Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A histopathological scoring and grading system to predict outcome for patients with AA amyloidosis

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.52, sa.7, ss.1297-1304, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kordon Kanı Bankacılığı ve Kordon Kanı Nakilleri

Türkiye Klinikleri Hematoloji, cilt.11, sa.1, ss.60-67, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Two Siblings with Triple-A Syndrome: Endocrinologic and Neurologic Features

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, cilt.22, sa.1, ss.45-49, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Akraba Dışı Kordon Kanı Nakilleri: Erişkin Deneyimi

Hematolog, cilt.6, sa.1, ss.77-90, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Evaluation of anemia in geriatric inpatients

İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, cilt.25, sa.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Features of 9 Adult Cases of Osteogenesis Imperfecta

Turkiye Klinikleri Journal of Endocrinology, cilt.10, ss.24-30, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Real experience of brentuximab vedotin for cutaneous T cell lymphomas

XIth Eurasian Hematology Oncology Congress, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2020, ss.21-22

AKRABA DIŞI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE YURT İÇİ VE YURT DIŞI VERİCİLERİN NAKİL BAŞARISI FARKLI MI?

12. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Muğla, Türkiye, 5 - 07 Mart 2020, ss.47

PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİDE ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ: OLGU SUNUMU

12. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 07 Mart 2020, ss.89

Bir Hemofili Hastası Ne kadar Komplike Olabilir?

6. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu , Antalya, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2020, ss.27

HEMOFİLİ HASTALARININ YÜZLEŞTİĞİ ÖNEMLİ GERÇEKLERDEN BİRİ; KANSER

6. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu , Antalya, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2020, ss.123

HEMOFİLİ A TAŞIYICISINDA GEBELİK; OLGU SUNUMU

6. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu , Antalya, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2020, ss.107

Evaluation of Patients with PNH Treated By Eculizumab: Real World Data from Turkey

101.RED CELLS AND ERYTHROPOIESIS, STRUCTURE AND FUNCTION, METABOLISM, AND SURVIVAL, EXCLUDING IRON NOVEMBER 13, 2019, 13 - 17 Kasım 2019, cilt.134, ss.4805 identifier

Outcomes of haploidentical transplantation: A single-center experience from Turkey

45th Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Frankfurt, Almanya, 24 - 27 Mart 2019, cilt.54, ss.600-601 identifier

Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in adult aplastic anaemia patients: Promising treatment modality

45th Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Frankfurt, Almanya, 24 - 27 Mart 2019, cilt.54, ss.173-174 identifier

Survival outcomes of unrelated donor source: A small retrospective study

45th Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Frankfurt, Almanya, 24 - 27 Mart 2019, cilt.54, ss.601 identifier

Relaps/refrakter Multiple Myelom Hastalarında Pomalidomid ve Karfilzomib: Tek Merkez Deneyimi

24th Europian Hematology Association Congress, Amsterdam, Hollanda, 13 Haziran 2019 - 16 Haziran 2020, ss.980

Umbilical Cord Blood Transplantation and Delay Engraftment Are Associated with Increased Risks of Diffuse Alveolar Hemorrhage

58th Annual Meeting and Exposition of the American-Society-of-Hematology (ASH), California, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 06 Aralık 2016, cilt.128 identifier

Evaluatıon of Anemıa ın Gerıatrıc Inpatıents

10. International Congress of the European Union Geriatric Medicine, 17 Eylül 2014

Juvenil kronik artritli olguda parmakta nodül

4. Ulusal Vakalar ile Romatoloji eğitim Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 13 Mart 0204, ss.54

Kitap & Kitap Bölümleri

Consolidation: Autologous stem cell transplantation in acute leukemia

Acute Leukemias, Prof. Pier Paolo Piccaluga, Editör, InTechOpen, Belgrade, ss.1-12, 2020

Hodgkin Lenfomada Yeni TedaviYaklaşımları

Hodgkin Lenfoma, Emin Kaya, Editör, Türkiye Klinikleri, ss.49-54, 2020

Otoimmun Hemolitik Anemiler

Anemiye Multidisipliner Yaklaşım, Özlü Can, Uysal ayşe, Editör, Akademisyen kitabevi, ss.87-97, 2020

Consolidation: Autologous stem cell transplantation in acute leukemia

Acute Leukemias, Pier Paolo Piccaluga, Editör, InTechOpen, Belgrade, ss.1-12, 2020

Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri

İç Hastalıklarında İmmun Sistem İlişkili Aciller, Devrim Bozkurt, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.59-66, 2020

Preoperatif ve Postoperatif Kanama HastasınaYaklaşım

Kanama Diyatezi Olan Hastaya Yaklaşım, Ülkü Ergene, Editör, Türkiye klinikleri, ss.15-21, 2020

Trombotik Trombositopenik Purpura

İç Hastalıklarında İmmün Sistem İlişkili Aciller, Devrim Bozkurt, Editör, Palme yayınevi, ss.37-43, 2020

Kordon Kanı Bankacılığı ve Nakli

Hematolog Hematopoetik Kök Hücre Nakli , Güner Hayri Özsan, Editör, Galenos Yayınevi, Ankara, ss.236-245, 2019