Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Serbest Müstezat/Serbest Şiir

Yeni Türk Edebiyatı, ss.33-40, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orhan Okay’ın Mehmet Akif Hakkındaki Çalışmaları Üzerine Bazı Dikkatler

Yeni Türk Edebiyatı, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deniz Merakı ve Ahmet Mithat Efendi

Türk Dili, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Ahmet Mithat Efendi nin Bilinmeyen Bir Romanı

Yeni Türk Edebiyatı, ss.7-16, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahmet Mithat Efendi nin Romanlarında Yerli Gayrimüslimlerin Alafrangalığı Meselesi

Yeni Türk Edebiyatı, ss.59-68, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahmet Mithat Efendi nin Romancılığı

Türk Edebiyatı, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Marcel Brion ve Peyami Safa nın Attila Hakkındaki Romanları

Erdem, ss.75-82, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahmet Mithat Efendi’xxnin Çevirileri ve Çeviri Anlayışı

Yeni Türk Edebiyatı, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Romanının İmkânları Üzerine

Yeni Türk Edebiyatı, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tanzimat Dönemi Türk Romanı İçin Bir Çerçeve Denemesi

Yeni Türk Edebiyatı, ss.7-22, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahmet Mithat Efendi nin Romanlarının Yeni Yayımları ve Ona İsnat Edilen Bir Roman

Yeni Türk Edebiyatı, ss.57-68, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları

Yeni Türk Edebiyatı, ss.247-250, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tanzimat Dönemi Türk Romanında Osmanlı Kimliği

Doğu Batı, ss.249-260, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahmet Mithat Efendi ve Türk Dünyası

Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, ss.41-54, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halit Ziya nın Hikâye sinin Gazetedeki ve Kitap Hâlindeki Neşirleri Arasında Bulunan Farklılıklar

Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, ss.117-128, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hayatın Şiiri veya Modern Türk Şiirinde Mehmet Akif

Merdivenşiir, ss.98-103, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Don Kişot tan Ahmet Mithat Efendiye

Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, ss.9-20, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bıçakçızade İsmail Hakkı Altınöz

Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, ss.129-145, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müsameretname Yayımlandı mı

İlmî Araştırmalar, ss.151-160, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaban Romanında Yabancılaşma

Türk Yurdu, cilt.21, ss.33-38, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahmet Mithat Efendinin Bilinmeyen Bir Makalesi

Dergâh, ss.10-11, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Ahmet Mithat Efendi den Fatih Kerimi ye Mektuplar

İlmî Araştırmalar, ss.315-323, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tatar Edibi Fatih Kerimi ve İstanbul mektupları Adlı Eseri

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, ss.77-86, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir İntiharın Hazin Hikâyesi

Dergâh, ss.7-9, 1997 (Hakemsiz Dergi)

1913 İstanbul undan Mektuplar

Dergâh, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Mehmet Akif Bibliyografyası

Dergâh, ss.9, 1993 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tanpınar’ın Ahmet Mithat Efendi Okumaları Üzerine

Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 19 - 20 Mart 2018, ss.807-814

Sanat İktidar İlişkisi Bağlamında Necip Fazıl ve Poetikası

1. Uluslararası Dil, Sanat ve İktidar Sempozyumu, 11 - 12 Mayıs 2017

Onlar da İnsandı Romanında ”İyilik” - ”Kötülük” Temsilleri

Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu, 16 - 17 Mayıs 2017

Sahnenin Dışındakiler’xxde İstanbul Manzaraları

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, 13 - 15 Ekim 2017

Ahmet Mithat Efendi nin Romanlarında Osmanlı Tarihinin Osmanlıcılık İdeolojisi Bağlamında Yorumu

III. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2015

Hace i Evvel in Felsefe ile İmtihanı

Felsefe Edebiyat Sempozyumu, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2015

Babıali den Büyük Doğu ya Yansıyanlar

Kalır Dudaklarda Şarkımız Bizim: Necip Fazıl Sempozyumu, Türkiye, 31 Mayıs 2014

Fatih Kerimi nin İstanbul u

3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Türkiye, 6 - 08 Mart 2015

Asım ı Etkili Kılan Edebî Estetik Unsurlar

Mehmet Akif, Asım ve Gençlik, Türkiye, 26 - 28 Aralık 2014

Bir Yazar Bir Şair Bir Şehir Ahmet Mithat Efendi ve Mehmet Akif in Berlin İzlenimleri

Mehmet Akif 100 Yıl Sonra Berlin'de, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2014

Mehmet Akif Gölgeler ve Tasavvuf

Mehmet Akif Ersoy Bilgi Şöleni 6, Türkiye, 26 - 27 Aralık 2013

Ahmet Mithat Efendi ile Gaspıralı İsmail Bey arasındaki ilişkiler

Uluslararası İslam’la Yenilenme ve Birlik -I- İsmail Bey Gaspıralı Kongresi, 16 - 17 Kasım 2012

Mustafa Kutlu nun hikâyelerinde anlatının oyunlaştırılması

Aynanın Sırrı – Mustafa Kutlu Sempozyumu, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2012

Fahim Bey ve Biz Romanında Tekrarlanan Kalıp İfadelerin İşlevleri

2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Dil ve Üslûp İncelemeleri), 19 - 21 Ekim 2011

Halikarnas Balıkçısı nın Demokrat İzmir gazetesindeki yazıları

2. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, 9 - 11 Mayıs 2011

Divan Şiirinin Dekadanları

V. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Türkiye, 16 Ekim 2009

Çocuk Edebiyatı Alanında Öncü Bir Yayın Çocuk Bahçesi

Türk Halkları Edebiyatı Beynelhalk Uşaq Edebiyatı Kongresi, 13 - 15 Kasım 2008

Bir Postmodern Anlatı Örneği Olarak Fehmi K nın Acayip Serüvenleri nin Karı Koca Masalı ile İlişkisi Üzerine

Hikâyenin Bugünü Bugünün Hikâyesi: 80 Sonrası Türk Hikâyesi Sempozyumu, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

40 Soruda Türk Romanı

Türk Romanının Kuruluşu, Gelişimi, Aykut Ertuğrul, Editör, Ketebe Yayınları, ss.17-26, 2018

Yavuz Akpınar Armağanı

Ahmet Mithat Efendi’nin Eserlerinde Kafkasya Coğrafyası ve İnsanları, Nazım Muradov - Yılmaz Özkaya, Editör, Bengü Yayınları, ss.243-249, 2018

Avrupa Macerasının Erken Dönem Bir Örneği Avrupa’xxda Bir Cevelan

”Bir Kedileri Bile Yok!” Avrupa’xxda Bir Cevelan’xxda Batılı Aile Hayatına İlişkin Gözlem ve Değerlendirmeler, İbrahim Halil Tuğluk, Editör, Manas Yayıncılık, ss.41-52, 2018

Mehmet Akif Ersoy'un Dost Çevresi: Cenap Şahabettin

Mehmet Akif Ersoy Kültür Ve Sanat Vakfı - Pendik Belediyesi, İstanbul, 2017

Müşahedat

Dergâh Yayınları, 2017

Türk Polis Tarihinin Kökenleri

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Edebiyatında Polisiye Roman, Yücel Yiğit, Editör, Polis Akademisi Yayınları, 2017

Vatanı Dilinde Cengiz Dağcı Kitabı

Korkunç Yıllar ve Yurdunu Kaybeden Adam’xxda Gayri Türkler, İbrahim Şahin - Salim Çonoğlu, Editör, Ötüken, 2017

Avrupa Adab ı Muaşereti Yahut Alafranga

Dergâh Yayınları, İstanbul, 2016

Sezai Karakoç Kitabı

Sezai Karakoç'un Mehmet Akif'i, Ali Dursun, Editör, Medeniyetin Burçları Derneği, 2015

Peyami Safa

Peyami Safa’nın Anlatım Teknikleri BakımındanTürk Romanına Katkısı Üzerine Bazı Dikkatler, Ayvazoğlu, Beşir; Karakılıç, Selçuk, Editör, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2015

Hakkın Sesleri

Dergâh Yayınları, 2014

Asım

Dergâh Yayınları, 2014

Fatih Kürsüsünde

Dergâh Yayınları, 2014

Hatıralar

Dergâh Yayınları, 2014

Safahat

Dergâh Yayınları, 2014

Kültür ve Edebiyatta Cinsiyet Cinsellik Şiddet

Felsefe-i Zenan: Erkek Egemen Toplumda Kadınların Feryadı, Nevin Yıldırım Koyuncu - Dilek Direnç, Editör, Ege Üniversitesi Yayınları, 2014

MÜŞAHEDAT

Dergâh, İstanbul, 2013

Mehmet Kaplan

Tanzimat Edebiyatı ve Mehmet Kaplan, , Editör, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, 2013

Edebiyatın İzinde Polisiye Edebiyat

Ahmet Mithat Efendi’xxnin Polisiye Romanları, Seval Şahin Banu Öztürk Didem Ardalı Büyükarman, Editör, Bağlam Yayıncılık, 2013

Vefatının 100 Yılında Ahmet Mithat Efendi Armağanı

Ahmet Mithat Efendi ile Gaspıralı İsmail Bey Arasındaki İlişkiler, , Editör, Beykoz Belediyesi Yayını, 2012

Ahmet Mithat Efendi

Ahmet Mithat Efendi'nin Romanlarında Anlatım Teknikleri, , Editör, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, 2012

Gölgeler

Dergâh yayınları, 2011

Safahat

Dergâh Yayınları, 2011

Hakkın Sesleri

Dergâh Yayınları, 2011

Fatih Kürsüsünde

Dergâh Yayınları, 2011

Asım

Dergâh Yayınları, 2011

İnci Enginün Kitabı

Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1870-1923), , Editör, Dergâh Yayınları, 2011

Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif’in Şiirine Dair, , Editör, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınevi, 2011

Asım

Dergâh Yayınları, 2010

Hatıralar

Dergâh Yayınları, 2010

Muhadarat

Özgür Yayınları, 2010

İstiklal Marşı İstikbal Marşı

Sana Olmaz Dökülen Kanlarımız Sonra Helâl, , Editör, Hat Yayınevi, 2010

Ömer Faruk Huyugüzel e Armağan

Romana ve Romancılığa Dair Bir Tartışma, , Editör, Ege Üniversitesi Yayınevi, 2010

Kemal Tahir

Roman Notlarıyla Kemal Tahir, , Editör, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, 2010

Hakkın Sesleri

Dergâh Yayınları, 2007

Safahat

Dergâh Yayınları, 2007

Gölgeler

Dergâh Yayınları, 2007

Fatih Kürsüsünde

Dergâh Yayınları, 2007

Asım

Dergâh Yayınları, 2007

Hatıralar

Dergâh Yayınları, 2007

Tunca Kortantamer İçin

Monte Cristo Kontu Romanının Ahmet Mithat Efendi’ye Etkisi, , Editör, Ege Üniversitesi Yayınevi, 2007

Ahmet Mithat Kitabı

Ahmet Mithat Efendi’nin Hikâye ve Roman Anlayışı, , Editör, Beykoz Belediyesi, 2007

OSMANLI KAPISINDA BÜYÜMEK

İLETİŞİM, İstanbul, 2006

Emin Nihat, Müsameretname

Özgür Yayınları, İstanbul, 2003

Ansiklopedide Bölümler

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss., 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss., 2018

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss., 2018

Osmanlı

Yeni Türkiye Yayınları, ss.859-868, 1999

Osmanlı

Yeni Türkiye Yayınları, ss., 1999