Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2008 - 2008Hemşirelik Haftası Etkinliği

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2007 - 2007Ulusal Bağımlılık Kongresi ve Etkinlik Haftası

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2007 - 2007Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 1. Ulusal Kongresi

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 - 2007Öfke ve Öfke Yönetimi

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2006 - 200612. World Congress Of Psychiatry

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2006 - 2006Hemşirelik Haftası Etkinliği

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2006 - 200641. Ulusal Psikiyatri Kongresi

  Panelist

  Erzurum, Türkiye

 • 2004 - 200440. Ulusal Psikiyatri Kongresi

  Panelist

  İzmir, Türkiye

Ödüller

 • Kasım 2018Affeme Eğitiminin Etkililiği

  Akdeniz Üniversitesi

 • Haziran 2010Psikiyatri Hastasına Bakım Verenlerin Yükü İle Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişki

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 • Mayıs 2010Hidrosefalili Çocukların Ebeveynlerinin Stresle Baş Etme Becerilerinin Değerlendirilmesi

  Akdeniz Üniversitesi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 124

h-indeksi (WOS): 7