Doç.Dr.

FETHİYE FERDA YILMAZ


Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bölümü

Farmasötik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2012 - 2018

2012 - 2018

Doktora

Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Türkiye

2003 - 2009

2003 - 2009

Doktora

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü, Türkiye

2001 - 2003

2001 - 2003

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Türkiye

1995 - 2001

1995 - 2001

Lisans

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Doktora

Mycobacterium tuberculosis Kompleks İzolatlarında Genotip ve Antimikrobiyal Direnç Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2009

2009

Doktora

Yöresel kaynaklardan izole edilen yeşil mikroalg Chlorella sp. ve siyanobakteri oscillatoria amphibia’xx nın çeşitli ekstraktlarının farmakolojik aktivitelerinin incelenmesi

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

2003

2003

Yüksek Lisans

İdrar yolu enfeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli kökenlerinde florokinolon direncinin araştırılması

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2020

2020

BIOEXPO ONLINE - Yaşam Bilimleri Platformu

Sağlık ve Tıp

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, TÜSEB

2020

2020

Ege University - Mendeley Webinar

Mesleki Eğitim

ELSEVIER

2020

2020

Çevrimiçi Güvenlik Eğitimi

Bilişim

Habitat Derneği

2020

2020

Sağlıkta Yapay Zeka Uluslararası Sempozyumu

Sağlık ve Tıp

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM)

2019

2019

Öğretimde Dijitalleşme Eğitimleri

Mesleki Eğitim

Ege Üniversitesi Öğretim Teknolojileri Koordinatörlüğü

2019

2019

Bağırsak Parazitleri Tanı Kursu

Mesleki Kurs

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

2018

2018

Işık (Optik) Mikroskopi Kursu

Mesleki Kurs

Zeiss Işık Mikroskop Eğitimi

2017

2017

Laboratuvardan Kliniğe Antibiyotiklere Duyarlılık Testleri ve Direnç

Sağlık ve Tıp

Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Araştırma Alanları

Temel Eczacılık Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eczacılık, Farmasötik Mikrobiyoloji, Yaşam Bilimleri, Mikrobiyoloji, Bakteriyoloji, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bölümü

2013 - 2018

2013 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

2009 - 2013

2009 - 2013

Araştırma Görevlisi Dr.

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bölümü

2001 - 2009

2001 - 2009

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bölümü

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bölümü

2017 - 2018

2017 - 2018

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bölümü

2014 - 2015

2014 - 2015

Fakülte ADEK üyesi

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bölümü

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Mikrobiyolojik Laboratuvar Uygulamaları

Lisans

Lisans

BİTİRME TEZİ I

Ön Lisans

Ön Lisans

TEMEL MİKROBİYOLOJİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ

Lisans

Lisans

FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ VE İMMUNOLOJİ-I

Lisans

Lisans

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Lisans

Lisans

İMMÜNOLOJİ

Lisans

Lisans

BİTİRME TEZİ II

Lisans

Lisans

FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ VE İMMUNOLOJİ-II

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Formulation and evaluation of fluconazole loaded oral strips for local treatment of oral candidiasis

Rençber S. , Karavana S. Y. , Yılmaz F. F. , Eraç B. , Nenni M., Gürer Orhan H. , et al.

JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.49, ss.615-621, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Molecular Epidemiology of Human Mycobacterium bovis Infection in Aegean Region, Turkey

ÇAVUŞOĞLU C. , YILMAZ F. F.

MIKROBIYOLOJI BULTENI, cilt.51, ss.165-170, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

Green synthesis of silver nanoparticles using i Arbutus andrachne i leaf extract and its antimicrobial activity

FAFAL T., YILMAZ F. F. , ÖZYAZICI M. , KIVÇAK B.

Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, cilt.15, ss.1129, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2016

2016

Green synthesis of silver nanoparticles using Arbutus andrachne leaf extract and its antimicrobial activity

Erdogan T. , YILMAZ F. F. , KIVÇAK B. , ÖZYAZICI M.

TROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH, cilt.15, ss.1129-1136, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2014

2014

Tc-99m-Doxycycline hyclate: a new radiolabeled antibiotic for bacterial infection imaging

Ilem-Ozdemir D., Asikoglu M. , Ozkilic H., Yilmaz F. F. , Hosgor-Limoncu M., Ayhan S.

JOURNAL OF LABELLED COMPOUNDS & RADIOPHARMACEUTICALS, cilt.57, ss.36-41, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

Tigecycline Susceptibility in Multidrug Resistant Acinetobacter Isolates from Turkey

Yilmaz F. F. , Tasli H. , Gul-Yurtsever S., Buyuk A., Hosgor-Limoncu M.

POLISH JOURNAL OF MICROBIOLOGY, cilt.62, ss.295-298, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2009

2009

Antimicrobial and antioxidant activity of brown algae from the Aegean Sea

Demirel Z., Yilmaz-Koz F. F. , Karabay-Yavasoglu U. N. , Ozdemir G. , Sukatar A.

JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, cilt.74, ss.619-628, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Antimicrobial and Antioxidant Activities ofPorphyridium cruentum

YILMAZ F. F. , DEMIREL Z., KARABAY YAVAŞOĞLU N. Ü. , ÖZDEMİR G. , DALAY M.

Hacettepe University - Journal of the Faculty Pharmacy, cilt.37, ss.1-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Aminoglikozit dirençli Gram negatif bakterilerde plazmid aracılı metilaz genlerinin araştırılması

ERMERTCAN Ş., YILMAZ F. F. , TAŞLI H. , YURTMAN A., AYDEMİR S. Ş. , HOŞGÖR LİMONCU M.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi/Journal of Turkish Society of Microbiology, cilt.43, ss.12-16, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Solanum nigrum L. Meyvelerinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi

KAYA G. İ. , BOZKURT B. , YILMAZ F. F. , SOMER N.

23. BİTKİSEL İLAÇ HAMMADDELERİ TOPLANTISI (BİHAT2018), Antalya, Türkiye, 09 Nisan 2018, ss.94

2018

2018

ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF Hypecoum procumbens L. subsp. atropunctatum A. E. Dahl

SOMER N. , KAYA G. İ. , BOZKURT B. , YILMAZ F. F.

4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, İzmir, Türkiye, 02 Ekim 2018, ss.260

2018

2018

Antimicrobial Activity of Neotchihatchewia ist,dea Rauschert

FAFAL T. , KIVÇAK B. , SÜMER B., YILMAZ F. F. , ÖZÇINAR Ö. , TAŞTAN P.

4th International Symposium of Medicinal and Aromatiz Plants, İzmir, Türkiye, 02 Ekim 2018, ss.6

2018

2018

DNA-wrapped carbon nanotube modified electrochemical genosensor for the detection of Escherichia coli from real samples

Arıksoysal D. , Kayran Y. U. , Yılmaz F. F. , Ciucu A. A. , David I. G. , David V., et al.

International Conference on Bioelectrochemistry and Bioelectronics of Macromolecules (JW70), Brno, Çek Cumhuriyeti, 12 Haziran 2018, ss.58-59

2018

2018

Typing of Mycobacterium tuberculosis isolates by MIRU-VNTR method

YILMAZ F. F. , ÇAVUŞOĞLU C. , TAŞLI H. , HOŞGÖR LİMONCU M.

28th ECCMID European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Madrid, İspanya, 21 - 24 Nisan 2018

2017

2017

Fluconazole Mucoadhesive In Situ Gel and Oral Strip Formulations: In Vitro Performance

Rençber S. , Karavana S. Y. , Yılmaz F. F. , Eraç B. , Nenni M., Gürer Orhan H. , et al.

Controlled Release Society Annual Meeting Exposion, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 19 Temmuz 2017

2016

2016

Preparation of Oral Strips Containing Fluconazole for Treatment of Oral Candidiasis

Rençber S. , Karavana S. Y. , Yılmaz F. F. , Eraç B. , Nennı M., Gürer Orhan H. , et al.

4th Conference on Innovation in Drug Delivery, Antibes, Fransa, 25 Eylül 2016, ss.73

2016

2016

Asperula teniufolia Bitkisinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivite Potansiyellerinin Belirlenmesi

DEMİR S., KARAKOYUN Ç. , BOZKURT B. , YILMAZ F. F. , ÖNÜR M. A. , KAYA G. İ. , et al.

22. BİTKİSEL İLAÇ HAMMADDELERİ TOPLANTISI, Türkiye, 31 Ağustos - 05 Eylül 2016

2014

2014

Development of fluconazole mucoadhesive nanoparticles for oral candidiasis treatment

Rençber S. , Karavana S. Y. , Yılmaz F. F. , Eraç B. , Nenni M., Gürer Orhan H. , et al.

17th International Pharmaceutical Technology Symposium, Antalya, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2014

2014

2014

The Efficacy of Local Application Fluconazole Mucoadhesive Nanoparticle on Oral Candidiasis In Vivo Study

Rençber S. , Karavana S. Y. , Yılmaz F. F. , Eraç B. , Özbal S., Pekçetin Ç., et al.

17th International Pharmaceutical Technology Symposium (IPTS), Antalya, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2014

2013

2013

Biodistribution Studies of 99mTc Doxycycline Hyclate in Bacterially Infected Rats

İLEM ÖZDEMİR D. , AŞIKOĞLU M. , ÖZKILIÇ H., YILMAZ F. F. , HOŞGÖR LİMONCU M. , AYHAN S.

. International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2013

2013

2013

Gamma Scintigraphy Studies of 99mTc Doxycycline Hyclate in Bacterially Infected Rats

İLEM ÖZDEMİR D. , AŞIKOĞLU M. , ÖZKILIÇ H., YILMAZ F. F. , HOŞGÖR LİMONCU M. , AYHAN S.

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2013

2013

2013

In vitro effects of ciprofloxacin levofloxacin and moxifloxacin on Mycobacterium tuberculosis isolates

YILMAZ F. F. , ERAÇ B. , ERMERTCAN Ş. , ÇAVUŞOĞLU C. , BİÇMEN C., ÖZKAN S. A. , et al.

23rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 27 - 30 Nisan 2013

2010

2010

Determination of multidrug resistant Acinetobacter spp biofilm formation by two different screening methods

YILMAZ F. F. , TAŞLI H. , BÜYÜK A., GÜL YURTSEVER S., HOŞGÖR LİMONCU M.

Acinetobacter 2010, 8th International Symposium on the Biology of Acinetobacter, 1 - 03 Eylül 2010, ss.52

2010

2010

Biofilm formation in in multidrug resistant Acinetobacter strains under different growth conditions

YILMAZ F. F. , TAŞLI H. , BÜYÜK A., GÜL YURTSEVER S., HOŞGÖR LİMONCU M.

International Postgraduate Students Meeting on Pharmaceutical Sciences, 24 - 27 Haziran 2010, ss.91

2010

2010

Determination of tigecycline susceptibility in multidrug resistant Acinetobacter strains by E test

YILMAZ F. F. , TAŞLI H. , GÜL YURTSEVER S., BÜYÜK A., HOŞGÖR LİMONCU M.

International Postgraduate Students Meeting on Pharmaceutical Sciences, 24 - 27 Haziran 2010, ss.43

2009

2009

FIBROSIS SHOULD BE INCLUDED INTO THE NONALCOHOLIC STEATOHEPATITIS SCORING SYSTEM FOR BEING MORE PROGNOSTICATIVE

GÜNŞAR F. , YILMAZ F. F. , ÜNAL N. G. , Bayrakci B. , Karasu Z. , NART D. , et al.

44th Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-the-Liver, Copenhagen, Danimarka, 22 - 26 Nisan 2009, cilt.50 identifier

Desteklenen Projeler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Ankara Mikrobiyoloji Derneği

Üye

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Farmasötik Bilimler Ankara Derneği

Üye

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Üye

2003 - Devam Ediyor

2003 - Devam Ediyor

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Temmuz 2017

Temmuz 2017

International Journal of Research in BioSciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2016

Kasım 2016

Marmara Pharmaceutical Journal

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2014

Ağustos 2014

African Journal of Microbiology Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ödüller

Ocak 2014

Ocak 2014

2014 yılı kayda değer eser ödülü (mansiyon)

TÜBA Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Programı (TEÇEP)

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Poster ödülü

Sağlıkta inovasyon üniversiteden sanayiye, eğitim çalıştayıDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2020

2020

Lisansüstü Eğitim Çalıştayı

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2019

2019

Uluslararası Mikobakteri Sempozyumu

Çalışma Grubu

Mersin-Türkiye

2018

2018

Türkiye'de Enzim Üretimi ve Ticarileşme Sorunları Çalıştayı

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2018

2018

28th ECCMID

Katılımcı

Madrid-İspanya

2017

2017

Türk Farmakopesi Çalıştayı

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2016

2016

Rehberlerimizi Birlikte Kullanalım- Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi: Üriner Sistem Örnekleri

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2015

2015

3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2014

2014

Ege Bölgesi - Kıs Toplantısı

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2013

2013

23rd European Congress of Clinical Microbology and Infectious Diseases

Katılımcı

Berlin-Almanya

2012

2012

35. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Kongresi

Katılımcı

Aydın-Türkiye

2012

2012

7. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2012

2012

10. Antimikrobik Kemoterapi Günleri

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2012

2012

21. Ulusal Biyoloji Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2011

2011

7th Balkan Congress of Microbiology

Katılımcı

Belgrade-Sırbistan Ve Karadağ

2011

2011

21stEuropean Congress of Clinical Microbology and Infectious Diseases-27th International Congress of Chemotherapy (ECCMID-ICC)

Katılımcı

Milan-İtalya

2010

2010

1st Southeast European Conference of Chemotherapy and Infection (1st SEEC)

Katılımcı

Varna-Bulgaristan

2010

2010

International Postgraduate Student Meeting on Pharmaceutical Sciences (IPSMPS)

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2007

2007

15. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2006

2006

Workshop and Training Course on Microalgae Culture Collections

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2006

2006

3rd Symposium on Microalgae and Seaweed Products in Agriculture

Katılımcı

Györ-Macaristan

2005

2005

6th European Workshop on Microalgal Biotechnology

Katılımcı

Berlin-Almanya

2003

2003

3rd Balkan Conference of Microbiolgy

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Burslar

2014 - 2014

2014 - 2014

MBI-8001 PhD course – “Molecular and clinical aspects of infection, inflammation and immunity” (10 ECTS).

Üniversite

2011 - 2011

2011 - 2011

2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 176

h-indeksi (WOS): 7

Jüri Üyelikleri

Eylül-2018

Eylül 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi