Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hemşirelik Eğitiminde Kazandırılması Planlanan Temel Hemşirelik Becerilerinin Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.1-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenci Hemşirelerin Entegre Eğitim Sisteminden Memnuniyetlerinin İncelenmesi

Journal of Ege University Nursing Faculty, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of philosophic components on nursing education

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, cilt.4, ss.225-229, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON KULLANIMI VE SİMÜLASYON MODELİ

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri

Ege Eğitim Dergisi, cilt.3, ss.1-9, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Opinions of Health Science Students Towards Make a Scientific Research

III rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım

Sağlık Eğitimi ve Sağlığın İyileştirilmesi, Karadakovan Ayfer, Eti Aslan F, Editör, akademisyen kitabevi, 2017

hemşirelik esasları insan sağlığı ve fonksiyonları

benlik kavramı, nurcan uysal, emine çakırcalı, Editör, palme, ss.1237-1258, 2015

HEMŞİRELİK ESASLARI İNSAN SAĞLIĞI VE FONKSİYONLARI

BİLİŞSEL SÜREÇLER, NURCAN UYSAL,EMİNE ÇAKIRCALI, Editör, PALME, İzmir, ss.1203-1236, 2015