Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2011 - 2016
Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2005 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1997 - 2005
Ögr.Gör.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1997 - 1999
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ, 01.01.2015 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, R.Akarsu, "Yeni veriler ışığında Erken Tunç Çağı sonu ve Orta Tunç Çağında Çivril Ovası'nın kültürel ve siyasi yapısı", ATATÜRK ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Doktora, F.Dedeoğlu, "Neolitik Çağdan Erken Tunç Çağ sonuna kadar Yukarı Menderes Havzası: Kültürel, sosyal ve ekonomik süreç", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, C.Karataş Yüksel, "Neolitik Dönemden Erken Tunç Çağı sonuna kadar Batı Anadolu'da mühürlerin gelişimi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, M.Erdem, "Yeni dönem Beycesultan Höyük kazılarında tespit edilen Geç Tunç Çağ dönemi metal buluntuları", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, A.Şener, "Beycesultan Höyük kazısından ele geçen Geç Tunç Çağ 5. tabaka keramiklerinin değerlendirilmesi ve tarihlendirilmesi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, A.Bozkurt, "M.Ö. 4. Binyılda Uruk kültürünün Güneydoğu Anadolu yayılımı ve bunun kültürel sonuçları", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, G.Ergün, "Beycesultan Höyük Tunç Çağı ağırşakları ve dokuma ağırlıkları", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, M.Çarki, "Yüzey araştırması verileri ışığında Tunceli-Pertek Karaçor bölgesi Hellenistik Dönem öncesi yerleşimleri", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, S.Yeni, "Demir Çağlar'da Yukarı Menderes Havzası", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, R.Özcan, "Yazılı kaynaklar ve arkeolojik veriler ışığında M.Ö. 2. binyıl Batı Anadolu tarihi coğrafyası", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, F.Dedeoğlu, "Hitit Krallık Dönemi Kuzey Suriye yayılım politikası", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2003.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi