Araştırma Alanları

  • Sağlık Bilimleri

  • Eczacılık

  • Meslek Bilimleri

  • Farmasötik Botanik

  • Deniz Biyolojisi

  • Yaşam Bilimleri

  • Hidrobiyoloji

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik

  • Sitogenetik

  • Temel Bilimler