografide Rastlantısal Bulgular

Dentomaksillofasiyal Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi: Temel Prensipler, Teknikler ve Klinik Uygulamalar, 2019 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Does the state of dentition effect the type of stylohyoid chain calcification pattern?

SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY, cilt.38, ss.817-823, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of hydroxychloroquine on salivary flow rates and oral complaints of Sjogren patients: a prospective sample study

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, cilt.110, ss.62-67, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Facial subcutaneous calcinosis and mandibular resorption in systemic sclerosis: a case report

DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY, cilt.36, ss.172-174, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Burun-Paranazal Sinüsler ve Sinonazal Patolojiler

Türkiye klinikleriDentomaksillofasiyal Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi: Temel Prensipler, Teknikler ve Klinik Uygulamala, ss.56-64, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Paranazal Sinüsler ve orta yüz bölgesinin ultrasonografik Anatomisi

Türkiye Klinikleri, cilt.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Impact of Buccotherm on xerostomia a single blind study

Spec Care Dentist., cilt.35, ss.1-7, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Impact of Buccotherm (R) on xerostomia: a single blind study

SPECIAL CARE IN DENTISTRY, cilt.35, ss.1-7, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

In vitro antimicrobial effects of commercially available mouth wetting agents

Special Care in Dentistry, cilt.34, ss.123-128, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Kendinden banyolu filmlerin densiteleri: Kantitatif bir değerlendirme

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.115-119, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntranazal ektopik diş: Olgu Raporu

HÜ Dişhek Fak Derg, cilt.29, ss.19-22, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kronik travma nedeni ile oluşan bukkal skuamoz hücreli karsinom: olgu sunumu

Türk dişhekimleri Birliği 23. uluslararası dişhekimliği kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

Bukkal boşlukta kavernöz hemanjiyom: olgu raporu

Türk dişhekimleri Birliği 23. uluslararası dişhekimliği kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

Sodyum Hipokloritin yanlışlıkla doku içerisine enjeksiyonu

Türk Dişhekimleri Birliği 23. uluslararası dişhelimliği kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

Evaluation of Anatomic Landmarkers of The Maxillary Sinus which are lmportant in Surgical 0perations Using Limited Cone Beam Computed Tomography

Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2nd International Congress “7th Scientific Meeting, Eskişehir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017

Rinolit Bulgularının dental Volumetrik Tomografi ile değerlendirilmesi

Oral Diagnoz ve Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi, 13 - 15 Nisan 2017

pANORAMİK VE TOMOGRAFİK RADYOGRAFİ DEĞERLENDİRMEDE ÖNEMLİ İPUÇLARI

13. TERMODENTAL SEMPOZYUMU, Türkiye, 2 - 03 Aralık 2016

YUMUŞAK DOKU LEZYONLARI TANI VE TEDAVİDE ÖNEMLİ İPUÇLARI

TDB 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 19-21 Mayıs 2016, 19 - 21 Mayıs 2016

APİKAL LEZYONLU MAKSİLLER PREMOLAR VE MOLAR DİŞLERDE SİNÜS MEMBRAN KALINLIĞI VE

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ, 17 - 19 Nisan 2015

POST TRAVMATİK KONDİLER HİPERPLAZİNİN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ OLGU SUNUMU

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ ULUSLARARASI KONGRESİ, 17 - 19 Nisan 2015

APİKAL LEZYONLU MAKSİLLER PREMOLAR VE MOLAR DİŞLERDE SİNÜS MEMBRAN KALINLIĞI VE APİKAL KEMİK MİKTARININ DENTAL VOLUMETRİK TOMOGRAFİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRME

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ 6. ULUSAL SEMPOZYUMU VE 1.ULUSLARARASI KATILIMLI KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

BİSFOSFONATA BAĞLI OSTEONEKROZ (BON) OLGULARINDA MANDİBULAR KEMİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ: PRELİMİNER KANTİTATİF BİR ÇALIŞMA

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ 6. ULUSAL SEMPOZYUMU VE 1.ULUSLARARASI KATILIMLI KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

DENTAL VOLUMETRİK TOMOGRAFİ

MANİSA DİŞHEKİMLERİ ODASI, Türkiye, 7 - 09 Mart 2015

OLGULARLA TME DÜZENSİZLİKLERİNİN TANI VE TEDAVİSİ

22. ULUSLARASI KONGRE VE SERGİSİ, 27 - 29 Kasım 2013

GERİATRİK DİŞHEKİMLİĞİ

20. EGE BÖLGESİ ULUSLARARASI KONGRE VE SERGİSİ, 8 - 10 Kasım 2013

Turkish Dental Students Knowledge On Oral Cancer Treatment Modalities

4th World Congress of the International Academy of Oral Oncology (IAOO), Atina, Yunanistan, 15 - 18 Mayıs 2013 identifier

Evaluating the effect of menopause on stylohyoid complex calcification

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2013

Comparison of Diagnostic Utility of Conventional Panoramic Films with Laser Printed and Monitor Displayed Panoramic Images

11th Congress of the European Academy of Dentomaxillofacial Radiology, Budapeşte, Macaristan, 25 Haziran 2008, cilt.1, ss.54

Diagnostic quality of digitally filtered and conventional panoramic radiographs on the detection of anatomical structures

11th Congress of the European Academy of Dentomaxilllofacial Radiology,, Budapeşte, Macaristan, 25 Haziran 2008, ss.61-62

Perceptibility curve test for digital radiographs before and after application of various enhancement methods

10th European Congress of Dentomaxilllofacial Radiology,, Leuven, Belçika, 31 Mayıs 2006, ss.106

Dişhekimlerinin dental implant uygulamaları öncesindeki radyografik tercihleri

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 29 Eylül 2005, ss.225

Kitap & Kitap Bölümleri

HASTA ÖRNEKLERİ

Baş Boyun Anatomisi, Atamaz P.Y., Editör, Ankara Adana Nobel Kitabevi, Ankara, ss.503-509, 2019

Engelliliğin Saptanması ve Etik, Sağlık Hakkı ve Etik

Engellilik ve Etik, , Editör, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, İzmir, ss.14-17, 2017