Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ağustos 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Ege Üniversitesi

  Grup Çalışmasına Yönelik Tutum Ölçeği'nin Geçerlik Güvenirliğinin İncelenmesi

 • Ağustos 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Ege Üniversitesi

  Hemşirelik Öğrencilerinin Usulsüzlük Algıları Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2015 - Devam Ediyor Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2015 - Devam Ediyor Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2015 - Devam Ediyor Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2011 - Devam Ediyor Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi