Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çevirmen Olmak ya da Olmamak. İşte Bütün Mesele Bu

Uluslararası Türkbilim Dergisi, cilt.8, ss.101-110, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bodrum: Almanlar İçin Yeni Bir Çekim Merkezi

Uluslararası Türkbilim Dergisi, cilt.4, ss.39-48, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dialog der Kulturen und Texte oder die Migration der Übersetzung

Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik, cilt.5, ss.93-101, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Önyargıların Tarihsel Temelleri: Almanya’da Değişen Türk İmgesi

Uluslararası Türkbilim Dergisi, cilt.3, ss.79-89, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çeviride Cinsiyetin İzdüşümü: Bachmann’ın ‘Undine Geht’ Çevirileri

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.143-158, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çeviride Sansürün Biçimleri: Tutsaklıkla Özgürlük Arasında

Ç.N. Çeviri Edebiyatı Dergisi, ss.50-62, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Televizyonda Çeviri Olgusu

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.304-315, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Souveränität der Übersetzung als ein transkulturelles und postmodernes Phänomen

TRANS Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaft, cilt.2, ss.1-2, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Çevirinin Büyüsü ya da Çevirinin Felsefesi Üzerine

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.67-76, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Universalität’ und ‘Originalität’ im Übersetzungsdiskurs

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.2, ss.101-117, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çeviri Eleştirisi Neyi Eleştirir

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.39-58, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Etkili Bir Çeviri Eğitimi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dersigi, cilt.2, ss.144-155, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleşme Sürecinin Çeviri Olgusuna Yansımaları

Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.37, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çeviri Etkinliğinin Ana Dil Üzerindeki Etkisi

Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.223-235, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’nin Aydınlanmasında Çevirinin Rolü

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.207-218, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sanal Dünyanın Çeviriye Etkileri: Almanca’da Farklı Bir Yaşar Kemal İmgesi

Translation Studies in the new Millennium, An international Journal of Translation and Interpreting, ss.133-144, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Alımlama Estetiği Açısından Çeviri

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.489-504, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Rilke ve Modern Roman, Ege Üniversitesi

Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, ss.63-73, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Thomas Bernhard’da Olumlu Hastalık İmgesi

Ankara Üniversitesi, Ana Dili Dergisi, ss.29-37, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Kafka’nın Kafkaesk Dünyası

Ankara Üniversitesi, Ana Dili Dergisi, ss.36-41, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Max Frisch’te Gerçeklik ve Kurmaca

Ankara Üniversitesi, Dil Dergisi, ss.78-83, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Özgürleşen Biçem: Peter Handke’nin ‘Mutsuzluğa Doyum’ Adlı Romanı

Gündoğan Edebiyat Dergisi, ss.53-58, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Verwestlichungsbemühungen im Osmanischen Reich: Die Rolle der literarischen Rolle

XIV. Internationaler Türkischer Germanistik-Kongress, “Ex Oriente Lux”, Orient in der deutschen Sprache, Literatur und Kultur, 25-27 Oktober, Atatürk Universitaet, Erzurum., Erzurum, Türkiye, 25 Ekim 2018

Die Instrumentalisierung der Übersetzung in der DDR: Zur Rezeption Nazım Hikmets Märchen “Die verliebte Wolke”

XI. Germersheimer Symposium Übersetzen und Literatur 15.-17. Juni 2018, Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Grenzüberschreibungen Übersetzer und Übersetzen in der SBZ und DDR (1945-1990), Germersheim, Almanya, 15 Haziran 2018

Yabancı Diller Yüksekokuları'nın Sorunları

Yabancı Dil Öğretiminde Güncel Meseleler Paneli, Yabancı Diller Yüksekokulu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye, 18 Mayıs 2017

Übersetzung und Migration als interkultureller Dialog

Internationale Tagung der Gesellschaft für interkulturelle Germanistik (GiG), Prag, Çek Cumhuriyeti, 4 - 09 Ekim 2016
Link

Die Rolle der Übersetzung als ideologische Umwandlung Verwestlichungspolitik der Türkei in den Jahren 1940 1966

Johannes Gutenberg-Universität Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft, Germersheim, Almanya, 06 Temmuz 2016

Übersetzung als hybrider Zwischenraum: Kulturkontakt in Pamuks postmodernem Roman "Die weisse Festung"

XIII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik. Germanistik zwischen Tradition und Innovation, Şanhay, Çin, 23 Ağustos 2015

Almanya’ya Yaşayan Türklere Karşı Önyargılar ve Nedenleri

Göç ve Kültürel Etkileşim: Türkiye-Almanya, T.C. Başbakanlık, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Bölge Koordinasyon Ofisi, İzmir, Türkiye, 30 Nisan 2015

Bir Şehrin Çevirisi: Almanca Turistik Gezi Kitaplarında Bodrum İmajı

II. Uluslararası Bodrum Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 09 Mayıs 2011

Dopppelidentitaet bei Özdamar oder beim Schreiben übersetzen

Akten des XII. Kongress der Internationalen Germanistenkongress, Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit, Varşova, Polonya, 30 Temmuz 2010, cilt.6, ss.77-82

Çevirmenin Cinsiyetinden Çeviriye Bakış

Dokuz Eylul University, International Multidisciplinary Women's Congress, İzmir, Türkiye, 15 Eylül 2009

Die Eigenschaften der Übersetzungen von Pressetexten oder Warum wird eine Nachricht anders übersetzt?

Universitaet Ege, XI. Internationaler Türkischer Germanistikkongress. ‘Globalisierte Germanistik: Sprache-Literatur-Kultur, İzmir, Türkiye, 20 Mayıs 2009, ss.399-413

Kitle İletişim Araçlarında Çeviri Olgusunun Türkçeye Etkileri

I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye, 16 Nisan 2009, ss.241-249

Pragmatische Ansätze in der funktionalen Übersetzungstheorie Universitaet Selçuk

X. Internationaler Türkischer Germanistenkongress. ‘Begegnungen und Toleranz’, Tagunsbeitraege, Konya, Türkiye, 30 Mayıs 2007, ss.797-813

The Issue of translatability in a cultural context Interdisciplinarity on Translation

Proceedings of the 11nd International Colloquium on Traslation organised by Yıldız Technical University, İstanbul, Türkiye, 11 Eylül 2006, ss.229-237

Çeviri Eğitiminde Yeni Bir Model: Aktif Eğitim

University Hacettepe, International Conference. New Horizons in Translation Studies, Ankara, Türkiye, 11 Mayıs 2006, ss.337-352

Başka Bir Okur: Çeviri Okurunun Rolü

Universität Sakarya Internationales Übersetzungssymposium, Übersetzer- und Übersetzungsprobleme in unserem Zeitalter, İstanbul, Türkiye, 11 Ekim 2004, ss.168-171

Çevrilemezliğin Çevrilebilirliği

Anadolu Üniversitesi III. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 07 Mayıs 2003, ss.590-599

Übersetzung: Die Andere Sprache oder Die Erfahrung des Fremden

Bilkent University, International Conference on "Translation Studies In The New Millennium", Ankara, Türkiye, 16 Eylül 2002, ss.395-407

Dokumentation, Montage, Literatur: Eine Erklärung zum Prinzip der Offenheit als Darstellungstechnik

Universität Sakarya VIII. Internationaler Türkische Germanistikkongress, Sakarya, Türkiye, 22 Mayıs 2002, ss.237-248

Çetin Altan’ın 2027 ve George Orwell’in 1984 Yıllarındaki Ütopik Dünyaları491

Osman Gazi Üniversitesi, I. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 06 Aralık 2001, ss.491-499

Kitap & Kitap Bölümleri

Ex Oriente Lux: Varianten der deutsch-türkischen Begegnungen - Band 3

Zur Problematik der Übersetzung im Osmanischen Reich: Ein Paradigmenwechsel im 19. Jahrhundert , M. T. Öncü/ A. O.Öztürk/ L. Coşan, Editör, Logos Verlag Berlin, Berlin, ss.85-100, 2019

Über-|set|zen – [Re]-Konstruktionen im Translations­prozess

Postmoderne Ansätze in der Übersetzung: Das Spiel mit literarischen Konstruktionen und ihre Verfremdung., Sağlam Yaşar M, Hertsch M. F, Er M. , Editör, Wissenschaftsverlag Dr. Kovac, Hamburg, ss.323-340, 2018
Link

Internationale Perspektiven der Angewandten Translationswissenschaft. Übersetzungsäquivalenzen in Textsorten

Jenseits der Äquivalenzgrenzen: Mehrsprachigkeit in einer Sprache und ihre Transformation, Christiane NORD/ Mehmet Tahir ÖNCÜ/ Abdel-Hafiez MASSUD, Editör, Logos Verlag, Berlin, ss.211-230, 2017

Çevirinin Tarihi

Çeviribilim Yayınları, İstanbul, 2016

Sözden Temsile Çeviribilim

Çeviribilimin Disiplinlerarası Niteliği, Şulha P., Editör, Çeviribilim Yayınları, İstanbul, ss.61-77, 2015

Die Türkei, der deutsche Sprachraum und Europa. Multidisziplinaere Annaeherungen und Zugaenge

Deutsch als Hindernis oder Möglichkeit: Zwischen Fremdsprach- und Translationsdidaktik, Arntz R, Gehler M, Öncü M. T. , Editör, Böhlau Verlag, Wien/Köln, ss.243-254, 2014

Çeviribiliminin Paradigmaları

Çanakkale Yayınları, Çanakkale, 2013

Von Generation zu Generation: Germanistik. Festschrift für Kasım Eğit zum 65. Geburtstag

Alanların Örtüşen Yönleri: Çeviribilim ile Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Uysal Ünalan S, Tanış Polat N, Öncü M. T., Editör, Ege Üniversitesi Basınevi, İzmir, ss.347-361, 2013

Metropolen als Ort der Begegnung und Isolation

Das andere Gesicht einer Großstadt: Latife Tekins Istanbul, Hess-Lüttich E.W.B., Editör, Peter Lang Verlag, Frankfurt, ss.445-456, 2011

Çeviribilimden Kesitler. Turgay Kurultay’a Bir Armağan

Çeviri Tarihinde Bir Öncü: August Wilhelm Schlegel, Eruz S, Şan F., Editör, Multilingual Yayınları, İstanbul, ss.143-150, 2011

Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Çeviri Edimi

Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007

Bilirkişi Raporları

Bilirkişi Raporu

T.C. İzmir 2. İdare Mahkemesi Başkanlığı, ss.2, İzmir, 2018