Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A novel ethanol biosensor on pulsed deposited MnOx-MoOx electrode decorated with Pt nanoparticles

SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, cilt.237, ss.291-297, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An effective electrochemical biosensing platform for the detection of reduced glutathione

ARTIFICIAL CELLS NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY, cilt.44, ss.971-977, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pyranose oxidase and Pt-MnOx bionanocomposite electrode bridged by ionic liquid for biosensing applications

SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, cilt.197, ss.123-128, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Modified gold surfaces by 6-(ferrocenyl)hexanethiol/dendrimer/gold nanoparticles as a platform for the mediated biosensing applications

MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS, cilt.33, ss.634-640, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Centri-voltammetric determination of glutathione

MICROCHIMICA ACTA, cilt.180, ss.93-100, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Centri-voltammetric determination of molybdenum

ANALYTICAL METHODS, cilt.5, ss.741-747, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Development of a gas chromatographic method for the determination of Chlorpyrifos and its metabolite Chlorpyrifos-oxon in wine matrix

JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES, cilt.904, ss.35-41, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Metal/Metal Oxide Micro/Nanostructured Modified GCPE For GSH Detection

CURRENT ANALYTICAL CHEMISTRY, cilt.8, ss.351-357, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Sensitive Voltammetric Method for Chromium(VI) in Presence of Chromium(III) and its Application to Leather

JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS, cilt.95, ss.152-157, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

SENSITIVE NITRATE DETERMINATION IN WATER AND MEAT SAMPLES BY AMPEROMETRIC BIOSENSOR

PREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY, cilt.40, ss.119-128, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Adsorptive Stripping Voltammetric Determination of Antimony by Using Alizarin Red S

ANALYTICAL LETTERS, cilt.41, ss.2621-2633, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of acetone on calomel formation on a mercury film electrode surface in chloride medium

TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.24, ss.261-267, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anodik sıyırma voltametrisi ile bal örneklerinde kurşun tayini

Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Fen Bilimleri Serisi Kimya, cilt.3, ss.90-92, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ege kıyılarından alınan deniz suyu örneklerinde voltametrik yöntemle kurşun ve kadmıyum tayini

II. Kıyı sorunları ve Çevre sempozyumu,Kuşadası Belediye yayınlar, cilt.8, ss.884-885, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adsorptive stripping voltammetry is interesting, is it useful ?

Portugaliae Electrochimica Acta, cilt.11, ss.33-36, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ersoy, Nil, Yenigül, Berrin,Polarographic determination of tetracycline in the presence of an oxidizing agent

Ege University Journal of Faculty of Science, cilt.13, ss.1-5, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Level Of Some Vocs In Breath Of Asthma Patients And Healty Subjects

1st International Congress on Analytical and Bioanalytical Chemistry, 27 - 30 Mart 2019

The Variation Of Acetic Acid Level In Breath Of Asthma Patients And Healty Subjects

1st International Congress on Analytical and Bioanalytical Chemistry, 27 - 30 Mart 2019

DEVELOPMENT OF COBALT OXIDE MODIFIED ELECTRODES AND THEIR INVESTIGATION IN ELECTROCATALYTIC APPLICATIONS

8th Black Sea Basin Conference in Analytical Chemistry, Şile İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.31-34

Development of a Noninvasive Method for Biomarker Determination in Human Breath for Early Diagnosis of Lung Cancer

8th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.41-43

Simultaneous Determination of Levodopa, Dopamine, Homovanilic Acid and 3,4-Dihydroxyphenylacetic Acid by using HPLC-UV system

8th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.24-26

Development of PPy-CNT-SPME Fiber Development and Their Use in Pesticide Determination in Apple Juice by GC-MS

8th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.27-30

PULSED DEPOSITED RUTHENIUM AND VANADIUM OXIDEMODIFIED NANOCOMPOSITE SURFACES AND ELECTROCHEMICAL HYDRAZINE OXIDATION

IV. International Ege Composite Materials SymposiumKOMPEGE 2018, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2018, ss.920-926

Determination of Chlorpyrifos by Solventless Method

8th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018

Simultaneous Voltammetric Determination of Carbidopa and Levodopa in Pharmaceutical Products

8th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018

SOLUK HAVASI ANALİZLERİ

Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018

Spectrophotometric Determination of Tungsten in Micel Media

International Congress on Chemistry and Material Science, 5 - 07 Ekim 2017

TUNGSTEN OXIDE MODIFIED ELECTRODES: A PROMISING PLATFORM FOR BIOSENSORS

VIII. Int. Analytical Nanoscience and Nanotechnology, NyNa 2017, Barcelona, İspanya, 3 - 05 Haziran 2017

PREPARATION OF VANADIUM - RUTHENIUM OXIDE / GOLD COMPOSITE ELECTRODES AND THEIR USE IN HYDRAZINE OXIDATION

VIII. Int. Analytical Nanosciene and Nanotechnology, NyNa 2017, Barcelona, İspanya, 3 - 05 Haziran 2017

PREPARATION OF COBALT OXIDE AND PLATINUM NANOPARTICLE MODIFIED ELECTRODES AND THEIR ELECTROCATALYTIC ACTIVITY FOR ORR

VIII. Int. Analytical Nanoscience and Nanotechnology, NyNa 2017, Barcelona, İspanya, 3 - 05 Haziran 2017

The Use of Electrochemically Prepared SPME Fibers for HS GC MS Determination of Fungicides

18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies (ExTech’2016) and the 22nd International Symposium on Separation Science (ISSS’2016), Torun, Polonya, 3 - 06 Temmuz 2016

Assessment of the efficiency of different extraction techniques for the determination of pesticides in milk

18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies (ExTech’2016) and the 22nd International Symposium on Separation Science (ISSS’2016), 3 - 06 Temmuz 2016

The Use of Electrochemically Prepared SPME Fibers for HS GC MS Determination of Pesticides Used in Vineyards

18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies (ExTech’2016) and the 22nd International Symposium on Separation Science, 3 - 06 Temmuz 2016

Theoretical Approach to the SPME Fiber Selectivity for Head Space Determination of Pesticides

18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies (ExTech’2016) and the 22nd International Symposium on Separation Science (ISSS’2016), 3 - 06 Temmuz 2016

The Effect of Preparation Conditions on Performance of Electrochemically Prepared Polypyrrole SPME Fiber

18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies (ExTech’2016) and the 22nd International Symposium on Separation Science (ISSS’2016), 3 - 06 Temmuz 2016

Endokrin Bozucu Kimyasalların Kromatografik Yolla Analizi

8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Isparta, Türkiye, 30 Mayıs - 03 Haziran 2016

Kalem Ucu Elektrotta Boscalid Tayini

IV. Ulusal Uygulamalı Elektrokimya Yaz Okulu ve Çalıştayı, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2016

Kimyasal İşlem Görmüş Kalem Ucu Elektrotların Performansının Kıyaslanması

IV. Ulusal Uygulamalı Elektrokimya Yaz Okulu ve Çalıştayı, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2016

ELEKTROKİMYASAL SIYIRMA TEKNİKLERİ ve YENİ GELİŞMELER

IV. ULUSAL UYGULAMALI ELEKTROKİMYA LİSANSÜSTÜ YAZ OKULU VE ÇALIŞTAYI, Manisa, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2016

Usage of Polymeric Composites as Analysis Material

IV Polymeric Composites Symposium Exhibition and Brokerage Event, 5 - 07 Mayıs 2015

Applications of Polymeric Composites in Chromatographic Analysis

IV International Polymeric Composites Symposium, Exhibiton and Brokerage Event, 5 - 07 Mayıs 2015

A New Spectrophotometric Method for Trace Mercury Determination

6th Black Sea BasınConference on Analytical Chemistry, 2013, 10 - 14 Eylül 2013

Solid phase micro extraction of Chlorpyrifos and its metabolites in wine samples

4th InternationalStudent Conference on Advanced Science and Technology, 2010, 27 - 29 Mayıs 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Analiz Yöntemlerine Giriş

Temel Adli Toksikoloji, Akgür S. A., Dağlıoğlu N., Editör, Akademisyen Kitabevi A.Ş., ss.171-184, 2018

Örnek Hazırlama Yöntemleri

Temel Adli Toksikoloji, Akgür, S.A., Dağlıoğlu, N., Editör, Akademisyen Kitabevi A.Ş., ss.213-224, 2018

Enstrümantal Analiz Yöntemleri- Doğrulama Aşamasında Kullanılan Kromatografik Yöntemler

Temel Adli Toksikoloji, Akgür Serap Annette, Dağlıoğlu Nebile, Editör, Akademisyen Kitapevi A.Ş., Ankara, ss.235-260, 2018

Elektrokimya

Genel Kimya 2, Canan Nakiboğlu, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.287-303, 2017

ASİT BAZ TİTRASYONLARI

GENEL KİMYA 3 ANALİTİK KİMYA, NAKİBOĞLU C, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.129-160, 2016

DENGE HESAPLAMALARI

GENEL KİMYA 3 ANALİTİK KİMYA, NAKİBOĞLU C, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.77-98, 2016

Kantitatif Analiz

GENEL KİMYA 3 Analitik Kimya, Canan Nakiboğlu, Editör, Anı Yyınevi, ss.161-189, 2016

Kötüye Kullanılan Maddelerin Analizi

Bağımlılık Yapan Maddeler ve Toksikolojisi, , Editör, Ege Üniversitesi, 2014

Kimyasal Enstrümentasyonun Temel İlkeleri

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, 2000