Doç.Dr.

FATMA SABANCI


Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü

Eğitim Bilgileri

2000 - 2008

2000 - 2008

Doktora

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler (Yl), Türkiye

1997 - 2000

1997 - 2000

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü, Türkiye

1992 - 1996

1992 - 1996

Lisans

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Doktora

Homa dalyanı (İzmir Körfezi, Ege denizi) intertidal zonunda epipelik, epifitik ve epilitik diyatome kommunitelerinin taksonomik olarak araştırılması ve ortam faktörleriyle ilişkisi

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler (Yl)

2000

2000

Yüksek Lisans

İzmir Körfezi mikroplankton'unun kalitatif ve kantitatif dağılımı

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Deniz Biyolojisi, Yaşam Bilimleri, Bitki Biyolojisi, Sistematik Botanik, Çevre Biyolojisi, Ekoloji, Hidrobiyoloji, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

1999 - Devam Ediyor

1999 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Lisans Tezi II

Lisans

Lisans

Planktonoloji

Lisans

Lisans

Planktonoloji

Lisans

Lisans

Planktonoloji

Lisans

Lisans

Denizel Plankton

Lisans

Lisans

Planktonik Çeşitlilik

Lisans

Lisans

Lisans Tezi I

Lisans

Lisans

Denizel Plankton

Lisans

Lisans

Planktonik Çeşitlilik

Lisans

Lisans

Denizel Plankton

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

Species of Mastogloia (Bacillariophyceae) - new for the Aegean coast of Turkey

Sabanci F.

MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, cilt.14, ss.129-140, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2012

2012

Taxonomic Survey of Benthic Diatoms on Natural Substrata From Coastal Lagoon (Aegean Sea, Turkey)

Sabanci F.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.12, ss.841-849, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2012

2012

An illustrated survey on the morphological characters in three species of the diatom genus Mastogloia (Bacillariophyceae)

Sabanci F.

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.36, ss.727-737, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2011

2011

Annual Variation in the Diversity, Species Richness and Composition of the Phytoplankton Assemblages in the Izmir Bay (Eastern Aegean)

Sabanci F. , Koray T.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.11, ss.303-314, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2011

2011

A QUALITATIVE STUDY OF THE MICROPHYTOBENTHIC COMMUNITIES OF HOMA LAGOON (IZMIR-TURKEY)

Sabanci F. , Sapancı M., Koray T., Buyukısık B.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.20, ss.346-353, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2011

2011

Relationship of epilithic diatom communities to environmental variables in Homa lagoon (Izmir, Turkey)

Sabanci F.

AQUATIC BIOLOGY, cilt.13, ss.233-241, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2010

2010

Four new records for the benthic diatoms (genera Cocconeis, Seminavis, Synedra, and Trachysphenia) from the Aegean Sea

Sabanci F. , Koray T.

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.34, ss.531-540, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2008

2008

The influence of changes in nutrient ratios on several biological processes in Inner Bay of Izmir

Oezkan E. Y. , Bueyuekısık B., Koray T., Sabancı F.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.8, ss.103-114, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

İzmir Körfezi (Ege Denizi)’nin Neritik Sularında Dağılım Gösteren Tintinnid’lerin Tür Komposizyonu ve Mevsimsel Değisimi

SABANCI F.

JOURNAL OF AQUACULTURE ENGİNEERİNG AND FİSHERİES RESEARCH, cilt.2, ss.20-30, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Fogedia giffeniana Foged Witkowski Lange Bertalot Metzeltin Bafana a benthic diatom new to the Turkish Aegean Sea

Sabancı F. , Koray T.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, no.3, ss.133-136, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

The Dinoflagellat Species Distributed In Izmir Bay Aegean Sea and The Seasonal Changes Of Species Diversity

Sabancı F.

Review of Hydrobiology, cilt.5, ss.71-84, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

The Seasonal Changes of Diatom Species Composition and Species Diversity In Izmir Bay between 2008 2010

Sabancı F. , Koray T.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.28, ss.53-58, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Contributions To The Knowledge Of Algal Flora Of Homa Lagoon (Aegean Sea,Turkey).

Sabancı F.

Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, cilt.16, ss.311-327, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Contributions To The Knowledge Of Algal Flora Of Homa Lagoon (Aegean Sea, Turkey)

Sabancı F.

Black Sea/Mediterranean Environment, cilt.16, ss.311-327, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Influence of the sewage treatment plant on diatom (Bacillariophyceae) species composition in Izmir Bay

Sabancı F. , Koray T.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.24, ss.11-18, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

The Phytoplanktonic Species Diversity Variations In The Bay of Izmir Between The Years 1998 2001

Sabancı F. , Koray T.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.22, ss.273-280, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Kuzeydogu Ege ve Batı-Karadeniz’de toksik mikro-alglerin zaman ve lokaliteye bağlı değişimleri

KORAY T., SABANCI F.

Türk Sucul Yaşam Dergisi, cilt.2, ss.339-345, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Some biological properties of Izmir Bay.

Cihangir B., Önen M. , Kocatas A., Ergen Z., Mater S., Koray T., et al.

Workshop on The role of The Physical, Chemical and Biological Processes In Marine Ecosystems, ECOSYSTEM 99, cilt.2, ss.19-48, 2001 (Hakemsiz Dergi)

2001

2001

The Effect of Pollution On The Vertical and Horizontal Distribution of Microplankton of The Bay of Izmir Aegean Sea

Sabancı F. , Koray T.

SU URUNLERI DERGISI, cilt.18, ss.187-202, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Toxic Planktonic Micro Algae of Turkish Seas.

Koray T., Sabancı F.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.18, ss.293-298, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Physico-chemical conditions and phytoplankton succession in the Çardak Lagoon (The Dardanelles, Sea of Marmara)

ALPASLAN M., KORAY T., SABANCI F.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.16, ss.75-83, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Çift Kabuklu Üretim Alanlarında Toksik Fitoplankton ve Algal Biyotoksinler

SABANCI F.

I. Ulusal Çift Kabuklu Çalıştayı, Antalya, Türkiye, 09 Ekim 2018, ss.16

2018

2018

Homa Lagünü (Doğu Ege Denizi) Epipelik diatom topluluğunun bölgeye ve zamana bağlı dağılımı

Sabancı F.

III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI, İzmir, Türkiye, 09 Mayıs 2018, ss.354-355

2017

2017

Erdek Körfezi, Marmara Denizi’nde Ağ Filelerde Midye Kültürü.

SERDAR S. , YILDIRIM Ş. , ERTAN A., Gökvardar A., Sabancı F.

19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 12 Eylül 2017, ss.55

2015

2015

Bentik diyatom tür çeşitliliğine katkılar

SABANCI F.

XVIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 01 Eylül 2015, ss.419-420

2015

2015

Epipelajik su kolonunda gözlemlenen bentik diyatom tür komposizyonu

SABANCI F.

XVIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 01 Eylül 2015, ss.418

2013

2013

Epiphytic diatom communities on Ulva lactuca Linnaeus in Homa lagoon, Aegean Sea

SABANCI F. , KORAY T.

40 th CIESM Congress, Marseille, Fransa, 28 Ekim 2013, ss.687

2013

2013

Bentik diyatom örneklemesinde substratumların karşılaştırılması ve çevresel faktörlerin etkisi

SABANCI F.

XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 03 Eylül 2013, ss.244-245

2012

2012

Homa Lagünü epipelik diyatom toplulukları ve çevresel faktörlerle ilişkisi

SABANCI F.

FABA-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 21 Kasım 2012, ss.120-121

2011

2011

Homa Lagünü’nde trofik durumun değerlendirilmesi

SABANCI F. , BUYUKISIK B., KORAY T.

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 Ekim 2011, ss.121-122

2011

2011

İzmir Körfezi’ndeki diyatomların mevsimsel değişiminin incelenmesi

SABANCI F. , KORAY T., Küçüksezgin F.

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 Ekim 2011, ss.290-291

2011

2011

Homa Lagünü’ nde (İzmir-Turkey) epilitik diyatom kommunitelerinin kalitatif olarak incelenmesi

SABANCI F.

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 Ekim 2011, ss.52

2009

2009

Benthic diatom response to the changing environmental conditions

SABANCI F. , KORAY T., BUYUKISIK B.

International Workshop on "Integrated Coastal Zone Management, İzmir, Türkiye, 20 Ekim 2009, ss.82

2009

2009

Homa Dalyanı (İzmir Körfezi, Ege Denizi) mikrofitobentos tür komposizyonu

SABANCI F. , KORAY T., BUYUKISIK B.

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 01 Temmuz 2009, ss.95

2005

2005

Zooplankton Grazing in Homa Lagoon (Aegean Sea)

BÜYÜKIŞIK H. B. , ÖZKAN E. Y. , Yürür E. E. , Kükrer S., Sapancı M., YAZICI KAYA Z. I. , et al.

X. European Ecological Congress, Aydın, Türkiye, 08 Kasım 2005, ss.39

2005

2005

Atıksu arıtma ünitesinin devreye girmesini takiben İzmir Körfezi’ndeki mikroplankton tür komposizyonu değişimi

SABANCI F. , KORAY T.

XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 01 Eylül 2005, ss.90

2003

2003

Türkiye Denizleri’ nin mikro-alg aşırı üreme dinamikleri

KORAY T., SABANCI F.

XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 02 Ekim 2003, ss.52

2003

2003

1998-2001 yılları arasında İzmir Körfezi’nde mikroplankton çeşitliliği değişimleri

SABANCI F. , KORAY T.

XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 02 Eylül 2003, ss.41

2002

2002

A multivariate statistical approach for discrimination of the phytoplanktonic communities of Black Sea, Sea of Marmara, Aegean and Mediterranean Seas.

KORAY T., SABANCI F.

International Conference Oceanography of The Eastern Mediterranean and Black Sea: Similarities and Differences of Two Interconnected Basins, Ankara, Türkiye, 14 Ekim 2002, ss.117-118

2001

2001

Toxic planktonic micro-algae of Turkish Seas

SABANCI F. , KORAY T.

1st. Algal Technology Symposium, İzmir, Türkiye, 24 Ekim 2001, ss.293-298

2001

2001

İzmir Körfezi mikroplanktonunun vertikal ve horizontal dağılıma kirliliğin etkisi

SABANCI F. , KORAY T.

XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 04 Eylül 2001, ss.53

Kitap & Kitap Bölümleri

2001

2001

The Role of Physical, Chemical and Biological Processesin Marine Ecosystems

Cihangir B., ÖNEN M. , KOCATAŞ A., ERGEN Z., Mater S., Koray T., et al.

Some Biological Properties of İzmir Bay, Uslu, O., Özerler, M., Sayın, E., Editör, Imst İzmir, İzmir, ss.19-48, 2001

Bilirkişi Raporları

2018

2018

Çeşme-Gerence Körfezinden alınan su numunelerinin incelemesi

Sabancı F.

Agromey Gıda ve Yem Sanayi Ticaret A.Ş. , ss.1, İzmir, 2018

Desteklenen Projeler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Türkiye'de Referans İzleme Ağının Kurulması

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

SABANCI F.

2019 - 2019

2019 - 2019

Türkiye Denizlerinde Bütünleşik Kirlilik İzleme 2019

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Sabancı F. , Atabay H.(Yürütücü)

2018 - 2018

2018 - 2018

Türkiye Denizlerinde Bütünleşik Kirlilik İzleme

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Sabancı F. , Atabay H.(Yürütücü)

2016 - 2016

2016 - 2016

Çipura, Levrek Yetiştiriciliği Tür İlavesi, Kapasite ve Alan Artışı

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

SABANCI F.

2002 - 2002

2002 - 2002

Büyük Kanal Atıksularının İzmir Körfezi’ nde İzlenmesi Projesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Sabancı F. , Önen M.

2001 - 2001

2001 - 2001

Büyük Kanal Atık Sularının İzmir Körfezi'nde İzlenmesi Projesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

DOĞAN A. , KOÇAK C. , SABANCI F.

1999 - 2000

1999 - 2000

Büyük Kanal Atıksularının İzmir Körfezi’ nde İzlenmesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

SABANCI F.

1999 - 1999

1999 - 1999

Nemrut Körfezi’ nin Mevcut Ekolojik Durumu Hakkında Araştırma Raporu

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

SABANCI F.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2009 - 2009

2009 - 2009

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

Yardımcı Editör

2008 - 2008

2008 - 2008

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

Yardımcı Editör

2007 - 2007

2007 - 2007

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

Yardımcı Editör

2006 - 2006

2006 - 2006

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

Yardımcı Editör

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Ekim 2018

Ekim 2018

I. Ulusal Çift Kabuklu Çalıştayı

Antalya

Eylül 2018

Eylül 2018

Çift Kabuklu Yumuşakça Üretim Alanlarında İzleme Programının Revizyonu ve Kapasite Artırma Projesi

İzmir

Mayıs 2018

Mayıs 2018

III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı

İzmir

Ekim 2017

Ekim 2017

Çift kabuklu yumuşakça avcılığı yapılan üretim alanlarında toksin üreten plankton türlerinin tanımlanması ve tetikleyici limitlerinin belirlenmesi

Antalya

Ekim 2016

Ekim 2016

Çift kabuklu yumuşakça avcılığı ve yetiştiriciliği yapılan üretim alanlarında toksin üreten plankton türlerinin tanımlanması, yayılım alanlarının ve tetikleyici seviyelerinin belirlenmesi

Ankara

Eylül 2015

Eylül 2015

XVIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

İzmir

Eylül 2015

Eylül 2015

XVIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

İzmir

Ekim 2013

Ekim 2013

40 th CIESM Congress

Marseille

Eylül 2013

Eylül 2013

XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

İstanbul

Kasım 2012

Kasım 2012

FABA-FABA Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu

Eskişehir

Eylül 2012

Eylül 2012

21. Ulusal Biyoloji Kongresi

İzmir

Ekim 2011

Ekim 2011

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Antalya

Ekim 2011

Ekim 2011

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Antalya

Ekim 2011

Ekim 2011

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Antalya

Ekim 2009

Ekim 2009

Integrated Coastal Zone Management

İzmir

Temmuz 2009

Temmuz 2009

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Rize

Nisan 2007

Nisan 2007

38 th CIESM Congress

İstanbul

Kasım 2005

Kasım 2005

X. European Ecological Congress

Aydın

Eylül 2005

Eylül 2005

XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Çanakkale

Eylül 2005

Eylül 2005

XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Çanakkale

Ekim 2004

Ekim 2004

Ulusal Su Günleri Sempozyumu

İzmir

Eylül 2003

Eylül 2003

XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Elazığ

Eylül 2003

Eylül 2003

XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Elazığ

Ekim 2002

Ekim 2002

International Conference Oceanography of The Eastern Mediterranean and Black Sea: Similarities and Differences of Two Interconnected Basins

Ankara

Ekim 2001

Ekim 2001

1st. Algal Technology Symposium

İzmir

Eylül 2001

Eylül 2001

XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Antalya

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2019

Haziran 2019

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

Nisan 2019

Nisan 2019

ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2018

Eylül 2018

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

SSCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2016

Ağustos 2016

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2016

Haziran 2016

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

SSCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2014

Temmuz 2014

ACTA BOTANICA CROATICA

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2013

Eylül 2013

Turkish Journal of Biology

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2013

Haziran 2013

Review of Hydrobiology

Hakemli Bilimsel Dergi

Ödüller

Ekim 2014

Ekim 2014

Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü

EBİLTEM

Ekim 2013

Ekim 2013

Uluslararası Bilimsel Yayın Ödül Programı

Ege Üniversitesi

Haziran 2013

Haziran 2013

Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü

Ebiltem

Eylül 2012

Eylül 2012

Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü

Ebiltem

Temmuz 2012

Temmuz 2012

Başarı Ödülü

Ege Ünıversıtesı, Su Ürünleri Fakültesi

Ekim 2011

Ekim 2011

Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü

EBİLTEM

Temmuz 2011

Temmuz 2011

Başarı Ödülü

Ege Ünıversıtesı, Su Ürünleri Fakültesi

Eylül 2010

Eylül 2010

Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü

EBİLTEMDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019 - 2019

2019 - 2019

Ege Denizi & Akdeniz Bölgesel İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 70

h-indeksi (WOS): 6

Jüri Üyelikleri

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Dokuz Eylül Üniversitesi