Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 - 20188. Hemşirelik Esasları Çalıştayı

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2018 - 2018Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2017 - 2017İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi hizmetler Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü, Eğitici Eğitimi Kursu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 - 2016Senaryo Yazma Becerileri Kursu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 - 2015Hemşirelik Eğitimi Çalıştayı-2015

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 - 2014YÖK Hemşirelik Komisyonu Eğitim Grubu Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP) Çalışma Grubu Toplantısı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 - 2014Hemşirelik Eğitiminde Entegrasyon Toplantısı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 - 2014İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi hizmetler Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü, Eğitici Eğitimi Kursu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 - 2013YÖK Hemşirelik Komisyonu Eğitim Grubu Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP) Çalışma Grubu Toplantısı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 - 2013YÖK Hemşirelik Komisyonu Eğitim Grubu Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP) Çalışma Grubu Toplantısı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 - 2013YÖK Hemşirelik Komisyonu Eğitim Grubu Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP) Çalışma Grubu Toplantısı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 - 2013İzmir Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi Hizmet İçi Eğitim Programı

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 - 2013YÖK Hemşirelik Komisyonu Eğitim Grubu Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP) Çalışma Grubu Toplantısı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2012 - 2012HEAK Komisyon Toplantısı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 - 2012Entegre Programlarda Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Çalıştayı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 - 2012Hemşirelik Fakülteleri Eğitim Programı Çalıştayı-II “Değişim ve Güç Birliği”

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 - 2012Hemşirelik Fakülteleri Eğitim Programı Çalıştayı-1

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2010 - 2010Hemşirelikte Entegre Eğitim Çalıştayı

  Katılımcı

  Kocaeli, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 61

h-indeksi (WOS): 5