Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Lutein Üretimi için Biyoprotokol Tasarlanması", BAP Arastırma Projesi, 16MUH051, Yönetici, 2018
"Bazı yeşil mikroalglerin karotenoid profillerin belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 116Y023, Araştırmacı, 2018
"Mikroalgal Karotenoid Üretimi için Biyoproses Geliştirilmesi", AB Destekli Diğer Projeler, 115M014, Yönetici, 2018
"Mikroalg ve siyanobakterilerin dondurarak saklanmasında uygun yöntem belirlenmesi ve optimizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 14BİL016, Araştırmacı, 2016
"Mikroalg ve siyanobakterilerin dondurarak saklanmasında uygun yöntem belirlenmesi ve optimizasyonu", TÜBITAK Projesi, 113z202, Araştırmacı, 2016
"Laboratuvardan Dış Alana Fotobiyoreaktör Sistemlerinde Mikroalgal Biyohidrojen Üretimi", TÜBITAK Projesi, 111M609, Araştırmacı, 2014
"Denizel Kaynaklı Biyoaktif Bileşiklerin Araştırılması Buluştan Sürdürülebilir Üretimi ve Endüstriyal Uygulamaları", BAP Arastırma Projesi, 11BİL018, Araştırmacı, 2015
"Exploring Marine Resources for Bioactive Compounds: From Discovery to Sustainable Production and Industrial Applications", AB Çerçeve Programı Projesi, EU FP7-MAREX 245137, Araştırmacı, 2015
"Lignoselülozik Atıklardan Biyoetanol Üretimi", AB Destekli Diğer Projeler, 107M650, Bursiyer, 2011
"Fotobiyoreaktör sistemlerinde mikroalg ve maya ko kültivasyonu ile astaksantin üretiminin optimum koşullarının belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 106T254, Araştırmacı, 2009
"Mikroalg Kültürleri için Ucuz ve Etkili Fotobiyoreaktör Tasarımı", TÜBITAK Projesi, 104M354, Araştırmacı, 2008
"Heamatoccus Pluvıalisden Büyük Çaplı Astaksantin Üretiminin Gerçekleştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 06MÜH003, Araştırmacı, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi