Doç.Dr.

OSMAN FERDA BEYTEKİN


Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2004 - 2010

2004 - 2010

Doktora

Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye

2001 - 2004

2001 - 2004

Yüksek Lisans

Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye

1991 - 1996

1991 - 1996

Lisans

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Yükseköğretim yöneticilerinin idari davranışlarıyla duygusal ve sosyal yeterlikleri üzerine kültürlerarası bir araştırma

Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2004

2004

Yüksek Lisans

İlköğretim Okul Müdürlerinin Eğitim Liderliği Standartlarının Araştırılması

Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2008

2008

University Pedagogy Certificate for Lecturers

Eğitim Yönetimi ve Planlama

The Helsinki University Centre for Research and Development of Higher Education

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2013 - 2016

2013 - 2016

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2010 - 2013

2010 - 2013

Öğretim Görevlisi Dr.

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2007 - 2010

2007 - 2010

Öğretim Görevlisi

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2007 - 2009

2007 - 2009

Öğretim Görevlisi

University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

1999 - 2006

1999 - 2006

Okutman

Kocaeli Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu

Yönetimsel Görevler

2018 - 2019

2018 - 2019

Enstitü Müdür Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2017 - 2017

2017 - 2017

Dekan Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Eğitim Politikasi

Doktora

Doktora

Karşılaştırmali Eğitim Yönetimi

Lisans

Lisans

SINIF YÖNETİMİ

Lisans

Lisans

EDUCATIONAL ADMINISTRATION

Lisans

Lisans

INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCES

Lisans

Lisans

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

EĞİTİMDE LİDERLİK

Lisans

Lisans

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

DEĞİŞİM VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ

Yönetilen Tezler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Intergenerational Conflict Between Generation X Academicians and Generation Y Postgraduate Students in Higher Education

BEYTEKİN O. F. , Doğan M.

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.382-391, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Ogretmen Adaylarının Cokkulturlu Egitim ve Kimlik Islevlerine Iliskin Algıları

BEYTEKİN O. F. , AYYILDIZ A.

MJER, cilt.13, ss.367-376, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Yargıtayın Özel Öğretim Kurumlarına İlişkin Verdiği Kararların İncelenmesi

TOPRAKCI E. , BEYTEKİN O. F. , DOĞAN M.

Turkish Studies Educational Sciences, cilt.13, ss.1781-1795, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Ortaokul Müdürlerinin Öğretimsel Denetime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

BEYTEKİN O. F. , TAS Ş.

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, ss.115-128, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Metaphorical Perceptions of Teachers, Principals and Staff on School Management

KADI A., BEYTEKİN O. F.

Journal of Education and Practice, cilt.8, ss.29-35, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Academic Dishonesty Tendency and Values of Teacher Candidates

KADI A., BEYTEKİN O. F. , ARSLAN H.

Journal of Higher Education and Science, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

AN EXPLORATORY STUDY ON UNIVERSITY AUTONOMY A COMPARISON OF TURKEY AND SOME EUROPEAN UNION COUNTRIES

ÖDEMİŞ İ. S. , BEYTEKİN O. F. , USLU M. E.

JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES, cilt.6, ss.79-90, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

A Case Study of Instructional Leadership in Malawian Secondary Schools

TOPRAKCI E. , BEYTEKİN O. F. , CHIPALA H. C.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.169-176, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Okul Kültürü ve Örgütsel Muhalefet Davranışları Arasındaki İlişkinin Meslekî Değerler Aracılığıyla Araştırılması

KADI A., BEYTEKİN O. F.

Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.71-97, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Locus of control schedule and educational philosophies of teacher candidates

Beytekin O. F. , Kadi A., Toprakci E.

YUKSEKOGRETIM DERGISI, cilt.5, ss.1-8, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2015

2015

A Research on the Burnout and the Teaching Profession Attitudes of Teacher Candidates

KADI A., BEYTEKİN O. F. , ARSLAN H.

Journal of Education and Training Studies, cilt.3, ss.107-113, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları Ve Değerleri Üzerine Bir Çalışma

BEYTEKİN O. F. , KADI A.

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.31, ss.327-341, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

The Quality Standardization of Teachers in Malawi Government Secondary Schools

BEYTEKİN O. F. , HUSSEIN COLLINS C.

British Journal of Education, Society & Behavioural Science, cilt.1, ss.1-9, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Öğretmen Adaylarının Kontrol Odağı İnançları ve Eğitim Felsefeleri

BEYTEKİN O. F. , KADI A., TOPRAKCI E.

Yükseköğretim Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

The Function of Communication in Faculty Management

BEYTEKİN O. F. , ARSLAN H.

Social Change Review, cilt.11, ss.137-152, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Öğretmenlerin ve Okul Yöneticilerinin Çocuk İşçiliği̇Hakkındakı̇ Görüşlerı̇

Palta A., BEYTEKİN O. F. , Doğan M.

ERASMUS International Academic Research Symposiumon Educational and Social Sciences, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2019, ss.161-166

2018

2018

Examination of Parents’ Participation in School Administration

BEYTEKİN O. F. , Özerten K. N.

2nd International Congress onSeeking New Perspectives in Education, İstanbul, Türkiye, 26 Ekim 2018 - 27 Ekim 2019, ss.274-294

2018

2018

The Comparison of Finnish and Turkish Higher Education Policies

BEYTEKİN O. F. , Taşçı G.

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, Baku, Azerbaycan, 09 Temmuz 2018 - 11 Temmuz 2019

2019

2019

Öğretmen Adaylarının Üniversiteye Yönelik Sinik Tutumlarının İncelenmesi

Palta A., BEYTEKİN O. F. , Doğan M.

I. Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu UBEST 2019, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.111-115

2019

2019

ÖĞRETMENLERİN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIKLARASAYGI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

BEYTEKİN O. F. , Palta A., Doğan M.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC STUDIES, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, ss.19-24

2019

2019

The Importance of Student Leadership

ARSLAN H., BEYTEKİN O. F. , Kuşçu M.

NEDES 2019 Preventing Bullying, Bükreş, Romanya, 31 Ekim - 02 Kasım 2019

2019

2019

Investigation of Teachers’xx Emotional Labour And Organizational Alienation Behaviours

BEYTEKİN O. F. , ARSLAN H., Doğan M.

NEDES 2019 International Conference Preventing Bullying, Bükreş, 31 Ekim - 02 Kasım 2019

2019

2019

Öğretmen Adaylarının KiĢisel Mesleki Yetkinliklerine ve İşsizlik Kaygılarına İlişkin Algılarının İncelenmesi

BEYTEKİN O. F. , Palta A., Doğan M.

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.736-741

2019

2019

EDUCATIONAL PHILOSOPHIES AND ORGANIZATIONAL CHANGE

BEYTEKİN O. F. , ARSLAN H., GÜLER Ş.

COLEGIUL NAȚIONAL „ION NECULCE”, BUCUREŞTI CONFERINŢEI, 3 - 05 Mart 2019, ss.62-67

2019

2019

WHAT FACTORS EFFECT THE STUDY SKILLS OF STUDENTS

ARSLAN H., BEYTEKİN O. F. , ESELINAVA Z.

COLEGIUL NAȚIONAL „ION NECULCE”, BUCUREŞ T I CONFERINŢEI, Bükreş, Romanya, 3 - 05 Mart 2019, ss.37-42

2018

2018

Importance Of Learning Teacher PortalsIn Education

ARSLAN H., BEYTEKİN O. F.

NEDES 2018 Nondiscrimination And Equal Opportunities International Conference, Bükreş, Romanya, 31 Ekim 2018 identifier identifier identifier

2018

2018

The Involvement of Parents At School Context

BEYTEKİN O. F. , ARSLAN H.

NEDES 2018 Nondiscrimination And Equal Opportunities International Conference, Bükreş, 31 Ekim 2018 identifier

2018

2018

Evaluation of Effectiveness of Vitamin Teacher Portal

ARSLAN H., BEYTEKİN O. F.

Language Culture Education Conference, Uzice, Sırbistan Ve Karadağ, 02 Kasım 2018

2018

2018

A REVIEW ON THE PISA RESULTS OF TURKEY

BEYTEKİN O. F. , ARSLAN H.

New Perspectives in the development of Romanian school, Bükreş, Romanya, 19 Nisan 2018, ss.291-296

2018

2018

Leadership Styles Of School Administrators

BEYTEKİN O. F. , ÇİÇEK D. D.

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Aydın, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2018 Creative Commons License identifier identifier

2018

2018

Metaphorical Perceptions Of Teachers Regarding The Instructional Supervision

BEYTEKİN O. F. , BURAK A., TAS Ş.

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Aydın, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2018

2018

2018

The Opinions Of Secondary School Teachers Related To Istructional Supervision Practices

BEYTEKİN O. F. , TAS Ş., BURAK A.

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Aydın, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2018

2017

2017

Ortaokul Müdürlerinin Öğretimsel Denetim Uygulamaları

BEYTEKİN O. F. , TAS Ş., EMRE Y. E.

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi ICES UEBK, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

2017

2017

Okul Müdürlerinin Değişim Yönetimine İlişkin Görüşleri

BEYTEKİN O. F. , BURAK A., ATÇA KAYA Ş.

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi ICES UEBK, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

2017

2017

The Views of Principals Related Social Justice in Education

BEYTEKİN O. F. , ARSLAN H.

NEDES 2017, Bükreş, 15 - 16 Kasım 2017, ss.73-86

2017

2017

The Views of Principals

BEYTEKİN O. F. , ARSLAN H.

NEDES 2017, Bükreş, Romanya, 15 - 16 Kasım 2017, ss.73-86 identifier

2017

2017

Lifelong Learning Perspective As A Policy Of Equity In Education

ARSLAN H., BEYTEKİN O. F. , AYKURT B.

NEDES Non-Discrimination And Equal Opportunities International Conference, Bükreş, Romanya, 14 - 16 Kasım 2017

2017

2017

The Views Of Principals Related To Social Justice In Education

BEYTEKİN O. F. , ARSLAN H.

NEDES Non-Discrimination And Equal Opportunities International Conference, Bükreş, Romanya, 14 - 16 Kasım 2017

2017

2017

Nowadays Teacher Profile by Thematic Drawings and Interpretations of High School Students

KAYA ATÇA Ş., BEYTEKİN O. F.

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odesa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017

2017

2017

The Views Of Secondary School Teachers Regarding Social Justice

TAS Ş., BEYTEKİN O. F. , OAKLEY SUNGUR N.

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odesa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017

2017

2017

Comparative Analysis Of The Higher Education Of Turkey And Canada

DOĞAN M., BEYTEKİN O. F.

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odesa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017

2017

2017

Okul Yöneticilerinin Çatışma Yönetimine İlişkin Görüşleri

BEYTEKİN O. F. , KAYA ATÇA Ş., BURAK A.

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

2017

2017

Kadın Okul Müdürlerinin Yönetici Olmaya İlişkin Deneyimlerini Keşfetmek: İzmir İli Örneği

BEYTEKİN O. F. , AĞAÇDİKEN Y. E. , TAS Ş.

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

2017

2017

Entrepreneurial Leadership Characteristics of School Administrators

BEYTEKİN O. F. , ARSLAN H.

New Perspectives in the Development of Romanian School, Ion Neculce National College, Bükreş, Romanya, 30 - 31 Mart 2017

2017

2017

A Research on Learning Styles of Teacher Candidates

ARSLAN H., BEYTEKİN O. F.

New Perspectives in the Development of Romanian School, Ion Neculce National College, Bükreş, Romanya, 30 - 31 Mart 2017

2016

2016

How to Develop the Social Responsibilities of Undergraduate Students

ARSLAN H., BEYTEKİN O. F.

The International Conference Of The European Culture For Human Right The Right To Happiness, Bükreş, Romanya, 15 - 17 Aralık 2016

2016

2016

A Qualitative Study of Principal Perceptions Related to Conflict Management

BEYTEKİN O. F. , ARSLAN H.

The International Conference Of The European Culture For Human Right The Right To Happiness, Bükreş, Romanya, 15 - 17 Aralık 2016

2016

2016

The Importance of Subliminal Messages in Education

ARSLAN H., BEYTEKİN O. F.

NEDES Non-Discrimination And Equal Opportunities International Conference, Bükreş, Romanya, 15 - 17 Kasım 2016

2016

2016

Lifelong Perspective as a Policy of Equity in Education

BEYTEKİN O. F. , ARSLAN H.

NON-DISCRIMINATION AND EQUAL OPPORTUNITIES INTERNATIONAL CONFERENCE, Bükreş, Romanya, 15 - 17 Kasım 2016

2016

2016

Attitudes Towards the Teaching Profession and Discipline of Pre school Teachers Northern Cyprus Republic of Turkey and Turkey Samples

İRA N., Bozcan E. Ü. , BEYTEKİN O. F.

X. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Saraybosna, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2016

2016

2016

The Technological Competences of School Leaders

BEYTEKİN O. F.

X. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Saraybosna, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2016

2016

2016

Legal Framework and Reflections of Lifelong Learning in Turkey

BEYTEKİN O. F.

X. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Saraybosna, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2016

2016

2016

Equality in Educational Opportunity

BEYTEKİN O. F. , ARSLAN H.

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, Fransa, 3 - 06 Şubat 2016

2016

2016

Educational Leadership Standards For School Administrators

BEYTEKİN O. F. , ARSLAN H.

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, Fransa, 3 - 06 Şubat 2016

2015

2015

The Examination of Equal Opportunity in Higher Education

ARSLAN H., BATUR Ö., BEYTEKİN O. F.

Non-Discrimination and Equal Opportunities Conference, BÜKREŞ, Romanya, 25 - 26 Kasım 2015

2015

2015

Öğretmenlerin Liderlik Davranışları ile Çatışma Yönetim Yaklaşımlarının İncelenmesi

BEYTEKİN O. F. , ARSLAN H.

EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU EYFOR VI, Girne, Kıbrıs (Kktc), 5 - 07 Kasım 2015

2015

2015

Metaphorical Perceptions Of School Administrators Related To Technological Leadership

BEYTEKİN O. F. , ALKAN P. , TUĞÇE NUR K.

VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 3 - 06 Eylül 2015

2015

2015

A Qulitative Study On The Entrepreneurial Practices Of School Principals

BEYTEKİN O. F. , SERPİL D.

VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 3 - 06 Eylül 2015

2014

2014

The Obstacles In Women s Pathway To Principalship

BEYTEKİN O. F. , TAMER K.

VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 3 - 06 Eylül 2014

2015

2015

Türkiye Finlandiya ve Almanya da Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi ve Atanması

AYDIN B., BEYTEKİN O. F. , ARSLAN H.

7. Eğitim Denetimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015

2015

2015

Multicultural educational attitudes and identity functions of teacher candidates

BEYTEKİN O. F. , KADI A.

7 th World Conference on Educational Sciences (WCES-2015), ATİNA, Yunanistan, 5 - 07 Şubat 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

The Views of Foreign Language School Lecturers on Technological Leadership

BEYTEKİN O. F. , ÜNAL M.

Educational Policy and Research, Arslan H., Dorczak R., Alina-Andreea D., Editör, Jagiellonian University Institute Of Public Affairs, Krakow, ss.451-459, 2018

2018

2018

Education Policy

BEYTEKİN O. F.

An Introduction to Education, Arslan H. , Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, ss.93-102, 2018

2018

2018

Evaluation of Effectiveness of Vitamin Teacher Portal

ARSLAN H., BEYTEKİN O. F. , KUŞÇU M.

Educational Policy And Research, HASAN ARSLAN, ROMAN DORCZAK, DRAGOESCU URLICA ALINA-ANDREEA, Editör, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, ss.345-352, 2018 identifier identifier identifier

2018

2018

Education Policy

BEYTEKİN O. F.

An Introduction To Education, Hasan Arslan, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, ss.93-103, 2018

2018

2018

Instructional Supervision At Secondary Schools

BEYTEKİN O. F. , TAS Ş.

Educational Policy And Research, Hasan Arslan, Roman Dorczak, Dragoescu Urlica Alina-Andreea, Editör, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, ss.47-54, 2018 identifier identifier identifier

2018

2018

The Views of Foreign Language School Lecturers on Technological Leadership

BEYTEKİN O. F. , ÜNAL M.

Educational Policy And Research, HASAN ARSLAN, ROMAN DORCZAK, DRAGOESCU URLICA ALINA-ANDREEA, Editör, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, ss.451-459, 2018

2017

2017

The Views of Secondary School Teachers Regarding Social Justice

TAS Ş., BEYTEKİN O. F. , OAKLEY SUNGUR N.

Research on education, Hasan Arslan, Carmen Sonia Duse, Mehmet Ali Icbay, Editör, International Association of Social Science Research, Bialystok, ss.86-90, 2017 identifier identifier identifier

2017

2017

Okul Yöneticilerinin Çatışma Yönetimine İlişkin Görüşleri

BEYTEKİN O. F. , KAYA ATÇA Ş., BURAK A.

Eğitim Yönetimi Araştırmaları, Altun Sadegül Akbaba, Örücü Deniz, Beycioğlu Kadir, Kondakçı Yaşar, Koşar Serkan, Editör, PEGEM, Ankara, ss.112-119, 2017

2017

2017

A Comparison of The Higher Education of Turkey and Canada

DOĞAN M., BEYTEKİN O. F.

Research on education, Hasan Arslan, Carmen Sonia Duse, Mehmet Ali Icbay, Editör, International Association of Social Science Research, Bialystok, ss.25-33, 2017 identifier identifier identifier

2016

2016

Metaphors of School Administrators Related to Technological Leadership

BEYTEKİN O. F.

Research on Humanities and Social Sciences, H. Arslan, M. A. Icbay and C. Ruggiero, Editör, Peter Lang, Frankfurt, 2016 identifier identifier identifier

2016

2016

A Qualitative Study on Entrepreneurial Skills of Principals

BEYTEKİN O. F. , DUMAN S.

Research on Business, Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay, Rasim Yılmaz, Günther Löschnigg, Editör, Peter Lang, Frankfurt, ss.405-418, 2016 identifier identifier identifier

2016

2016

The Perceptions of Technological Leadership Metaphors by the School Principals

BEYTEKİN O. F. , ALKAN P. , KALENDER T.

Contemporary approaches in education and communication, Arslan, H., Icbay, M. A. Gallard, A. J., Ramos, Editör, Peter Lang, Frankfurt, 2016


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 25

h-indeksi (WOS): 4