Prof.Dr.

FAZİLET ZÜMRÜT BİBER MÜFTÜLER


Nükleer Bilimler Enstitüsü

Nükleer Bilimler

Nükleer Uygulamalar Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1997 - 2004

1997 - 2004

Doktora

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, Türkiye

1995 - 1997

1995 - 1997

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, Türkiye

1989 - 1993

1989 - 1993

Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2004

2004

Doktora

Estradiol Glukuronid Türevi Bir Radyofarmasötiğin Tasarlanması, Sentezi ve radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı

1997

1997

Yüksek Lisans

Türkiye'de Yemek Tuzlarındaki İyodür Miktarlarının İzotop Seyreltme Yöntemiyle Saptanması

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2015

2015

Sağlık ve Tıp

Xenograft Tümör Modeli: Uygulama ve Görüntüleme

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

2015

2015

Sağlık ve Tıp

Deneysel Modeller ve Görüntüleme: Kanser ve Enfeksiyon Kursu

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

2015

2015

Sağlık ve Tıp

Kanser Tanı ve Tedavisinde Disiplinlerarası Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı

Nükleer Bilimler Enstitüsü

2015

2015

Eğitim Yönetimi ve Planlama

EGE İSG Eğitim Belgesi Eğitimi

Ege Üniversitesi

2015

2015

Sağlık ve Tıp

Orbitrap LC-MS/MS Teknolojisi ve Uygulamalı Semineri

Redoks Laboratuvarı

2015

2015

Sağlık ve Tıp

Uygulamalı Radyofarmasi Kursu

E.Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü

2015

2015

Sağlık ve Tıp

Radyasyon Güvenliği Tesisler Komitesi Eğitim Programı

E.Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü

2015

2015

Sağlık ve Tıp

The Second Conference on Radioisotopes Production and Utilisation

11th Cyclotron Research Workshop

2015

2015

Eğitim Yönetimi ve Planlama

HORIZON 2020 Proje Yazım ve Ortaklık Kurma Eğitimi

E.Ü. EBİLTEM

2014

2014

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Cyclotron Research Workshop

Joint Research Centre Enlargement and Integration Programme

2013

2013

Sağlık ve Tıp

Hücre Görüntülemede Nükleer Yöntemler

E.Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü

2013

2013

Sağlık ve Tıp

Uygulamalı Radyofarmasi Kursu

E.Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü

2012

2012

Sağlık ve Tıp

Blood Cell Radiolabeling Certificate Course

International Society of Radiolabeled Blood Elements

2012

2012

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Bilgilendirme ve Eğitim Semineri

E.Ü. EBİLTEM

2009

2009

Sağlık ve Tıp

1st Advanced Training Course on Illicit Trafficking and Consequence Management with Nucleonica

Joint Research Center Institute for Transuranium Elements

2009

2009

Sağlık ve Tıp

1st Advanced Training Course on Illicit Trafficking and Consequence Management with Nucleonica

Joint Research Center Institute for Transuranium Elements

2006

2006

Sağlık ve Tıp

Temel Hücre Kültürleri ve Moleküler Uygulamaları

E.Ü. EBİLTEM

2006

2006

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Kromatografide Son Gelişmeler

E.Ü. EBİLTEM

2006

2006

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Laboratuvar Akreditasyonu ve Önemi Semineri

E.Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü

2004

2004

Sağlık ve Tıp

The Fundamentals and Applications of Microwave Sample Digestion System

E.Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü

2003

2003

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Laboratuvar Güvenliği Eğitim Kursu

E.Ü. EBİLTEM

2002

2002

Sağlık ve Tıp

PET-Cyclotron Operation Course and Workshop

15th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine

2001

2001

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Adriatico Research Conference on Interaction and Assembly of Biomolecules

International Center for Theoretical Physis

2001

2001

Eğitim Yönetimi ve Planlama

College in Biophysics

International Center for Theoretical Physis

2001

2001

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Workshop on Nuclear Data for Science and Technology Accelerator Driven Waste Incineration

International Center for Theoretical Physis

2000

2000

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Deney Hayvanları Kursu

E.Ü. Tıp Fakültesi

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Nükleer Tıp, Kimya, Fizikokimya, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı

2008 - 2016

2008 - 2016

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı

2005 - 2008

2005 - 2008

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı

1999 - 2005

1999 - 2005

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı

Yönetimsel Görevler

2014 - 2016

2014 - 2016

Enstitü Müdür Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü

2007 - 2016

2007 - 2016

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Temel Nukleer Uygulamalar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

NÜKLEER ANALİZLERDE LABORATUAR TEKNİKLERİ I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ENDÜSTRİYEL NÜKLEER UYGULAMALAR

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Temel Nükleer Uygulamalar I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Endüstriyel Nükleer Uygulamalar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Nükleer Analizlerde Laboratuvar Teknikleri II

Lisans

Lisans

Temel Nükleer Kimya

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Nükleer Analizlerde Laboratuvar Teknikleri I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Endüstriyel Nükleer Uygulamalar I

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Radiolabeled Cationic Peptides for Targeted Imaging of Infection

Tolulope A., Biber Müftüler F. Z. , Massicano A., Gadhia D., Queern S., A. Mccarthy K., et al.

Contrast Media & Molecular Imaging, cilt.2019, ss.1-11, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2017

2017

A New 99mTc Labeled Peptide: 99mTc β-Casomorphin 6, Biodistribution and Imaging Studies on Rats,

Ertay T., Ünak P. , Eren M. Ş. , Biber Müftüler F. Z. , Özdoğan Ö., Ülker Ö., et al.

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, cilt.23, ss.15-22, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2017

2017

A perspective on Tc-99m and I-125/131 labeled receptor targeted compounds and their in vitro/in vivo affinities

Muftuler F. Z. , Unak P.

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.314, ss.1-6, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

A new approach to liquid penetrant inspection: radiolabeled QDots

Sezgin H. S. , Muftuler F. Z. , Ichedef C. , Kilcar A. Y. , Teksoz S., Unak P., et al.

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.313, ss.291-297, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

In Vitro Incorporation of Radioiodinated Eugenol on Adenocarcinoma Cell Lines (Caco2, MCF7, and PC3)

DERVIS E., Kilcar A. , MEDİNE E. İ. , TEKIN V., CETKIN B., UYGUR E., et al.

CANCER BIOTHERAPY AND RADIOPHARMACEUTICALS, cilt.32, ss.75-81, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

Extraction and radioiodination of Gingko flavonoids and monitoring the cellular incorporation

ARAS O., TAKAN G., Kilcar A. Y. , Muftuler F. Z.

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.310, ss.271-278, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

PLGA encapsulation effect on Bioquin-HMPAO: radiolabeling and in vitro behaviour on brain and lung cancer cells

Kilcar A. Y. , Muftuler F. Z. , MEDİNE E. İ. , TEKİN V.

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.310, ss.155-164, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

Investigation of therapeutic efficiency of phenytoin (PHT) labeled with radioactive 131I in the cancer cell lines

Uzaras C., Avcıbaşı U., Demiroğlu H., Medine E. İ. , Yurt Kılçar A. , Biber Müftüler F. Z. , et al.

Journal Of Radioanalytical And Nuclear Chemistry, cilt.307, ss.131-140, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2015

2015

Magnetic nanoparticle-conjugated and radioiodinated-DESG: in vitro and in vivo efficiency investigation

YILMAZ T., ÜNAK P. , Muftuler F. Z. B. , MEDİNE E. İ. , İÇHEDEF Ç. , Kilcar A. Y.

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.303, ss.63-69, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Radioiodination and Biodistribution of Isolated Lawsone Compound from Lawsonia inermis (Henna) Leaves Extract.

Tekin V., Biber Müftüler F. Z. , Yurt Kılçar A. , Ünak P.

Journal Of Radioanalytical And Nuclear Chemistry, cilt.302, ss.225-232, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2014

2014

Interaction Between Green Tea Extract and 99mTc-Pertechnetate on in vivo Distribution.

Sabuncu B., Biber Müftüler F. Z. , Yurt Kılçar A. , Cekic B., Ucar E., Ünak P.

Journal Of Radioanalytical And Nuclear Chemistry, cilt.300, ss.1021-1026, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2013

2013

Diethylstilbestrol glucuronide (DESG): Synthesis, labeling with radioiodine and in vivo/in vitro evaluations.

Yılmaz T., Ünak P. , Biber Müftüler F. Z. , Medine E. İ. , Sakarya S., Acar Ichedef C., et al.

Journal Of Radioanalytical And Nuclear Chemistry, cilt.295, ss.1395-1404, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2013

2013

Extraction, radiolabeling, and biodistribution of thebaine in rats.

Enginar H., Ünak P. , Yurt Onaran F. , Biber Müftüler F. Z. , Seyitoglu B., Yurt Kılçar A. , et al.

Medicinal Chemistry Research, cilt.22, ss.3459-3465, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2012

2012

Anti toxic effect of broccoli extract on stannous dichloride toxicity.

Cekic B., Biber Müftüler F. Z. , Yurt Kılçar A. , Günay N., Sakarya S., Ünak P.

Acta Cirurgica Brasileira, cilt.27, ss.606-610, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2012

2012

Effect of a plant origin drug on the biodistribution of Tc-99m-DTPA in Wistar albino rats

ZORA H., Muftuler Z. F. B. , DEMIR I., Kilcar A. Y. , İÇHEDEF Ç. , ÜNAK P.

REVISTA BRASILEIRA DE FARMACOGNOSIA-BRAZILIAN JOURNAL OF PHARMACOGNOSY, cilt.22, ss.344-349, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2012

2012

Synthesis, Radiolabelling and Biodistribution of Morphine Glucuronide (mor-glu).

Enginar H., Ünak P. , Biber Müftüler F. Z. , Yurt Onaran F. , Medine E. İ. , Yolcular S., et al.

Journal Of Radioanalytical And Nuclear Chemistry, cilt.291, ss.849-857, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2011

2011

Tc-99m-D-Penicillamine-Glucuronide: Synthesis, Radiolabeling, In Vitro and In Vivo Evaluation

TEKSÖZ S. , Ichedef C. A. , OZYUNCU S., Muftuler F. Z. B. , ÜNAK P. , Medine I. E. , et al.

CANCER BIOTHERAPY AND RADIOPHARMACEUTICALS, cilt.26, ss.623-630, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2011

2011

Metabolic comparison of radiolabeled bleomycin and bleomycin-glucuronide labeled with 99mTc.

Kocan F., Avcıbası U., Ünak P. , Biber Müftüler F. Z. , Acar Ichedef C., Demiroglu H., et al.

Cancer Biotherapy And Radiopharmaceuticals, cilt.26, ss.573-584, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2011

2011

Synthesis of a radioiodinated antiestrogen glucuronide compound (TAM-G)

Muftuler F. Z. , ÜNAK P. , İÇHEDEF Ç. , DEMIR I.

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.287, ss.679-689, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2011

2011

In vivo Investigation of Radiolabeled Bevacizumab in Healthy Rat Tissues

DEMİR İ., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÜNAK P. , İÇHEDEF Ç.

Brazilian Archieves of Biology and Technology, cilt.54, ss.73-79, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2011

2011

Bioavailability of Tc-99m-paclitaxel-glucuronide (Tc-99m-PAC-G)

Muftuler F. Z. , DEMIR I., ÜNAK P. , İÇHEDEF Ç. , Kilcar A. Y.

RADIOCHIMICA ACTA, cilt.99, ss.301-306, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

Radiolabeling of Morphine with 131I and its biodistribution in rats

Enginar H., Ünak P. , Yurt Onaran F. , Biber Müftüler F. Z. , Seyitoğlu B., Yurt Kılçar A. , et al.

Cancer Biotherapy And Radiopharmaceuticals, cilt.25, ss.409-416, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2009

2009

Synthesis of a Novel Antiestrogen Radioligand (Tc-99m-TOR-DTPA)

Yurt A. , Muftuler F. Z. B. , ÜNAK P. , YOLCULAR S., Acar C., Enginar H.

CANCER BIOTHERAPY AND RADIOPHARMACEUTICALS, cilt.24, ss.707-716, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2009

2009

The influence of stereoisomerism on the biological behavior of Tc-99m labeled penicillamine

Acar C. , Teksoz S., Unak P., Muftuler F. Z. B. , Medine E. I.

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.280, ss.375-380, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Radiolabeling of Codeine with 131I and its biodistribution in rats.

Enginar H., Ünak P. , Yurt Onaran F. , Biber Müftüler F. Z. , Medine E. İ. , Yolcular S., et al.

Journal Of Radioanalytical And Nuclear Chemistry, cilt.280, ss.367-374, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2008

2008

Metabolic comparison of radiolabeled aniline- and phenol-phthaleins with 131I

Avcıbaşı U., Avcıbaşı N., Ünak T., Ünak P. , Biber Müftüler F. Z. , Yıldırım Y., et al.

Nuclear Medicine And Biology, cilt.35, ss.481-492, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2008

2008

131I labeling of Tamoxifen and biodistribution studies in rats

Biber Müftüler F. Z. , Ünak P. , Teksöz S. , İçhedef Ç., Yolcular S.

Applied Radiation And Isotopes, cilt.66, ss.178-187, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2008

2008

Tc-99m-glucoheptonate-guanine: Synthesis, biodistribution and imaging in animals

Unak P. , Teksoz S., Muftuler F. Z. B. , Medine E. I. , Acar C., Yurekli Y.

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.275, ss.379-385, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2007

2007

Somatostatin with Tc-99m and biodistribution studies in rats

Acar C., Teksoz S., Unak P. , Muftuler F. Z. B. , Medine E. I.

CANCER BIOTHERAPY AND RADIOPHARMACEUTICALS, cilt.22, ss.748-754, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2007

2007

Iodine measurements by isotopic dilution analysis in drinking water in Western Turkey

Ünak P. , Yurt Onaran F. , Biber Müftüler F. Z. , Darcan S.

Journal Of Radioanalytical And Nuclear Chemistry, cilt.273, ss.649-651, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2007

2007

Radioiodinated magnetic targeted carriers (I-131-MTC)

Dagdeviren K., Uenak P., Bekis R., Biber F. Z. , Akdurak S., Ulker O., et al.

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.273, ss.635-639, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2007

2007

Investigation of new bifunctional agents: D-Penicillamine

Acar C. , Teksoez S., Uenak P., Biber F. Z.

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.273, ss.641-647, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2007

2007

Comparison of the radiopharmaceutical potentials of dithizone radiolabeled with 131I and with 99mTc.

Ünak T., Yıldırım Y., Avcıbası U., Biber Müftüler F. Z. , Duman Y., Ünak P.

Journal Of Radioanalytical And Nuclear Chemistry, cilt.273, ss.767-770, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2007

2007

Evaluation of the efficacy of 99mTc-labeled ascorbic acid on common cold-cough drugs in rats

Yurt Onaran F. , Kayaalp E., Ünak P. , Enginar H., Biber Müftüler F. Z. , Medine E. İ. , et al.

Medicinal Chemistry Research, cilt.16, ss.427-435, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2007

2007

Scintigraphic imaging with a peptide glucuronide in rabbits: 99mTc- exorphin C glucuronide.

Ertay T., Ünak P. , Biber Müftüler F. Z. , Tascı C., Zihnioglu F., Durak H.

Applied Radiation And Isotopes, cilt.65, ss.170-175, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2006

2006

99mTc-Exorphin-glucuronide in tumor diagnosis: Preparation and biodistribution studies in rats.

Ertay T., Ünak P. , Ozdoğan O., Biber Müftüler F. Z. , Zihnioglu F., Medine E. İ. , et al.

Journal Of Radioanalytical And Nuclear Chemistry, cilt.269, ss.21-28, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2006

2006

Preparation of Tc-99m labeled vitamin C (Ascorbic acid) and biodistribution in rats

YIGIT U., Lambrecht F. , Unak P. , Biber F. , Medine E. İ. , Cetinkaya B.

CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN, cilt.54, ss.1-3, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2005

2005

Synthesis of DTPA-attached estradiol derivative and determination of its radiopharmaceutical potential

Biber F. Z. , Unak P. , ENGINAR H., ERTAY T., Medine E. İ. , TASCI C., et al.

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.266, ss.445-454, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2005

2005

99mTc-exorphin C: A new peptide radiopharmaceutical for tumor imaging.

Ertay T., Ünak P. , Tascı C., Biber Müftüler F. Z. , Zıhnıoglu F., Durak H.

Journal Of Radioanalytical And Nuclear Chemistry, cilt.265, ss.473-479, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2005

2005

Radiopharmaceutical model using Tc 99m DMSA to evaluate amifostine protection against cisplatin nephrotoxicity in rats

YÜREKLİ Y., ÜNAK P. , ERTAY T., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , MEDİNE E. İ. , İÇHEDEF Ç.

European Journal Of Nuclear Medicine And Molecular Imaging, cilt.32, ss.269, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2005

2005

Synthesis of I-131 labeled estrone derivatives and biodistribution studies on rats

ENGINAR H., Unak P. , Lambrecht F. , Biber F. , Medine E. İ. , Cetinkaya B.

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.264, ss.535-539, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2004

2004

Synthesis of a 99mTc Labeled estrogen derivative and the determination of ıts radiopharmaceutical potential on rats.

Enginar H., Ünak P. , Yurt Onaran F. , Biber Müftüler F. Z.

Journal Of Radioanalytical And Nuclear Chemistry, cilt.260, ss.339-349, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2004

2004

Labeling of Famotidine with 99mTc and Biodistribution Studies on Rats.

Ünak P. , Yurt Onaran F. , Biber Müftüler F. Z. , Medine E. İ. , Teksöz S.

Journal Of Radioanalytical And Nuclear Chemistry, cilt.261, ss.587-591, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2004

2004

Iodine determination in milk by isotope dilution analysis

Unak P. , Lambrecht F. , Biber F. , Teksoz S. , Eriskin P., Kansu N.

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.259, ss.321-324, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2002

2002

Stability of iodine content in iodized salt

BIBER F. , UNAK P. , Yurt F.

ISOTOPES IN ENVIRONMENTAL AND HEALTH STUDIES, cilt.38, ss.87-93, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2002

2002

An oestrogen derivative labeled with 99mTc and its radiopharmaceutical potential.

Enginar H., Ünak P. , Yurt Onaran F. , Biber Müftüler F. Z.

Journal Of Radioanalytical And Nuclear Chemistry, cilt.251, ss.473-479, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2002

2002

A correlative study between 99mTc-ESTCPTA and 99mTc-MIBI in rats.

Ünak P. , Enginar H., Biber Müftüler F. Z. , Yurt Onaran F. , Aslani M. A. A. , Ozkilic H.

Applied Radiation And Isotopes, cilt.57, ss.733-742, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2002

2002

Labeling of chlorodiazepoxide with I-131 and biodistribution studies on rats

UNAK P. , Yurt F. , BIBER F.

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.251, ss.253-256, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2002

2002

Labeling of Sertraline with I-131 and investigation of its radiopharmaceutical potential

Yurt Onaran F. , Ünak P. , Biber Müftüler F. Z.

Journal Of Radioanalytical And Nuclear Chemistry, cilt.251, ss.241-244, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

1999

1999

Determination of iodide amounts in urine and water by isotope dilution analysis

UNAK P. , DARCAN S. , Yurt F. , BIBER Z. , COKER M.

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, ss.463-470, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

1999

1999

Determination of iodide amounts in common salts by isotope dilution analysis

Biber Müftüler F. Z. , Özakay H., Ünak P. , Yurt Onaran F.

Journal Of Radioanalytical And Nuclear Chemistry, cilt.240, ss.395-396, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

1998

1998

Determination of iodide concentration in drinking water by isotope dilution analysis.

Ozakay H., Ünak P. , Biber Müftüler F. Z. , Yurt Onaran F.

Journal Of Radioanalytical And Nuclear Chemistry, cilt.230, ss.231-233, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Synthesis and Radiolabeling of PLGA Encapsulated Everolimus Nanoparticles

Bılgı A., Gedık F., Gokulu S., Yurt Kılçar A. , Yıldırım N., Akman L. , et al.

The FEBS Congress 2019, Krakow, Polonya, 6 - 11 Temmuz 2019, ss.0-1

2019

2019

Radioiodinated Baicalein as Novel Agent targeted for Brain Cancer and Neurodegenerative Diseases.

Kayas C., Yurt Kılçar A. , Karatay K., Biber Müftüler F. Z.

5th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, TESNAT, , Amasya, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.54-57

2019

2019

DEVELOPMENT OF RADIATION MEASUREMENT SYSTEM FOR A LABORATORY-TYPE THIN LAYER RADIO CHROMATOGRAPHY

Sezer F., Biber Müftüler F. Z. , Harmanşah C.

5th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT), 2019, Amasya, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.129-133

2019

2019

MELON EXTRACT ON UPTAKE OF RADIOLABELED-PACLITAXEL

Yıldız O., Dogan T., Sulu E., Takan G., Yurt Kılçar A. , Biber Müftüler F. Z.

5th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT), Amasya, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.0-1

2019

2019

Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticle Mediated Radiosensitization at Megavoltage Radiation, Radiotherapy and Oncology

Korkmaz Kıraklı E., Takan G., Hoca S., Biber Müftüler F. Z. , Yurt Kılçar A. , Arun Kamer S., et al.

38th Annual Meeting of the European-Society-for-Radiotherapy-and-Oncology (ESTRO), Milan, İtalya, 26 - 30 Nisan 2019, cilt.133, ss.0-1

2018

2018

64Cu Labeled Peptides: Promising Candidates For Infection Imaging

Biber Müftüler F. Z. , A. Aweda T., Massicano A., Queern S., Gadhia D., Bandyopadhyay A., et al.

Inaugural Symposium on Molecular Imaging, Alabama, Amerika Birleşik Devletleri, 24 Ekim 2018, ss.0-1

2018

2018

Desİgn And Synthes İs Of New Radıolabeled Compounds To Be Used For Diagnosis Of Parkinson's Dİsease

Uygur E., Biber Müftüler F. Z. , Karatay B., Dervıs E., Tekin V., Enginar H., et al.

1th International Balkan Chemistry Congress, Edirne, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2018, ss.0-1

2018

2018

Synthesis of plant-derived eugenol conjugated with silver nanoparticles (Eug-AgNPs) and in vitro determinations

Derviş E., Kozgus Guldu O., Tekin V., Yurt Kılçar A. , Uygur E., Biber Müftüler F. Z.

IV International Ege Composite Materials Symposium (KOMPEGE 2018), İzmir, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2018, ss.0-1

2018

2018

Biodistribution of whey protein labeled with Tc-99m on the experimental animals

Avcıbası U., Akınlı M., Tekin V., Biber Müftüler F. Z. , Topal G., Parlak Y., et al.

IV International Ege Composite Materials Symposium (KOMPEGE 2018), İzmir, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2018, ss.0-1

2018

2018

Secoisolariciresinol Diglucoside (SDG) Bileşiğinin İzolasyonu, Radyoiyodinasyonu

Tekin V., Karatay B., Kozgus Guldu O., Dervis E., Biber Müftüler F. Z.

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018, ss.0-1

2017

2017

A New Image Processing Tool For Detection Of Defects In Radiographic Images

HARMANSAH C. , SÖZERİ V. , SEYLAN N. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , KARATAY M., DOĞRU A.

The 14th International Conference Of The Slovenian Society For Non-Destructive Testing Titled Application Of Contemporary Non-Destructive Testing In Engineering , Conference Proceedings, 4 - 06 Eylül 2017

2017

2017

Radioiodination and In Vitro Evaluation of Phenolic Phytochemicals in Clove Extract.

DERVİS E., YURT KILÇAR A. , MEDİNE E. İ. , TEKİN V., CETKIN B., UYGUR E., et al.

Fifth International Conference on Radiation Applications in Various Fields of Research (RAD2017), 12 - 16 Haziran 2017

2017

2017

Isolation and Radiolabelling of Ginger Componenets: 6-GINGEROL and 6-SHOGAOL

KARATAY K. B. , YURT KILÇAR A. , DERVİS E., BİBER MÜFTÜLER F. Z.

Fifth International Conference on Radiation Applications in Various Fields of Research (RAD2017), 12 - 16 Haziran 2017

2016

2016

Indole 3 cabinol ve PLGA Enkapsüle Formunun I 131 ile Radioişaretmesi

DERVİS E., YILDIZ G., YURT KILÇAR A. , MEDİNE E. İ. , TEKİN V., KOZGUŞ GÜLDÜ Ö. , et al.

XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Kuşadası, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016

2016

2016

Plumbagin Bileşiğinin Teknesyum-99m (99mtc) ile Radyoişaretlenmesi ve Kromatografik Analizi

Karatay K., Yurt Kılçar A. , Medine E. İ. , Tekin V., Biber Müftüler F. Z.

XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Aydın, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016, ss.0-1

2016

2016

Indole-3-carbinol ve Plga Enkapsüle Formunun 131I ile Radyoişaretlenmesi

Derviş E., Yıldız G., Yurt Kılçar A. , Medine E. İ. , Tekin V., Kozgus Guldu O., et al.

XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Aydın, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016, ss.0-1

2016

2016

Karanfil Bitkisi Orijinli Eugenol Bileşiğinin Gümüş Nanoparçacıklar ile Konjugasyonu ve in vitro Uygulamalar

DERVİS E., KOZGUŞ GÜLDÜ Ö. , YURT KILÇAR A. , TEKİN V., UYGUR E., BİBER MÜFTÜLER F. Z.

4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Kuşadası, Aydın, Türkiye, 17 - 20 Mart 2016

2016

2016

Kudret Narı nın Teknesyum 99m 99mTc ile İşaretli Taxol Bileşiğinin Tutulumu Üzerine Etkisinin incelenmesi

DOĞAN T., SULU E., YILDIZ O., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , YURT KILÇAR A. , TAKAN G.

4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Kuşadası, Türkiye, 17 - 20 Mart 2016

2016

2016

Zencefil Kökünün Ekstraksiyonu ve Kromatofrafik Analizi

KARATAY K. B. , USLU B., YURT KILÇAR A. , BİBER MÜFTÜLER F. Z.

4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Kuşadası, Türkiye, 17 - 20 Mart 2016

2015

2015

A İL035

YURT KILÇAR A. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ENGİNAR H., MEDİNE E. İ. , TEKİN V., ÜNAK P.

Ulusal Kimya Kongresi, Türkiye, 23 - 28 Ağustos 2015

2015

2015

In Vitro Evaluation of Promising Novel Brain Agents BIOQUIN HMPAO BH and PLGA Encapsulated BH BH PLGA Nanocapsules

YURT KILÇAR A. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , TEKİN V.

Third International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD-2015), KARADAĞ, 8 - 12 Haziran 2015

2015

2015

Antibacterial activity and cell migration studies of radioiodinated zinc oxide nanoparticles

KOZGUŞ GÜLDÜ Ö. , TEKİN V., ÜNAK P. , MEDİNE E. İ. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÖZYURT C., et al.

RAD-Third international conference on radiation and applications in various fields of research, 8 - 12 Haziran 2015

2015

2015

Synthesis of Radioiodine Labelled Functional Magnetic Nanoparticles L PHA Lectin Conjugated MNPs and in VitroBioaffinities on Cancer Cells

Yurt Kılçar A. , İçhedef Ç. , Ünak P. , Kozguş Güldü Ö. , Medine E. İ. , Biber Müftüler F. Z.

International Conference on Clinical PET-CT and Molecular Imaging (IPET 2015): PET-CT in the Era of MultimodalityImaging and Image-Guided Therapy, Vienna, Avusturya, 4 - 09 Ekim 2015

2015

2015

Plant Origin Radiolabeled Compounds and Their Biological Affinities

BİBER MÜFTÜLER F. Z. , YURT KILÇAR A. , ÜNAK P.

The Second Conference on Radioisotopes Production and Utilisation (CRIPU) and 11th Cyclotron Research Workshop (Cycleur), Tunus, 25 - 28 Mart 2015

2014

2014

A novel Brain Imaging Agent Including Alzheimer's Diease Diagnosis Potential: 99mTc-Bioquin-HMPAO.

YURT KILÇAR A. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ENGİNAR H., MEDİNE E. İ. , TEKIN V., ÜNAK P.

The Second International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research, Niş, Sırbistan Ve Karadağ, 27 Mayıs 2014, ss.1-5

2013

2013

Labeling and Evaluation of Receptor Affinity in Rats for Three Different Types Amino Acid Sequenced Peptide Molecules

ERTAY T., ÜNAK P. , ÖZDOĞAN Ö., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÜLKER Ö., YEŞİLAĞAÇ R., et al.

Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, EANM 2013, Lyon, Fransa, 19 Ekim 2013, cilt.40, ss.523

2013

2013

Kına Yaprağından Ekstrakte Edilen Lawsone Bileşiğinin Radyoişaretlenmesi ve Biyodağılımı

TEKIN V., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , YURT KILÇAR A. , ÜNAK P.

I. İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi, Türkiye, 29 - 31 Mart 2013

2013

2013

Fonksiyonel Manyetik Nanopartiküllerin Tasarlanması ve İn Vitro Etkinliğinin İncelenmesi

KOZGUŞ GÜLDÜ Ö. , YURT KILÇAR A. , MEDİNE E. İ. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , TİMUR S. , ÜNAK P.

1.İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart 2013, ss.1-4

2011

2011

Labelling Of a New Aminoacid Sequenced Peptide Molecule with 99mTc

ERTAY T., ÜNAK P. , ÖZDOĞAN O., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÜLKER Ö., YESILAGAC R., et al.

EANM'11 Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine TP049, Birmingham, İngiltere, 15 Ekim 2011, ss.1-5

2010

2010

Radyoaktif İyodla İşaretli Bleomycin'in Biyodağılımı

AVCIBASI U., DEMIROGLU H., ÜNAK P. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , KOCAN F., İÇHEDEF Ç. , et al.

I.Ege AR-GE ve Teknoloji Günleri, İzmir, Türkiye, 01 Aralık 2010, ss.1-4

2010

2010

99mTc ile İşaretli Bleomycin-Glukuronid'in İn Vivo Doku Dağılımı

AVCIBASI U., KOCAN F., ÜNAK P. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , İÇHEDEF Ç. , DEMIROGLU H., et al.

I.Ege AR-GE ve Teknoloji Günleri, İzmir, Türkiye, 01 Aralık 2010, ss.1-4

2010

2010

Bleomycin'in 131I ile İşaretlenmesi

AVCIBASI U., DEMIROGLU H., KOCAN F., ÜNAK P. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , İÇHEDEF Ç. , et al.

I.Ege AR-GE ve Teknoloji Günleri, İzmir, Türkiye, 01 Aralık 2010, ss.1-4

2010

2010

Bioavailability of 99mTc-Paclitaxel Glucuronide

DEMIR I., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÜNAK P. , İÇHEDEF Ç. , YURT KILÇAR A.

Workshop: Is there a future for Innovative PET Radionuclides, Nantes, Fransa, 06 Temmuz 2010, ss.1-5

2010

2010

Bioavailability of 99mTc paclitaxel glucuronide 99mTc PAC G

DEMİR İ., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÜNAK P. , İÇHEDEF Ç. , YURT KILÇAR A.

Workshop: Is there a future for Innovative PET Radionuclides, WIPR 2010, 6 - 09 Temmuz 2010

2010

2010

Radyoişaretli Tamoxifen Glukuronid Bileşiğinin Biyolojik Aktivitesinin İncelenmesi

BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÜNAK P. , İÇHEDEF Ç. , DEMİR İ.

24.Ulusal Kimya Kongresi, Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye, 29 Haziran 2010, ss.1-4

2010

2010

Radyoaktif İyotla İşaretli Bleomycin’in (131I-BLM) Biyodağılımı

Avcıbaşı U., Demiroğlu H., Ünak P. , Biber Müftüler F. Z. , Koçan F., Acar Ichedef C., et al.

24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 29 Haziran - 02 Temmuz 2010, ss.0-1

2010

2010

99mTc ile - İşaretli Bleomycin-Glukuronid’in (99mTc-BLMG) İn Vivo Doku Dağılımı

Avcıbaşı U., Koçan F., Ünak P. , Biber Müftüler F. Z. , Acar C., Demiroğlu H., et al.

24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 29 Haziran - 02 Temmuz 2010, ss.0-1

2010

2010

Radyoişaretli Bevacizumab'ın Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi

DEMİR İ., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÜNAK P.

2.Proje ve Bilim Şenliği, Aydın, Türkiye, 26 Nisan 2010, ss.8

2010

2010

Radyoişaretli Paklitaksel glukuronid bileşiği (99mTc-PAC-G)

Demir I., Biber Müftüler F. Z. , Ünak P.

2.Proje ve Bilim Şenliği, Aydın, Türkiye, 26 - 30 Nisan 2010, ss.0-1

2010

2010

Radyoişaretli Paklitaksel Glukuronid Bileşiği

DEMİR İ., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÜNAK P.

I.Eser Analiz Çalıştayı, Denizli, Türkiye, 22 Nisan 2010, ss.55

2009

2009

Effect of I-131 labelled magnetic iron particles in breast tumor

BEKİŞ R., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , DAĞDEVİREN K., ERTAY T., ÜNAK P.

EANM'09 - Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Barselona, İspanya, 10 Ekim 2009, ss.462

2009

2009

Radyoişaretli D-Penisilamin Glukuronid Türevinin Biyolojik Aktivitesinin İncelenmesi

TEKSÖZ S. , İÇHEDEF Ç. , OZYUNCU S., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÜNAK P.

X.Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 06 Ekim 2009, ss.135

2009

2009

Bir Anti Estrojen Glukuronid Bileşiğinin Sentezi Ve Radyoişaretlenmesi

BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÜNAK P. , ENGİNAR H., YOLCULAR S., YURT A. , İÇHEDEF Ç. , et al.

X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2009

2009

2009

Tebain'in 131I iile İşaretlenmesi ve Ratlardaki Biyodağılımı

BİBER MÜFTÜLER F. Z. , YURT ONARAN F. , ENGİNAR H., DEMIR I., BULDUK İ., ÜNAK P.

X.Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 06 Ekim 2009, ss.149

2009

2009

Radyoişaretli Bleomycin ve Bleomycin Glukuronid'in Radyokromatografik Yöntemle İncelenmesi

AVCIBASI U., DEMIROGLU H., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÜNAK P. , KOCAN F., İÇHEDEF Ç. , et al.

Kromatografi 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye, 26 Eylül 2009, ss.1-5

2009

2009

Bleomycin'in I-131 ile İşaretlenmesi

AVCIBASI U., DEMIROGLU H., KOCAN F., ÜNAK P. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , İÇHEDEF Ç. , et al.

23.Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, Türkiye, 16 Haziran 2009, ss.1-5

2009

2009

Radyoişaretli Bevacizumab’ın Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi

Demir I., Biber Müftüler F. Z. , Ünak P.

23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, Türkiye, 16 - 20 Haziran 2009, ss.0-1

2009

2009

I-131 İşaretli Manyetik Demir Parçaciklarinin Meme Tümörü Üzerine Etkisi

Bekiş R., Biber Müftüler F. Z. , Dağdeviren K., Ertay T., Ünak P.

21. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2009, ss.0-1

2008

2008

Synthesis Radiolabelling and In Vivo Tıssue Distribution of Ethyl Morphine Glucuronide

ENGİNAR H., ÜNAK P. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , BULDUK İ., YURT ONARAN F. , MEDİNE E. İ. , et al.

The Fifth Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, 14 - 17 Ekim 2008

2008

2008

Biological Activity of 99mTc Labeled A D-Amino Acid

İÇHEDEF Ç. , TEKSÖZ S. , ÜNAK P. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , MEDİNE E. İ.

The Fifth Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Ankara, Türkiye, 14 Ekim 2008, ss.135

2008

2008

Radiolabeled Antiangiogenic Drug: (Bev-Mab)

DEMIR I., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÜNAK P.

VI. Avrasya Nükleer Bilimler Konferansı,, Ankara, Türkiye, 14 Ekim 2008, ss.25

2008

2008

Labeling of Amino Acid Sequenced Peptide Molecule with Tc-99m

ERTAY T., ÜNAK P. , ÖZDOĞAN Ö., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÜLKER Ö., YEŞİLAĞAÇ R., et al.

EANM'08 - Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Münih, Almanya, 11 Ekim 2008

2008

2008

Synthesis, Radiolabelling and In Vivo Tıssue Distribution Of Ethyl Morphine Glucuronide.

Enginar H., Ünak P., Biber Müftüler F. Z. , Bulduk İ., Yurt Onaran F. , Medine E. İ. , et al.

The Fıfth Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Ankara, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2008, ss.0-1

2008

2008

Labeling of Amino Acide Sequenced Peptide Molecule with 99mTc

ERTAY T., ÜNAK P. , ÖZDOĞAN O., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÜLKER Ö., YESILAGAC R., et al.

Annual Congress of the EANM, Münih, Almanya, 10 Ekim 2008, ss.216-402

2008

2008

Synthesis Of Antiestrogen Glucuronide Compound (TAM-G)

BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÜNAK P. , İÇHEDEF Ç. , DEMİR İ.

IESS2008, International Enyme and Enzyme Engineering Symposium, Aydın, Türkiye, 01 Ekim 2008, ss.15

2008

2008

Synthesis Of (Des-P) And Labeling With 99mTc

ÖZMEN K., ÜNAK P. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , İÇHEDEF Ç. , MEDİNE E. İ. , ÜNAK T.

IESS2008, International Enyme and Enzyme Engineering Symposium, Aydın, Türkiye, 01 Ekim 2008, ss.21

2008

2008

Radioiodinated Stilbestrol Glucuronide

YILMAZ T., ÜNAK P. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , İÇHEDEF Ç. , EMIN ILKER M., ÜNAK T., et al.

, International Enyme and Enzyme Engineering Symposium, Aydın, Türkiye, 01 Ekim 2008, ss.25

2008

2008

Glucuronide Derivates Of D-Penicillamine And Radiolabelling

İÇHEDEF Ç. , OZYUNCU S. Y. , TEKSÖZ S. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÜNAK P.

International Enzyme Engineering Symposium, Aydın, Türkiye, 01 Ekim 2008, ss.166

2008

2008

99mTc ile İşaretli Östrojen Türevlerinin Dizayn ve Sentezi

OZMEN K., ÜNAK P. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , İÇHEDEF Ç.

2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 Ağustos 2008, ss.53

2007

2007

131I İşaretli Dextran Kaplı Manyetik Partiküller

BİBER MÜFTÜLER F. Z.

24th International Physics Congress, Malatya, Türkiye, 28 Ağustos 2007, ss.353

2007

2007

I-131 İşaretli Dextran Kaplı Manyetik Partiküller

Kahveci O., Bektaş A., Ünak P. , Medine E. İ. , Biber Müftüler F. Z. , Yolcular S.

24th International Physics Congress, Malatya, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2007, cilt.2, ss.350-353

2006

2006

Labelling Of Tamoxifen With I-131 By Iodogen Method

ÜNAK P. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , TEKSÖZ S. , İÇHEDEF Ç. , YOLCULAR S.

The Forth Eurasian Conference on Nuclear Sciences and Its Applications, Baku, Azerbaycan, 31 Ekim 2006, ss.195

2006

2006

Labeling of Tamoxifen with 131I by Iodogen Method

BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÜNAK P. , TEKSÖZ S. , İÇHEDEF Ç. , YOLCULAR S.

The Fourth Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Baku, Azerbaycan, 31 Ekim 2006, ss.195

2006

2006

D-Penicillamine as a Bifunctional Agent and Biodistribution Studies on Rats

İÇHEDEF Ç. , TEKSÖZ S. , ÜNAK P. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , MEDINE E. I.

7th Int Sym on Technetium Chemistry and Nuclear Medicine, Bressanone, İtalya, 06 Eylül 2006, ss.511

2005

2005

Famotidine'nin Tc-99m ile İşaretlenmesi ve Hayvanlarda Biyodağılım Çalışmaları

Ünak P. , Teksöz S. , Yurt Onaran F. , Biber Müftüler F. Z. , Medine E. İ.

IX. Ulusal Nükleer Bilimler Teknolojileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 Eylül 2005, ss.199

2005

2005

Yeni Bir Fonksiyonel Ajan Geliştirilmesi: D-Penisilamin

İÇHEDEF Ç. , TEKSÖZ S. , ÜNAK P. , BİBER MÜFTÜLER F. Z.

IX. Ulusal Nükleer Bilimler Teknolojileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 Eylül 2005, ss.1-5

2005

2005

Tc-99m ile İşaretli Guanin'in Radyofarmasötik Potansiyeli

ÜNAK P. , TEKSÖZ S. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , MEDİNE E. İ.

IX. Ulusal Nükleer Bilimler Teknolojileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 Eylül 2005, ss.225

2005

2005

Radioiodinated Magnetic Targeted Carriers (I-131-MTC)

Dağdeviren K., Ünak P. , Bekiş R., Biber Müftüler F. Z. , Ülker O., Ertay T., et al.

European Journal of Nuclear Medicine and Moleculer Imaging, Abstracts Annual Congress of the EANM , İstanbul, Türkiye, 01 Eylül 2005, ss.0-1

2005

2005

Radiopharmaceutical model using 99mTc-MIBI to Evaluate Amifostine Protection Against Doxorubicin Cardiotoxicity in Rats

Yürekli Y., Ünak P. , Ertay T., Biber Müftüler F. Z. , Medine E. İ. , Teksöz S.

European Journal of Nuclear Medicine and Moleculer Imaging, Abstracts Annual Congress of the EANM, İstanbul, Türkiye, 01 Eylül 2005

2005

2005

L-Carnitine Protection Against Cisplatin Nephrotoxicity in Rats: Comparison With Amifostine Using 99mTc-DMSA

Yürekli Y., Ünak P. , Meteoğlu I., Yenisey C., Ertay T., Biber Müftüler F. Z. , et al.

European Journal of Nuclear Medicine and Moleculer Imaging, Abstracts Annual Congress of the EANM İstanbul, İstanbul, Türkiye, 01 Eylül 2005

2005

2005

Iodine Concentration In drinking Water In Aegean Region of Turkey

ÜNAK P. , LAMBRECHT F. Y. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , DARCAN Ş.

1st-INCC, 1st International Nuclear Chemistry Congress, Aydın, Türkiye, 22 Mayıs 2005, ss.225

2005

2005

Radioiodinated Magnetic Targeted Carriers (I-131-MTC)

Dağdeviren K., Ünak P. , Bekiş R., Biber Müftüler F. Z. , Ertay T., Ülker Ö., et al.

, Ozden Ulker, Hatice Durak, Radioiodinated Magnetic Targeted Carriers (I-131-MTC), - 1st-INCC, 1st International Nuclear Chemistry Congress, Aydın, Türkiye, 22 - 29 Mayıs 2005, ss.0-1

2005

2005

Investigation Of New Bifunctional Agents: D-Penicillamine

Acar C., Teksöz S. , Ünak P. , Biber Müftüler F. Z.

1st-INCC, 1st International Nuclear Chemistry Congress, Aydın, Türkiye, 22 - 29 Mayıs 2005, ss.0-1

2005

2005

Radyoaktif İyot İşaretli Manyetik Parçacık Taşıyıcılar

DAĞDEVİREN K., ÜNAK P. , BEKİŞ R., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÜLKER Ö., ERTAY T., et al.

Nükleer Tıp 'PET' Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 30 Nisan 2005, ss.1-5

2004

2004

Radiopharmaceutical potential of labeled guanine with 99mTc

TEKSÖZ S. , ÜNAK P. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , MEDİNE E. İ. , Çetinkaya B.

International Congress of Radiopharmacy & Radiopharmaceutical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 25 Eylül 2004, ss.247

2004

2004

A New Peptide Radiopharmaceutical For Tumor Imaging: Tc-99m Exorphin C

ERTAY T., ÜNAK P. , TASCI C., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ZİHNİOĞLU F. , DURAK H.

6th International Congress of Nuclear Oncology, 17th Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, İzmir, Türkiye, 01 Mayıs 2004, cilt.13, no.1

2004

2004

Synthesis of 131-I Labeled Estron Derivatives And Biodistribution Studies On Rats, 6th International Congress of Nuclear Oncology

Enginar H., Ünak P. , Yurt Onaran F. , Biber Müftüler F. Z. , Medine E. İ.

17th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, Turkish Journal of Nuclear Medicine, İzmir, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2004, ss.0-1

2004

2004

Synthesis of DTPA Attached of Estradiol Derivative And Determination of Radiopharmaceutical Potential

Biber Müftüler F. Z. , Ünak P. , Enginar H., Ertay T., Medine E. İ. , Çetinkaya B. , et al.

6th International Congress of Nuclear Oncology, 17th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, İzmir, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2004, ss.0-1

2003

2003

Desing and Synthesis of Some New Estrogen Radiopharmaceuticals

ÜNAK P. , ENGINAR H., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , YURT LAMBRECHT F.

Fourth Scientific Meeting of the Brezilian Society of Nuclear Biosciences, Natal, Brezilya, 20 Kasım 2003, ss.1-4

2003

2003

Design and Synthesis of Some New Estrogen Radiopharmaceuticals

Ünak P. , Enginar H., Biber Müftüler F. Z. , Yurt Onaran F.

IV th Scientific Meeting of the Brazilian Society of Nuclear Biosciences, Natal, Brezilya, 20 - 22 Kasım 2003, ss.0-1

2003

2003

Askorbik Asidin Tc-99m ile İşaretlenmesi ve Sıçanlarda Biyodağılımının İncelenmesi

Yıgıt U., Yurt Onaran F. , Ünak P. , Biber Müftüler F. Z. , Kayaalp E. , Medine E. İ. , et al.

VIII.Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Kayseri, Türkiye, 15 Ekim 2003, ss.159

2002

2002

Ege Bölgesinde 6-15 Yaş Çocuklarda İyot Eksikliği

Darcan Ş. , Yalman O., Ünak P. , Biber Müftüler F. Z. , Yurt Onaran F. , Göksen D., et al.

II.Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 Ekim 2002, ss.1

2002

2002

Ege Bölgesinde İlköğretim Çağı Çocuklarında İdrar İyodu ve Tiroid Hacmi

Darcan Ş. , Yalman O., Ünak P. , Biber Müftüler F. Z. , Yurt Onaran F. , Göksen D., et al.

VII.Ulusal Pediatrik Endokrin Kongresi, Trabzon, Türkiye, 09 Ekim 2002, ss.134

2002

2002

Synthesis of DTPA Attached Tc-99m Labeled Estrogen Derivatives

Biber Müftüler F. Z. , Ünak P.

The Third Conference Radioisotopes and Their Applications, Toskent, Özbekistan, 8 - 10 Ekim 2002, ss.0-1

2002

2002

Synthesis of DTPA Attached Tc-99m Labeled Estrogen Derivatives

BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÜNAK P. , ENGINAR H., YURT LAMBRECHT F.

Advences in Nuclear Medicine and Radiopharmaceuticals, Cabo Frio, Brezilya, 26 Eylül 2002, ss.63

2002

2002

New Tc-99m Labeled Estrogen Derivatives and Investigation of Radiopharmaceutical Potentials

ENGINAR H., ÜNAK P. , YURT LAMBRECHT F. , BİBER MÜFTÜLER F. Z.

Advences in Nuclear Medicine and Radiopharmaceuticals, Cabo Frio, Brezilya, 26 Eylül 2002, ss.44

2002

2002

Labeling of Famotidine with Tc-99m and Biodistribitution Studies on Animals

Ünak P. , Teksöz S. , Yurt Onaran F. , Biber Müftüler F. Z. , Metin F., Gider B.

Advences in Nuclear Medicine and Radiopharmaceuticals, Cabo Frio, Brezilya, 26 - 28 Eylül 2002, ss.0-1

2002

2002

Iodine Determination in Milk by Isotope Dilution Analysis

Ünak P. , Yurt Onaran F. , Biber Müftüler F. Z. , Teksöz S. , Erişkin P., Kansu M.

, NAMLS-7, 7 th. Conference on Nuclear Analytical Methods in the Life Sciences, Antalya, Türkiye, 16 - 21 Haziran 2002, ss.0-1

2002

2002

Synthesis of Two Novel Estrogen Derivatives Labeled with Tc-99m and Investigation of Radiopharmaceutical Potentials

ENGİNAR H., ÜNAK P. , YURT LAMBRECHT F. , BİBER MÜFTÜLER F. Z.

5th International Congress of Nuclear Oncology and 15th National Congress of Nuclear Medicine, İzmir, Türkiye, 01 Mayıs 2002, ss.1-4

2000

2000

An Investigation of Radiopharmaceutical Potential of 131-I Labeled Sertraline.

YURT F. , ÜNAK P. , BİBER MÜFTÜLER F. Z.

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, İzmir, Türkiye, 23 Ekim 2000, ss.404-409

2000

2000

An Investigation on Radiopharmaceutical Potential of I-131 Sertraline

YURT ONARAN F. , ÜNAK P. , BİBER MÜFTÜLER F. Z.

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, İzmir, Türkiye, 23 Ekim 2000, ss.386

2000

2000

Labeling of Cholecystokinin with 99m-Tc and Investigation of Its Radiopharmaceutical Potential

Ertay T., Ünak P. , Bekiş R., Yurt Onaran F. , Biber Müftüler F. Z. , Durak H.

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, İzmir, Türkiye, 23 Ekim 2000, ss.586-591

2000

2000

Labeling of Chlorodiazepoxide with I-131 and Biodistribution Studies on Rats. I. Eurasia Conference

Ünak P. , Yurt Onaran F. , Biber Müftüler F. Z.

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, İzmir, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2000, ss.581-585

2000

2000

Synthesis of an Estradiol Derivative Compound and Labeling with Tc-99m

Enginar H., ÜNAK P. , YURT F. , BİBER MÜFTÜLER F. Z.

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, İzmir, Türkiye, 23 Ekim 2000, ss.354

2000

2000

Preparing an Estrogen Derivative Compound Labeled with 99m-Tc and Determination of Radiopharmaceucital Potential

Engınar H., Ünak P. , Yurt Onaran F. , Biber Müftüler F. Z.

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, İzmir, Türkiye, 23 Ekim 2000, ss.638-642

2000

2000

Determination of Iodine by Isotope Dilution Analysis in Food and Biological Medium

ÜNAK P. , YURT F. , BİBER MÜFTÜLER F. Z.

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, İzmir, Türkiye, 23 Ekim 2000, ss.469-474

2000

2000

Stability of Iodine Content in Iodized Salt

Biber Müftüler F. Z. , Ünak P. , Yurt Onaran F.

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, Presentations, İzmir, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2000, ss.1073-1077

2000

2000

An Investigation of Radiapharmaceutical Potential of I-131 Labeled Sertraline.

Yurt Onaran F. , Ünak P. , Biber Müftüler F. Z.

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, İzmir, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2000, ss.404-409

1999

1999

A Method for Iodine Determination in Enviromental and Biological Samples

ÜNAK P. , YURT ONARAN F. , BİBER MÜFTÜLER F. Z.

Women,Science and Technology for Sustainable Human Development, Cape Town, Güney Afrika, 08 Şubat 1999, ss.64

1999

1999

A Method for Iodine Determination in Environmental and Biological Samples (Isotope Dilution Analysis)

YURT ONARAN F. , BİBER MÜFTÜLER F. Z.

Proceedings of The Second General Assembly and International Conference, Women, Science and Technology for Sustainable Development, Part II, Cape Town, Güney Afrika, 08 Şubat 1999, ss.319-323

1999

1999

A Method for Iodine Determination

BİBER MÜFTÜLER F. Z. , YURT ONARAN F. , ÜNAK P.

Women,Science and Technology for Sustainable Human Development, Cape Town, Güney Afrika, 08 Şubat 1999, ss.64

1999

1999

A method for Iodine Determination (Isotope Dilution Analysis)

ÜNAK P. , YURT F. , BİBER MÜFTÜLER F. Z.

Women, Science & Technology for Sustainable Human Development, Cape Town, Güney Afrika, 08 Şubat 1999, ss.64

1998

1998

International Conference on Nuclear Analytical Methods in The Life Sciences

Ünak P. , Yurt Onaran F. , Özakay H., Biber Müftüler F. Z. , Darcan S.

International Conference on Nuclear Analytical Methods in The Life Sciences, Beijing, Çin, 26 - 30 Ekim 1998, ss.0-1

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Uygulamalı Temel Radyofarmasi

BİBER MÜFTÜLER F. Z. , TEKSÖZ S.

Radyofarmasötiklerde Radyokorunum ve Çevre Radyasyon Denetimi, Perihan Ünak, Gülay.Durmuş Altun, Serep Teksöz, F. Zumrut Biber Müftüler, Editör, Nobel TIıp Kitapevleri, 2017

2000

2000

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, Presentations

YURT F. , ÜNAK P. , BİBER MÜFTÜLER F. Z.

An Investigation on Radiopharmaceutical Potential of I-131 Labeled Sertraline, Turkish Atomic Energy Authority, Ankara (Turkey), Editör, Turkish Atomic Energy Authority, Ankara (Turkey), İzmir, ss.484-469, 2000

2000

2000

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, Presentations

ÜNAK P. , YURT F. , BİBER MÜFTÜLER F. Z.

Labeling of Chlorodiazepoxide with I-131 and Biodistribution Studies on Rats, Turkish Atomic Energy Authority, Ankara (Turkey), Editör, Turkish Atomic Energy Authority, İzmir, ss.581-585, 2000

2000

2000

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, Presentations

ENGİNAR H., ÜNAK P. , LAMBRECHT F. Y. , BİBER MÜFTÜLER F. Z.

Preparing an Estrogen Derivative Compound Labeled with Tc-99m and Determination of Radiopharmaceutical Potential, , Turkish Atomic Energy Authority, Ankara (Turkey), Editör, Turkish Atomic Energy Authority, İzmir, ss.638-642, 2000

2000

2000

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application

BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÜNAK P. , LAMBRECHT F. Y.

Stability of Iodine Content in Iodized Salt, Turkish Atomic Energy Authority, Ankara (Turkey), Editör, Turkish Atomic Energy Authority, İzmir, ss.1073-1077, 2000

2000

2000

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, Presentations, vol 1, p 586-591, 23-27 October 2000, Izmir Turkey

ERTAY T., ÜNAK P. , BEKİŞ R., FATMA Y. L. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , Durak H.

Labeling of Cholecystokininwith Tc-99m and Investigation of Its Radiopharmacceutical Potential, Turkish Atomic Energy Authority, Ankara (Turkey), Editör, The Turkish Atomic Energy Authority, İzmir, ss.586-591, 2000

2000

2000

I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, Presentations

ÜNAK P. , YURT F. , BİBER MÜFTÜLER F. Z.

Determination of Iodine by Isotope Dilution Analysis in Food and Biological Medium,, Turkish Atomic Energy Authority, Ankara (Turkey), Editör, Turkish Atomic Energy Authority, İzmir, ss.469-474, 2000

1999

1999

Proceedings of The Second General Assembly and International Conference: Women, Science and Technology for Sustainable Development

ÜNAK P. , YURT ONARAN F. , BİBER MÜFTÜLER F. Z.

A Method for Iodine Determination in Environmental and Biological Samples (Isotope Dilution Analysis), Third World Organization For Women in Science (TWOWS), Editör, Ictp, Cape Town, ss.319-323, 1999

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - 2016

2016 - 2016

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry

Editör

2016 - 2016

2016 - 2016

Radiation and Applications in Physics, Chemistry, Biology, Medical Sciences, Engineering and Enviromental Sciences

Editör

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2017 - 2017

2017 - 2017

Üye

2016 - 2016

2016 - 2016

Üye

2016 - 2016

2016 - 2016

Yönetim Kurulu Üyesi

2016 - 2016

2016 - 2016

Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD 2016)

Üye

2016 - 2016

2016 - 2016

Üye

2016 - 2016

2016 - 2016

Yönetim Kurulu Üyesi

2016 - 2016

2016 - 2016

Üye

2015 - 2015

2015 - 2015

Üye

2015 - 2015

2015 - 2015

Üye

2015 - 2015

2015 - 2015

Üye

2015 - 2015

2015 - 2015

Yönetim Kurulu Üyesi

2015 - 2015

2015 - 2015

Üye

2014 - 2014

2014 - 2014

Üye

2013 - 2013

2013 - 2013

Üye

2012 - 2012

2012 - 2012

Üye

2012 - 2012

2012 - 2012

Yönetim Kurulu Üyesi

2005 - 2005

2005 - 2005

Üye

Ödüller

Nisan 2017

Nisan 2017

Süperparamanyetİk Demİr Oksİt Nanoparçacıkların (SPION) Megavoltaj Enerji Düzeyinde In vitro Radyoduyarlılaştırıcı Etkisi

Ulusal 22. Kanser Kongresi

Nisan 2016

Nisan 2016

International Conference o Radioanalytical and Nuclear Chemistry (RANC-2016)

Outstanding Reviewers of JRNC in 201-2015

Mart 2016

Mart 2016

Karanfil Bitkisi Orijinli Eugenol Bileşiğinin Gümüş Nanoparçacıklar ile Konjugasyonu Ve in vitro Uygulamalar (Mansiyon Ödülü)

4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi,

Mart 2016

Mart 2016

Kudret Narı’nın Teknesyum-99m (99mTc) İle İşaretli Taxol Bileşiğinin Tutulumu Üzerine Etkisinin İncelenmesi.

4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi

Kasım 2015

Kasım 2015

A Novel Brain Imaging Agent for Diagnosis of Alzheimer’s Disease; 99mTc-BH, International Conference on Clinical PET-CT and Molecular Imaging (IPET 2015)

Vienna, Austria

Haziran 2013

Haziran 2013

Radyoaktif 131I İle İşaretli Fenitoin’in (131I-Fenitoin) Radyokromatografik Yöntemle İncelenmesi

Kromatografi Kongresi, Bursa

Eylül 2011

Eylül 2011

L-Carnitine Protection Against Cisplatin Nephrotoxicity In Rats: Comparison with Amifostin Using Quantitative Renal Tc-99m DMSA Uptake.

The best Original Article of the year Award , MIRT

Temmuz 2011

Temmuz 2011

Radyoaktif İyodla İşaretli BleomycinGlukuronid’in (131I-BLMG) in Vivo Doku Dağılımı

25. Ulusal Kimya Kongresi

Mayıs 2011

Mayıs 2011

L-Carnitine Protection Against Cisplatin Nephrotoxicity In Rats: Comparison with Amifostin Using Quantitative Renal Tc-99m DMSA Uptake.

The Best Original Article of the year Award 2011

Haziran 2004

Haziran 2004

A new peptide radiopharmaceutical for tumor imaging: 99mTc-Exorphin C, 6th International Congress of Nuclear Oncology

17th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, Teknoloji Ödülü,Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018 - 2018

2018 - 2018

Uygulamalı Radyofarmasi Kursu

Davetli Konuşmacı

Aydın-Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

Tübitak-4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

Tubitak-4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

Tübitak-4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

2.Ulusal Radyofarmasötik Bilimler Kongresi

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2015 - 2015

2015 - 2015

Deneysel Modeller ve Görüntüleme: Kanser ve Enfeksiyon Kursu

Davetli Konuşmacı

Edirne-Türkiye

2015 - 2015

2015 - 2015

Kanser Tanı ve Tedavisinde Disiplinlerarası Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2015 - 2015

2015 - 2015

Uygulamalı Radyofarmasi Kursu

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2013 - 2013

2013 - 2013

Uygulamalı Radyofarmasi Kursu

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2013 - 2013

2013 - 2013

Uygulamalı Radyofarmasi Kursu

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2008 - 2008

2008 - 2008

Radyofarmasi Çalışanları İçin Temel Radyofarmasi Kursu

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2004 - 2004

2004 - 2004

17th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2002 - 2002

2002 - 2002

Accelerator Driven System

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2002 - 2002

2002 - 2002

Estrogen Glucuronide Türevi Radyofarmasötikler

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

1997 - 1997

1997 - 1997

Endemik İyot Eksikliğinin Sonuçları

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 201

h-indeksi (WOS): 8