Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effectiveness of standardized patient on patient education skills of nursing students - a pilot study

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.69, ss.1848-1854, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

PAIN AND LIVING ACTIVITIES IN ELDERLY AT A NURSING HOME: AN INVESTIGATION IN TERMS OF DEPRESSION, ANXIETY AND SOMATIZATION

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.15, ss.299-305, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hemşire Öğrencilerin Öğretim Sistemine İlişkin Görüş ve Önerileri

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.23, ss.89-102, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Surgical Patient Education Turkish Nursing Student s Experiences

Nurse Education Today, cilt.27, ss.19-25, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Surgical patient education: Turkish nursing students experiences

NURSE EDUCATION TODAY, cilt.27, ss.19-25, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of Patient Education Materials: Readability Formulas and Materials Assessment Tool

Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, cilt.12, ss.412-418, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Akademisyen HemşirelerinÖrgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İncelenmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.27, ss.1947-1954, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL FAKTÖRLERİN İNCELENMESi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.35, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Eğitiminde Kazandırılması Planlanan Temel Hemşirelik Becerilerinin Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.1-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenci Hemşirelerin Entegre Eğitim Sisteminden Memnuniyetlerinin İncelenmesi

Journal of Ege University Nursing Faculty, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of philosophic components on nursing education

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, cilt.4, ss.225-229, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON KULLANIMI VE SİMÜLASYON MODELİ

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of healty lifestyle behaviours of student nurses and the affecting factors

asian pacific journal of nursing, cilt.3, ss.41-47, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

evalutation of healty lifestyle behaviours of student nurses and the affecting factors

asian pasific journal of nursing, cilt.3, ss.41-47, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşire Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bilgi Kültürü Algılarının İncelenmesi

ege üniversitesi hemşirelik fakültesi dergisi, cilt.28, ss.1-11, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Byrd ın Hemşireler İçin Etik Duyarlılık Testi nin Geçerlik Ve Güvenirliği

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.25, ss.25-42, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Öğrencilerinin Karar Verme ve Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.25, ss.9-25, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik öğrencilerinin öğretim sistemine ilişkin görüş ve önerileri

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.23, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The opinions and the proposal related to the teaching system of the nurse students

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik öğrencilerinin öğretim sistemine ilişkin görüşleri ve önerileri

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.23, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin öz etkililik yeterlilik düzeyleri ile başa çıkma stratejilerinin incelenmesi

Anadolu Psikiyatri Dergisi, cilt.7, ss.92-99, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

öğrenci hemşirelerin öğrenme stillerinin

ege üniversitesi hemşirelik yüksekokulu degisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ, cilt.23, ss.89-102, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri

Ege Eğitim Dergisi, cilt.3, ss.1-9, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE BİREYSEL ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

ege üniversitesi hemşirelik yüksekokulu dergisi, cilt.19, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenci Hemşirelerin Geliştirdikleri Sağlık Eğitimi Materyallerini Değerlendirmeleri

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, cilt.19, ss.115-126, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme ve Atılganlık Becerilerinin Karşılaştırılması

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, cilt.19, ss.91-101, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri

ege eğitim dergisi, cilt.3, ss.1-9, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Programlı Öğretim Yöntemi

Sakarya University Journal of Education, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Teknolojisini Doğru Kullanabiliyor Muyuz?

Sakarya University Journal of Education, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hemşirelik Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Belirlenmesi

Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019

Hemşirelik Eğitiminde Rol Play Yönteminin Kullanımı

Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2019

HEMŞİRE EĞİTİMCİLERİN SENARYO YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 15 - 17 Kasım 2018

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE YENİ BİR KAVRAM: ÖZ DÜZENLEMELİÖĞRENME

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, 2 - 05 Mayıs 2018

Hemşirelik Öğrencilerinin Duyuşsal Farkındalıkları: Yaşam Boyu Öğrenme Modülü Örneği

Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları, Amasya, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2018

Hemşirelik Eğitiminde Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubrik) Kullanımı

3. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, Manisa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, cilt.5, ss.339-340

Klinik Öğretim Sürecinde Duyuşsal Farkındalık Oluşturma

5.ULUSLARARASI 16.ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, 5 - 08 Kasım 2017

ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

IV. international multidisiplinary congress of eurasia, 23 - 25 Ağustos 2017

EĞITIM PROGRAMLARININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ:HEMŞIRELIK EĞITIMINDE ÖRTÜK PROGRAM

5. uluslararası 16. ulusal hemşirelik kongresi, 5 - 08 Kasım 2017

Hemşirelik Etik Duyarlılık Düzeyleri ve İlgili Faktörlerin İncelenmesi.

I. Uluslararası Hemşirelik Etiği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2017

Y kuşağında bulunan hemşirelik öğrencilerinin kullandıkları öğrenme stratejilerinin incelenmesi

ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, 13 - 15 Nisan 2017

Hemşirelik öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen örgütsel faktörlerin incelenmesi

ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRES, 13 - 15 Nisan 2017

THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF MORAL DISTRESS QUESTIONNAIRE FOR NURSES

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, İzmir, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017 identifier identifier identifier

THE VALIDITY AND RELUABILITY STUDY OF MORAL DISTRESS QUESTIONNAIRE FOR NURSES

ULUSLARASI HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA ETİK KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017

Investigation of Nurse’ Ethical Sensitivity Levels And Related Factors

International Congress On Ethics In Nursing Applications, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2017

Öğrenci Hemşirelerin Ders Çalışma Becerilerinin Belirlenmesi

4. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi, 23 - 25 Ağustos 2017

The Investigation Of The Effect Of Sımulation In Nursing Education

3rd Simulation In Medical Education Conference, 13 Kasım 2014 - 15 Kasım 2015

Savaşlarda Hemşirelik: Sekonder travmatizasyon açısından bakış.

II.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 01 Haziran 2016, ss.78

Çanakkale savaşlarında iz bırakan bir hemşire: Madam Erica (Ana Hatun)

II.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 01 Haziran 2016, ss.75

Savaşlar, psikiyatrik bakış ve hemşirelik

II.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 01 Haziran 2016, ss.85

SAVAŞLAR VE HEMŞİRELİK

2.ULUSUSAL HEMŞİRELİK TARİHİ KONGRESİ, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2016

Savaşlar ve Hemşirelik

II. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2016

Health Science Students perceptions on Status of Women in Science

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Options of Health Science Students TowardsMake a Scientific Research

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Opinions of Health Science Students Towards Make a Scientific Research

III rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Beceri Öğretiminde Kullanılan Yöntem Teknik ve Araç gereçlerin Eğitsel arka Planında Yer alan Teori ve Kuramlar

III. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2015

Hemşirelik Eğitiminde İnovasyon

Uluslararası Katılımlı, VII. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2015

Hemşirelikte Bilgi Okuryazarlığı

Uluslararası Katılımlı, VII. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2015

Hemşirelik Eğitiminin Türkiye’deki Durumu

Uluslararası Katılımlı, VII. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2015

Öğrenme Ekosistemi

3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2014

Hastalar Nasıl Daha İyi Öğrenir?

3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2014

Hemşirelik Eğitiminin Temel Taşı Hemşirelikte Öğretim Anabilim Dalı Tarihsel Gelişimi Ve Önemi

I. Ulusal (Uluslararası Kalımlı) Hemşirelik Tarihi Kongresi, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımının Tarihsel Gelişimi ve Önemi

I. Ulusal (Uluslararası Katımlı) Hemşirelik Tarihi Kongresi, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Düzeylerinin İncelenmesi

I3. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 19 Ekim 2011 - 21 Kasım 2013

Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin İncelenmesi

14. Ulusal Hemşirelik Kongresİ, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2013

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon

14. Ulusal Hemşirelik Kongresi(Uluslararası Katılımlı), 25 - 27 Ekim 2013

Öğrenci hemşireler tarafından yapılan eğitimlerin değerlendirilmesi

14. Ulusal Hemşirelik Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 25 - 27 Ekim 2013

Hemşirelik Eğitim Sistemlerinin Öğrenciye Yansıması

12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2013

Hemşirelikte Eğitim Sistemlerinin Öğrenciye Yansımas

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2013

Investigation the Effect of Method of Simulation in Nursing Education

Second simulation in medical education conference, 16 - 18 Kasım 2012

The Determination Of The Effects To Academic Achievement Of Nursing Students Thinking Styles

Third International Congress Of Educational Research, 4 - 07 Mayıs 2011, cilt.5, ss.26-41

We Want to See Our Students in Class! Lecture Attendance – An Issue of Importance in Education

Cyprus International Conference on Educational Research, Güzelyurt, Kıbrıs (Kktc), 08 Ocak 2012, ss.9

Kitap & Kitap Bölümleri

Sağlık Eğitimi ve Sağlığın İyileştirilmesi

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Karadakovan Ayfer, Eti Aslan F, Editör, akademisyen kitabevi, 2017

benlik kavramı

hemşirelik esasları insan sağlığı ve fonksiyonları, nurcan uysal, emine çakırcalı, Editör, palme, ss.1237-1258, 2015

BİLİŞSEL SÜREÇLER

HEMŞİRELİK ESASLARI İNSAN SAĞLIĞI VE FONKSİYONLARI, NURCAN UYSAL,EMİNE ÇAKIRCALI, Editör, PALME, İzmir, ss.1203-1236, 2015

Ansiklopedide Bölümler

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü

Türk Dil Kurumu Yayınları, ss., 2015

Bilirkişi Raporları

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ALGISI

ege üniversitesi hemşirelik fakültesi dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)