Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tümör Hedefli Silika Nanoparçacıkların Fotodinamik Terapi Ajanı Potansiyelinin İncelenmesi

7. Multidisipliner Kanser Araştırma ve 1. Temel Onkoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı, İzmir, Türkiye, 11 Ekim 2018, ss.180

In Vıtro Photodynamic Therapy Effıciency and Nuclear Imaging Probe Potential of Subphthalocyanine

Third GTU Photodynamic Day in the framework of the International Day of Light, gebze, Türkiye, 09 Mayıs 2018

Investigation of in Vitro Photodynamic Therapy Potential of Tumor Targeted Zinc Phthalocyanine Loaded Silica Nanoparticles for Pancreatic Cells

Third GTU Photodynamic Day in the framework of the International Day of Light, İstanbul, Türkiye, 09 Mayıs 2018, ss.3

In vitro becteria-binding assays of radiolabeled Ampicillin loaded graphene oxide nanoflakes

ESRR’18– 19th European Symposium on Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals, Groningen, Hollanda, 05 Nisan 2018, ss.2

Brakiterapide Kullanılan Farklı Doz Hesaplama Algoritmalarının Karşılaştırılması

16. Ulusal Medikal Fizik Kongresi,, Antalya, Türkiye, 28 Ekim 2017, ss.95-96

131I-Labeled Bis(trifluoromethanesulfonyl) imide as an Infection Imaging Agent

3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications a Technology – TESNAT2017, Adana, Türkiye, 10 Mayıs 2017, ss.25

Radyoişaretli Sefpodoksim Proksetil Yüklü Kitosan Nanoparçacıkların Antibakteriyel Potansiyelinin In vitro İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi,, Antalya, Türkiye, 30 Mart 2017, ss.133

Evaluation of Antibiofilm Activities of Imidazolium Salts

Implications of Urbanization and Industrialization for Biodiversity Conservation, Gence, Azerbaycan, 22 Ekim 2016, ss.263

İmidazolyum Bileşiğinin I-131 ile İşaretlenmesi, In vitro Enfeksiyon Dedeksiyon Potansiyeli

XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Aydın, Türkiye, 12 Ekim 2016, ss.180

Subftalosiyanin Entegre Nanoparçacıkların Sentezi ve Tümör Görüntüleme Potansiyeli.

XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Aydın, Türkiye, 12 Ekim 2016, ss.170

İmidazolyum Bazlı İyonik Sıvıların Antimikrobiyal Potansiyellerinin In vitro Olarak İncelenmesi

XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Aydın, Türkiye, 12 Ekim 2016, ss.181

Çinko Ftalosiyaninlerin In vitro Fotodinamik Terapi ve Nükleer Görüntüleme Potansiyeli.

XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Aydın, Türkiye, 12 Ekim 2016, ss.116

Photodynamic Therapy Efficacy and Nuclear Imaging Potential of Zinc Phthalocyanines

ESRR’16 – 18th European Symposium on Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals,, Salzburg, Avusturya, 07 Nisan 2016, ss.61

Çinko Ftalosiyanin Türevi: Sentezi, Tümör Hücrelerde Tutulumu, Sitotoksitesi

2. Ulusal Radyofarmasötik Bilimler Kongresi, İzmir, Türkiye, 09 Nisan 2016, ss.115

Synthesis Photodynamic Therapy Efficacy and Nuclear Imaging Potential of Zinc Phthalocyanines

18th European Symposium on Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals, 07 Nisan 2016 - 10 Nisan 6012

Radyasyon Zırhlanmasında Polimer-Tungsten Bileşik Kompozitlerin Etkinliğinin Test Edilmesi

Uluslararası Katılımlı III. Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumuna, Aydın, Türkiye, 05 Kasım 2015, ss.56

Gama Zırhlama Materyali Olarak Polimer Metal Kompozit

Uluslararası Katılımlı III. Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumuna,, Aydın, Türkiye, 05 Kasım 2015, ss.5

Bis (trifluoromethanesulfonyl)imide Tuzlarının Sentezi, Radyoişaretlenmesi ve Biyodeğerlendirilmesi

Kanser Tanı ve Tedavisinde Disiplinlerarası Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 17 Eylül 2015, ss.6

Pankreas Kanserinin Erken Teşhisinde Zn-fitalosiyaninlerin Floresans Görüntüleme Potansiyelinin in vitro İncelenmesi

Kanser Tanı ve Tedavisinde Disiplinlerarası Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 17 Eylül 2015, ss.11

Radyoişaretli Naftalin Monoimide İçeren Imidazolium Tuzlarının (NMI) Sentezi ve Anti Kanser Potansiyelinin Araştırılması

Kanser Tanı ve Tedavisinde Disiplinlerarası Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 17 Eylül 2015, ss.8

Biocompatibility tests of titanium alloy’s that used in vertebral surgery with radiolabeling method

BIOMED 2014 20th International Biomedical Science and Technology Symposium, Muğla, Türkiye, 24 Ağustos 2014, ss.5

Biodistribution Studies of an Asymmetric Macrocyclic Compound

The Quarterly J Nuclear Medicine and Molecular Imaging.17th Sym Radiopharm& Radiopharmaceuticals, Pamplona, İspanya, 24 Nisan 2014, ss.37-38

Biodistribution Studies of a Symmetric Phthalocyanine Molecule

The Quarterly J Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 17th Sym Radiopharm& Radiopharmaceuticals, Pamplona, İspanya, 24 Nisan 2014, ss.37

Synthesis, radiolabeling and bioevaluation of an imidazolium TFSI salt

XIX. International BIOMED symposium, Aydın, Türkiye, 12 Kasım 2013, ss.68

Preparation of 131I-Pentamidine and Evaluation for scintigraphy of experimentally Leishmania tropica infected Hamsters

Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM), Lyon, Fransa, 19 - 23 Ekim 2013, cilt.40

Nuclear imaging using 131I-labeled NICKEL (II) chlorophyll based Photosensitizer: Synthesis and radiolabel

2nd Balkan Congress of Nuclear Medicine, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 08 Mayıs 2013, ss.121

Design of Radiolabeled Gelatinase Inhibitor Peptide with for Imaging of Gelatinase Activity in Tumors

EANM'12 - Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Milan, İtalya, 27 Ekim 2012, ss.39

Preparation of 131I-Pyrimethamine and Evaluation for scintigraphy of experimentally Toxoplasma gondii infected rats

25th Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM), Milan, İtalya, 27 - 31 Ekim 2012, cilt.39

Early chemotherapy response evaluation by 99mTc-tetrofosmin in MCF-7 Breast Cancer Cell Line

The Quarterly J Nuclear Medicine and Molecular Imaging,16th Sym Radiopharm& Radiopharmaceuticals, Nantes, Fransa, 26 Nisan 2012, ss.64-65

Design and in vivo study of 99mTc-Folate-Glucaric Acid as a Folate receptor targeted imaging agent

The Quarterly J Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 16th Sym Radiopharm& Radiopharmaceuticals,, Nantes, Fransa, 26 Nisan 2012, ss.56-57

In vitro Evaluation of 99mTc-EDDA/tricine-HYNIC-Q-Litorin for Pancreatic Tumour Imaging

The Quarterly J Nuclear Medicine and Molecular Imaging,16th Sym Radiopharm& Radiopharmaceuticals, Nantes, Fransa, 26 Nisan 2012, ss.45

Influence of nucleotide-supplemented diet on Bacterial Translocation in an Intestinal Obstruction Model in Rats

The Quarterly J Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 16th Sym Radiopharm& Radiopharmaceuticals,, Nantes, Fransa, 26 Nisan 2012, ss.45

Role of Guanine on Bacterial Translocation,

The Quarterly J Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 16th Sym Radiopharm& Radiopharmaceuticals,, Nantes, Fransa, 26 Nisan 2012, ss.57

Synthesis and biodistribution of Tc-99m-Pheophorbide-a in a model of bacterial infection

23rd Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM), Vienna, Avusturya, 9 - 13 Ekim 2010, cilt.37

Biodistribution of radio labeled flavonoid in a model of bacterial infection

The Quarterly J Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 15th Sym Radiopharm& Radiopharmaceuticals, Edinburg, İskoçya, 08 Nisan 2010, ss.85

Radiochemical evaluation of a new 99mTc-HYNIC-bombesin-like peptide

The Quarterly J Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 15th Sym Radiopharm& Radiopharmaceuticals, Edinburg, İskoçya, 08 Nisan 2010, ss.45

Synthesis of 99mTc-Citro-Folate for use as a Tumor-Targeted Radiopharmaceutical

EANM'09 Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Barselona, İspanya, 10 Ekim 2009, ss.391

Tebain'in 131I iile İşaretlenmesi ve Ratlardaki Biyodağılımı

X.Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 06 Ekim 2009, ss.149

131I ile işaretli raloksifenin radyofarmasötik potansiyelinin incelenmesi

X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 06 Ekim 2009, ss.150

131I-EGCG’nin Sıçanlarda biyodağılımının değerlendirilmesi

X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 06 Ekim 2009, ss.148

Linozolid’in I-131 ile İşaretlenmesi, enfeksiyon dedeksiyonu için etkinliğinin değerlendirilmesi

X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 06 Ekim 2009, ss.134

Labeling of Raloxifene with I-131

The Fifth Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Ankara, Türkiye, 14 Ekim 2008, ss.247

Radiolabeling of Ethyl Morphine with 131I and Biodistribution in Rats.

The Fifth Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Ankara, Türkiye, 14 Ekim 2008, ss.250

Radiolabeling of Apigenin with I-131 and biodistribution in rats

15th Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Ankara, Türkiye, 14 Ekim 2008, ss.137

Investigation of a Infection Imaging Radiopharmaceutical: Labeling of Linezolid with I-131

5th Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Ankara, Türkiye, 14 Ekim 2008, ss.254

Synthesis of 99mTc-MAG3-Litorin and Evaluation of its Biodistribution in Rats

EANM'08 - Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Münih, Almanya, 11 Ekim 2008, ss.35

Evaluation of 99mTc-ß-defensin-1 for imaging of inflammation

14th Sym Radiopharm& Radiopharmaceuticals, Skopje, Makedonya, 24 Nisan 2008, ss.62

Evaluation of Technetium Labeled Bombesin-like Peptide: 99mTc-Litorin and Biodistribution in Rats

EANM'07 - Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine,European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Kopenhang, Danimarka, 13 Ekim 2007, ss.352

Evaluation of 99mTc-Cefuroxime axetil for imaging of inflammation

20th Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine, Copenhagen, Danimarka, 01 Ocak 2007, cilt.34

Va evaluation of technetium labeled bombesin-like peptide; Tc-99m-Litorin and biodistribution in rats

20th Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine, Copenhagen, Danimarka, 01 Ocak 2007, cilt.34

Apigenin’in (4’,5,7 trihidroksi flavon) I-131 ile işaretlenmesi

21. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, Türkiye, 23 Ağustos 2007, ss.101

Radiolabeling of 99mTc-Cefuroxime Axetil

Technetium, Rhenium and Other Metals in Chemistry and Nuclear Medicine 7, 7th International Symposium on Technetium in Chemistry and Nuclear Medicine, Bressanone, İtalya, 06 Eylül 2006, ss.521-522

Radiolabeling Litorin with Tc-99m

Technetium, Rhenium and Other Metals in Chemistry and Nuclear Medicine 7, 7th International Symposium on Technetium in Chemistry and Nuclear Medicine, Bressanone, İtalya, 06 Eylül 2006, ss.329-330

Kreatininin Tc-99m ile İşaretlenmesi

IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 Eylül 2005, ss.203

Investigating of furosemide potential on removal of Technetium-99m labeled creatinine from tissues in different aged healthy rats

8th International Conference on Nuclear Analytical Methods in the Life Sciences, Rio De Janeiro, Brezilya, 17 Nisan 2005, ss.201

Radiolabeling of acetaminophen with I-131 and biodistribution studies in rats

International Congress of Radiopharmacy & Radiopharmaceutical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 25 Eylül 2004, ss.248

Comparison of the Effects of Common Cold Drugs on Biodistribution of 99mTc-Ascorbic Acid in Rats

International Congress of Radiopharmacy & Radiopharmaceutical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 24 Eylül 2004, ss.246

Synthesis of Tc-99m Labeled Estrone-DTPA Derivatives and Biodistribution Studies on Rats

International Congress of Radiopharmacy & Radiopharmaceutical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 24 Eylül 2004, ss.246

Labeling of Creatinine with Technetium-99m

Sixth International Conference on Nuclear and Radiochemistry (NRC-6), Advances in Nuclear and Radiochemistry, Aachen, Almanya, 29 Ağustos 2004, ss.449-451

Desing and Synthesis of Some New Estrogen Radiopharmaceuticals

Fourth Scientific Meeting of the Brezilian Society of Nuclear Biosciences, Natal, Brezilya, 20 Kasım 2003, ss.1-4

Labeling of Vitamin C with 99mTc and Investigating Its Biodistribution on Albino Wistar Rats

15.International Symposium on Radiopharmaceutical Chemistry, Sidney, Avustralya, 03 Ağustos 2003, ss.357

Ege Bölgesinde 6-15 Yaş Çocuklarda İyot Eksikliği

II.Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 Ekim 2002, ss.1

Labeling of Famotidine with 99mTc and Biodistribution Studies on Animals

The Third Conference Radioisotopes and Their Applications, Tashkent, Özbekistan, 08 Ekim 2002, ss.17

New Tc-99m Labeled Estrogen Derivatives and Investigation of Radiopharmaceutical Potentials

Advences in Nuclear Medicine and Radiopharmaceuticals, Cabo Frio, Brezilya, 26 Eylül 2002, ss.44

Synthesis of DTPA Attached Tc-99m Labeled Estrogen Derivatives

Advences in Nuclear Medicine and Radiopharmaceuticals, Cabo Frio, Brezilya, 26 Eylül 2002, ss.63

Synthesis of Two Novel Estrogen Derivatives Labeled with Tc-99m and Investigation of Radiopharmaceutical Potentials

5th International Congress of Nuclear Oncology and 15th National Congress of Nuclear Medicine, İzmir, Türkiye, 01 Mayıs 2002, ss.1-4

Decay of Tungsten-189

International Conference on Nuclear Data for Sciences and Technology, Tsukuba, Japonya, 07 Ekim 2001, ss.309

Determination of Iodine by Isotope Dilution Analysis in Food and Biological Medium

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, İzmir, Türkiye, 23 Ekim 2000, ss.469-474

An Investigation of Radiopharmaceutical Potential of 131-I Labeled Sertraline.

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, İzmir, Türkiye, 23 Ekim 2000, ss.404-409

Synthesis of an Estradiol Derivative Compound and Labeling with Tc-99m

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, İzmir, Türkiye, 23 Ekim 2000, ss.354

Labeling of Cholecystokinin with 99m-Tc and Investigation of Its Radiopharmaceutical Potential

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, İzmir, Türkiye, 23 Ekim 2000, ss.586-591

An Investigation on Radiopharmaceutical Potential of I-131 Sertraline

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, İzmir, Türkiye, 23 Ekim 2000, ss.386

T. Ertay, Labeling of Cholecystokinin with Tc-99m and Investigation of Its Radiopharmacceutical Potential

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, Presentations, İzmir, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2000, ss.586-591

The Role of Bacterial Flora in The Roots of Leguminasae on Reutilization of Intestinal Urea Nitrogen in Uremic Rabbits

The 34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology,, Helsinki, Finlandiya, 18 Haziran 2000, ss.152

Baklagil Köklü Flora Bakterilerinin, Üremik Tavşanlarda İntestinal Üre Azotunun Rentilizasyonuna Etkisi

17. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi ve Türk Nefroloji Derneği ve İnternasyonal Derneği Ortak Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 05 Haziran 2000, ss.10

A method for Iodine Determination (Isotope Dilution Analysis)

Women, Science & Technology for Sustainable Human Development, Cape Town, Güney Afrika, 08 Şubat 1999, ss.64

A Method for Iodine Determination

Women,Science and Technology for Sustainable Human Development, Cape Town, Güney Afrika, 08 Şubat 1999, ss.64

A Method for Iodine Determination in Environmental and Biological Samples (Isotope Dilution Analysis)

Proceedings of The Second General Assembly and International Conference, Women, Science and Technology for Sustainable Development, Part II, Cape Town, Güney Afrika, 08 Şubat 1999, ss.319-323

A Method for Iodine Determination in Enviromental and Biological Samples

Women,Science and Technology for Sustainable Human Development, Cape Town, Güney Afrika, 08 Şubat 1999, ss.64

Radiopharmaceutical Potential of I-131 Labelled Diazepam,, Extended Synopses

Int. Sym. on Modern Trends in Radiopharmaceuticals for Diagnosis and Therapy, Lizbon, Portekiz, 30 Mart 1998, ss.114-115

Radiopharmaceutical Potential of I-131 Labeled Chlordiazepoxide

International Symposium on Modern Trends in Radiopharmaceuticals for Diagnosis and Therapy, IAEA-SM-355, Lisbon, Portekiz, 30 Mart 1998, ss.112-113

İzotop Seyreltme Analiz Yöntemi ile Doğal Sularda İyodür Tayini

VII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 03 Eylül 1996, ss.622-625

Diazepam'ın I-131 ile İşaretlenmesi

X. Ulusal Kimya Kongresi, Bursa, Türkiye, 28 Eylül 1994, ss.282

Kitap & Kitap Bölümleri

Recent Progress in Medicinal Plants vol.27: Ethnomedicine: Source & Mechanism-1

Biological Activities of Stinnig Nettle, Amani S. Awaad,J. N. Govil and V. K. Singh, Editör, stadium press, London, ss.399-418, 2010

Recent Progress in Medicinal Plants, Volume 22: Phytopharmacology and Therapeutic Values IV

Radiotracer Techniques in the Investigation of Metabolism of Medicinal Plants , JN Govil,VK Singh,R Bhardwaj, Editör, Studium Press, London, ss.415-420, 2008

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, Presentations

Determination of Iodine by Isotope Dilution Analysis in Food and Biological Medium,, Turkish Atomic Energy Authority, Ankara (Turkey), Editör, Turkish Atomic Energy Authority, İzmir, ss.469-474, 2000

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, Presentations

An Investigation on Radiopharmaceutical Potential of I-131 Labeled Sertraline, Turkish Atomic Energy Authority, Ankara (Turkey), Editör, Turkish Atomic Energy Authority, Ankara (Turkey), İzmir, ss.484-469, 2000

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, Presentations

Labeling of Chlorodiazepoxide with I-131 and Biodistribution Studies on Rats, Turkish Atomic Energy Authority, Ankara (Turkey), Editör, Turkish Atomic Energy Authority, İzmir, ss.581-585, 2000

Proceedings of The Second General Assembly and International Conference: Women, Science and Technology for Sustainable Development

A Method for Iodine Determination in Environmental and Biological Samples (Isotope Dilution Analysis), Third World Organization For Women in Science (TWOWS), Editör, Ictp, Cape Town, ss.319-323, 1999

Modern Trends in Radiopharmaceticals for Diagnosis and Therapy

Radiopharmacetical Potential of I-131 Labeled Chlordiazepoxide, IEAE-TECDOC-1029, Editör, Iaea, Viyana, ss.455-463, 1998

Modern Trends in Radiopharmaceuticals for Diagnosis and Therapy

Radiopharmacetical Potential of I-131 Labeled Diazepam, IEAE-TECDOC-1029, Editör, Iaea, Viyana, ss.465-474, 1998