Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Extraprostatic extension in prostate cancer: primer for radiologists

ABDOMINAL RADIOLOGY, cilt.45, sa.12, ss.4040-4051, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Characterization of adrenal lesions on chemical shift MRI: comparison of 1.5 T and 3 T MRI.

Abdominal radiology (New York), cilt.44, ss.3359-3369, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hemophagocytic Lymphohistiocytosis: A Primer for Radiologists.

AJR. American journal of roentgenology, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Discrimination of oncocytoma and chromophobe renal cell carcinoma using MRI.

Diagnostic and interventional radiology (Ankara, Turkey), cilt.25, ss.5-13, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Splenosis of the Liver Capsule.

Clinical nuclear medicine, cilt.43, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Results of 1001 liver transplantations in 23 years: Ege University experience.

The Turkish journal of gastroenterology : the official journal of Turkish Society of Gastroenterology, cilt.29, sa.6, ss.664-668, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Testicular Adrenal Rest Tumor (TART) in congenital adrenal hyperplasia

EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS, cilt.60, sa.9, ss.489-493, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Radiofrequency ablation for lung tumors: outcomes, effects on survival, and prognostic factors.

Diagnostic and interventional radiology (Ankara, Turkey), cilt.22, ss.65-71, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Power of the metaphor: forty signs on brain imaging.

Journal of neuroimaging : official journal of the American Society of Neuroimaging, cilt.25, ss.14-30, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pankreas Duktal Adenokanserinde Evreleme, Raporlama

Türk Radyoloji Seminerleri, cilt.7, sa.2, ss.172-180, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kolo rektal Kanserlerde Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri

Türkiye Klinikleri, cilt.11, ss.21-26, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

3T ile Prostat MRG

Türk Radyoloji Seminerleri, cilt.5, sa.3, ss.393-401, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A case of neurocutaneous melanosis and neuroimaging findings.

Journal of radiology case reports, cilt.9, ss.1-6, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Implementation of patient-specific vascular models for hepatic and/or navigation surgery

The International Medical Congress of Izmir Democracy University, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.780

Itis in Patients Treated with Immune Checkpoint Inhibitors: Good, Bad and Ugly

105th Annual Meeting of Radiological Society of North America (RSNA 2019), 1 - 06 Aralık 2019

Geriatrik hasta ile iletişimin muayene, tıbbi görüntüleme, laboratuar işlemleri üzerine etkisi.

3. uluslar arası. 12. ulusal İlşeri Yaş Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 27 - 28 Şubat 2019

Safra Yolları ve Pankreas Acilleri

Türk Radyoloji Derneği İzmir Şubesi Acil Radyoloji: Sık Rastlanan Olgular, Türkiye, 12 Ocak 2019

Splenik Leişmaniazis

39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Herlyn-Werner-Wunderlich Sendromunun MRG Bulguları

39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Perfore Meckel Divertikülü

39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Biliyer Cast Sendromu

39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

The Role of CT Urography in Detecting the Etiology of Hematuria

XVI. Balkan Congress of Radiology, Aydın, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.66

THREE DIMENSIONAL ANATOMICAL APPROACH TO SURGICAL PLANNING OF GASTRIC CANCER

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORTS, ANTHROPOLOGY, NUTRITION, ANATOMY AND RADIOLOGY, Nevşehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

PATIENT-SPECIFIC ANATOMICAL 3D MODELING OF BILE DUCT: ACUTE CHOLECYSTITIS AND CHOLELITHIASIS CASES

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORTS, ANTHROPOLOGY, NUTRITION, ANATOMY AND RADIOLOGY, Nevşehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Nadir Bir Olgu: Xp11 Translokasyon Hücreli Karsinomun MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018

A Rare Cause of Adnexal Torsion: Ovarian Dysgerminoma

Türk Manyetik Rezonans Derneği 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018

Nadir Bir Olgu: Kaudal Duplikasyon Sendromu

Türk Manyetik Rezonans Derneği 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018

Caroli Hastalığı Zemininde Gelişen Kolanjiyosellüler Kanser Olgusu

Türk Manyetik Rezonans Derneği 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018

Akut Pankreatitin Nadir Bir Komplikasyonu: Mediastinal Psödokist

Türk Manyetik Rezonans Derneği 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018

Ekstraadrenal sempatik paraganglioma olgusu

38.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 04 Kasım 2017

İnguinal Herni Kesesi İçerisinde Kolonik Lenfoma

38. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2017

Psödomeigs Sendromu: Olgu Sunumu

38. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2017

Abernethy Malformasyonu: Olgu Sunumu

38. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2017

Patients diagnosed with hepatocellular carcinoma with tyrosinemia tye I.

ICIEM 2017 13th International Congress of Inborn Errors of Metabolism., Brezilya, 5 - 08 Eylül 2017

Hepatoselüler karsinom saptanan tirozinemi tip 1 tanılı olgularımız

XIV. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bodrum, Türkiye, 26 - 30 Nisan 2017

HEPATOSELÜLER KARSİNOM SAPTANAN TİROZİNEMİ TİP 1 TANILI OLGULARIMIZ

14. ulusal metabolizma hastalıkları kongresi, Türkiye, 26 - 30 Nisan 2017

Karaciğer Malign Tümörler

Türk Radyoloji Derneği İzmir Şubesi Malign Tümörler (Ayırıcı Tanı), Türkiye, 09 Şubat 2019 - 09 Şubat 1019

Kitap & Kitap Bölümleri

Böbrek tümörleri tanısında görüntüleme yöntemleri

Böbrek Tümörleri (Türkiye klinikleri üroloji özel sayı), Prof Dr İbrahim K. Cüreklibatur, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.18-24, 2019