Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gökçek F., "Orhan Okay’xxın mehmet Akif Hakkındaki Çalışmaları Üzerine Bazı Dikkatler", Yeni Türk Edebiyatı, 2018
Gökçek F., "Deniz Merakı ve Ahmet Mithat Efendi", Türk Dili, 2016
Gökçek F., "Refik te Ne Varsa Yakup ta O Yok Refik Halit Yakup Kadri Dostluğunun Yol Kazaları", Türk Edebiyatı, 2015
Gökçek F., "Ahmet Mithat Efendi nin Bilinmeyen Bir Romanı", Yeni Türk Edebiyatı, ss.7-16, 2014
Gökçek F., "Ahmet Mithat Efendi nin Romanlarında Yerli Gayrimüslimlerin Alafrangalığı Meselesi", Yeni Türk Edebiyatı, ss.59-68, 2014
Gökçek F., "Ahmet Mithat Efendi nin Romancılığı", Türk Edebiyatı, 2012
Gökçek F., "Marcel Brion ve Peyami Safa nın Attila Hakkındaki Romanları", Erdem, pp.75-82, 2012
Gökçek F., "Balkan Harbi Sırasında Fatih Kerimi nin İstanbul İzlenimleri", Türk Edebiyatı, ss.50-54, 2012
Gökçek F., "Ahmet Mithat Efendi’xxnin Çevirileri ve Çeviri Anlayışı", Yeni Türk Edebiyatı, 2011
Gökçek F., "Osmanlı Romanının İmkânları Üzerine", Yeni Türk Edebiyatı, 2011
Gökçek F., "Tanzimat Dönemi Türk Romanı İçin Bir Çerçeve Denemesi", Yeni Türk Edebiyatı, ss.7-22, 2011
Gökçek F., "Ahmet Mithat Efendi nin Romanlarının Yeni Yayımları ve Ona İsnat Edilen Bir Roman", Yeni Türk Edebiyatı, ss.57-68, 2010
Gökçek F., "Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları", Yeni Türk Edebiyatı, ss.247-250, 2010
Gökçek F., "Tanzimat Dönemi Türk Romanında Osmanlı Kimliği", Doğu Batı, ss.249-260, 2010
Gökçek F., "Ahmet Mithat Efendi ve Türk Dünyası", Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, ss.41-54, 2008
Gökçek F., "Halit Ziya nın Hikâye sinin Gazetedeki ve Kitap Hâlindeki Neşirleri Arasında Bulunan Farklılıklar", Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, ss.117-128, 2007
Gökçek F., "Don Kişot tan Ahmet Mithat Efendiye", Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, ss.9-20, 2006
Gökçek F., "Hayatın Şiiri veya Modern Türk Şiirinde Mehmet Akif", Merdivenşiir, ss.98-103, 2006
Gökçek F., "Büyük Şair ile Sanatına İhanet Eden Şair Arasında Necip Fazıl ın Şiiri", Merdivenşiir, ss.97-103, 2006
Gökçek F., "Bıçakçızade İsmail Hakkı Altınöz", Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, ss.129-145, 2004
Gökçek F., "Müsameretname Yayımlandı mı", İlmî Araştırmalar, ss.151-160, 2003
Gökçek F., "Yaban Romanında Yabancılaşma", Türk Yurdu, cilt.21, ss.33-38, 2001
Gökçek F., "Tanzimat Dönemi Roman ve Hikâyelerinde Kadın Erkek İlişkilerinin Düzenlenişi ile İlgili Bazı Tespitler", Türk Yurdu, cilt.20, ss.126-132, 2000
Gökçek F., "Ahmet Mithat Efendinin Bilinmeyen Bir Makalesi", Dergâh, ss.10-11, 2000
Gökçek F., "Ahmet Mithat Efendi den Fatih Kerimi ye Mektuplar", İlmî Araştırmalar, ss.315-323, 1999
Gökçek F., "Tatar Edibi Fatih Kerimi ve İstanbul mektupları Adlı Eseri", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, pp.77-86, 1998
Gökçek F., "Bir İntiharın Hazin Hikâyesi", Dergâh, ss.7-9, 1997
Gökçek F., "İzmir de Yayımlanan İlk Türkçe Dergi Nevruz", Dergâh, ss.10-11, 1996
Gökçek F., "Mehmet Akif in Resimli Gazete de Yayımlanan Şiirleri", Yedi İklim, 1996
Gökçek F., "1913 İstanbul undan Mektuplar", Dergâh, 1996
Gökçek F., "Mehmet Akif Bibliyografyası", Dergâh, ss.9-9, 1993
Gökçek F., "Mehmet Akif in Sanat ve Edebiyat Konusundaki Görüşleri", Dergâh, ss.21-22, 1993
Gökçek F., "Kafkasya dan İstanbul a yahut Mekteple Medrese Arasında Ömer Faik Numanzade nin Hatıraları", Dergâh, 1991
Gökçek F., "Cengiz Aytmatov un Romanlarında Din Teması ve Dişi Kurdun Rüyaları", Dergâh, ss.7-9, 1991
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Gökçek F., "Tanpınar’ın Ahmet Mithat Efendi Okumaları Üzerine", Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 19-20 Mart 2018, pp.807-814
Gökçek F., "Onlar da İnsandı Romanında ”İyilik” - ”Kötülük” Temsilleri", Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 16-17 Mayıs 2017, pp.130-133
Gökçek F., "Sanat İktidar İlişkisi Bağlamında Necip Fazıl ve Poetikası", 1. Uluslararası Dil, Sanat ve İktidar Sempozyumu, GİRESUN, TÜRKIYE, 11-12 Mayıs 2017, pp.273-276
Gökçek F., "Sahnenin Dışındakiler’xxde İstanbul Manzaraları", 4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2017, pp.365-369
Gökçek F., "Ahmet Mithat Efendi nin Romanlarında Osmanlı Tarihinin Osmanlıcılık İdeolojisi Bağlamında Yorumu", III. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni, TÜRKIYE,
Gökçek F., "Fatih Kerimi nin İstanbul u", 3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, TÜRKIYE,
Gökçek F., "Hace i Evvel in Felsefe ile İmtihanı", Felsefe Edebiyat Sempozyumu, TÜRKIYE,
Gökçek F., "Bir Yazar Bir Şair Bir Şehir Ahmet Mithat Efendi ve Mehmet Akif in Berlin İzlenimleri", Mehmet Akif 100 Yıl Sonra Berlin'de, TÜRKIYE,
Gökçek F., "Babıali den Büyük Doğu ya Yansıyanlar", Kalır Dudaklarda Şarkımız Bizim: Necip Fazıl Sempozyumu, TÜRKIYE,
Gökçek F., "Asım ı Etkili Kılan Edebî Estetik Unsurlar", Mehmet Akif, Asım ve Gençlik, TÜRKIYE,
Gökçek F., "Mehmet Akif Gölgeler ve Tasavvuf", Mehmet Akif Ersoy Bilgi Şöleni 6, TÜRKIYE,
Gökçek F., "Mustafa Kutlu nun hikâyelerinde anlatının oyunlaştırılması", Aynanın Sırrı – Mustafa Kutlu Sempozyumu, TÜRKIYE,
Gökçek F., "Ahmet Mithat Efendi ile Gaspıralı İsmail Bey arasındaki ilişkiler", Uluslararası İslam’la Yenilenme ve Birlik -I- İsmail Bey Gaspıralı Kongresi, ,
Gökçek F., "Fahim Bey ve Biz Romanında Tekrarlanan Kalıp İfadelerin İşlevleri", 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Dil ve Üslûp İncelemeleri), ,
Gökçek F., "Halikarnas Balıkçısı nın Demokrat İzmir gazetesindeki yazıları", 2. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, ,
Gökçek F., "Çocuk Edebiyatı Alanında Öncü Bir Yayın Çocuk Bahçesi", Türk Halkları Edebiyatı Beynelhalk Uşaq Edebiyatı Kongresi, ,
Gökçek F., "Bir Postmodern Anlatı Örneği Olarak Fehmi K nın Acayip Serüvenleri nin Karı Koca Masalı ile İlişkisi Üzerine", Hikâyenin Bugünü Bugünün Hikâyesi: 80 Sonrası Türk Hikâyesi Sempozyumu, TÜRKIYE,
Gökçek F., "Dido Sotirio nun Benden Selam Söyle Anadolu ya Adlı Romanında Anadolu ve Anadolu İnsan", Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu, ,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Gökçek F., "Türk Romanının Kuruluşu, Gelişimi", in: 40 Soruda Türk Romanı, Mehmet Narlı, Eds., Ketebe Yayınları, pp.17-26, 2018
Gökçek F., "”Bir Kedileri Bile Yok!” Avrupa’xxda Bir Cevelan’xxda Batılı Aile Hayatına İlişkin Gözlem ve Değerlendirmeler", in: Avrupa Macerasının Erken Dönem Bir Örneği Avrupa’xxda Bir Cevelan, İbrahim Halil Tuğluk, Eds., Manas Yayıncılık, Ankara, pp.41-52, 2018
Gökçek F., "Tanpınar’xxın Ahmet mithat Efendi Okumaları Üzeirine", in: Bir Güneş Avcısı Ahmet Hamdi Tanpınar, İbrahim Şahin, Deniz Depe, Nurcan Akay, Eds., Doğu Kütüphanesi, pp.807-814, 2018
Gökçek F., "Ahmet Mithat Efendi’nin Eserlerinde Kafkasya Coğrafyası ve İnsanları", in: Yavuz Akpınar Armağanı, Nazım Muradov - Yılmaz Özkaya, Eds., Bengü Yayınları, pp.243-249, 2018
Durgun H.H., Gökçek F., "Edebiyat yazıları 2", Çeviri, Dergâh Yayınları, 2018
Gökçek F., "Türk Romanının Kuruluşu, Gelişimi", in: 40 Soruda Türk Romanı, Aykut Ertuğrul, Eds., Ketebe Yayınları, pp.17-26, 2018
Gökçek F., "”Bir Kedileri Bile Yok!” Avrupa’xxda Bir Cevelan’xxda Batılı Aile Hayatına İlişkin Gözlem ve Değerlendirmeler", in: Avrupa Macerasının Erken Dönem Bir Örneği Avrupa’xxda Bir Cevelan, İbrahim Halil Tuğluk, Eds., Manas Yayıncılık, pp.41-52, 2018
Gökçek F., "Küllerinden Doğan Anka - Ahmet Mithat Efendi Üzerine Yazılar", Dergâh Yayınları, 2017
Gökçek F., "Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Edebiyatında Polisiye Roman", Türk Polis Tarihinin Kökenleri, Yücel Yiğit, Ed., Polis Akademisi Yayınları, 2017
Gökçek F., "Halit Ziya Uşaklıgil, Kırık Hayatlar", Çeviri, Dergâh Yayınları, 2017
Gökçek F., "Bir Tartışmanın Hikâyesi Dekadanlar", Dergâh Yayınları, 2017
Gökçek F., "Müşahedat", Çeviri, Dergâh Yayınları, 2017
Gökçek F., "Korkunç Yıllar ve Yurdunu Kaybeden Adam’da Gayri Türkler", in: Vatanı Dilinde Cengiz Dağcı Kitabı, İbrahim Şahin - Salim Çonoğlu, Eds., Ötüken, İstanbul, pp.88-98, 2017
Gökçek F., "Mehmet Akif Ersoy'un Dost Çevresi: Cenap Şahabettin", Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Vakfı - Pendik Belediyesi, İSTANBUL, 2017
Durgun H.H., Gökçek F., "Edebiyat Yazıları 1", Çeviri, Dergâh Yayınları, 2016
Gökçek F., "Avrupa Adab ı Muaşereti Yahut Alafranga", Çeviri, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2016
Gökçek F., "Sezai Karakoç'un Mehmet Akif'i", Sezai Karakoç Kitabı, Ali Dursun, Ed., Medeniyetin Burçları Derneği, 2015
Gökçek F., "Peyami Safa’nın Anlatım Teknikleri BakımındanTürk Romanına Katkısı Üzerine Bazı Dikkatler", Peyami Safa, Ayvazoğlu, Beşir; Karakılıç, Selçuk, Ed., Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2015
Gökçek F., "Bir Tartışmanın Hikâyesi Dekadanlar", Dergâh, 2014
Gökçek F., "Süleymaniye Kürsüsünde", Çeviri, Dergâh Yayınları, 2014
Gökçek F., "Hakkın Sesleri", Çeviri, Dergâh Yayınları, 2014
Gökçek F., "Felsefe-i Zenan: Erkek Egemen Toplumda Kadınların Feryadı", in: Kültür ve Edebiyatta Cinsiyet Cinsellik Şiddet, Nevin Yıldırım Koyuncu - Dilek Direnç, Eds., Ege Üniversitesi Yayınları, 2014
Gökçek F., "Safahat", Çeviri, Dergâh Yayınları, 2014
Gökçek F., "Hatıralar", Çeviri, Dergâh Yayınları, 2014
Gökçek F., "Fatih Kürsüsünde", Çeviri, Dergâh Yayınları, 2014
Gökçek F., "Mehmet Akif'in Şiir Dünyası", Dergâh Yayınlar, İSTANBUL, 2014 (Link)
Gökçek F., "Asım", Çeviri, Dergâh Yayınları, 2014
Gökçek F., Durgun H., "Ahmet Mithat Efendi’xxnin Polisiye Romanları", in: Edebiyatın İzinde Polisiye Edebiyat, Seval Şahin Banu Öztürk Didem Ardalı Büyükarman, Eds., Bağlam Yayıncılık, 2013
Gökçek F., "Tanzimat Edebiyatı ve Mehmet Kaplan", Mehmet Kaplan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, 2013
Gökçek F., Nemutlu Ö., "Ahmet Mithat Efendi Ahmet Metin ve Şirzat", Çeviri, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2013
Gökçek F., "Bir Medeniyetin Şairi Mehmet Akif", Türk Dil Kurumu, ANKARA, 2013
Gökçek F., "MÜŞAHEDAT", Çeviri, Dergâh, İstanbul, 2013
Gökçek F., "Küllerinden Doğan Anka Ahmet Mithat Efendi Üzerine Yazılar", Dergâh Yayınları, İstanbul, 2012
Gökçek F., "Ahmet Mithat Efendi'nin Romanlarında Anlatım Teknikleri", Ahmet Mithat Efendi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, 2012
Gökçek F., "Ahmet Mithat Efendi ile Gaspıralı İsmail Bey Arasındaki İlişkiler", Vefatının 100 Yılında Ahmet Mithat Efendi Armağanı, Beykoz Belediyesi Yayını, 2012
Gökçek F., "Mehmet Akif’in Şiirine Dair", Mehmet Akif Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınevi, 2011
Gökçek F., "Asım", Çeviri, Dergâh Yayınları, 2011
Gökçek F., "Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1870-1923)", İnci Enginün Kitabı, Dergâh Yayınları, 2011
Gökçek F., "Gölgeler", Çeviri, Dergâh yayınları, 2011
Gökçek F., "Safahat", Çeviri, Dergâh Yayınları, 2011
Gökçek F., "Hatıralar", Çeviri, Dergâh Yayınları, 2011
Gökçek F., "Hakkın Sesleri", Çeviri, Dergâh Yayınları, 2011
Gökçek F., "Süleymaniye Kürsüsünde", Çeviri, Dergâh Yayınları, 2011
Gökçek F., "Fatih Kürsüsünde", Çeviri, Dergâh Yayınları, 2011
Gökçek F., "Romana ve Romancılığa Dair Bir Tartışma", Ömer Faruk Huyugüzel e Armağan, Ege Üniversitesi Yayınevi, 2010
Gökçek F., "HALİD ZİYA UŞAKLIGİL HİKÂYE", Çeviri, Özgür Yayınları, 2010
Gökçek F., "Muhadarat", Çeviri, Özgür Yayınları, 2010
Gökçek F., "Sana Olmaz Dökülen Kanlarımız Sonra Helâl", İstiklal Marşı İstikbal Marşı, Hat Yayınevi, 2010
Gökçek F., "Roman Notlarıyla Kemal Tahir", Kemal Tahir, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, 2010
Gökçek F., "Asım", Çeviri, Dergâh Yayınları, 2010
Gökçek F., "Bir Tartışmanın Hikâyesi Dekadanlar", 2009, 2009
Gökçek F., "Fatih Kürsüsünde", Çeviri, Dergâh Yayınları, 2007
Gökçek F., "Safahat", Çeviri, Dergâh Yayınları, 2007
Gökçek F., "Hatıralar", Çeviri, Dergâh Yayınları, 2007
Gökçek F., "Asım", Çeviri, Dergâh Yayınları, 2007
Gökçek F., "Hakkın Sesleri", Çeviri, Dergâh Yayınları, 2007
Gökçek F., "Monte Cristo Kontu Romanının Ahmet Mithat Efendi’ye Etkisi", Tunca Kortantamer İçin, Ege Üniversitesi Yayınevi, 2007
Gökçek F., "Ahmet Mithat Efendi’nin Hikâye ve Roman Anlayışı", Ahmet Mithat Kitabı, Beykoz Belediyesi, 2007
Gökçek F., "Süleymaniye Kürsüsünde", Çeviri, Dergâh yayınları, 2007
Gökçek F., "Gölgeler", Çeviri, Dergâh Yayınları, 2007
Gökçek F., "Bir Tartışmanın Hikâyesi Dekadanlar", Dergâh Yayınları, 2007
Gökçek F., "OSMANLI KAPISINDA BÜYÜMEK", İLETİŞİM, İstanbul, 2006
Gökçek F., "MEHMET AKİF İN ŞİİR DÜNYASI", DERGÂH, İstanbul, 2005
Gökçek F., Çağın S., "Emin Nihat, Müsameretname", Çeviri, Özgür Yayınları, İSTANBUL, 2003
Çağın S., Gökçek F., "", ÖZGÜR, 2003
Gökçek F., Çağın S., "Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat", Çeviri, Çağrı Yayınları, İSTANBUL, 2001
Gökçek F., Çağın S., "", ÇAĞRI, İstanbul, 2001
Yildirim İ.M., Gökçek F., "Ömer Faik Numanzade Kafkasya dan İstanbul a Hatıralar", Çeviri, Akademi Yayınevi, 2000
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Gökçek F., "Mehmet Akif Ersoy", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü (TEİS),Ahmet Yesevi Üniversitesi,, pp.s. no yok, 2018 (Link)
Gökçek F., "Cenap Şahabettin", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü,Ahmet Yesevi Üniversitesi,, pp.s. no yok, 2018 (Link)
Gökçek F., "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı", Osmanlı,Yeni Türkiye Yayınları,, ss.9. cilt, 1999
Gökçek F., "II. Meşrutiyet Döneminde Türk Şiiri", Osmanlı,Yeni Türkiye Yayınları,, ss.859-868, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi