Araştırma Alanları

  • Tıp

  • Sağlık Bilimleri

  • Dahili Tıp Bilimleri

  • Nükleer Tıp

  • Eczacılık

  • Eczacılık Teknolojisi

  • Radyofarmasi