Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Study on the Factors Affecting the Dairy Policy Opinions of the 2013 Turkey National Dairy Summit Participants

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.18, sa.5, ss.1163-1172, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gıda Etiği Bağlamında Topluluk Destekli Tarım Modeli Üzerine Bir İnceleme

Türkiye Biyoetik Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.84-98, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzmir’de Gıda Grupları ve Topluluk Destekli Tarım

Meltem İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi, sa.5, ss.93-97, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Zeytinyağında Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Dikili İlçesi Örneği

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.44, ss.81-90, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on Determination of Priorities at the Local Base on Agricultural Development The Case of Uşak Province in Turkey

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.101-105, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tarımsal Pazarlamada Mevcut Durum ve Gelecek

Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongre, Ankara, Türkiye, 13 Ocak - 17 Eylül 2020, cilt.2, ss.749-787

Gıda Egemenliği Kimin Egemenliği? Etik ve Politik Bir İnceleme

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi, İzmir, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2019, cilt.1, ss.183-192

Gıda Endüstrisinde Pazarlamaya Yönelik Büyük Veri (Big Data) Kullanımı Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Aydın, Türkiye, 26 Ekim 2018, ss.1569-1581

A Study on Determination of Priorities at the Local Base on Agricultural Development The Case of Uşak Province in Turkey

27th INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERT CONGRESS OFAGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY BURSA/TURKEY, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016, cilt.30, ss.101-105

Kitap & Kitap Bölümleri

Dünyada ve Türkiye'de Nar Üretimi,Tüketimi ve Pazarlaması

NAR sağlıkta Yıldız, "Akçiçek E.,Kayalar H.,Ötleş S.", Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.45-71, 2018

Endüstriyel Hayvancılık Sürdürülebilir mi?

Başka Bir Hayvancılık Mümkün, Özkaya Tayfun, Özden Fatih, Editör, Yeni İnsan Yayınevi, İzmir, ss.35-49, 2014