Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 1999 - 2001 Araştırma Görevlisi

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji