Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Species of Mastogloia (Bacillariophyceae) - new for the Aegean coast of Turkey

MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, cilt.14, ss.129-140, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Taxonomic Survey of Benthic Diatoms on Natural Substrata From Coastal Lagoon (Aegean Sea, Turkey)

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.12, ss.841-849, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Annual Variation in the Diversity, Species Richness and Composition of the Phytoplankton Assemblages in the Izmir Bay (Eastern Aegean)

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.11, ss.303-314, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A QUALITATIVE STUDY OF THE MICROPHYTOBENTHIC COMMUNITIES OF HOMA LAGOON (IZMIR-TURKEY)

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.20, ss.346-353, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The influence of changes in nutrient ratios on several biological processes in Inner Bay of Izmir

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.8, ss.103-114, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İzmir Körfezi (Ege Denizi)’nin Neritik Sularında Dağılım Gösteren Tintinnid’lerin Tür Komposizyonu ve Mevsimsel Değisimi

JOURNAL OF AQUACULTURE ENGİNEERİNG AND FİSHERİES RESEARCH, cilt.2, ss.20-30, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fogedia giffeniana Foged Witkowski Lange Bertalot Metzeltin Bafana a benthic diatom new to the Turkish Aegean Sea

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, no.3, ss.133-136, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Dinoflagellat Species Distributed In Izmir Bay Aegean Sea and The Seasonal Changes Of Species Diversity

Review of Hydrobiology, cilt.5, ss.71-84, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Seasonal Changes of Diatom Species Composition and Species Diversity In Izmir Bay between 2008 2010

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.28, ss.53-58, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Contributions To The Knowledge Of Algal Flora Of Homa Lagoon (Aegean Sea,Turkey).

Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, cilt.16, ss.311-327, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Contributions To The Knowledge Of Algal Flora Of Homa Lagoon (Aegean Sea, Turkey)

Black Sea/Mediterranean Environment, cilt.16, ss.311-327, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Influence of the sewage treatment plant on diatom (Bacillariophyceae) species composition in Izmir Bay

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.24, ss.11-18, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Phytoplanktonic Species Diversity Variations In The Bay of Izmir Between The Years 1998 2001

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.22, ss.273-280, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuzeydogu Ege ve Batı-Karadeniz’de toksik mikro-alglerin zaman ve lokaliteye bağlı değişimleri

Türk Sucul Yaşam Dergisi, cilt.2, ss.339-345, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some biological properties of Izmir Bay.

Workshop on The role of The Physical, Chemical and Biological Processes In Marine Ecosystems, ECOSYSTEM 99, cilt.2, ss.19-48, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Toxic Planktonic Micro Algae of Turkish Seas.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.18, ss.293-298, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Physico-chemical conditions and phytoplankton succession in the Çardak Lagoon (The Dardanelles, Sea of Marmara)

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.16, ss.75-83, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çift Kabuklu Üretim Alanlarında Toksik Fitoplankton ve Algal Biyotoksinler

I. Ulusal Çift Kabuklu Çalıştayı, Antalya, Türkiye, 09 Ekim 2018, ss.16

Homa Lagünü (Doğu Ege Denizi) Epipelik diatom topluluğunun bölgeye ve zamana bağlı dağılımı

III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI, İzmir, Türkiye, 09 Mayıs 2018, ss.354-355

Erdek Körfezi, Marmara Denizi’nde Ağ Filelerde Midye Kültürü.

19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 12 Eylül 2017, ss.55

Bentik diyatom tür çeşitliliğine katkılar

XVIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 01 Eylül 2015, ss.419-420

Epipelajik su kolonunda gözlemlenen bentik diyatom tür komposizyonu

XVIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 01 Eylül 2015, ss.418

Bentik diyatom örneklemesinde substratumların karşılaştırılması ve çevresel faktörlerin etkisi

XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 03 Eylül 2013, ss.244-245

Homa Lagünü epipelik diyatom toplulukları ve çevresel faktörlerle ilişkisi

FABA-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 21 Kasım 2012, ss.120-121

Homa Lagünü’nde trofik durumun değerlendirilmesi

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 Ekim 2011, ss.121-122

İzmir Körfezi’ndeki diyatomların mevsimsel değişiminin incelenmesi

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 Ekim 2011, ss.290-291

Homa Lagünü’ nde (İzmir-Turkey) epilitik diyatom kommunitelerinin kalitatif olarak incelenmesi

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 Ekim 2011, ss.52

Benthic diatom response to the changing environmental conditions

International Workshop on "Integrated Coastal Zone Management, İzmir, Türkiye, 20 Ekim 2009, ss.82

Homa Dalyanı (İzmir Körfezi, Ege Denizi) mikrofitobentos tür komposizyonu

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 01 Temmuz 2009, ss.95

Zooplankton Grazing in Homa Lagoon (Aegean Sea)

X. European Ecological Congress, Aydın, Türkiye, 08 Kasım 2005, ss.39

Türkiye Denizleri’ nin mikro-alg aşırı üreme dinamikleri

XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 02 Ekim 2003, ss.52

1998-2001 yılları arasında İzmir Körfezi’nde mikroplankton çeşitliliği değişimleri

XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 02 Eylül 2003, ss.41

A multivariate statistical approach for discrimination of the phytoplanktonic communities of Black Sea, Sea of Marmara, Aegean and Mediterranean Seas.

International Conference Oceanography of The Eastern Mediterranean and Black Sea: Similarities and Differences of Two Interconnected Basins, Ankara, Türkiye, 14 Ekim 2002, ss.117-118

Toxic planktonic micro-algae of Turkish Seas

1st. Algal Technology Symposium, İzmir, Türkiye, 24 Ekim 2001, ss.293-298

İzmir Körfezi mikroplanktonunun vertikal ve horizontal dağılıma kirliliğin etkisi

XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 04 Eylül 2001, ss.53

Kitap & Kitap Bölümleri

The Role of Physical, Chemical and Biological Processesin Marine Ecosystems

Some Biological Properties of İzmir Bay, Uslu, O., Özerler, M., Sayın, E., Editör, Imst İzmir, İzmir, ss.19-48, 2001

Bilirkişi Raporları

Çeşme-Gerence Körfezinden alınan su numunelerinin incelemesi

Agromey Gıda ve Yem Sanayi Ticaret A.Ş. , ss.1, İzmir, 2018