General Information

Institutional Information: Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Ses Eğitimi Bölümü, Türk Halk Müziği Anasanat Dalı

Metrics

Project

4

Thesis Advisory

7
UN Sustainable Development Goals

Biography

İzmir–Bornova doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir Bornova’da tamamladı. 1984–1985 Akademik yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümünde lisans öğrenime başladı ve 1990 yılında “Afyonkarahisar Müzik Folkloru” başlıklı lisans bitirme çalışmasıyla bu okuldan mezun oldu.

1992–1993 Akademik yıllarında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimini sürdürdü ve “Muzaffer Sarısözen’in Hayatı ve Türk Halk Müziğine Katkıları” başlıklı yüksek lisans çalışmasını sunarak, bu programı tamamladı. 1991 yılında Konservatuvarda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1994–1995 Akademik yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Bilimi (Folklor) Anabilim Dalı Doktora Programına başladı. “Cumhuriyet Döneminde Türk Halk Müziği Alanında Yapılan Bilimsel Çalışmalar” başlıklı doktora tezini sunarak, 2000 yılında bu programdan mezun oldu. Bu yıllar içerisinde Ege Üniversitesinin çeşitli fakülte ve yüksek okullarında Türk Halk Müziği topluluklarını yönetti. Yüksek lisans ve doktora öğrenimi süresince Batı Anadolu’da halk müziği derleme ve alan çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çalışmaların bir kısmı ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler ile süreli yayınlarda makale, nota yayınları ve kayıtlı müziksel malzemeler olarak yayımlandı.

2002 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümünde yardımcı doçent kadrosuna atandı; 2008 tarihinde de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarda “Müzik Bilimi” alanında YÖK tarafından açılan doçentlik sınavını vererek, bu alanda “doçent” unvanını aldı. 15 Mayıs 2017 tarihinde Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü’nde profesör unvanını almış olan F. Reyhan ALTINAY, Ege Üniversitesinin dışında Dokuz Eylül Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesinde lisans/lisansüstü dersler, danışmanlık ve jüri üyelikleri görevlerinde de bulundu.

Prof. Dr. F. Reyhan ALTINAY, halen Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Yayımlanmış kitapları: Cumhuriyet Döneminde Türk Halk Müziği (2004), Yurdumuzun Nağmeleri (Çevriyazım–Tıpkıbasım) (2008), Türkiye Halk Müziği Rehberi Belgelendirme Çalışmaları (2008), Türk Halk Müziği Makaleler Kitabı &DVD (2012), Dünya Ses Günü 2014 Sempozyumu ve Etkinlikleri & DVD (2015) dir. Ayrıca, yurt içinde ve yurt dışında yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarlığı olarak; Türk Müzik Tarihine Giriş–I (2015), Deliorman Türklerinin Düğün Gelenekleri & CD (Bulgarca–Türkçe) Panel Bildirileri Kitabı (2013) bulunmaktadır. Ege Üniversitesi Yayınlarından olup Türk Halk Müziği Bilgileri adlı iki yazarlı bir ders kitabını da yayına hazırlamaktadır.