Prof.Dr.

FATMA DEMİR KORKMAZ


Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1998 - 2003

1998 - 2003

Doktora

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Türkiye

1993 - 1998

1993 - 1998

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Türkiye

1988 - 1992

1988 - 1992

Lisans

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2003

2003

Doktora

Kapalı Sistem Aspirasyonlarından Önce ve Sonra Hastalara %100 Oksijen Vermenin Hipokseminin Önlenmesi Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

1998

1998

Yüksek Lisans

Periferik İntravenöz Kateterlerin Açıklılığın Sağlanması ve Komplikasyonlarının Önlenmesinde Serum Fizyolojik ile Heparinli Serum Fizyolojik Sıvılarının Etkinliğinin Karşılaştırılması.

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2010

2010

İlkyardım Eğitimci Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Kızılay izmir Şb.

2010

2010

Nurse Fellow -European Society of Cardiology

Sağlık ve Tıp

European Society of Cardiology

2004

2004

İlk yardım eğitmeni

Sağlık ve Tıp

Sağlık Bakanlığı

2003

2003

İlkyardım Eğitimci Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Kızılay izmir Şb.

2001

2001

Solunum Bakımında Klinik Uygulamalar

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Vehbi Koç Vakfı

1999

1999

Bilgisayar Uygulamalı İstatistik

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD.

1992

1992

Öğretmenlik Formasyon Programı

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Ege üniversitesi Formasyon Programı

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Hemşirelik, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2013 - 2016

2013 - 2016

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2004 - 2013

2004 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

1995 - 2004

1995 - 2004

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Senato Üyesi

Ege Üniversitesi

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Fakülte Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Patofizyoloji II

Doktora

Doktora

Ameliyathane Hemşireliği

Lisans

Lisans

Mesleki İngilizce

Lisans

Lisans

Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Patofizyoloji I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ameliyat Öncesi ve sonrası Hasta Bakımı UygulamasıI

Lisans

Lisans

Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ameliyat Öncesi ve sonrası Hasta Bakımı I

Doktora

Doktora

İleri Cerrahi Hemşireliği II

Lisans

Lisans

Trauma Nursing

Lisans

Lisans

hastalıklar ve Hemşirelik Bakım I

Doktora

Doktora

İleri Cerrahi Hemşireliği Uygulaması I

Lisans

Lisans

İlkyardım I

Lisans

Lisans

Trafik ve İlkyardım

Lisans

Lisans

Critical Care Nursing

Doktora

Doktora

Cerrahide Yeni Gelişmeler I

Doktora

Doktora

Cerrahide Yeni Gelişmeler Uygulaması I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Ameliyat Öncesi ve Sonrası Hasta Bakımı Uygulaması II

Doktora

Doktora

İleri Cerrahi Hemşireliği Uygulaması II

Doktora

Doktora

Dönem projesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Ameliyat Öncesi ve Sonrası Hasta Bakımı II

Doktora

Doktora

Cerrahide Yeni Gelişmeler Uygulaması II

Doktora

Doktora

İleri Cerrahi Hemşireliği Uygulaması

Lisans

Lisans

Trafik ve İlk Yardım

Doktora

Doktora

Cerrahide Yeni Gelişmeler

Lisans

Lisans

Ameliyat Öncesi ve Sonrası Hasta Bakımı Uygulaması I

Doktora

Doktora

Cerrahide Enfeksiyon Kontrolü

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Cerrahi Yoğun Bakım

Lisans

Lisans

Ameliyat Öncesi ve Sonrası Hasta Bakımı I

Doktora

Doktora

İleri Cerrahi Hemşireliği

Doktora

Doktora

Cerrahide Yeni Gelişmeler II

Doktora

Doktora

İleri Cerrahi Hemşireliği I

Lisans

Lisans

Genel Sağlık ve İlk Yardım

Lisans

Lisans

Genel Sağlık ve İlk Yardım

Doktora

Doktora

İleri Cerrahi hemşireliği III

Doktora

Doktora

Ameliyat Öncesi ve Sonrası Hasta Bakımı II

Lisans

Lisans

Critical Care Nursing

Doktora

Doktora

İleri Cerrahi Hemşireliği Uygulaması III

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2008

2008

The quality and suitability of written educational materials for patients

Demir F. , Ozsaker E. , Ilce A. O.

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, cilt.17, ss.259-265, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Nursing Diagnosis Determined by Nursing Students for Patients After Cardiac Surgery

ÖZŞAKER E. , DEMİR KORKMAZ F. , GEÇİT S.

International Journal of Caring Sciences, cilt.13, ss.2123-2130, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Endotrakeal tüp uygulamasına bağlı rahatsızlıkların incelenmesi

TAŞDEMİR N., ÖZŞAKER E. , DEMİR KORKMAZ F. , ZEYNEP K.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.1-8, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Hastaların Perioperatif Döneme İlişkin İzlenimlerinin İncelenmesi

ÖZBAYIR T. , DEMİR KORKMAZ F. , CANDAN DÖNMEZ Y. , GÜNER Ş. İ. , Dramalı A.

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.6, ss.14-23, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

İzmir İli Ameliyathane Hemşirelerinde İş Doyumu ve Stres

ÖZBAYIR T. , DEMİR KORKMAZ F. , CANDAN DÖNMEZ Y. , DRAMALI A.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.15, ss.83-92, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Kalp Damar Cerrahisi Geçirecek Hastaların Umut, Depresyon Ve Sosyal Destek Düzeylerinin Belirlenmesi

DEMİR KORKMAZ F. , DOLGUN E. , KARACABAY K., YAVUZ VAN GİERSBERGEN M.

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.673-674

2019

2019

Koroner Arter Baypas Greft Cerrahisi Hastalarında Eğitimin Etkililik Beklenti, Ağrı Ve Kaygı Düzeylerine Etkisi

DEMİR KORKMAZ F. , DOLGUN E. , KARACABAY K., YAVUZ VAN GİERSBERGEN M.

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongesi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.673-674

2019

2019

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİNDE KÜRESEL KILAVUZLAR NE DİYOR?

DEMİR KORKMAZ F.

3. ULUSLARARASI 11. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ - 2019, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

2019

2019

Yoğun Bakım Ünitesindeki Çevresel Stresörlerin Hastalar Tarafından Algılanması.

CANDAN DÖNMEZ Y. , DEMİR KORKMAZ F. , GEÇİT S.

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

2018

2018

Yoğun ve Kritik Bakım Hemşireliği Yetkinlik Ölçeğinin Türkçe Versiyonun Psikometr,k Özellikleri

ÇALIŞKAN İ., DEMİR KORKMAZ F.

2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Muğla, Türkiye, 10 Ekim 2018

2018

2018

Sol Ventrikül Destek Cihazı (LVAD) Uygulanan Hastalarda Driveline Enfeksiyonu ve Hemşirelik Yönetimi

DEMİR KORKMAZ F. , ÇELİKTÜRK N.

2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 10 - 13 Ekim 2018

2018

2018

Bibliometric analysis of The Delirium-Related Research ın ıntensive Care Unit

DEMİR KORKMAZ F. , ÇALIŞKAN İ.

2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Muğla, Türkiye, 10 Ekim 2018

2018

2018

Dünden Bugüne Yoğun Bakım Üniteleri

DEMİR KORKMAZ F. , ÇELİKTÜRK N. , ÖDEN T. N.

1. Uluslararası 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 19 - 21 Eylül 2018

2018

2018

Geçmişten Günümüze Cerrahi Hemşireliği Uygulamaları

YOLTAY H. E. , DEMİR KORKMAZ F. , CANDAN DÖNMEZ Y.

I. UluslararasıIII. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2018

2018

2018

Cerrahi Hemşireliğinin Tarihsel Süreçte Gelişimi

CANDAN DÖNMEZ Y. , YOLTAY H. E. , DEMİR KORKMAZ F.

I. Uluslararası III.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2018

2018

2018

DÜNYADA VE TÜRKİYEDE İLK YARDIM TARİHÇESİ

ÖZŞAKER E. , DEMİR KORKMAZ F. , TUĞÇE Y.

I. Uluslararası & III. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, Malatya, Türkiye, 19 Eylül 2018

2018

2018

Ameliyathane Ortamı: Geçmiş, Günümüz, Gelecek

DEMİR KORKMAZ F. , CANDAN DÖNMEZ Y. , YOLTAY H. E.

I. Uluslararası III.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2018

2018

2018

Yoğun Bakım Hemşireliğinin Dünü, Bugünü, Yarını

ÖDEN T. N. , DEMİR KORKMAZ F. , ÇELİKTÜRK N.

1. Uluslararası ve 3. Ulusal Katılımlı Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 Eylül 2018

2018

2018

Yoğun Bakım Hemşireliğinin Geçmişi, Bugünü, Geleceği

DEMİR KORKMAZ F. , ÖDEN T. N. , ÇELİKTÜRK N.

1. Uluslararası 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 19 - 21 Eylül 2018

2018

2018

Dünden Bugüne Yoğun Bakım Üniteleri, 1. Uluslararası ve 3. Ulusal Katılımlı Hemşirelik Tarihi Kongresi

ÖDEN T. N. , DEMİR KORKMAZ F. , ÇELİKTÜRK N.

1. Uluslararası ve 3. Ulusal Katılımlı Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 Eylül 2018

2018

2018

Cerrahi Hemşireliği Eğitiminin Tarihsel Süreçte Gelişimi

CANDAN DÖNMEZ Y. , YOLTAY H. E. , DEMİR KORKMAZ F.

I. UluslararasıIII.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2018

2018

2018

Ameliyathane Ortamı: Geçmiş, Günümüz ve Gelecek

DEMİR KORKMAZ F. , CANDAN DÖNMEZ Y. , YOLTAY H. E.

I. UluslararasıIII.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2018

2018

2018

Ameliyathane Hemşirelerinde Uyku Yoksunluğunun Fizyolojik ve Psikolojik Etkileri

DEMİR KORKMAZ F. , CANDAN DÖNMEZ Y. , YEŞİLYAPRAK T.

3. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, Manisa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018

2018

2018

Determination of Competency of Cardiovascular SurgeryIntensive Care Units Nurses.

ÇALIŞKAN İ., DEMİR KORKMAZ F.

14th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY ANDCARDIOVASCULAR SURGERY, 5 - 08 Nisan 2018

2018

2018

Yaşlı Cerrahi Hastalarında İlaç Uyumunun İncelenmesi: Hemşirenin Rolü

DEMİR KORKMAZ F. , YOLTAY H. E.

2.Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 - 22 Mart 2018

2018

2018

Yaşlı Cerrahi Hastasında Beslenmenin Değerlendirilmesinde Hemşirenin Rolü

DEMİR KORKMAZ F. , YOLTAY H. E.

2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 - 22 Mart 2018

2017

2017

KONJENİTAL KALP AMELİYATI OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE BAKIM YÜKÜ VE YAŞAM DOYUMU

KILIÇ E., GÜVERCİN G., ÇINAR S., DEMİR KORKMAZ F.

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 Kasım 2017

2017

2017

70 Yaş ve Üzeri Kalp Cerrahisi Hastalarında Ağrı ve Kırılganlığın İncelenmesi

DEMİR KORKMAZ F. , YOLTAY H. E. , ASLAN A.

2. Uluslararsı 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 Kasım 2017

2017

2017

Açık kalp ameliyatı geçiren yaşlı hastalarda fonksiyonel durum değişiklikleri

DEMİR KORKMAZ F. , YOLTAY H. E.

Uluslararası İzmir KEyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2017

2017

2017

HEMŞİRELERİNİN YAŞLILIĞA İLİŞKİN TUTUMLARI

DEMİR KORKMAZ F. , ASLAN A., YOLTAY H. E.

Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2017

2016

2016

Hemşirelik Öğrencilerinin Kalp Cerrahisi Sonrası Hastalarda Saptadıkları NANDA Hemşirelik Tanıları

DEMİR KORKMAZ F. , GEÇİT S. , ÖZŞAKER E. , SÜRGEÇ N.

Uluslararası Katılımlı 14. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongres, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2016

2014

2014

Kalp damar cerrahisi hemşirelerinin deliryum hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi

DEMİR KORKMAZ F. , GÖK F.

Uluslarası katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Türkiye, 30 Eylül - 02 Ekim 2014

2015

2015

Kesici Delici Alet Yaralanmaları

DEMİR KORKMAZ F.

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Muğla, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

2015

2015

Hastanın Tedaviye Uyumunu Artırmaya Yönelik Kanıta Dayalı Uygulamalar

DEMİR KORKMAZ F.

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ve 8. Ulusal Fleboloji Kongresi. Antalya, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015

2015

2015

Ameliyathanede Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Kan yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlar

DEMİR KORKMAZ F.

I. Geleneksel Sağlık Çalışanı Meslek Günleri Sempozyumu, Erzurum, Erzurum, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2015

2015

2015

Resüsitasyon Sonrası Acil Serviste Hemşirelik Bakım Uygulamaları

DEMİR KORKMAZ F.

Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Antalya, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2015

2014

2014

Açık kalp ameliyatı geçiren yaşlı hastalarda ameliyat sonrası bilişsel değişikliklerin incelenmesi.

KARACABAY K., ÖZŞAKER E. , DEMİR KORKMAZ F.

Uluslarası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Kasım 2014, ss.1

2014

2014

Sol ventrikül destek cihazlı hastaların yaşam deneyimlerinin belirlenmesi

DEMİR KORKMAZ F. , KARACABAY K., ARABACI T. , SÜRGEÇ N., DENİZ A., ENGİN Ç. , et al.

Uluslarası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Kasım 2014, ss.1

2014

2014

Hipoplastik sol kalp sendromlu hastanın cerrahi tedavisi ve hemşirelik bakımı

SERTER A., YALÇIN B., KARACABAY K., DEMİR KORKMAZ F. , HACIOĞLU G. , AYIK F., et al.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi., Antalya, Türkiye, 01 Ekim 2014, ss.532-533

2014

2014

Geçmişten günümüze cerrahi hastalıkları hemşireliği lisans dersleri

YAVUZ VAN GİERSBERGEN M. , DEMİR KORKMAZ F. , ÖZBAYIR T. , KABATAŞ M. , KARACABAY K.

1.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi(Uluslararası katılımlı) ,İzmir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2014

2014

2014

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin Cerrahi Hemşireliği Eğitimine Etkisi

YAVUZ VAN GİERSBERGEN M. , ÖZŞAKER E. , ASLAN A., ÖZBAYIR T. , DEMİR KORKMAZ F.

I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014

2014

2014

Nekrotizan fasiit Olgusunun NANDA fonksiyonel sağlık örüntülerine göre hemşirelik bakımı.

ÇALIŞKAN İ., DEMİRKAYA C., DEMİR KORKMAZ F. , SOLAK İ.

I. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi,, Gaziantep, Türkiye, 10 Nisan 2014, ss.1

2010

2010

Ameliyathanede Enfeksiyon Kontrolü

DEMİR KORKMAZ F.

Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar, Türkiye, 02 Ekim 2010, ss.39-48

2010

2010

Yaşlının Perioperatif Bakımı

DEMİR KORKMAZ F.

4.Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2010, ss.49-58

2009

2009

Stomalı hastaların beden algısı ve depresyon düzeylerinin incelenmesi

ÇALIŞKAN İ., KAHRAMAN A., DEMİR KORKMAZ F. , CEMİL C., KORKUT M. A. , AKGÜN E.

XII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 Mayıs 2009

2009

2009

İlkyardım Eğitiminin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi

DEMİR KORKMAZ F. , ÖZBAYIR T. , YAVUZ VAN GİERSBERGEN M. , Okgün Alcan A., SEKİ Z., DİRİMEŞE E., et al.

6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Aydın, Türkiye, 03 Mayıs 2009, ss.307-308

2009

2009

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Başarı Durumları

YAVUZ VAN GİERSBERGEN M. , ÖZBAYIR T. , DEMİR KORKMAZ F. , Taşdemir N., DİRİMEŞE E., SEKİ Z., et al.

6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Aydın, Türkiye, 03 Mayıs 2009, ss.97-99

2009

2009

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörn Uygulamasının Değerlendirilmesi

ÖZBAYIR T. , YAVUZ VAN GİERSBERGEN M. , DEMİR KORKMAZ F. , Taşdemir N., DİRİMEŞE E., SEKİ Z., et al.

6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Aydın, Türkiye, 03 Mayıs 2009, ss.295-297

2009

2009

Ameliyat Öncesi Uygulamalarda Kanıta Dayalı Uygulamalar

DEMİR KORKMAZ F.

6.Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2009, ss.22-27

2008

2008

Koroner arter bypass cerrahisi sonrası hastalara verilen direkt bakım türlerinin ve süresinin incelenmesi.

Asgar Pour A., DEMİR KORKMAZ F. , KEÇECİOĞLU T. , HACIOĞLU G.

III Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Kasım 2008, ss.1

2008

2008

Endotrakeal Tüp Uygulamasına Bağlı Rahatsızlıkların İncelenmesi

TAŞDEMİR N., ÖZŞAKER E. , DEMİR KORKMAZ F. , Köseler Z.

10. Türk Kalp Damar Cerrahisi kongresi, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2008

2007

2007

Ameliyathanede atık yönetimi

İLÇE A., DEMİR KORKMAZ F.

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Kasım 2007, ss.1

2005

2005

Hastaların Perioperatif Döneme İlişkin İzlenimlerinin İncelenmesi

ÖZBAYIR T. , DEMİR KORKMAZ F. , CANDAN DÖNMEZ Y. , coşkun i., alev d.

III. Ulusal, I. Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2005

2005

2005

Eksizyonel meme biyopsisi uygulanan hastaların perioperatif deneyimlerinin incelenmesi.

DEMİR KORKMAZ F. , CANDAN DÖNMEZ Y. , ÖZŞAKER E. , DIRAMALI A.

VIII. ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 Eylül 2005, ss.360

2005

2005

Ameliyathanelerde enfeksiyon kontrol uygulamalarının incelenmesi

ÖZŞAKER E. , DEMİR KORKMAZ F. , DRAMALI A.

3. Uluslararası, 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, Türkiye, 07 Eylül 2005

2005

2005

Öğretmenlerin İlkyardım Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Pamuk N., Dıramalı A., İLÇE A., KAYMAKÇI Ş., ÖZBAYIR T. , YAVUZ VAN GİERSBERGEN M. , et al.

4. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2005

2004

2004

Ameliyathanelerde ilaç hataları

DIRAMALI A., DEMİR KORKMAZ F.

Ulusal Cerrahi Kongresi Panel ve Bildirileri Kitab, Antalya, Türkiye, 26 Mayıs 2004, ss.165-177

2003

2003

The evaluation of the nutrition habits of the cancer patients.

Tuna Oran N. , DEMİR KORKMAZ F. , Şenuzun Ergün F.

The First Regional Meeting of the Asian Pacific Organization for Cancer Prevention, İzmir, Türkiye, 14 Kasım 2003

2003

2003

Perioperatif Hasta Bakımı Açısından Önemli Bir Konu Bitkisel İlaçlar

CANDAN DÖNMEZ Y. , DEMİR KORKMAZ F. , dramalı a.

4.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Aydın, Türkiye, 22 - 26 Ekim 2003

2003

2003

Determination of the effect of giving 100% oxygen on oxygenation before and after closed system suctioning

DEMİR KORKMAZ F. , DRAMALI A.

British Association of Critical Care Nurses Conferance, İstanbul, Türkiye, 08 Eylül 2003, ss.10

2002

2002

Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Önemli Bir Etken Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

dramalı a., KAYMAKÇI Ş., ÖZBAYIR T. , YAVUZ VAN GİERSBERGEN M. , DEMİR KORKMAZ F. , CANDAN DÖNMEZ Y. , et al.

5.Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2002

2002

2002

Ameliyathanede kan yolu ile bulaşan patojenler ve korunma önerileri.

DIRAMALI A., DEMİR KORKMAZ F.

Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 Mayıs 2002, ss.287-298

2001

2001

Kalp transplantasyonunda 3 yıllık ameliyat dönemi deneyimlerimiz

DEMİR KORKMAZ F. , SASA N., DRAMALI A., YAĞDI T.

III.Ulusal I.Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2001, ss.1

2001

2001

Our three years intraoperative experiences in heart transplantation

DEMİR KORKMAZ F. , SASA D., DRAMALI A., YAĞDI T.

I. International Operating Room Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2001, ss.89

2001

2001

Kalp Transplantasyonunda 3 Yıllık Deneyimlerimiz.

DEMİR KORKMAZ F. , KARAKULA S.

III.Ulusal I.Uluslar arası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi,, İzmir, Türkiye, 25 Ekim 2001, ss.1

2001

2001

Öğrencilerinin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dersi Uygulamasına İlişkin Görüşleri

KAYMAKÇI Ş., YAVUZ VAN GİERSBERGEN M. , DEMİR KORKMAZ F. , CANDAN DÖNMEZ Y. , Güner İ., ÖZŞAKER E. , et al.

I.Uluslar arası&V.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 19 Eylül 2001, ss.369-376

2000

2000

Yoğun Bakım Hemşirelerinin El Yıkama Davranışlarının Belirlenmesi

DEMİR KORKMAZ F. , CANDAN DÖNMEZ Y. , dramalı a.

I.Uluslararası VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 02 Kasım 2000

2000

2000

Stress on intensive care nurses

YAVUZ VAN GİERSBERGEN M. , DEMİR KORKMAZ F. , DIRAMALI A.

1. Uluslararası ve 8. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 Ekim 2000, ss.558-561

2000

2000

Efficacy of Salinr Versus Heparin Flush Solution to Maintain peripheral Intermittent Intravenaus Cetheters

DEMİR KORKMAZ F. , DRAMALI A.

Sixt International Middle East Nursing Conferance, Jordan, Ürdün, 02 Mayıs 2000, ss.10

1999

1999

İzmir ili ameliyathanelerinde çalışan hemşirelerde cinsel taciz

KAYMAKÇI Ş., DEMİR KORKMAZ F. , DIRAMALI A.

II.Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 Eylül 1999, ss.193-210

1999

1999

İzmir İli Ameliyathanelerinde Felaket Planı İle İlgili Durum Saptama

DEMİR KORKMAZ F. , YAVUZ VAN GİERSBERGEN M. , CANDAN DÖNMEZ Y. , dramalı a.

II.UlusalAmeliyathane Hemşireliği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 17 Eylül 1999

1999

1999

İzmir ili ameliyathanelerinde çalışan hemşirelerin iş ile ilgili tutumları: Tükenmişlik.

ÖZBAYIR T. , DEMİR KORKMAZ F. , CANDAN DÖNMEZ Y., GEZER N., DIRAMALI A.

II.Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 Eylül 1999, ss.211-228

1999

1999

İzmir İli Ameliyathane Hemşirelerinde İş Doyumu ve Stres

ÖZBAYIR T. , DEMİR KORKMAZ F. , CANDAN DÖNMEZ Y. , dramalı a.

II.Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 17 Eylül 1999

1996

1996

Ameliyathane Hemşirelerinin Gelişen Teknolojiye Uyumu.

DIRAMALI A., DEMİR KORKMAZ F.

I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 Eylül 1996, ss.115-120

1996

1996

Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası hasta transportuna ilişkin durum saptama

KAYMAKÇI Ş., DEMİR KORKMAZ F. , YILDIRIM Ö.

I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, Uluslar arası katkı ile, İzmir, Türkiye, 26 Eylül 1996, ss.185-193

1996

1996

Ameliyathanede Yangın Emniyeti İle İlgili Durum Saptama

YAVUZ VAN GİERSBERGEN M. , DIRAMALI A., DEMİR KORKMAZ F. , Yıldırım Ö.

I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, (UluslararasıKatkı İle), İzmir, Türkiye, 26 Eylül 1996, ss.167-173

0

0

Eksternal fiksatörlü hastalarda uzun süreli bakım ve izlemin komplikasyonlara etkisinin incelenmesi

ÇAM R., DEMİR KORKMAZ F.

6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Aydın, Türkiye, ss.121

0

0

yoğun bakım hemşirelerinde stres

YAVUZ VAN GİERSBERGEN M. , DEMİR KORKMAZ F. , DRAMALI A.

I.Uluslar arası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongres, Antalya, Türkiye, ss.558

0

0

Analysis of the effects of two different assessment methods on the the learning process in cardiopulmonary resuscitation training

DEMİR KORKMAZ F. , ÖZŞAKER E. , Taşdemir N., Karacabay K.

11th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing/ European Journal of Cardiovascular Nursing, Belçika, ss.46

0

0

Endovasküler aortik anevrizma onarımında hemşirenin sorumlulukları

ŞENSÖZ S., ÇULLU M., YILDIRIM E., PALABIYIK Ö., DEMİR KORKMAZ F. , Mercimek M., et al.

Uluslarası katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.1

0

0

Central Sterilization Supply Department: Prevention of Infection.

DEMİR KORKMAZ F.

World Conference on Surgical Patient Care, İspanya, ss.182

0

0

Kalp nakli bekleyen hastaların yaşam deneyimlerinin belirlenmesi

DEMİR KORKMAZ F. , OKGÜN ALCAN A. , YÖNTEM E., KARAKULA S., ENGİN Ç. , ÖZBARAN M. , et al.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Erişkin Sağlığı

Demir Korkmaz F.

Hemşirelik Tanı Referans El Kitabı, Prof. Dr. Azize KARAHAN,Prof. Dr. Sultan KAV, Editör, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, ss.190-203, 2019

2017

2017

İşitme ve Denge Sorunu Olan Hastanın Yönetimi

DEMİR KORKMAZ F.

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Karadakovan Ayfer, Eti Aslan Fatma, Editör, Akademisyen Kitabevi, 2017

2017

2017

Meme Değerlendirilmesi ve Klinik Karar Verme

DEMİR KORKMAZ F.

Sağlığın Değerlendirilmesi ve Klinik Karar Verme, Eti Aslan Fatma, Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2017

2017

2017

Sinir Sistemi Değerlendirilmesi ve Klinik Karar Verme

DEMİR KORKMAZ F.

Sağlığın Değerlendirilmesi ve Klinik Karar Verme, Eti Aslan Fatma, Editör, Akademisyen Kitabevi, 2017

2017

2017

Gastroentestinal Stomalar

DEMİR KORKMAZ F.

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Karadakovan Ayfer, Eti Aslan Fatma, Editör, Akademisyen Kitabevi, 2017

2016

2016

Venöz Tromboembolizm. Konu 4, 67-88,

DEMİR KORKMAZ F.

Yoğun Bakımda Seçilmiş Semptom ve Bulguların Yönetimi, Eti Aslan F, Olgun N., Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi Ankara, 2016

2016

2016

Kalp Damar Sistemi Cerrahisinde Bakım. Konu 3-6, 699-812.

DEMİR KORKMAZ F.

Cerrahi Bakım Vaka Analizleri İle Birlikte, Eti Aslan F, Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi Ankara, 2016

2015

2015

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü

Demir Korkmaz F. , Başbakkal Z., Karadakovan A.

Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2015

2015

2015

Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Korunma İlkeleri

YILDIRIM G. Ö. , YAVUZ VAN GİERSBERGEN M., KAYMAKÇI Ş., DEMİR KORKMAZ F. , AKANSEL N., KARAYURT Ö., et al.

Ameliyathane Hemşireliği, Meryem Yavuz van Giersbergen, Şenay Kaymakçı , Editör, meta basım, 2015

2015

2015

Ameliyathanede Çalışan Güvenliği. Bölüm 3 İşyeri koşulları ve Çalışan güvenliği s: 177- 205

DEMİR KORKMAZ F.

Ameliyathane Hemşireliği Kitabı, Yavuz van Giersbergen M, Kaymakçı Ş. , Editör, Meta Basım, İzmir, 2015

2015

2015

Hibrid Ameliyathaneler ve Hemşirenin Sorumlulukları.. s: 723-730.

DEMİR KORKMAZ F. , YAVUZ KARAMANOĞLU A.

Ameliyathane Hemşireliği Kitabı, Yavuz van Giersbergen M, Kaymakçı Ş, Editör, Meta Basım, İzmir, 2015

2014

2014

Vasküler Hastalıklar ve Periferik Dolaşım Bozuklukları. Bölüm 26

DEMİR KORKMAZ F.

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Eti Aslan F, Olbun N, Editör, Akademi, 2014

2014

2014

Gastrointestinal Stomalar. Bölüm 35,

DEMİR KORKMAZ F.

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Eti ASlan F, Olgun N, Editör, Akademi, 2014

2014

2014

Yapısal, Enfeksiyöz ve Enflamatuar Kalp Hastalıkları. Bölüm 24,

DEMİR KORKMAZ F.

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Eti Aslan F, Olgun N. , Editör, Akademi Kitabevi, 2014

2014

2014

Sinir Sistemi Değerlendirilmesi. Konu 19, Meme ve Aksilla Değerlendirilmesi Konu 21.

DEMİR KORKMAZ F.

Sağlığın Değerlendirilmesi, Eti Aslan F, Editör, Özyurt Matbaacılık, 2014

2014

2014

Koroner Arter Hastalıkları. Bölüm 23,

BADIR A., DEMİR KORKMAZ F.

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım Geliştirilmiş 3 Baskı, Karadakovan A, Eti Aslan F. , Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014

2014

2014

İşitme ve Denge Sorunu Olan Hastanın Yönetimi. Bölüm 51

DEMİR KORKMAZ F.

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Eti Aslan F, Olgun N, Editör, Akademi, 2014

2012

2012

Kalp damar cerrahisinde yaşam kalitesi.

DEMİR KORKMAZ F.

Cerrahi Bakım ve Yaşam Kalitesi, Eser E, Editör, Celal Bayar Üniversitesi Matbaası,, Manisa, ss.52-59, 2012

2011

2011

Koroner Arter Hastalıkları

BADIR A., DEMİR KORKMAZ F.

Dahili veCerrahi Hastalıklarda Bakım, Karadakovan Ayfer, Eti Aslan Fatma, Editör, Nobel Tıp Kitabevi, ss.473-507, 2011

2010

2010

Bağırsak ve Rektum Hastalıkları

ÇINAR PAKYÜZ S., ÖZBAYIR T. , DEMİR KORKMAZ F.

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Karadakovan Ayfer, Eti Aslan Fatma, Editör, Nobel Kitabevi, ss.741-750, 2010

2010

2010

Yapısal Enfeksiyöz ve Enflamatuar Kalp Hastalıkları

DEMİR KORKMAZ F.

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Karadakovan Ayfer, Eti Aslan Fatma, Editör, Nobel Kitabevi, ss.535-558, 2010

2010

2010

İşitme ve Denge Sorunu Olan Hastanın Bakımı

DEMİR KORKMAZ F.

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Karadakovan Ayfer, Eti Asan Fatma, Editör, Nobel Kitabevi, ss.1128-1151, 2010

2010

2010

Vasküler Hastalıklar ve Periferik Dolaşım Bozuklukları

DEMİR KORKMAZ F.

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Karadakovan Ayfer, Eti Aslan Fatma, Editör, Nobel Kitabevi, ss.577-608, 2010

2007

2007

Cerrahide Hasta Güvenliği

DEMİR KORKMAZ F.

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı, , Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, 2007

Bilirkişi Raporları

2015

2015

Sağlık çalışanlarında kesici delici alet yaralanmalarının değerlendirilmesi

DEMİR KORKMAZ F.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Desteklenen Projeler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Üye

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Üye

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Üye

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Üye

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Üye

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Üye

1973 - Devam Ediyor

1973 - Devam Ediyor

Üye

2000 - 2008

2000 - 2008

Yönetim Kurulu Üyesi

2001 - 2001

2001 - 2001

Yönetim Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Eylül 2019

Eylül 2019

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Doktora, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Eylül 2019

Eylül 2019

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Doktora, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Nisan 2019

Nisan 2019

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Şubat 2019

Şubat 2019

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye

Ocak 2007

Ocak 2007

JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2006

Ocak 2006

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2006

Ocak 2006

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2006

Ocak 2006

TSK Koruyucu Hekimlik Bulteni

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2006

Ocak 2006

Worldviews on Evidence-Based Nursing

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2006

Ocak 2006

Journal of Clinical Nursing

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2006

Ocak 2006

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2006

Ocak 2006

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2006

Ocak 2006

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2006

Ocak 2006

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2006

Ocak 2006

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2006

Ocak 2006

European Journal of Cardiovascular Nursing

SCI Kapsamındaki Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Kasım 2015

Kasım 2015

III. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
Bursa, Türkiye

Nisan 2015

Nisan 2015

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
Antalya, Türkiye

Mart 2015

Mart 2015

64.ESCVS International Congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
İstanbul, Türkiye

Ekim 2014

Ekim 2014

24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
Antalya, Türkiye

Nisan 2014

Nisan 2014

19. Ulusal Cerrahi Kongresi/ 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Yavuz Van Giersbergen M. , Demir Korkmaz F.
Antalya, Türkiye

Nisan 2014

Nisan 2014

I.Dâhili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
Gaziantep, Türkiye

Nisan 2014

Nisan 2014

EuroHeartCare

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
Stavanger, Norveç

Kasım 2013

Kasım 2013

8. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F. , ÖZŞAKER E.
Aydın, Türkiye

Mart 2013

Mart 2013

9.Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
Antalya, Türkiye

Mart 2013

Mart 2013

EuroHeartCare

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
Glasgow, İskoçya

Mayıs 2012

Mayıs 2012

Cerrahi Bakım ve Yaşam Kalitesi Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Yavuz Van Giersbergen M. , DEMİR KORKMAZ F.
Manisa, Türkiye

Mart 2012

Mart 2012

2.Ulusal Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Simpozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
İstanbul, Türkiye

Mart 2012

Mart 2012

8.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
Antalya, Türkiye

Şubat 2012

Şubat 2012

T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepeceik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Hemşirelik Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
İzmir, Türkiye

Eylül 2011

Eylül 2011

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı. VI. Prec Hemşireliği Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
İzmir, Türkiye

Mayıs 2011

Mayıs 2011

7. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresii

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
İzmir, Türkiye

Nisan 2011

Nisan 2011

11th Annual Meeting on Cardiovascular Nursing

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
Brussels, Belçika

Mart 2011

Mart 2011

7.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
Antalya, Türkiye

Nisan 2010

Nisan 2010

6. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
İzmir, Türkiye

Eylül 2009

Eylül 2009

5. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
Antalya, Türkiye

Mayıs 2009

Mayıs 2009

6. Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Yavuz Van Giersbergen M. , Demir Korkmaz F. , Özşaker E.
Aydın, Türkiye

Eylül 2008

Eylül 2008

IV. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
Antalya, Türkiye

Aralık 2007

Aralık 2007

. III. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
Antalya, Türkiye

Kasım 2007

Kasım 2007

I. Ege Sağlık Hizmetleri İle İlişkili Enfeksiyonlar ve Kontrolü Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
İzmir, Türkiye

Ekim 2007

Ekim 2007

25.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 11. ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
İzmir, Türkiye

Eylül 2007

Eylül 2007

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F. , ÖZŞAKER E.
Gaziantep, Türkiye

Kasım 2006

Kasım 2006

I.Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F. , SOLAK M.
İzmir, Türkiye

Eylül 2006

Eylül 2006

. II.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
Muğla, Türkiye

Mayıs 2006

Mayıs 2006

Ulusal Cerrahi Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
Antalya, Türkiye

Eylül 2005

Eylül 2005

VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F. , ÖZŞAKER E.
İstanbul, Türkiye

Mayıs 2004

Mayıs 2004

Ulusal Cerrahi Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
Antalya, Türkiye

Ekim 2003

Ekim 2003

4. Ulusal Cerrahi ve ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Yavuz Van Giersbergen M. , DEMİR KORKMAZ F. , ÖZŞAKER E.
Aydın, Türkiye

Mayıs 2002

Mayıs 2002

Ulusal Cerrahi Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
Antalya, Türkiye

Ekim 2001

Ekim 2001

III. Ulusal- I.Ulusalararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
İstanbul, Türkiye

Mayıs 2000

Mayıs 2000

I.Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
İzmir, Türkiye

Eylül 1999

Eylül 1999

.Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
İzmir, Türkiye

Eylül 1999

Eylül 1999

II.Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Demir Korkmaz F.
İzmir, Türkiye

Ödüller

Kasım 2018

Kasım 2018

Poster Bildiri İkincilik Ödülü

2. Uluslararası 8.Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

Ekim 2018

Ekim 2018

sözel Bildiri Birincilik Ödülü

2. Uluslararası 8.Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

Kasım 2014

Kasım 2014

sözel Bildiri İkincilik Ödülü

I. Uluslararası Katılımlı Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi DerneğiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

1. Internatiopnal Transplant Nerwork Congress

Panelist

Antalya-Türkiye

2018

2018

2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

Panelist

Muğla-Türkiye

2018

2018

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi

Moderatör

Antalya-Türkiye

2016

2016

5. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi

Panelist

İzmir-Türkiye

2016

2016

20.Ulusal Cerrahi, 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi

Panelist

Antalya-Türkiye

2016

2016

Cerrahi Eldivenler Yönelik Son Gelişmeler

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2015

2015

Hastanın Tedaviye Uyumunu Artırmaya Yönelik Kanıta Dayalı Uygulamalar

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2015

2015

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Panelist

Muğla-Türkiye

2015

2015

Kesici Delici Alet Yaralanmaları

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2015

2015

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ve 8. Ulusal Fleboloji Kongresi

Panelist

Antalya-Türkiye

2015

2015

Kesici Delici Alet Yaralanmaları

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2015

2015

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cerrahi hemşireliği Günleri

Panelist

Van-Türkiye

2015

2015

I. Geleneksel Sağlık Çalışanı Meslek Günleri Sempozyumu

Panelist

Erzurum-Türkiye

2015

2015

Ameliyathanede Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Kan yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlar

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2015

2015

Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi

Panelist

Antalya-Türkiye

2015

2015

Resüsitasyon Sonrası Acil Serviste Hemşirelik Bakım Uygulamaları

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2015

2015

Kesici Delici Alet Yaralanmaları

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2015

2015

Cerrahi Enfeksiyon Buluşması

Panelist

İstanbul-Türkiye

2014

2014

I. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

Panelist

Gaziantep-Türkiye

2014

2014

Venöz Tromboemboli Yönetimi

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2014

2014

Ventilatör İlişkili Pnömoni Önlemede Bakım Paketi Uygulamaları

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2014

2014

Derin Ven Trombozu Profilaksisi Hemşirelik Yönüyle

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2014

2014

14. Cerrahi hemşireliği Kongresi

Panelist

Antalya-Türkiye

2014

2014

19. Ulusal Cerrahi kongresi 14. Cerrahi hemşireliği Kongresi

Panelist

Antalya-Türkiye

2013

2013

2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi

Panelist

Aydın-Türkiye

2013

2013

Travmalı Hastanın Resüsitasyonunda Hemşirelik Bakımı

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2013

2013

9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi

Panelist

Antalya-Türkiye

2013

2013

Cerrahi Yoğun Bakımda Hasta İzlemi

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2012

2012

I. Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Sempozyumu

Panelist

Gaziantep-Türkiye

2012

2012

Cerrahi El Yıkama

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2012

2012

Stoma Bakımında Kanıta Dayalı Uygulamalar

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2012

2012

Uluslararası Katılımlı I. Cerrahi Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar Kongresi

Panelist

İzmir-Türkiye

2012

2012

Cerrahi bakım ve Yaşam kalitesi Sempozyumu

Panelist

Manisa-Türkiye

2012

2012

Cerrahi Yoğun Bakımda Hasta İzlemi

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2012

2012

18. Ulusal Cerrahi Kongresi

Panelist

Manisa-Türkiye

2012

2012

Kalp Damar Cerrahisinde Yaşam Kalitesi

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2012

2012

Ameliyathanede Asepsi, Antisepsi, Dezenfeksiyon

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2012

2012

8. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

Panelist

Antalya-Türkiye

2012

2012

Koroner Arter Bypass Sonrası Yaşam Kalitesi

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2012

2012

II. Ulusal Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Sempozyumu

Panelist

İstanbul-Türkiye

2011

2011

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı

Panelist

İzmir-Türkiye

2011

2011

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Önemi

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2011

2011

Yaşlı Hastada Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bakım

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2011

2011

7. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

Panelist

Antalya-Türkiye

2010

2010

Yaşlı Birey için Taburculuk Planlaması

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2010

2010

4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi

Panelist

İzmir-Türkiye

2010

2010

Yaşlının Perioperatif Bakımı

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2010

2010

4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi

Panelist

İzmir-Türkiye

2009

2009

5.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

Panelist

Antalya-Türkiye

2009

2009

Sol Ventrikül Destek Cihazlarında Hasta Bakım

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2009

2009

Ameliyat Öncesi Uygulamalarda Kanıta Dayalı Öneriler

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2009

2009

6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Panelist

Aydın-Türkiye

2009

2009

Nöroyoğun Bakımda Ağrı, Ajitasyon, Sedasyon

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2009

2009

Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu

Panelist

İzmir-Türkiye

2008

2008

Pulmoner Hipertansiyonun Tedavisinde Hemşirenin Rolü

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2008

2008

Kalp Ameliyatlarından Sonra Görülen Postoperatif Enfeksiyonların Önlenmesinde Hemşirenin Rolü

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2008

2008

IV. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

Panelist

Antalya-Türkiye

2008

2008

IV. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

Panelist

Antalya-Türkiye

2008

2008

Kanla Bulaşan Enfeksiyonu ve Ameliyat Sonrası Enfeksiyonu Olan Hastalarda Bakım

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2008

2008

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği

Panelist

İzmir-Türkiye

2007

2007

Oral Antikoagülan Kullanımında Yenilikler

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2007

2007

Sağlık Hizmetleri İle İlişkili Enfeksiyonların Kontrolü- Hemşirelerin Rolü.

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2007

2007

III. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

Panelist

Antalya-Türkiye

2007

2007

ı. Ege Sağlık Hizmetleri İle İlişkili Enfeksiyonlar ve Kontrolü Sempozyumu

Panelist

İzmir-Türkiye

2007

2007

Cerrahide Hasta Güvenliği

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2007

2007

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Panelist

Gaziantep-Türkiye

2006

2006

II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide yenilikler Kongresi

Panelist

Muğla-Türkiye

2006

2006

Kardiyopulmoner Resüsitasyona Aile Eşlik Etmeli mi?

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2006

2006

Yoğun Bakımın Hasta Üzerindeki Etkileri

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2006

2006

ulusal Cerrahi Kongresi

Panelist

Antalya-Türkiye

2005

2005

8. Ulusal meme Hastalıkları Kongresi

Panelist

İstanbul-Türkiye

2005

2005

Meme Kanserli Hastalarda Ameliyat Öncesi ve Sonrası Hasta Bakımı

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2005

2005

Hasta Hakları ve Etik, Hemşirelikte Bakım Standartları, Hatalı ilaç Uygulamaları

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2004

2004

I. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kursu

Panelist

İzmir-Türkiye

2004

2004

Stomalı Hastaların Evde Bakımı

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2003

2003

4. ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Panelist

Aydın-Türkiye

2003

2003

Cerrahi Ünitelerde Enfeksiyonlardan Korunma Yöntemleri

Çalışma Grubu

Denizli-Türkiye

2003

2003

Akademisyen Hemşire Olmak

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2003

2003

Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi hemşirelik Haftası Programı

Panelist

İzmir-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 103

h-indeksi (WOS): 5

Duyurular & Dokümanlar

Trauma Nursing -Initial assesment of trauma patients
Ders Notu
14.12.2018

Initial assesment of trauma patients

Initial assesment of trauma patient....pdf Creative Commons License

Trauma Nursing-Score Trauma
Ders Notu
14.12.2018

Score Trauma

scoreTrauma.pdf Creative Commons License

Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı-Kalp Cerrahi
Ders Notu
14.12.2018

Kalp Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı

KALP CERRAHİSİ (1).pdf Creative Commons License

Trauma Nursing-Causes of Trauma
Ders Notu
14.12.2018
Trauma Nursing -DIAGNOSTIC INVESTIGATIONS IN TRAUMA-RADIOLOGİCAL INVESTIGATIONS
Ders Notu
14.12.2018

DIAGNOSTIC INVESTIGATIONS IN TRAUMA-RADIOLOGİCAL INVESTIGATIONS

DIAGNOSTIC INVESTIGATIONS IN TRAUMA....pdf Creative Commons License

Trauma Nursing -DIAGNOSTIC INVESTIGATIONS IN TRAUMA-Haematological and Biochemical Investigation
Ders Notu
14.12.2018

DIAGNOSTIC INVESTIGATIONS IN TRAUMA-Haematological and Biochemical Investigation

DIAGNOSTIC INVESTIGATIONS IN TRAUMA....pdf Creative Commons License

Trauma Nursing -Introduction
Ders Notu
14.12.2018
Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı-CAE
Ders Notu
14.12.2018

Cerrahi Alan Enfeksiyonları

CAE tablo.pdf Creative Commons License

Trauma Nursing -physiological
Ders Notu
14.12.2018