Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Semiz B., Abay E., Dedeoğlu Konakçı F., Konakçı E., Ozan A., "AN ARCHAEOMETRIC INVESTIGATION OF EARLY AND MIDDLE BRONZE AGE POTTERY FROM THE UPPER MEANDER BASIN IN SOUTHWESTERN ANATOLIA", Mediterranean Archaeology & Archaeometry, vol.3, pp.121-150, 2018
Çilingiroğlu A., Abay E., "Ulucak Höyük excavations new results", MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY, vol.5, pp.5-21, 2005
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Demir B., Abay E., Sevin V., "Harput Kabartması Anadolu Uygarlıklarına Yeni Bir Katkı", Arkeoloji ve Sanat, 2016
Dedeoğlu Konakçi F., Abay E., "Beycesultan Höyük Excavation Project New Archaeological Evidence from Late Bronze Layers", Arkeoloji Dergisi, ss.1-39, 2014
Abay E., "Preliminary Report on the Survey Project of Çivril Baklan and Çal Plains in the Upper Meander Basin Southwest Anatolia", Ancient Near Eastern Studies, pp.1-87, 2011
Abay E., "Beycesultan Kazıları", Egeden, ss.66-69, 2011
Abay E., "Beycesultan Höyüğü Çağlar Arası 40 Kültür Tabakası", Aktüel Arkeoloji, ss.41-41, 2010
Abay E., "Kırk Katlı Beycesultan", Arkeoatlas, ss.60-60, 2009
Abay E., Dedeoğlu Konakçi F., "Beycesultan 2007 2008 Yılları Kazı Çalışmaları Ön Raporu", Arkeoloji Dergisi, cilt.1, ss.53-79, 2009
Abay E., Çevik Ö., "Interaction and Migration Issues in Archaeological Theory", Altorientalische Forschungen, vol.1, pp.62-73, 2005
Abay E., "The Expansion of Early Transcaucasian Culture Cultural Interaction or Migration", Altorientalische Forschungen, vol.1, pp.115-131, 2005
Çilingiroğlu A., Abay E., Derin Z., "Ulucak Höyük", Arkeoatlas, ss.146-146, 2004
Abay E., "The Neolithic Figurines From Ulucak Höyük Reconsideration of the Figurine Issue by Contextual Evidence", Neo-Lithics 2/ 03 The Newsletter of Southwest Asian Neolithic Research, vol.2, pp.16-22, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Abay E., "Arzawa Kentlerine Bir Örnek Olarak Beycesultan", 1. Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE,
Abay E., "Beycesultan Höyüğü 2017 Kazı Çalışmaları", 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE,
Abay E., Dedeoğlu Konakçı F., Ergün G., Çakar Ş., "Beycesultan Höyüğü 2016 Yılı Kazı Çalımaları", 39. Kazı Sonuçları Toplantısı, TÜRKIYE, , vol.1, pp.507-520
Abay E., Dedeoğlu Konakçı F., Ergün G., Çakar Ş., "BEYCESULTAN HÖYÜĞÜ 2016 YILI KAZI ÇALIŞMALARI", 39. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI, BURSA, TÜRKIYE, 22-26 Mayıs 2017, vol.1, pp.507-520
Semiz B., Abay E., Dedeoğlu Konakçi F., Konakçi E., Ozan A., "Dağlık Bölge Erken Tunç Çağ I-II seramiklerinin Arkeometrik İncelemeleri: Yukarı Menderes Havzası, Çivril Denizli", 17. Ulusal Kil Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, vol.1, pp.54-60
Semiz B., Abay E., Dedeoğlu Konakçi F., Konakçi E., Ozan A., "Dağlık Bölge Erken Tunç Çağ I-II seramiklerinin Arkeometrik İncelemeleri: Yukarı Menderes Havzası, Çivril Denizli", 17. Ulusal Kil Sempozyumu, Muğla, TÜRKIYE, , vol.1, pp.54-60
Semiz B., Abay E., Dedeoğlu Konakçı F., Konakçı E., Ozan A., "Dağlık Bölge Erken Tunç Çağı-I Seramiklerinin Arkeometrik İncelemeleri: Yukarı Menderes Havzası, Çivril-Denizli", 17. Ulusal Kil Sempozyumu, Muğla, TÜRKIYE, , ss.54-60
Abay E., Dedeoğlu Konakçı F., Ünar A., Ergün G., Yılmaz F., Temür Y.B., "Beycesultan Höyüğü 2015 Yılı Kazı Çalışmaları", 38. Kazı Sonuçları Toplantısı, Edirne, TÜRKIYE, , vol.2, pp.273-287
Abay E., Dedeoğlu Konakçi F., Ünar A., Ergün G., Yılmaz F., Temür Y.B., "Beycesultan Höyüğü 2015 Yılı Kazı Çalışmaları", 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, vol.2, pp.273-286 (Link)
Abay E., Dedeoğlu Konakçi F., "Beycesultan 2013 2014 Yılı Kazı Çalışmaları", 37.KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI, Erzurum, TÜRKIYE, , vol.3, pp.183-198
Semiz B., Abay E., Dedeoğlu Konakçı F., Konakçı E., Ozan A., "Dağlık Bölge Erken Tunç Çağı II Seramiklerinin Arkeometrik İncelemeleri: Yukarı Menderes Havzası, Çivril-Denizli", 17. Ulusal Kil Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Muğla, , , pp.54-60
Abay E., Dedeoğlu Konakçi F., "Beycesultan 2012 Yılı Kazı Çalışmaları Raporu", 35. Kazı Sonuçları Toplantısı, MUĞLA, TÜRKIYE, , cilt.3, ss.386-397
Abay E., Dedeoğlu Konakçi F., "Beycesultan 2011 Yılı Kazı Çalışması Raporu", 34. Kazı Sonuçları Toplantısı, Çorum, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.217-228
Abay E., Dedeoğlu Konakçi F., "Beycesultan 2007 2010 Yılları Kazı Çalışmaları Raporu", 33.KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI, MALATYA, TÜRKIYE, , cilt.4, ss.303-330
Abay E., "The Result of the Upper Meander Basin Survey and New Excavations at Beycesultan Southwestern Anatolia", Centre for Classics and Archaeology Ancient World Seminars, MELBOURNE, AVUSTRALYA,
Abay E., Dedeoğlu Konakçi F., "2005 Yılı Denizli Çivril Ovası Yüzey Araştırması", 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Çanakkale, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.277-292
Abay E., "The Cultural Transformation and Settlement Pattern of Soutwestern Anatolia from the Neolithic to the Late Bronze Age Transformazioni Culturali e Insedimenti Nell Anatolia Sud Occidentale Fra Neolitico ed Eta Del Bronze", Universita' Del Studi di Lecce Facolta'di Beni Culturali, ,
Abay E., "Urartäische Siedlungssysteme im Van Gebiet Erste Ergebnisse eines Surveys in der Region von Ayanis", Deutsches Arkäologisches Istitut, BERLİN, ALMANYA,
Abay E., Dedeoğlu Konakçi F., "2003 Yılı Denizli Çivril Ovası Yüzey Araştırması", 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, TÜRKIYE, , cilt.2, ss.41-50
Abay E., "Neolithization Process in Western Anatolia as seen from Ulucak Höyük", 4th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, BERLİN, ALMANYA,
Abay E., "Exogenous Factors in the Development of Cultures in the Ancient Near East Interaction and Migration", Second International Research Seminer, BERLİN, ALMANYA,
Abay E., "The Expantion of Khirbet Kerak Culture Cultural Interaction or Migration", Freie Universitaet, BERLİN, ALMANYA,
Abay E., "Theoretical Frame of Settlement Patterns", First International Research Seminer, BERLİN, ALMANYA,
Derin Z., Abay E., "Ulucak Höyük", 4th International Workshop on PPN Chipped Stone Industries, NİĞDE, TÜRKIYE,
Çilingiroğlu A., Abay E., Derin Z., "1999 2000 Yılları Van Ayanis Urartu Kalesi Kazıları", XXIII. Kazı Sonuçları Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, , cilt.2, ss.287-296
Abay E., "Ulucak A Neolithic Mound in the Aegean", The Carsten Niebuhr Institute of Near Eastern Studies, KOPENHAG, DANIMARKA,
Abay E., "Die Neolithische Grabung in Ulucak bei İzmir", Freie Universitaet, BERLİN, ALMANYA,
Abay E., "Die Urartaeische Burg von Ayanis", Freie Universitaet, BERLİN, ALMANYA,
Abay E., "The Urartian Forttress of Ayanis", The Carsten Niebuhr Institute of Near Eastern Studies, KOPENHAG, DANIMARKA,
Abay E., Sağlamtimur H., Özkan S., "Ulucak Höyük Kazıları 1998", XXI. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.341-350
Abay E., Çilingiroğlu A., "Ausgrabungen in Ulucak Höyük", The Aegean in the Neolithic-Chalcolithic and Early Bronze Age, International Symposium, İZMİR, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Abay E., "Some Decorated Bone Objects From Beycesultan, Tukey", in: Context and Connection Studies on the Archaeology of the Ancient Near East in Honour of Antonio Sagona, Batmaz A, Bedianashvili G, Michalewicz A, Robinson A., Eds., Peeters Publishers , Leuven, pp.453-464, 2018 (Link)
Çevik Ö., Abay E., "Neolithisation in Aegean Turkey, Towards a More Realistic Reading", in: Anatolian Metal VII Anatolien und seine Nachbarn vor 10 000 Jahren Anatolia and neigbours 10 000 years ago, Ünsal Yalçın, Eds., Blömeke Druck SRS GmbH, Herne, Bochum, pp.199-209, 2016
Abay E., "İletişimin Göç ve Kültürel Etkileşimdeki Rolü Bağlamında Erken Transkafkasya Kültürünün Güney Yayılımı", in: İletişim Ağları ve Sosyal Organizasyon, Adnan Baysal, Eds., Ege Yayınları, İstanbul, pp.185-194, 2015
Abay E., "Beycesultan'dan Ayak Biçimli Bir Riton", Arkeolojiyle Geçen Bir Yaşam İçin Yazılar Veli Sevin e Armağan, Aynur Özfırat, Ed., Ege Yayınları, İstanbul, ss.345-347, 2014
Abay E., "Kazı Verileri Işığında Arkeolojik Mekan Analizleri, Beycesultan Örneği", Yerleşim Sistemleri ve Mekan Analizi, Çevik, Özlem, Erdoğu, Burçin, Ed., Ege Yayınları, istanbul, ss.175-189, 2014
Abay E., "Beycesultan", Ege Üniversitesi Kazıları, Çilingiroğlu, Altan, Mercangöz, Zeynep, Polat, Gürcan, Ed., Ege Üniversitesi Yayınları, izmir, ss.116-142, 2012
Abay E., "Tarih Öncesi Çağlarda Denizli Bölgesi ve Beycesultan Kazıları", Altın Kent Denizli, Özlem, Filiz, Ed., Yapı Kredi Yayınları, istanbul, ss.8-19, 2011
Abay E., "Prehistorik Dönemlerde Işıklı", Eumeneia Şeyhlü ve Işıklı, Söğüt, Bilal, Ed., Ege yayınları, istanbul, ss.11-25, 2011
Abay E., "Dibekdüzü. Van/Ayanis Kalesi Yakınında Bir Höyük Yerleşimi", A Life Dedicated to Urartu On the Shores of the upper Sea Studies in Honor of Altan Çilingiroğlu, Sağlamtimur Haluk., Abay Eşref, Derin Zafer, Ed., Arkeoloji ve Sanat Yayınları, istanbul, ss.67-85, 2010
Abay E., "Die Neolithischen Fundorte in der Çivrilebene im Oberen Maandergebiet: Erste Ergebnisse Einer Gelendebegehung", in: Fundstellen Gesammelte Schriften zur Archäologie und Geschichte Altvorderasien ad honorem Hartmut Kühne, Bonatz, D.; R. M. Czichon und F.J. Kreppner, Eds., Harrassowitz Verlag, pp.1-8, 2008
Abay E., "Southeastern Anatolia after the Early Bronze Age: Collapse or Continuity? A Case Study from the Karababa Dam Area", in: Sociétés humaines et changement climatique à la fin du troisième millénaire une crise a t elle eu lieu en Haute Mésopotamie, Kuzucuoğlu Catherine, Marro Catherine, Eds., Institut Français d'Études Anatoliennes-Georges Dumézil, pp.403-413, 2007
Abay E., "Geç Uruk Çöküşü"nden sonra Güneydoğu Anadolu'da Siyasi Yapılanma ve Bölgeselleşme Eğilimleri", Prof Dr Hayat Erkanal a armağan kitabı, Öktü Erkanal, Ed., Homer Yayınları, istanbul, ss.25-34, 2005
Abay E., "Neolithic settlement at Ulucak Höyük and its cultural relations with neighboring regions in Western Anatolia", How Did Farming Reach Europe Anatolian European relations from the second half of the seventh through the first half of the sixth millennium cal BC, Lichter, Clemens , Ed., Ege Yayınları, istanbul, ss.75-84, 2005
Altan Ç., Derin Z., Abay E., Sağlamtimur H., İlhan K., "Ulucak Höyük Excavations Conducted Between 1995 2002", Peeters, LOUVAIN, 2004
Abay E., "Seals and Sealings", in: Ayanis I Ten Years Excavations at Rusahinili Eidurukai 1989 1998, Altan Çilingiroğlu ve Mirio Salvini, Eds., CNR Istituto Per Gli Studi Micenei Ed Egeo-Anatolici, Roma, pp.321-353, 2001
Abay E., "Die Keramik der Frühbronzezeit in Anatolien mit syrischen Affinitäten", Ugarit Verlag, Münster, 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi