Assoc. Prof.

ESİN DE THORPE MILLARD


Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

Temel Bilimler Bölümü

Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı

Biography

1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Viyolonsel bölümünden mezun olmuştur. 1996-2001 yılları arasında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nda misafir sanatçı olarak çalışmıştır.

2001 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Müzik Öğretmeni olarak Manisa’nın Soma ilçesine atandı.

2003 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Duysal Tasarım Anabilim Dalı’nda yüksek lisans çalışmalarına başlamıştır. Aynı yıl Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı’na Araştırma Görevlisi olarak geçmiştir.

2007 yılında aynı bölümde doktora çalışmasına başlamış ve 2010 yılı Haziran ayında Doktora eğitimi tamamlamış ve mezun olmuştur.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı’nda lisans viyolonsel ve temel müzik solfej ve kuramı, yüksek lisans müzik yöneticiliği  ve doktora müzik sosyolojisi dersleri vermektedir. Müzik alanında katıldığı ulusal ve uluslararası sempozyumlar ve akademik yayınlarının yanı sıra, çeşitli oda müziği toplulukları ile performanslarını viyolonsel icracısı olarak sürdürmektedir. Aynı zamanda kurumunda Temel Bilimler Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir. 29.04.2019 tarihi itibariyle Müzik alanında "Doçent Doktor"  ünvanı almıştır.

 

Education Information

2007 - 2010

2007 - 2010

Doctorate

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Duysal Tasarım Anabilim Dalı/Müzik Yöneticiliği, Turkey

2003 - 2007

2003 - 2007

Postgraduate

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Duysal Tasarım Anabilim Dalı/Müzik Yöneticiliği, Turkey

1986 - 1996

1986 - 1996

Undergraduate

Dokuz Eylul University, İzmir Conservatoıre, Department Of Musıc, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Müzik alanında bir ”ağ-tipi örgütlenme” örneği: (ISCM International Society for Contemporary Music)

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2007

2007

Postgraduate

Operada hiyerarşik yapılanma-müzikal toplumsal etkileşme

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Art, Music

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Ege University, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Temel Bilimler Bölümü

2010 - Continues

2010 - Continues

Assistant Professor

Ege University, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Temel Bilimler Bölümü

2004 - 2010

2004 - 2010

Research Assistant

Ege University, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Temel Bilimler Bölümü

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi

Ege University, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Temel Bilimler Bölümü

2021 - Continues

2021 - Continues

Uzaktan Eğitim Birim İletişim Koordinatörü

Ege University, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Temel Bilimler Bölümü

2020 - Continues

2020 - Continues

Rectorate Commissioner

Ege University, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Temel Bilimler Bölümü

2014 - Continues

2014 - Continues

Erasmus Program Institutional Coordinator

Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

2013 - Continues

2013 - Continues

Eğitim Komisyonu Üyesi

Ege University, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Temel Bilimler Bölümü

2013 - Continues

2013 - Continues

Temel Bilimler Bölümü Bologna Koordinatörü

Ege University, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Temel Bilimler Bölümü

2014 - 2022

2014 - 2022

Deputy Head of Department

Ege University, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Temel Müzik Terminolojisi II

Undergraduate

Undergraduate

Kariyer Planlama

Undergraduate

Undergraduate

Temel Müzik Terminolojisi I

Doctorate

Doctorate

Müzik Sosyolojisi I

Doctorate

Doctorate

Müzik Sosyolojisi II

Undergraduate

Undergraduate

TEMEL MÜZİK SOLFEJ VE KURAMI II

Undergraduate

Undergraduate

VİYOLONSEL I

Undergraduate

Undergraduate

TEMEL MÜZİK SOLFEJ VE KURAMI IV

Undergraduate

Undergraduate

ÇALGI EĞİTİMİ II

Postgraduate

Postgraduate

MÜZİK YÖNETİCİLİĞİ II

Postgraduate

Postgraduate

MÜZİK YÖNETİCİLİĞİ I

Undergraduate

Undergraduate

VİYOLONSEL II

Undergraduate

Undergraduate

TEMEL MÜZİK SOLFEJ VE KURAMI III

Undergraduate

Undergraduate

ÇALGI EĞİTİMİ I

Undergraduate

Undergraduate

TEMEL MÜZİK SOLFEJ VE KURAMI I

Representation and Promotion Activities

İŞ'İN UCUNDA SEN VARSIN EGEKAF 2022

Institutional Promotion, Ege Üniversitesi, Turkey, İzmir, 2022 - 2022

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Müzik Yöneticiliğinde Etkin Sunumlar

De Thorpe Mıllard E.

Yegah Musiki Dergisi, vol.4, no.2, pp.275-285, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2021

2021

AQUİTAİNE'Lİ ELEANOR ÖRNEKLEMİNDE ORTAÇAĞ’DA KADIN AŞIKLAR

DE THORPE MILLARD E.

The Journal of Kesit Academy, vol.7, no.26, pp.548-555, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

Toplum Müzik Yaşamını Etkilemede Kitle Medyası Kültürü

DE THORPE MILLARD E.

Sosyal Bilimler Dergisi/The Journal of Social Science, pp.208-213, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Duysal Tasarımda Müzik Yöneticiliği

DE THORPE MILLARD E.

MUSİQİ DÜNYASI, pp.72-78, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Elektronik Müziğin Gelişiminde Theremin in Önemi

DE THORPE MILLARD E.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Dergisi, pp.117-124, 2014 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

Türkiye deki Klasik Batı Müziği Kurumlarında Orkestra Şefi Olarak Kadın

DE THORPE MILLARD E.

TürkBilim, pp.61-68, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Kültür Sanat Yaşamında Yeni Bir Yükselen Değer Yerel Yönetimler

De Thorpe Mıllard E.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Dergidsi, vol.1, no.1, pp.87-91, 2012 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Müzik Yöneticiliği’nde Çeşitliliği Yönetmek

De Thorpe Mıllard E.

VII. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, İzmir, Turkey, 28 - 30 May 2021, vol.1, pp.150-155 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Güzel Sanatların Ortak Dilinde Yeni Söylemler ve Kavramlar

DE THORPE MILLARD E.

İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus KA 101 Projesi Kapsamında ”Ortak Dilimiz Sanat” Sergi ve Çalıştay, İzmir, Turkey, 04 October 2019

2019

2019

Bir Akademik Disiplin Olarak ”Müzik Yöneticiliği”

DE THORPE MILLARD E.

Erasmus International Academic Research Symposium in Educational and Social Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 06 April 2019, vol.1, pp.219-226

2018

2018

MÜZİK YÖNETİCİLİĞİNDE PROJE YÖNETİMİ

DE THORPE MILLARD E.

MÜZİK’TE STRATEJİK YAKLAŞIMLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU “Eğitim, Kurumlar, Kültür Politikaları, Yayıncılık, Terminoloji”, İstanbul, Turkey, 9 - 11 May 2018, vol.1, pp.119-124

2018

2018

Müzik Yöneticiliğinde Proje Yönetimi

DE THORPE MILLARD E.

Uluslararası Müzik’te Stratejik Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 09 May 2018, vol.1, no.1, pp.1-5

2014

2014

Postmodern Müzikte Belirlenmemişlik Kavramı John Cage

DE THORPE MILLARD E.

II. İzmir Ulusal Müzik Sempozyumu, İzmir, Turkey, 17 - 18 November 2014, pp.56-59

2010

2010

Küreselleşme Sürecinde Müzik Alanında Kültürlerarası Yeni Bir Örgütlenme Anlayışı ISCM Örnekleminde Ağ Tipi Örgütlenme

DE THORPE MILLARD E.

18. Uluslararası European Association for Music in School Kongresi, Bolu, Turkey, 26 - 29 April 2010

Books & Book Chapters

2021

2021

Müzik Yöneticiliğine Giriş

De Thorpe Mıllard E.

Gece Kitaplığı, Ankara, 2021

2021

2021

Müzik Yöneticiliği’nde Yaratıcılığı Teşvik Etmek

De Thorpe Mıllard E.

in: Güzel Sanatlar Alanında Akademik Çalışmalar, Ertdoğan Göktürk Doç. Dr., Editor, Duvar Kitabevi, İzmir, pp.63-76, 2021 Creative Commons License

2018

2018

Müzik Yöneticiliği’ne Giriş

DE THORPE MILLARD E.

Efe Akademi Yayınları, İstanbul, 2018

Activities in Scientific Journals

2022 - Continues

2022 - Continues

Eurasian Journal of Music and Dance

Assistant Editor

2014 - Continues

2014 - Continues

İzmir II. Ulusal Müzik Sempozyumu Bildir Kitabı

Editor

Scientific Refereeing

June 2021

June 2021

Eurasian Journal of Music and Dance (EJMD)

Other Indexed Journal

May 2021

May 2021

The Journal of Kesit Academy

Other Indexed Journal

December 2020

December 2020

Eurasian Journal of Music and Dance (EJMD)

Other Indexed Journal

December 2019

December 2019

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2019

November 2019

Universal Education Journal

Other Indexed Journal

Tasks In Event Organizations

Mart 2022

Mart 2022

Müzik Türleri Arasında Vokal Süsleme Öğretimi

Art Activities

De Thorpe Mıllard E.
İzmir, Turkey

Aralık 2019

Aralık 2019

EuroDesk Türkiye Temas Noktası Gençler için Avrupa Fırsatları iile İlgili Bilgilendirme

Social Activities

De Thorpe Mıllard E.
İzmir, Turkey

Kasım 2014

Kasım 2014

II. İzmir Ulusal Müzik Sempozyumu

Scientific Congress

De Thorpe Mıllard E.
İzmir, Turkey

Artistic Activity

March 2020

March 2020

Ensemble Cellissimo

De Thorpe Mıllard E.

November 2019

November 2019

Hoşbulduk Tınaztepe KOnseri

De Thorpe Mıllard E.

March 2019

March 2019

Bİr Çalgı Bir Usta

De Thorpe Mıllard E.

May 2016

May 2016

BİR SAHNE/ONE STAGE

De Thorpe Mıllard E.

March 2016

March 2016

YENİ TINILAR

De Thorpe Mıllard E.

October 2014

October 2014

Cevher-i Musiki

De Thorpe Mıllard E.

April 2012

April 2012

Gökkuşağındaki Sesler

De Thorpe Mıllard E.

April 2012

April 2012

Bornova Trio "Eski Dönemler Müziğine Bakış"

De Thorpe Mıllard E.Edit Congress and Symposium Activities

2019

2019

Ortak Dilimiz Sanat

Invited Speaker

İzmir-Turkey

2019

2019

Uluslararası Erasmus Sempozyumu

Attendee

İzmir-Turkey

2017

2017

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

2016

2016

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Attendee

Elazığ-Turkey

2016

2016

II. Müzik ve Dans Kongresi

Attendee

Muğla-Turkey

2015

2015

İzmir II. Ulusal Müzik SEmpozyumu

Attendee

İzmir-Turkey

2015

2015

I. Uluslararası Sağlık ve Sanat Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

2009

2009

İzmir I. Ulusal Müzik SEmpozyumu

Attendee

-Turkey

Jury Memberships

January-2022

January 2022

Post Graduate

Post Graduate - Ege Üniversitesi

October-2021

October 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Ege Üniversitesi

August-2021

August 2021

Competence In Art

Competence In Art - Dokuz Eylül Üniversitesi

July-2021

July 2021

Post Graduate

Post Graduate - Dokuz Eylül Üniversitesi

July-2021

July 2021

Post Graduate

Post Graduate - Ege Üniversitesi

June-2021

June 2021

Post Graduate

Post Graduate - Dokuz Eylül Üniversitesi

June-2021

June 2021

Post Graduate

Post Graduate - Dokuz Eylül Üniversitesi

May-2021

May 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Dokuz Eylül Üniversitesi

February-2021

February 2021

Post Graduate

Post Graduate - Ege Üniversitesi

February-2021

February 2021

Post Graduate

Post Graduate - Dokuz Eylül Üniversitesi

January-2021

January 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Ege Üniversitesi

October-2020

October 2020

Post Graduate

Post Graduate - Dokuz Eylül Üniversitesi

June-2020

June 2020

Doctorate

Doctorate - Dokuz Eylül Üniversitesi

May-2020

May 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Dokuz Eylül Üniversitesi

February-2020

February 2020

Competence In Art

Competence In Art - Dokuz Eylül Üniversitesi

January-2020

January 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Dokuz Eylül Üniversitesi

January-2020

January 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Dokuz Eylül Üniversitesi

January-2020

January 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Dokuz Eylül Üniversitesi

January-2020

January 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Dokuz Eylül Üniversitesi

October-2019

October 2019

Post Graduate

Post Graduate - Dokuz Eylül Üniversitesi

July-2019

July 2019

Post Graduate

Post Graduate - Dokuz Eylül Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Post Graduate - Dokuz Eylül Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Post Graduate - Dokuz Eylül Üniversitesi

June-2019

June 2019

Competence In Art

Competence In Art - Dokuz Eylül Üniversitesi

April-2019

April 2019

Post Graduate

Post Graduate - Dokuz Eylül Üniversitesi

February-2019

February 2019

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Dokuz Eylül Üniversitesi

February-2019

February 2019

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Dokuz Eylül Üniversitesi

January-2019

January 2019

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Dokuz Eylül Üniversitesi

January-2019

January 2019

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Dokuz Eylül Üniversitesi