Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Ege Denizi & Akdeniz Bölgesel İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2018 I. Ulusal Çift Kabuklu Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2018 Çift Kabuklu Yumuşakça Üretim Alanlarında İzleme Programının Revizyonu ve Kapasite Artırma Projesi

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2018 III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2017 Çift kabuklu yumuşakça avcılığı yapılan üretim alanlarında toksin üreten plankton türlerinin tanımlanması ve tetikleyici limitlerinin belirlenmesi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2016 Çift kabuklu yumuşakça avcılığı ve yetiştiriciliği yapılan üretim alanlarında toksin üreten plankton türlerinin tanımlanması, yayılım alanlarının ve tetikleyici seviyelerinin belirlenmesi

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2015 XVIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2015 XVIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 40 th CIESM Congress

  Çalışma Grubu

  Marseille, Fransa

 • 2013 XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 FABA-FABA Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Eskişehir, Türkiye

 • 2012 21. Ulusal Biyoloji Kongresi

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2011 XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2011 XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2011 XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2009 Integrated Coastal Zone Management

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2009 XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Rize, Türkiye

 • 2007 38 th CIESM Congress

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 X. European Ecological Congress

  Çalışma Grubu

  Aydın, Türkiye

 • 2005 XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Çanakkale, Türkiye

 • 2005 XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Çanakkale, Türkiye

 • 2004 Ulusal Su Günleri Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2003 XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Elazığ, Türkiye

 • 2003 XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Elazığ, Türkiye

 • 2002 International Conference Oceanography of The Eastern Mediterranean and Black Sea: Similarities and Differences of Two Interconnected Basins

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2001 1st. Algal Technology Symposium

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2001 XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

Ödüller

 • Ekim 2014 Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü

  EBİLTEM

 • Ekim 2013 Uluslararası Bilimsel Yayın Ödül Programı

  Ege Üniversitesi

 • Haziran 2013 Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü

  Ebiltem

 • Eylül 2012 Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü

  Ebiltem

 • Temmuz 2012 Başarı Ödülü

  Ege Ünıversıtesı, Su Ürünleri Fakültesi

 • Ekim 2011 Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü

  EBİLTEM

 • Temmuz 2011 Başarı Ödülü

  Ege Ünıversıtesı, Su Ürünleri Fakültesi

 • Eylül 2010 Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü

  EBİLTEM

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 77

h-indeksi (WOS): 6