Eğitim Bilgileri

Doktora, Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye 2004 - 2010
Yüksek Lisans, Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye 2001 - 2004
Lisans, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye 1991 - 1996

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, University Pedagogy Certificate for Lecturers, The Helsinki University Centre for Research and Development of Higher Education, 2008

Yaptığı Tezler

Doktora, Yükseköğretim yöneticilerinin idari davranışlarıyla duygusal ve sosyal yeterlikleri üzerine kültürlerarası bir araştırma, Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2010
Yüksek Lisans, İlköğretim Okul Müdürlerinin Eğitim Liderliği Standartlarının Araştırılması, Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2004

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2016 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2013 - 2016
Öğretim Görevlisi Dr., Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2010 - 2013
Öğretim Görevlisi, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2007 - 2010
Öğretim Görevlisi, University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, 2007 - 2009
Okutman, Kocaeli Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, 1999 - 2006

Mesleki Deneyim

Enstitü Müdür Yardımcısı, Ege Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018 - 2019
Dekan Yardımcısı, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2017 - 2017

Verdiği Dersler

Eğitim Politikasi, Doktora, 2019 - 2020
Karşılaştırmali Eğitim Yönetimi , Doktora, 2019 - 2020
SINIF YÖNETİMİ, Lisans, 2016 - 2017
EDUCATIONAL ADMINISTRATION, Lisans, 2016 - 2017
INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCES, Lisans, 2016 - 2017
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, Lisans, 2016 - 2017
EĞİTİMDE LİDERLİK, Yüksek Lisans, 2016 - 2017
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ, Lisans, 2016 - 2017
DEĞİŞİM VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ, Yüksek Lisans, 2016 - 2017

Yönetilen Tezler

BEYTEKİN O. F. , Malavi ortakokullarında okula dayalı yönetim uygulamalarının incelenmesi, Yüksek Lisans, H.COLLİNS(Öğrenci), 2016
BEYTEKİN O. F. , Ortaöğretim okullarında öğretmenlerin örgüt kültürüne ilişkin görüşleri ve okul yönetimine katılma düzeyleri, Yüksek Lisans, H.NİL(Öğrenci), 2015
BEYTEKİN O. F. , Ortaokul öğrencilerinin akademik başarılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi:Manisa ili örneği, Yüksek Lisans, M.İMİR(Öğrenci), 2015
BEYTEKİN O. F. , İlkokullarda görevli öğretmenler ve yöneticilerin okullarda yaşanan çatışma nedenleri ve çözümlerine ilişkin görüşleri (Karşıyaka örneği), Yüksek Lisans, B.AYDIN(Öğrenci), 2015
BEYTEKİN O. F. , İlkokul yöneticilerinin liderlik davranışları ile çatışma yönetim biçimlerinin incelenmesi, Yüksek Lisans, S.UZUN(Öğrenci), 2014
BEYTEKİN O. F. , Okul müdürlerinin liderlik biçimleri ile lise öğretmenlerinin örgütsel bağlılık davranışlarının incelenmesi (İzmir Aliağa ilçesi örneği), Yüksek Lisans, İ.ORKUN(Öğrenci), 2014
BEYTEKİN O. F. , Göçün eğitime ve eğitim yönetimine etkileri: Turgutlu örneği, Yüksek Lisans, C.SARACALOĞLU(Öğrenci), 2014
BEYTEKİN O. F. , Göçe bağlı olarak ilk ve orta okullarda yaşanan sorunlara ilişkin yönetici görüşleri: Karabağlar örneği, Yüksek Lisans, P.GAZELLER(Öğrenci), 2014
BEYTEKİN O. F. , Özel okullardaki ilkokul müdürlerinin liderlik biçimi ile sınıf öğretmenlerinin iş doyumu arasındaki ilişki, Yüksek Lisans, T.YILMAZ(Öğrenci), 2014

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):14
h-indeksi (WOS):2