Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of delivery method on sexual dysfunction

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, cilt.32, ss.568-572, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Women's Views on Wet Nursing and Milk Siblinghood: An Example from Turkey

BREASTFEEDING MEDICINE, cilt.9, ss.559-560, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Breast Cancer Risk and Early Diagnosis Applications in Turkish Women Aged 50 and Over

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.14, ss.5877-5882, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Assessment of Cervical Cancer Risk in Women between 15 and 49 Years of Age: Case of Izmir

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.14, ss.2119-2125, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Reliability and Validity of the Reproductive Health Scale for Turkish Adolescents

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, ss.659-668, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dietary Patterns Affecting Prostate Cancer

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.29, ss.733-739, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Health Beliefs and Breast Self-Examination in a Sample of Turkish Women Academicians in a University

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.10, ss.213-218, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Efficacy of a Training Course Given by Midwives Concerning Cervical Cancer Risk Factors and Prevention

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.10, ss.437-442, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Eating Habits, Knowledge about Cancer Prevention and the HPLP Scale in Turkish Adolescents

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.9, ss.569-574, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Why Do Men Refuse Prostate Cancer Screening Demographic Analysis in Turkey

Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention, cilt.9, ss.387-390, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ethical issues for cancer screenings - Five countries - four types of cancer

PREVENTIVE MEDICINE, cilt.39, ss.223-229, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Postcoital Contraception in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY, cilt.80, ss.159-164, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Cervical Cancer Prevention and Early Detection: The Role of the Nurse and Midwives.

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.4, ss.15-21, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gebelere Verilen Planlı Eğitimin Genital HijyenDavranışlarına ve İdrar Yolu Enfeksiyonu Semptomlarına Etkisi

Van Sağlık Bilimleri dergisi, cilt.13, ss.10-18, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ana Çocuk Sağlığı Hizmetlerinde Kültür Odaklı Yaklaşım

TÜRKİYE KLİNİKLERİ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ, ss.28-33, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğum Öncesi Bakım Uygulamalarında Müzik

E Sağlık Ebelik Dergisi, cilt.10, ss.50-54, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Ebelik Eğitiminde Sanal Gerçeklik

e-Sağlık Ebelik Dergisi, cilt.9, ss.70-73, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Evaluation of the effect of hypnobirthing education during antenatal period on fear of childbirth

The European Research Journal, cilt.5, ss.350-354, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The effects of migration on women’xxs health and reproductive health in Turkey

Frontiers in Women’s Health, cilt.4, ss.1-2, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

GEBELIK, DOĞUM VE DOĞUM SONU DÖNEMDEGELENEKSEL VE TAMAMLAYICI UYGULAMALAR

e-SAĞLIK Ebelik Dergisi, cilt.10, ss.14-19, 2019 (Hakemsiz Dergi)

EBELERİN MENTORLUK UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

E-journal of New World Sciences Academy, cilt.14, ss.12-19, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effect of Transplantation and Donation of Organs and Giving Education on Knowledge Level in Midwifery Department Students

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.4, no.6, ss.45-52, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Impact of two Different Methods of Perineal Wound care on the process of Episiotomy Wound Healing

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.306-307, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Riskli Gruplarda Üreme SağlığıTurkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics 2018, 4(1):45-52

Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs, cilt.4, ss.45-52, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Engelli Kadınlarda Gebelik ve Doğum Süreci

e-Sağlık Ebelik Dergisi, cilt.6, ss.60-66, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Engelli Kadınlarda Gebelik ve Doğum Süreci.

e SAĞLIK EBELİK DERGİSİ, cilt.6, ss.12-17, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Sağlık Ekibinde İletişim

e Sağlık Ebelik Dergisi, cilt.5, ss.56-58, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye’de Ebelik Bölümlerinin Akademik ve Fiziki Profili

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt.4, ss.88-97, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Atıkların Ayrıştırılması Sosyal Sorumluluk ve Çevre Bilinci Eğitimi

JAREN- Hemşirelik Akademik Araştırmaları Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebelik Öğrencilerinin Mesleki Kimlik Gelişimlerinde Mentorluğun Önemi

e-SAĞLIK EBELİK, cilt.2, ss.46-49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Barriers on Breast Cancer Early Detection Methods

EUROPEAN JOURNAL OF BREAST HEALTH, cilt.11, ss.26-30, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mothers' views of milk banking: sample of Izmir

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.50, ss.83-89, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Meslekleşme Sürecindeki Ebelik İçin Bilimsel Araştırmaların Önemi

e-SAĞLIK Ebelik Dergisi, cilt.1, ss.9-13, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Emzirme Akran Danışmanlığının İlk Kez Doğum Yapan Annelerin Emzirme Özyeterliliklerine Etkisi

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, cilt.17, ss.36-48, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Barriers on Breast Cancer Early Detection Methods

JOURNAL OF BREAST HEALTH, cilt.11, ss.26-30, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The Prevalence of Dysmenorrhea and Influencing Factors in Three Urban Neighbourhoods of Bornova, İzmir: A Population Based Study.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.87-93, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Informatıon and Support Needs of Women wıth Prımary Relatıves wıth Breast Cancer

The Journal of Breast Health, cilt.7, ss.15-21, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

İzmir’de Bir Hastanede Yöneticilerin Çatışma Yönetim Stilleri ve Çalışanların Algılamaları

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.14, ss.1-25, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünyada ve Türkiyede Demografik Dönüşüm Süreci

İlaç Haber Aktüel, cilt.6, ss.32-34, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Sosyal Destek Algısı Düzeylerinin İncelenmesi

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, ss.71, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Izmir in Bornova Ilçesinde Gebelik Ve Doğum Sonrası Depresyon Riski

Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst, cilt.20, ss.1-9, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of perceived social support levels in pregnancy and postpartum periods

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.1, ss.71-76, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evka 4 Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanma Durumları

Sağlık ve Toplum- Health and Society, cilt.13, ss.81-86, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerde Cinsiyet Eşitliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme DergisiTurkish Journal of Research & Development in Nursing, cilt.11, ss.5-15, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of mediterranean, Western and Japanese diets and some recommendations

Asian Pac J Cancer Prev, cilt.9, ss.351-356, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Nüfusunun Çoğunluğu Müslüman Olan Bazı İslam Ülkelerinde Aile Planlaması Uygulamaları

Sağlık ve Toplum Dergisi, cilt.16, ss.9-18, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleği Algılayışları

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.8, ss.54-62, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğum Kontrol Yöntemlerinde Yenilikler

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi (HEMAR-G), cilt.6, ss.86-97, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ethical Issues for Cancer Screening

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, cilt.4, ss.373-376, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Acil Kontrasepsiyon

Sağlık ve Toplum Journal of Health and Society, cilt.10, ss.8-11, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Kongrelerinde Sunulan Araştırma Raporlarının Etik Yönden İncelenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.14, ss.257-270, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlıkla İlgili Etik Konular

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.13, ss.153-164, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klinik Hemşirelere Verilen AIDS Eğitim Kursunun Değerlendirilmesi

AIDS Dergisi,, cilt.4, ss.5-9, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Naldöken'de Kadınların Bazı Enfeksiyon Hastalıklarının Sağaltılmasına İlişkin Folklorik Uygulamaları

Ege Üni. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.13, ss.15-24, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin hizmet-içi eğitim gereksinimlerinde kendilerinin, yöneticilerinin ve hekimlerin görüşleri

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.1, ss.1-14, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Öğrencilerin Sigara İçmeye Yönelik Tutumları

Ege Üni. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.12, ss.3-7, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

'Sağlık Eğitiminde Bilgi Transferi Yöntemi ve Çocuklardan Yetişkinlere Bilgi Transferi

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, cilt.5, ss.30-32, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

'İslam Kültürü'nün Aile Planlaması Uygulamalarına Yansıması'

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.11, ss.109-112, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

'Çocuk Sağlığının Durumu ve Geliştirme Çabaları'

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.11, ss.85-91, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

S B Konak Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesine Doğum İçin Başvuran Gebelerin AIDS e İlişkin Bilgi ve Uygulamaları

Soğukpınar, N., Türkistanlı, E., “S.B. Konak Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesine Doğum İçin Başvuran Gebelerin AIDS’e İlişkin Bilgi ve Uygulamaları”, II.Türkiye AİDS Kongresi Raporları, 26-27(1995)., ss.26-27, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluk Çağı İshallerinde İlaç Kullanımı

Tüketici Rehberi, Sağlık, cilt.4, ss.17-19, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Menstruasyon Konusuna İlişkin Verilen Modüler Eğitimin Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.9, ss.169-176, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halk Sağlığı Hemşireliği ve AIDS Pandemisi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.8, ss.135-136, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halk Sağlığı ve Okul Sağlığı Hemşireliği Yönünden Pedicolosisden Korunma

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.8, ss.83-84, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yenidoğanın İlk Bakımına Yönelik Bir Sanal Gerçeklik Simülasyonunun Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2020

Kadın Ruh Sağlığı ve Ebelik

1. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresi, Türkiye, 12 - 13 Eylül 2020

Eş Desteğinin Doğum Sonu Depresyon Riskine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi

4. Uluslararası Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, Bolu, Türkiye, 20 - 22 Şubat 2020, ss.206-210

Ebelikte Kanıt TEmelli Bilgiyi Oluşturmada Neler Yapılabilir?

4. Uluslararası Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, Bolu, Türkiye, 20 - 23 Şubat 2020

Hasta Ve Hasta Yakınları İle Etkili İletişim

Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH Konferans, Ankara, Türkiye, 14 Mayıs 2019

Physical Activity in Pregnancy

2. Uluslararası 3. Ulusal Istanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, ss.203

Lifelong Women Health And Weight Management: Midwifery Approaches

2. Uluslararası 3. Ulusal Ebelik Günleri, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, ss.202

Obstetric Complications in Risk Pregnant Women

2.Uluslararası 3. Ulusal Istanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, ss.204

The Evaluation of Using Smart Phones for Midwifery Department Students

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, ss.237-238

The Role of Midwives in Preventing the Fear that Women Experience During Vaginal Birth (P-100)

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, ss.209-210

Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanım Durumlarının Değerlendirilmesi

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019

Cesarean Delıvery Rates By Years In Turkey And The Role Of Mıdwıves In Reducıng Cesarean Sectıon Rates

2nd World Congress Maternal Fetal Neonatal Medicine 4th - 6th April 2019, London, Kanada, 4 - 06 Nisan 2019, ss.63-64

Cesarean Delivery Rates By Years In Turkey And The Role Of Midwives In Reducing Cesarean Section Rates

2nd World Congress on Maternal Fetal Neonatal Medicine, Londrina, Brezilya, 4 - 06 Nisan 2019

Doğum eyleminde SP6 noktasına uygulanan akupesürün doğum ağrısına ve doğum eyleminin süresine etkisi- S44

3. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, Bolu, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019, ss.63

Ülkemizde Doğum Paneli- Panel Konuşması:Doğum Ünitelerinde İletişimin Doğuma Katkısı

3. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, Bolu, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019

Ülkemizde Doğum Paneli- Doğum Ünitelerinde İletişimin Doğuma Katkısı

3. Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi, Bolu, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019

Bazı Gelişmiş Ülkelerde Ebelik Ve Ebelik Eğitimi

1st International Midwifery Training and Research Development Congress (Sözel Bildiri), İzmir, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2018

Ebelik Lisans Tamamlama Öğrencilerinin Digital Okuryazarlık Durumunun Değerlendirilmesi,

1st International Midwifery Training and Research Development Congress (Sözel Bildiri), İzmir, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2018

Klinikte Çalışan Ebelerin Ve Yeni Mezun Ebelik Öğrencilerinin Mentorluk Modeli Deneyimleri: Niteliksel Bir Araştırma,

1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme Kongresi, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2018

Ebelik Lisans Tamamlama Öğrencilerinin Dijital Okur-Yazarlık Durumlarının Değerlendirilmesi

1.Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi, İzmir, Türkiye, 07 Kasım 2018, ss.88

Yeni Bir Eğitim Yöntemi: Sanal Gerçeklik (Sözel Bildiri)

1st International Midwifery Training and Research Development Congress, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2018

Engelli İstihdamı ve Toplumsal Cinsiyet

III. ULUSLARARASI ENGELSİZMİR KONGRESİ VE FUARI, 1 - 03 Kasım 2018

Effects of Music Listened to Pregnant Women on Anxiety Level

ULUSLARARASI MÜZİK DANS ve SAĞLIK KONGRESİ, 10 - 13 Ekim 2018

EFFECTS OF MIGRATION ON WOMEN'S HEALTH

2. Uluslararası Kadın Kongresi, İzmir, Türkiye, 04 Ekim 2018, ss.179

Ebelik Literatüründe Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm

2. Uluslararası Kadın Kongresi, İzmir, Türkiye, 04 Ekim 2018, ss.8

Emzirmenin Başlatılmasında Ebenin Rolü

Anne Sütü ve Emzirme Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 04 Ekim 2018

S.47 Assessment of the Cultural Qualification Status of Midwifery Students (ORAL PRESENATATION)

5th International 9th National Midwifery Students Congress, Amasya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

P.214 Mevsimlik Tarım İşçileri ve Üreme Sağlığı Sorunları

5th International 9th National Midwifery Students Congress, 03-05.05.2018, Amasya, Amasya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

P.211 Ebelik Eğitiminde Mentorluk Kavramının Kavramsal Çerçevesi, The Conceptual Framework Of Mentoring İn Midwifery Education

5th International 9th National Midwifery Students Congress, 03-05.05.2018, Amasya, Amasya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Assessment of the Cultural Qualification Status of Midwifery Students

5. Uluslararası & 9. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Amasya, Türkiye, 03 Mayıs 2018

Evde anne ve yenidoğan bakımı eğitimi programının geliştirilmesi

1. Uluslararası, 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

DEVELOPING OF MOTHER AND NEWBORN HOME CARE EDUCATION PROGRAMME

I. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

Hastaneye Gelen Gebe İle İlgili Etkili İletişim Ve Mahremiyet, 2.Oturum: Doğum Sürecinde Yenilikçi Yaklaşımlar Paneli

Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ebelik Ve Doğum Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 Nisan 2018

Müziğin Yenidoğanlar Üzerindeki Etkisi

1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018

Ten Tene Temasın Yenidoğan Beslenmesi Üzerine Etkisi

6.Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa "İlk 1000 Gün" Gebe-Çocuk-Beslenme Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 Mart 2018, ss.99

Physiological Changes in Pregnancy

6th International Congress on Maternal-Infant-Nutrition in the First 1000 Days, Antalya, Türkiye, 14 Mart - 18 Şubat 2018 identifier

Gestational Diabetes Mellitus

6th International Congress on Maternal-Infant-Nutrition in the First 1000 Days, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Mart 2018 identifier

Göç’ün Kadın Sağlığı Üzerine Etkileri

2. Uluslararası Kadın Kongresi,Dokuz Eylül Üniversitesi, 4 - 05 Ekim 2018

Engelli Kadınlarda Gebelik ve Doğum Süreci

2. uluslararası Gebelik,Dogum ve Lohusalık Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017

Engellilerde Doğum

2.Uluslalarası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017

Gebelerde Bitkisel Tedavi Kullanım Durumlarının Değerlendirilmesi

4. Ulusal 3. Uluslararası Ebelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

PREKONSEPSİYONEL BAKIMIN ÖNEMİ VE EBELERİN DANIŞMANLIK ROLÜ

3. ULUSLARARASI 4. ULUSAL EBELİK KONGRESİ -22-24 EYLÜL, Ankara, Türkiye, 22 Eylül 2017

Türkiye de Ebeliği Güçlendirme Stratejileri: Neden ? Nasıl?, Avrupa Ülkelerinde Ebelik Uygulamaları

3rd International 4th National Ulusal Midwifey Congress, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2017

Prekonsepsiyonel Bakımın Önemi Ve Ebelerin Danışmanlık Rolü

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Ebelerin mentorluk uygulamasına ilişkin algılarının değerlendirilmesi

ISS2017 2rd International Science Symposium, TİFLİS, Gürcistan, 5 - 08 Eylül 2017

MÜZİĞİN GEBELİK DOĞUM VE DOĞUM SONU DÖNEME ETKİSİ

1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Müziğin Fetal ve Neonatal Davranışlar Üzerine Etkisi, (Poster Presantation)

1st International Eastern Mediterranean Midwifery Congress,1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 Mayıs 2017, Adana, Adana, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Ülkemizde Anne Dostu Hastane Modeli, (Poster Presantation)

1st International Eastern Mediterranean Midwifery Congress,1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 Mayıs 2017, Adana., Adana, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Birinci Basamakta Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi (Oral Presantation, ID:27)

1st International Eastern Mediterranean Midwifery Congress,1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Adana, Adana, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Aile Hekimlerinin Aile Sağlığı Elemanı Kavramı Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi: Niteliksel Bir Çalışma, (Oral Presantation, ID:116)

1st International Eastern Mediterranean Midwifery Congress,1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 Mayıs 2017, Adana., 11 - 14 Mayıs 2017

Aile Ebeliği, Konferans

1st International Eastern Mediterranean Midwifery Congress, Adana, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

World Health Organization Peproductive Health Activities Dünya Sağlık Örgütü’nün Üreme Sağlığı Faaliyetleri

2017, 4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 20-22 Nisan 2017, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017

Geçmişten Günümüze ICM

4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017 identifier

MIDWIFERY STUDENTS SELF PERCEPTION OF COMPETENCE REGARDING GIVING ADVICE ON CONTRACEPTION

IV Congress of the ACL, the XV Congress of the FAME, and the II ICM Southern European Region Conference, on May 26, 27 and 28, 2016 in Tarragona (SPAIN)., Tarragona, İspanya, 26 - 28 Mayıs 2016

Midwifery Education in Turkey

3rd International Uluslar arası 7th National Students of Midwifery Congress, Adana, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2016 identifier identifier identifier

Ebelik Eğitiminde Öğrencilerin Bilimsel Bilgiye Erişimine Yönelik Literatür Tarama Davranışları

3rd International Uluslar arası &7th National Students of Midwifery Congress, Adana, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2016

Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Zika Virüsü Hakkındaki Bilgi Durumlarının Değerlendirilmesi

3rd International Uluslar arası &7th National Students of Midwifery Congress, Adana, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2016

Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Organ Nakli ve Bağışı Hakkındaki Bilgi Durumlarının Değerlendirilmesi

3rd International Uluslar arası &7th National Students of Midwifery Congress, Adana, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2016

Doğuma Hazırlık Sınıflarının Doğum Sürecine ve Doğum Sonuna Etkisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Doğal Doğum Kongresi, Trabzon, Trabzon, Türkiye, 19 Nisan 2016

Anne Sütü ve Emzirmenin Püf Noktaları

Sağlık Halk Kongresi, İzmir, İzmir, Türkiye, 10 Mart 2016

Doğum Sonu Döneme Uyum

II. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 26 Şubat 2016

Bir öğrenci örgütlenmesi örneği ile öğrenci bakış açılarının değerlendirilmesi

2. Uluslararası & 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2015

Barriers of Breast Cancer Early Detection Methods 17th International Congress of the International Society of Psychosomatic Obstetics and Gynaecology ISPOG

17th International Congress of the International Society of Psychosomatic Obstetics and Gynaecology (ISPOG)., 10 - 12 Nisan 2014, cilt.11

Öğrenci Örgütlenmesi Örneği:EGEBET

4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2013

Kadın Farkındalığını Arttırmaya Yönelik Bir Program: Lider Kadın Eğitimleri

International Conference on Woman Being a Woman – Awareness and Liberalization, İzmir, Türkiye, 09 Kasım 2012

Farklı Kültürlerde Kontraseptiflere İlşkin Mitler Yanlış Anlamalar ve Danışmanlık Mesajları

I.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi,İzmir,2011, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2011

Aile Planlaması Hizmetlerinde Ebenin Rolü

I.Uluslararası II.Ulusal Ebelik Kongresi, Amasya, Türkiye, 13 Ekim 2011

Ebelik Eğitiminde Kullanılan Tanıların Değerlendirilmesi

I. Ulusal (Uluslar arası katılımlı) Ebelik Öğrencileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 05 Mayıs 2010, ss.155

İngiltere’de Ebelik Mesleğinin Tarihi

I. Ulusal Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2010

Risk of Colorectal Cancer and Early Detection Practice in a Sample of People in Izmir, Turkey

The 5th Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Conference, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2010

Risk of Breast Cancer and Early Detection Practice in a Sample of Women in Izmir

The 5th Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Conference, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2010

Creating Awareness for the Early Diagnosis of Cervix Cancer

The 5 th APOCP Conference Asian Pacific Organization for Cancer Prevention, 3 - 07 Nisan 2010

İzmir’in Uluslararası Sağlık Alanında Yeri

İzmirli Olmak Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 13 Ekim 2009

Kadınların Doğum Şekillerinin Cinsel İşlev Bozukluklarına Etkisi

6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 Nisan 2009, ss.165-166

Neden Sezaryen Doğum

6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 Nisan 2009, ss.317-318

Adolesanlarda Karşılanmayan Aile Planlaması Hizmet Gereksinimi

6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2009

Gebelik ve Postpartum Dönemde Sosyal Destek

12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2008

The Role Of Dietary Sulfur-Containing Compounds On Cancer Prevention

International Symposium Food, Nutrition and Cancer, İzmir, Türkiye, 17 Nisan 2008, ss.25-26

Comparison of Mediterranian, Western and Far Eastern Diets and Some Recommendations

International Symposium Food, Nutrition and Cancer,, İzmir, Türkiye, 17 Nisan 2008, ss.75-76

The Effect Of Dıet On Rısk Of Cancer

International Symposium Food, Nutrition and Cancer, İzmir, Türkiye, 17 Nisan 2008, ss.98-99

Breast-Feeding and Childhood Cancer

International Symposium Food, Nutrition and Cancer, İzmir, Türkiye, 17 Nisan 2008, ss.38-39

Nutrition and Cervical Cancer

International Symposium on Food, Nutrion and Cancer, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2008 identifier

Küreselleşme ve Halk Sağlığı

I. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Ebelik Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 03 Mayıs 2007, ss.35

Ebelikte Mesleki Örgütlenme

I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı), İzmir, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2007

Ebelik Mesleğinde Sınıflandırma Sistemlerine Gereksinim

I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı), İzmir, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2007

Üniversite Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi,, Ankara, Türkiye, 19 Nisan 2007, ss.252

Doğum Öncesi Bakımın Anne ve Çocuk Sağlığına Etkisi

III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2005

Effect of Social Status of Women on Choosing of Family Planning Method

4th International Congress of Reproductive Health Family Planning, 20 - 23 Nisan 2005, ss.281-282

To Determine the Pregnants Behaviours about Pregnancy in Two Primary Health Service Districst in Bornova

4th International Congress of Reproductive HealthFamily Planning, Ankara, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2005

The Effect of Social Status of Women on Choosing of Family Planning Method,

4th International Congress of Reproductive Health Family Planning, 20 - 23 Nisan 2005, ss.281-282

Knowledge, Attitudes, Risk Factors, and Early Detection Relevant to Cancer of School Teachers in Izmir, Turkey

The First Regional Meeting of the Asian Pasific Organization for Cancer Prevention, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2003, ss.636-641

İslam Ülkeri ve Aile Planlaması Uygulamaları

I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2004

Sağlığı Geliştirmede Basının Rolü: Gazeteler Halkı Aile Planlaması Konusunda Nasıl Bilgilendiriyor?

I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Ankara, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2004

Pregraduated Family Planning Councelling Education and UID was Aplied Skill

3rd International Congress of Reproductive HealthFamily Planning, Ankara, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2003, no.1, ss.169

Innovation of Family Planning

3rd International Congress of Reproductive Health Family Planning, 20 - 23 Nisan 2003, ss.0-170

Aile Planlaması Uygulamalarında Yeni Yönelimler

I.Uluslararası & II.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 Nisan 2001, ss.68

The Evaluation Multidimensıonel Body-Self Relations Questionnaire-MBSRQ in Women with Mastectomy

The 22nd Annual Meeting of The International Association of Cancer Registries, Khon Kaen, Tayland, 08 Kasım 2000, ss.72-0

Breast Cancer and Cervıcal Cancer Knowledge, Attitudes And Practıce Among Nurses In Ege Unıversıty Hospıtal

The First Regional Meeting of Asian Pacific Organization For Cancer Prevention (APOCP), İzmir, Türkiye, ss.46

Aile Planlaması Hizmetlerinde Kalite İndikatörü Olarak Müşteri Memnuniyeti

Uluslararası ve II. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi,, Antalya, Türkiye, ss.92

Assesment of Practice of Nutritional and lifestyle Risk Factors Associated Breast Cancer Among Women

The Second General Assembly APOCP Conference and UICC Symposium - Seoul National University, Korea, ‘New Paths to Cancer Prevention in the Asian-Pacific Region, Kuzey Kore, ss.84

Kitap & Kitap Bölümleri

Tarihsel Süreçte Salgın Hastalıklar, Covid-19 ve Ebelik

Salgın Hastalıklar Covid-19 ve Ebelik Hizmetleri, Prof. Dr. Esin ÇEBER TURFAN, Doç. Dr. Birsen KARACA SAYDAM, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.1-23, 2020

Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı

Ebelik ve Toplum Sağlığı, Gülsün Özentürk,Ummahan Yücel,Reci Meseri, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.172-187, 2019

CİNSEL SAĞLIK/ÜREME SAĞLIĞI

EBELİK VE TOPLUM SAĞLIĞI, M. GÜLSÜN ÖZENTÜRK, UMMAHAN YÜCEL, RECİ MESERİ, Editör, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVİ, Ankara, ss.172-188, 2019

Toplumsal Cinsiyet ve Üreme Sağlığı

Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular : Toplumsal Cinsiyet, Ferda Özbaşaran, Editör, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, ss.20-27, 2019

Ana Çocuk Sağlığı Hizmetlerinde Kültür Odaklı Yaklaşım

Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği - Özel Konular, Gülbu Tanrıverdi, Editör, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, ss.28-33, 2019

Giriş: Anne Sütü En İyisidir

Ina May’in Emzirme Rehberi, Esin Çeber Turfan, Editör, Akademisyen yayınevi, Ankara, ss.3-16, 2018

Doğum eyleminde Partograf Kullanımı

Ebeler ve Ebelik Öğrencileri İçin Normal Doğum ve Sonrası Dönem, Kıymey Yeşilçiçek Çalık, Fatma Coşar Çetin, Editör, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.85-102, 2018

Anne Sütünün Tarihçesi

Anne Sütü ve Emzirme, Esin Çeber Turfan, Eren Akçiçek, Aysun Başgün Ekşioğlu, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.39-50, 2017

Emziren Annenin Memem Bakımı

Anne Sütü ve Emzirme, Esin Çeber Turfan, Eren Akçiçek, Aysun Başgün Ekşioğlu, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.141-146, 2017

CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI DANIŞMANLIĞI

T.C.S.B. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aile Sağlığı Hizmetlerinde Kadın ve Üreme Sağlığı İzlem ve Danışmanlığı, Prof.Dr. İrfan ŞENCAN,Uzm. Dr. Bekir KESKİN KILIÇ,Uzm. Dr. Sema SANİSOĞLU,Uzm. Dr. Aysun KABASAKAL,Prof. Dr. Deniz ÇALIŞKAN,Öğr Gör. Dr. Filiz ASLANTEKİN ÖZÇOBAN,Uzmanı Ebe Kamile AYDEMİR ERKEÇ, Editör, T.C.S.B. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı, Ankara, ss.1-6, 2017

Emzirme ve Gebelikten Korunmak

Anne Sütü ve Emzirme, Esin Çeber Turfan,Eren Akçiçek,Aysun Başgün Ekşioğlu, Editör, Ayrıntı Basımevi, Ankara, ss.239-261, 2017

Anne Sütü Bankaları

Anne Sütü ve Emzirme, Esin Çeber Turfan, Eren Akçiçek, Aysun Başgün Ekşioğlu, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.361-365, 2017

Ebelik Bakımı ve Tıbbi Problemler

Gebelikte Tıbbi Problemler, Çeviri Editörü: Neriman Soğukpınar, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Ankara, ss.1-16, 2016

Bölüm 1: Ebelik Uygulamalarında iletişim

Ebelik Uygulama Standartları, Behzat Öztürk, Esin Çeber Turfan, Serap Toksoy Yaşaroğlu, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.3-32, 2016

Kanserin Önlenmesinde Yaşam Biçimi ve Kanser

Kanserden Korunmada Gıdalar ve Beslenme, Semih Ötleş, Eren Akçiçek, Editör, Sidas Medya Ltd.Şti., İzmir, ss.443-461, 2016

Akdeniz, Batı ve Asya Beslenme Tarzlarının Kanserle İlişkilendirilmesi ve Sağlıklı Beslenme Önerileri

Kanserden Korunmada Gıdalar ve Beslenme, Semih Ötleş, Eren Akçiçek, Editör, Sidas, İzmir, ss.443-461, 2016

Üreme Sağlığı Uygulamaları

Ebelik Uygulama Standartları Kitabı, Özkan Behzat, Çeber Turfan Esın,Toksoy Yaşar Serap, Editör, Vize Yayıncılık, İzmir, ss.423-534, 2016

Yenidoğanın Taburculuk Sonrası İzlem ve Muayenesi

Ebeler İçin Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları, Rabia Ekti Genç, Hava Özkan, Editör, Nobel Tıp Kitapevleri, Elazığ, ss.595-612, 2016

Emzirme

Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz, Neriman Soğukpınar, Birsen Karaca Saydam, Mete Ergenoğlu, Özgür Yeniel, Editör, Ege Üniversitesi basımevi, İzmir, ss.77-88, 2016

emzirme

Lohusalık, Neriman soğukpınar, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Litd. Şti., İzmir, ss.14-21, 2015