Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Psychometric properties of the Turkish version of the 2x2 achievement goals questionnaire for sport

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.4, ss.2523-2532, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

MEN'S AND WOMEN'S ACHIEVEMENT GOALS AND SELF-PERCEPTION IN SPORT SITUATIONAL MOTIVATION

STUDIA PSYCHOLOGICA, cilt.54, ss.23-35, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ACHIEVEMENT GOALS AND PHYSICAL SELF-PERCEPTIONS OF ADOLESCENT ATHLETES

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, cilt.40, ss.473-480, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

GOAL ORIENTATION AND SELF-EFFICACY AS PREDICTORS OF MALE ADOLESCENT SOCCER PLAYERS' MOTIVATION TO PARTICIPATE

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, cilt.39, ss.925-934, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Algılanan Öğretmen Geribildirim Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, cilt.29, ss.79-86, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sporcu Tükenmişlik Ölçeği”nin Türkçe Uyarlaması

Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, cilt.27, ss.149-161, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2 x 2 ACHIEVEMENT GOALS PROFILES IN CHILEAN COMPETITIVE AND RECREATIONAL ATHLETES: A FIRST LOOK

PEDAGOGICS PSYCHOLOGY MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS, cilt.20, ss.41-46, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Kadın ve Erkek Sporcularda Başarı Hedeflerini Öngörmede Kendini Fiziksel Algılama ve Yaşam Doyumunun Rolü

Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, cilt.26, ss.65-76, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ACHIEVEMENT GOALS AND INTENSIVITY OF PHYSICAL ACTIVITY DURING FREE PLAY IN CHILDREN: THE MODERATING ROLE OF PERCEIVED SPORT CONFIDENCE

PEDAGOGICS PSYCHOLOGY MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS, cilt.19, ss.72-77, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Sportif Kimlik Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, cilt.6, ss.39-45, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antrenör-Sporcu İlişkisinin Değerlendirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, cilt.23, ss.119-128, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sürekli Optimal Performans Duygu Durum – 2 (SOPDD-2) Ölçeğinin Beden Eğitimi Dersi İçin Değerlendirilmesi

Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. Of Sport Sciences, cilt.23, ss.43-49, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Durumsal Güdülenme Ölçeğinin (DGÖ) Beden Eğitimi Ders Ortamı İçin Geçerlik ve Güvenirliği Spormetre

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.7-12, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Durumsal Güdülenme Ölçeği’nin (DGÖ) Beden Eğitimi Ders Ortamı için Geçerlik ve Güvenirliği

Ankara Üniversitesi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.7-12, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Durumsal güdülenme düzeyi ve başarı algısı arasındaki ilişki: Takım sporları üzerinde bir çalışma

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, cilt.13, ss.305-310, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim II Kademe Öğrenci Sporcuların Başarı Algısı veÖz Yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişki

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, cilt.13, ss.14-19, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Durumsal Güdülenme Ölçeği (Situational Motivation Scale-SIMS)’nin Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri

Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, cilt.2, ss.86-94, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Futbol Hakemlerinin Kendini Gerçekleştirme Düzeylerinin İncelenmesi.

Ege Üniversitesi Performans Dergisi, cilt.14, ss.35-40, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

”Sporda Güdülenme Ölçeği -SGÖ-”nin Türk sporcuları için güvenirlik ve geçerlik çalışması

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Y.O. Spor Bilimleri Dergisi, cilt.15, ss.191-206, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sporcuların Güdüsel yönelimlerinin empatik davranım biçimleri açısından değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Performans Dergisi, cilt.10, ss.3, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Individuals participation in sports gender and examination of trait anxiety levels according to their level of aggression

Ege University Physical Education and Sports School Performance Journal, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Perceived Teacher Feedback Scale: The Validity and Reliability Study

13th International Sports Sciences Congress, Konya, Türkiye, 07 Kasım 2014, ss.1

Why do young adults participate in recreational exercise and sports?

The 55th ICHPER•SD Anniversary World Congress & Exposition, İstanbul, Türkiye, 19 Aralık 2013, ss.1

The role of male and female athletes’ physical self-perceptions and life satisfaction in predicting their achievement goals

The 55th ICHPER•SD Anniversary World Congress & Exposition, İstanbul, Türkiye, 19 Aralık 2013, ss.1

The Validity and Reliability Study of the Sport Motivation Scale’s Adolescent Version

2ND INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CONGRESS, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012

Evaluating Motives for Participation in Physical Activity and Exercise: The Validity and Reliability Pilot Study

2ND INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CONGRESS, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012

Türk halk oyunlarının sahnelenmesinde güdülenme faktörü

1. Uluslararası Türk Halk Oyunları Kongresi, Malatya, Türkiye, 10 Mayıs 2012, ss.1

Öğretmen Öz Değerlendirme Ölçeği Geliştirme Çalışması

Spor Pedagojisi Bilimsel Bilgi Paylaşımı Çalıştayı-1, Ankara, Türkiye, 08 Ekim 2010, ss.1

Factors Affecting Sports Participation among 9 to 14 Year Old Athletes in Team and Individual Sports

4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 09 Kasım 2007, ss.1

Examining The Effect of Gender on Sport Participation: The Case of Kütahya

4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 09 Kasım 2007, ss.1

Examining The Relationships between Athletes’ Perceptions of Success and Perceived Competence Levels

4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 09 Kasım 2007, ss.1

Motivational types and competence levels of female and male athletes

10.ICHPR-SD Avrupa ve 8.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 Kasım 2004, ss.1

Effects of gender and goal orientation on competitive anxiety

10.ICHPR-SD Avrupa ve 8.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 Kasım 2004, ss.1

Bayanlarda yaşam doyumu düzeylerinin egzersiz yapan ve yapmayanlar açısından değerlendirilmesi

III. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 02 Kasım 2001, ss.1

Sporda Güdülenme Ölçeği-SGÖ"nin Türk sporcuları için uyarlama ve güvenirlik ön çalışması

VI. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 03 Kasım 2000, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

The Beginning Golfer: Psychological Techniques and Constructs Impacting Putting Performance

Routledge International Handbook of Golf Science, Martin Toms, Editör, Taylor & Francis Group, Oxon, ss.161-172, 2017

GERİBİLDİRİM, PEKİŞTİRME VE İÇSEL GÜDÜLENME

SPOR VE EGZERSİZ PSİKOLOJİSİNİN TEMELLERİ, MUSTAFA ŞAHİN, ZİYA KORUÇ, Editör, NOBEL YAYINEVİ, Ankara, ss.6, 2015