Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DEATH ANXIETY IN THE ELDERLY: RELATION TO PARTICIPATION IN DAILY LIFE

Turkish Journal Of Geriatrics-Türk Geriatri Dergisi, cilt.21, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effectiveness of the solution focused therapy which is based on interpersonal relationship theory: retrospective investigation

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.17, ss.261-269, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Burden of Caregivers of Stroke Patients and the Factors Affecting the Burden

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.50, ss.169-174, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Healthy Life Behaviors and Suicide Probability in University Students

ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.26, ss.43-53, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The investigation of patients with epilepsy in terms of alexithymia, sleep quality and mental symptoms

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.12, ss.114-120, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Eating attitude in the obese patients: the evaluation in terms of relational factors

JOURNAL OF PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING, cilt.17, ss.900-908, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anger and alexithymic characteristics of the patients diagnosed with insomnia: a control group study

JOURNAL OF PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING, cilt.17, ss.692-699, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Professional collaboration in students of Medicine Faculty and School of Nursing

NURSE EDUCATION TODAY, cilt.30, ss.350-354, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Anne Babaların Kaygı Anne Baba Tutumları ve Başa Çıkma Stratejileri Açısından Değerlendirilmesi

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, cilt.11, ss.30-37, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Validity and reliability study of the Turkish psychiatric nurses of job motivation scale

JOURNAL OF PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING, cilt.16, ss.462-472, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

University students' suicidal thoughts and influencing factors

JOURNAL OF PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING, cilt.16, ss.343-354, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

EVALUATION OF SLEEP PATTERN CHARACTERISTICS OF THE ELDERLY WITHOUT A COGNITIVE DISORDER LIVING IN A NURSING HOME

TURK GERIATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS, cilt.12, ss.138-146, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Correlation between psychiatric nurses' anger and job motivation

ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.20, ss.268-275, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Nursing Approaches Of Adolescent Suicide

Turk Psikiyatri Dergisi, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Special Practices in Psychiatric Nursing

Turk Psikiyatri Dergisi, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Psychotherapy in Nursing Practice

TURK PSIKIYATRI DERGISI, cilt.2, no.1, ss.132-133, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üniversite öğrencilerinin cinsel tutumlarının incelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.430-437, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Tutumlarının İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik Hastalıklarda Konsültasyon LiyezonPsikiyatri Hemşireliği ve Uygulamaları

Turkiye Klinikleri Internal Medicine Nursing, cilt.4, ss.21-27, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emergency psychiatric care and mental health triage

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.9, ss.61-67, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Alkol Bağımlılığı Sorunu Olanların Çocuklarının Yaşamsal Rolleri Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Bağımlılık Dergisi – Journal of Dependence, cilt.18, ss.80-89, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hemşirelerde Tükenmişlik

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.1, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinde benlik gelişimi ve güven duygusu

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.508-514, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECTIVENESS OF THE CONFLICT MANAGEMENT EDUCATION ON STAFF IN A MENTAL HEALTH HOSPITAL

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, cilt.9, no.1, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıp ve hemşirelik fakültesi öğrencilerinin ötanaziye karşı tutumları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.654-660, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şiddet Olgularında Tedavi

Turkiye Klinikleri Obstetric-Women's Health and Diseases Nursing, cilt.2, ss.91-96, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kadın Sağlığı ve Şiddet Özel Sayısı

Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics. , cilt.2, ss.28-32, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hemşire İş Motivasyon Değerlendirme Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yalnızlık Kavramı ve Sağlıklı Yaşam Üzerine Etkileri Gözden Geçirme

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşire iş motivasyonu ölçeği geçerlik ve güvenirlik

E.Ü. Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.1-13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Hemşire Olma Kaygısı Varoluşçu Felsefe Bakış Açısıyla Bir Gözden Geçirme

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.834-840, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikoterapi ve Hemşirelik

Turkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-Special Topics, cilt.1, ss.87-94, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağımlılıklarda Bakımın İncelikleri

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, cilt.1, ss.73-79, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Duygu Durum Bozukluklarında Bakım Sanatı

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, cilt.1, ss.60-66, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farkındalık ve Psikiyatri Hemşireliği

Ege Ü. HYO Dergisi, cilt.21, ss.159-168, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating the Effectiveness of Education of the Fight Against Stigma on Mental Illness to Headmen

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, - Journal of Psychiatric Nursing, cilt.5, ss.129-136, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alkol Bağımlılarının Psikoterapi Süreçlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmes

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, cilt.3, ss.75-79, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Doyumları ve Etkileyen Faktörler

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, cilt.4, ss.12-18, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alkol Ve Madde Bağımlılarında Yalnızlık ve Etki Eden Faktörler

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, cilt.2, ss.25-30, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Grup Sağlık Çalışanında Öfke Ve Mizaç Özellikleri İlişkisel Bir İnceleme

Düşünen adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, cilt.24, ss.199-208, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Menopoz Sonrasında Kendilik Algısı Problem Çözme Becerileri ve Umutsuzluk

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.22, ss.135-145, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dermatoloji Hastalarının Umutsuzluk, Anksiyete, Öfke Duyguları ve Problem Çözme Becerileri

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.22, ss.147-162, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Alkol ve Madde Bağımlılarında Öfke İfadesi ve Kişilerarası İlişki Tarzı

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.22, ss.211-223, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

FARKINDALIK VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi , cilt.21, ss.159-168, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocuklarda Ölüm Kavramı ve Yas Sürecinde Psikiyatri Hemşireliğinin Rolü

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.21, ss.197-209, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelerin Ruhsal Belirti Dağılımlarının İncelenmesi Ve Hemşirelik Bakımı

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.21, ss.115-126, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikiyatri Kliğinde Çalışan Hemşirelerde Farkındalık Eğitiminin Bireysel Performans Standartlarına Etkisi

Anadolu Psikiyatri Dergisi, cilt.7, ss.82-91, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Uyku Düzen Özelliklerinin İş Doyumları İle İlişkisi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.20, ss.45-55, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Psikiyatri Hastalarının Taburculuk Sonrası Eğitim İhtiyaçları

Kronik Hastalıklarda Ruhsal Bakım: Hastaneden Eve Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2019

Affetme Eğitimin Etkililiği

V. Uluslar Arası, VIIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 Kasım 2018

Leininger'ın Doğan Güneş Modeline Dayalı Hemşirelik Yaklaşımı

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 Kasım 2018, ss.1

Ruhsal İyiliğe Giden Yol: Affedilme

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2 - 05 Mayıs 2018

Algılarımız, Değerlerimiz: Ruh Sağlığımız

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2 - 05 Mayıs 2018

TIP VE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖTANAZİYE KARŞI TUTUMLARININİNCELENMESİ

ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, 13 - 15 Nisan 2017

Kişisel Gelişim Kursu

ÖHDER 1. Uluslararası ve 4.Ulusal Bireysel Gelişim Günleri, 13 - 15 Nisan 2017

ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN RUHSAL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, 13 - 15 Nisan 2017

Öğrenci Hemşirelerin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13 - 15 Nisan 2017

ÖĞRENCI HEMŞIRELERIN BILIŞSEL SINAV KAYGI DÜZEYLERI VE İLIŞKILI FAKTÖRLER

ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, 13 - 15 Nisan 2017

ÖğrenciHemşirelerin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017

ÖĞRENCI HEMŞIRELERIN BILIMSEL ARAŞTIRMA BECERILERI VE ARAŞTIRMAKULLANIMINA İLIŞKIN DÜŞÜNCELERI

ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, 13 - 15 Nisan 2017

şiddet olgularında tedavi

2. uluslararası faklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi, 3 - 04 Eylül 2015

jinekolojik hastalıklarda şiddet ve psikolojik durum

2. uluslararası farklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi, 3 - 04 Eylül 2015

Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları İzmir Örneği

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Kayseri, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015

Hemşirelikte Kariyer Planlama

III. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Bozuk Üniversitesi, Yozgat, Türkiye, 6 - 08 Mart 2015

Beliefs and Attitudes About Mental Illness Of Headmen

Horatio, European Psychiatric Nursing Congress 2013. Stepped care provided by psychiatric nurses in different parts of the world, 25 - 28 Eylül 2014

Üniversitesi Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi

3. Uluslararası 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2014

Gebelerde anksiyete düzeyi ile sosyal destek arasındaki ilişki

II. Uluslar arası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2012, ss.398

Üniversite öğencilerinin internet kullanımı ile yalnızlık düzeyi arasındaki ilişki

II. Uluslar arası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2012, ss.399

Üniversite hastanesinde çalışan sağlık personelinin mobbing algısı ile atılganlık düzeyleri arasındaki ilişki

II. Uluslar arası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2012, ss.401

Üniversite Öğrencilerinin Stresle Baş Etme Stratejilerinin Incelenmesi

II. Uluslararasi VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4 - 07 Ekim 2012

Bağimli Hastalarda Yaşam Doyumu Ve Etkileyen Faktörler.

I. Uluslararasi V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 22 - 24 Eylül 2011

Hemşirelerin çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve risklerini tanılama düzeyleri ve etkili faktörler

IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Samsun, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2010, ss.112

Hidrosefalili Çocukların Ebeveynlerinin Stresle Başetme Becerilerinin Değerlendirilmesi

Türk Nöroşirurji Derneği 24. Bilimsel Kongresi. 6. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 Mayıs 2010, ss.1

The Job Satisfaction Of Intensive Care Unit Nurses And Affecting Factors

1st International Congress On Nursing Education, Research Practice, Greece, 15 - 17 Ekim 2009

Healthy Life Behaviours And Suicide Possibility Of The University Students

1st International Congress On Nursing Education, Research Practice, Greece, 15 - 17 Ekim 2009

Hemşirelik Tanı Sistemleri ve Psikiyatri Hemşireliği

40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Türkiye, 28 Eylül 2004, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

Somatoform ve Disosiyatif Bozukluklar, , Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, 2017

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

Uyku ve Uyku Bozuklukları, , Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, 2017

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

Anksiyete Bozuklukları, , Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, 2017

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

Ruh Sağlığı ve Hastalıklarının Temel Bir Kavramı: Farkındalık, M. Olcay Çam, Esra Engin, Editör, İstanbul Medikal Yayıncılık, ss.227-235, 2017

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

Aile ve Grup Terapisi, , Editör, İstanbul Tıp, 2017

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

Psikiyatrik ve Psikososyal Kuramlar ve Kavramlar, , Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, 2017

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

Yeme Bozuklukları, , Editör, İstanbul Tıp Kitapevi, 2017

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

Kanıta Dayalı Uygulamalar, Bilgi Kaynakları ve Tanılama Sistemleri, , Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, 2017

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

Bipolar Bozukluk, , Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, 2017

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

Ruhsal Bozukluklarda İlaç Tedavisi, , Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, 2017

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri Kanıta Dayalı Uygulama Bakım Kavramları

Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar, Özcan C.T. Gürhan N. , Editör, Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, ss.460-490, 2016

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri Kanıta Dayalı Uygulama Bakım Kavramları

Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar, Özcan C.T. Gürhan N. , Editör, Akademisyen Tıp Kitapevi Yayınları, Ankara, ss.491-515, 2016

Krovik Pelvik Ağrı Kapsamlı Bakış

Şiddet, Cinsel Şiddetin Kadınlarda Kronik Pelvik Ağrıya Etkisi, Yıldırım Yusuf, Naykı Ümit, Uluğ Paşa, Naykı Cenk , Editör, İzmir Güven Kitapevi, 2016

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

Madde Bağımlılığı, , Editör, istanbul tıp kitapevi, 2014

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

Bireysel Psikoterapi, , Editör, istanbul tıp kitapevi, 2014

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

Aile ve Grup Psikoterapisi, , Editör, istanbul tıp kitapevi, 2014

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

İntihar ve İntihar Riskli Hastalar, Olcay Çam, Esra Engin, Editör, İstanbul Tıp Kitapevi, 2014

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

Depresyon, Olcay Çam, Esra Engin, Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, 2014

Bilirkişi Raporları

Organisational intereventions for improving wellbeing and reducing work related sress in teachers

Cochrane Database Syst Rev., 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)