Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yücel F., "Çevirmen Olmak ya da Olmamak. İşte Bütün Mesele Bu", Uluslararası Türkbilim Dergisi, vol.8, pp.101-110, 2018
Yücel F., "Dialog der Kulturen und Texte oder die Migration der Übersetzung", Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik, vol.5, pp.93-101, 2017
Yücel F., "Bodrum: Almanlar İçin Yeni Bir Çekim Merkezi", Uluslararası Türkbilim Dergisi, vol.4, pp.39-48, 2017
Yücel F., "Önyargıların Tarihsel Temelleri: Almanya’da Değişen Türk İmgesi", Uluslararası Türkbilim Dergisi, vol.3, pp.79-89, 2015
Yücel F., "Çeviride Sansürün Biçimleri: Tutsaklıkla Özgürlük Arasında", Ç.N. Çeviri Edebiyatı Dergisi, ss.50-62, 2012
Yücel F., "Çeviride Cinsiyetin İzdüşümü: Bachmann’ın ‘Undine Geht’ Çevirileri", Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.143-158, 2012
Yücel F., "Televizyonda Çeviri Olgusu", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.304-315, 2011
Yücel F., "Çevirinin Büyüsü ya da Çevirinin Felsefesi Üzerine", Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, ss.67-76, 2009
Yücel F., "Souveränität der Übersetzung als ein transkulturelles und postmodernes Phänomen", TRANS Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaft, vol.2, pp.1-2, 2009
Yücel F., "Etkili Bir Çeviri Eğitimi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dersigi, cilt.2, ss.144-155, 2007
Yücel F., "Çeviri Eleştirisi Neyi Eleştirir", Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.39-58, 2007 (Link)
Yücel F., "Küreselleşme Sürecinin Çeviri Olgusuna Yansımaları", Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.37-37, 2007
Yücel F., "Universalität’ und ‘Originalität’ im Übersetzungsdiskurs", Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, no.2, ss.101-117, 2007
Yücel F., "Sanal Dünyanın Çeviriye Etkileri: Almanca’da Farklı Bir Yaşar Kemal İmgesi", Translation Studies in the new Millennium, An international Journal of Translation and Interpreting, pp.133-144, 2006
Yücel F., "Alımlama Estetiği Açısından Çeviri", Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.489-504, 2006
Yücel F., "Türkiye’nin Aydınlanmasında Çevirinin Rolü", Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, ss.207-218, 2006
Yücel F., "Çeviri Etkinliğinin Ana Dil Üzerindeki Etkisi", Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.223-235, 2006
Yücel F., "Rilke ve Modern Roman, Ege Üniversitesi", Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, ss.63-73, 2003
Yücel F., "Kafka’nın Kafkaesk Dünyası", Ankara Üniversitesi, Ana Dili Dergisi, ss.36-41, 1998
Yücel F., "Thomas Bernhard’da Olumlu Hastalık İmgesi", Ankara Üniversitesi, Ana Dili Dergisi, ss.29-37, 1998
Yücel F., "Max Frisch’te Gerçeklik ve Kurmaca", Ankara Üniversitesi, Dil Dergisi, ss.78-83, 1996
Yücel F., "Özgürleşen Biçem: Peter Handke’nin ‘Mutsuzluğa Doyum’ Adlı Romanı", Gündoğan Edebiyat Dergisi, ss.53-58, 1992
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yücel F., "Verwestlichungsbemühungen im Osmanischen Reich: Die Rolle der literarischen Rolle", XIV. Internationaler Türkischer Germanistik-Kongress, “Ex Oriente Lux”, Orient in der deutschen Sprache, Literatur und Kultur, 25-27 Oktober, Atatürk Universitaet, Erzurum. , ERZURUM, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2018, pp.0-0
Yücel F., "Die Instrumentalisierung der Übersetzung in der DDR: Zur Rezeption Nazım Hikmets Märchen “Die verliebte Wolke”", XI. Germersheimer Symposium Übersetzen und Literatur 15.-17. Juni 2018, Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Grenzüberschreibungen Übersetzer und Übersetzen in der SBZ und DDR (1945-1990), Germersheim, ALMANYA, 15-17 Haziran 2018, pp.0-0
Yücel F., "Yabancı Diller Yüksekokuları'nın Sorunları", Yabancı Dil Öğretiminde Güncel Meseleler Paneli, Yabancı Diller Yüksekokulu, Atatürk Üniversitesi, ERZURUM, TÜRKIYE, 18-18 Mayıs 2017, ss.0-0
Yücel F., "Die Rolle der Übersetzung als ideologische Umwandlung Verwestlichungspolitik der Türkei in den Jahren 1940-1966.", Johannes Gutenberg-Universität Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft, Germersheim, ALMANYA, 6-6 Temmuz 2016, pp.0-0
Yücel F., "Übersetzung und Migration als interkultureller Dialog", Internationale Tagung der Gesellschaft für interkulturelle Germanistik (GiG), Prag, CEK CUM., 4-9 Ekim 2016, pp.0-0
Yücel F., "Übersetzung als hybrider Zwischenraum: Kulturkontakt in Pamuks postmodernem Roman "Die weisse Festung"", XIII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik. Germanistik zwischen Tradition und Innovation, Şanhay, ÇIN HALK CUM., 23-30 Ağustos 2015, pp.0-0
Yücel F., " Almanya’ya Yaşayan Türklere Karşı Önyargılar ve Nedenleri", Göç ve Kültürel Etkileşim: Türkiye-Almanya, T.C. Başbakanlık, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Bölge Koordinasyon Ofisi, İZMİR, TÜRKIYE, 30-30 Nisan 2015, ss.0-0
Yücel F., "Bir Şehrin Çevirisi: Almanca Turistik Gezi Kitaplarında Bodrum İmajı ", II. Uluslararası Bodrum Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2011, pp.0-0
Yücel F., "Dopppelidentitaet bei Özdamar oder beim Schreiben übersetzen", Akten des XII. Kongress der Internationalen Germanistenkongress, Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit, Varşova, POLONYA, 30 Temmuz - 7 Ağustos 2010, vol.6, pp.77-82
Yücel F., "Çevirmenin Cinsiyetinden Çeviriye Bakış", Dokuz Eylul University, International Multidisciplinary Women's Congress, İZMİR, TÜRKIYE, 15-16 Eylül 2009, pp.0-0
Yücel F., "Die Eigenschaften der Übersetzungen von Pressetexten oder Warum wird eine Nachricht anders übersetzt? ", Universitaet Ege, XI. Internationaler Türkischer Germanistikkongress. ‘Globalisierte Germanistik: Sprache-Literatur-Kultur, İZMİR, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2009, pp.399-413
Yücel F., "Kitle İletişim Araçlarında Çeviri Olgusunun Türkçeye Etkileri", I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin, Kırıkkale Üniversitesi, KIRIKKALE, TÜRKIYE, 16-16 Nisan 2009, pp.241-249
Yücel F., "Pragmatische Ansätze in der funktionalen Übersetzungstheorie Universitaet Selçuk", X. Internationaler Türkischer Germanistenkongress. ‘Begegnungen und Toleranz’, Tagunsbeitraege, KONYA, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 3 Haziran 2007, pp.797-813
Yücel F., "Çeviri Eğitiminde Yeni Bir Model: Aktif Eğitim", University Hacettepe, International Conference. New Horizons in Translation Studies, ANKARA, TÜRKIYE, 11-12 Mayıs 2006, pp.337-352
Yücel F., "The Issue of translatability in a cultural context Interdisciplinarity on Translation", Proceedings of the 11nd International Colloquium on Traslation organised by Yıldız Technical University, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-12 Eylül 2006, pp.229-237
Yücel F., "Başka Bir Okur: Çeviri Okurunun Rolü", Universität Sakarya Internationales Übersetzungssymposium, Übersetzer- und Übersetzungsprobleme in unserem Zeitalter, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-12 Ekim 2004, pp.168-171
Yücel F., "Çevrilemezliğin Çevrilebilirliği", Anadolu Üniversitesi III. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2003, ss.590-599
Yücel F., "Dokumentation, Montage, Literatur: Eine Erklärung zum Prinzip der Offenheit als Darstellungstechnik", Universität Sakarya VIII. Internationaler Türkische Germanistikkongress, SAKARYA, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2002, pp.237-248
Yücel F., "Übersetzung: Die Andere Sprache oder Die Erfahrung des Fremden", Bilkent University, International Conference on "Translation Studies In The New Millennium", ANKARA, TÜRKIYE, 16-18 Eylül 2002, pp.395-407
Yücel F., "Çetin Altan’ın 2027 ve George Orwell’in 1984 Yıllarındaki Ütopik Dünyaları491", Osman Gazi Üniversitesi, I. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 6-8 Aralık 2001, ss.491-499
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yücel F., "Zur Problematik der Übersetzung im Osmanischen Reich: Ein Paradigmenwechsel im 19. Jahrhundert ", in: Ex Oriente Lux: Varianten der deutsch-türkischen Begegnungen - Band 3, M. T. Öncü/ A. O.Öztürk/ L. Coşan, Eds., Logos Verlag Berlin, Berlin, pp.85-100, 2019
Yücel F., "Postmoderne Ansätze in der Übersetzung: Das Spiel mit literarischen Konstruktionen und ihre Verfremdung.", in: Über-|set|zen – [Re]-Konstruktionen im Translations­prozess, Sağlam Yaşar M, Hertsch M. F, Er M. , Eds., Wissenschaftsverlag Dr. Kovac, Hamburg, pp.323-340, 2018 (Link)
Yücel F., "Jenseits der Äquivalenzgrenzen: Mehrsprachigkeit in einer Sprache und ihre Transformation", in: Internationale Perspektiven der Angewandten Translationswissenschaft. Übersetzungsäquivalenzen in Textsorten, Christiane NORD/ Mehmet Tahir ÖNCÜ/ Abdel-Hafiez MASSUD, Eds., Logos Verlag, Berlin, pp.211-230, 2017
Yücel F., "Çevirinin Tarihi", Çeviribilim Yayınları, İstanbul, 2016
Yücel F., "Çeviribilimin Disiplinlerarası Niteliği", Sözden Temsile Çeviribilim, Şulha P., Ed., Çeviribilim Yayınları, İstanbul, ss.61-77, 2015
Yücel F., "Ötekinin Gözünden Orhan Pamuk: Beyaz Kale'yi Çevirmek", Aylak Adam Yayınları, İSTANBUL, 2014
Yücel F., "Deutsch als Hindernis oder Möglichkeit: Zwischen Fremdsprach- und Translationsdidaktik", in: Die Türkei, der deutsche Sprachraum und Europa. Multidisziplinaere Annaeherungen und Zugaenge, Arntz R, Gehler M, Öncü M. T. , Eds., Böhlau Verlag, Wien/Köln, pp.243-254, 2014
Yücel F., Ed., "Çeviribiliminin Paradigmaları", Çanakkale Yayınları, ÇANAKKALE, 2013
Yücel F., "Alanların Örtüşen Yönleri: Çeviribilim ile Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi", Von Generation zu Generation: Germanistik. Festschrift für Kasım Eğit zum 65. Geburtstag, Uysal Ünalan S, Tanış Polat N, Öncü M. T., Ed., Ege Üniversitesi Basınevi, izmir, ss.347-361, 2013
Yücel F., "Das andere Gesicht einer Großstadt: Latife Tekins Istanbul", in: Metropolen als Ort der Begegnung und Isolation, Hess-Lüttich E.W.B., Eds., Peter Lang Verlag, Frankfurt, pp.445-456, 2011
Yücel F., "Çeviri Tarihinde Bir Öncü: August Wilhelm Schlegel", Çeviribilimden Kesitler. Turgay Kurultay’a Bir Armağan, Eruz S, Şan F., Ed., Multilingual Yayınları, İstanbul, ss.143-150, 2011
Yücel F., "Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Çeviri Edimi", Dost Kitabevi Yayınları, ANKARA, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi