Prof.Dr.

FATMA FERİHA ÇİLLİ


Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1986 - 1991

1986 - 1991

Tıpta Uzmanlık

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

1978 - 1984

1978 - 1984

Lisans

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

1991

1991

Tıpta Uzmanlık

İzmir bölgesinde akut gastroenteritlerin Campylobacter türleri ve Yersinia enterocolitica yönünden araştırılması

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Akademik Unvanlar / Görevler

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2013 - 2016

2013 - 2016

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Serratia marcescens sepsis outbreak caused by contaminated propofol

Cilli F. F. , Nazli-Zeka A., ARDA B. , SİPAHİ O. R. , Aksit-Barik S., KEPELİ N., et al.

AMERICAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL, cilt.47, ss.582-584, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2018

2018

The evaluation of safety and efficacy of colistin use in pediatric intensive care unit: Results from two reference hospitals and review of literature.

Sahbudak B. , Kamit C., YAZICI P. , Berna A., DUYU M., Yilmaz C., et al.

Journal of infection and chemotherapy : official journal of the Japan Society of Chemotherapy, cilt.24, ss.370-375, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2014

2014

Kocuria rosea Meningitis

SİPAHİ O. R. , MERMER S., AYDEMIR S., ÖZGİRAY E. , Cilli F. , ONER K.

SURGICAL INFECTIONS, cilt.15, ss.659, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2012

2012

Risk factors for microbial contamination of peripheral blood stem cell products

DÖNMEZ A. , Aydemir S., Arik B., TÜNGER A. , Cilli F. , Orman M., et al.

TRANSFUSION, cilt.52, ss.777-781, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2010

2010

Spread of OXA 48 Encoding Plasmid in Turkey and Beyond

CARRER A., LAURENT P., YILMAZ M., ARIKAN AKAN O., ÇİLLİ F. F. , CUZON G., et al.

Antimicrobial Agents And Chemotherapy, cilt.54, ss.1369-1373, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2008

2008

In vitro activity of fosfomycin tromethamine and linezolid against vancomycin-resistant Enterococcus faecium isolates

CILLI F. F. , PULLUKÇU H. , Aydemir S., SİPAHİ O. R. , TAŞBAKAN M. , TURHAN A. , et al.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS, cilt.31, ss.296-298, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2008

2008

Synthesis properties photodynamic activities of some zinc II phthalocyanines against E coli and S aureus

OYA S., DİNDAR B. , AYDEMİR S. Ş. , ÇİLLİ F. F.

Journal Of Porphyrins And Phthalocyanines, cilt.12, ss.953, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2006

2006

In vitro activity of fluoroquinolones against respiratory pathogens

AYDEMİR S. Ş. , TÜNGER A. , ÇİLLİ F. F.

West Indian Medical Journal, cilt.55, ss.9-12, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2004

2004

In vitro activity of linezolid & quinupristin/dalfopristin against Gram-positive cocci

TUNGER A. , AYDEMIR S. Ş. , ULUER S., Cilli F. F.

INDIAN JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH, cilt.120, ss.546-552, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

1994

1994

Gastroenteritlerin Yersinia enterocolitica yönünden incelenmesi

ÇİLLİ F. F. , GÜNHAN C.

Mikrobiyoloji Bulteni, cilt.428, ss.16-20, 1994 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

A Rare Agent of Urinary Tract Infection: Chryseobacterium indologenes

Yasar M. , SİPAHİ O. R. , Cilli F. F.

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, cilt.8, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

Elektif Ürolojik Girişimler Öncesi Olumlu ve Olumsuz İdrar Kültürü Olan Hastaların Değerlendirimesi: Olgu Kontrol Çalışmas

AKYOL D. , ARDA B. , KEPELİ n., SİPAHİ H., ÇİLLİ F. F. , ULUSOY S. , et al.

Mediterranean Journal of Infection, Microbes and Antimicrobials, cilt.7, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Ege Üniversitesi Hastanesi nde Hastane Enfeksiyonları Nokta Prevalansı

HAYTAÇ E., SİPAHİ O. R. , KEPELİ N., DİKİŞ D. , KÜÇÜKLER N. D. , ULUSOY B., et al.

Mediterr J Infect Microb Antimicrob, ss.12, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Point Prevalence of Hospital-Acquired Infections in Ege University Hospital

ERDEM H. A. , SİPAHİ O. R. , KEPELI N., DİKİŞ D. , KUCUKLER N. D. , ULUSOY B., et al.

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, cilt.4, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2007

2007

S pneumoniae kökenlerinde penisilin direnci

AYDEMİR S. Ş. , ŞAMLIOĞLU P., TÜNGER A. , ÇİLLİ F. F. , ÖZİNEL M. A.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, cilt.35, ss.91-97, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Comparison of the hardness and microbiologic adherence of four permanent denture soft liners.

Cal E., Kesercioglu A., Sen B., Cilli F. F.

General dentistry, cilt.54, ss.28-32, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

PROTEİNÜRİ VE İMMÜNSUPRESYON: EKTİMA GANGRENOZUM

KILINÇER BOZGÜL Ş. M. , YÜKSEL H. Ç. , ACAR C. , YETİŞKEN M. , ÇİLLİ F. F. , BOZKURT D.

8. TEPECİK ENFEKSİYON GÜNLERİ ULUSLARARASI KATILIMLI BUHASDER KONGRESİ, 16 - 20 Ekim 2019

2018

2018

Interhospital spread of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in the Aegean Region of Turkey. P1065.

SARI A., YİŞ R., AVŞAR İ., ÇİLLİ F. F. , GUNDUZ A. T. , YILMAZ N., et al.

European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Madrid, İspanya, 21 Nisan - 24 Mart 2018

2015

2015

What is the rectal colonization rate of the carbapenem resistant Enterobacteriaceae CRE infected cases What is the decolonization rate of the CRE colonized cases in the hospital

ÇİLLİ F. F. , SİPAHİ O. R. , ARDA B. , UYAN A., KAYIN M. , DİKİŞ D. , et al.

ID week October 07-11, 2015; San Diego, United States. Abstract Book. Poster 1784., San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 7 - 11 Ekim 2015

2007

2007

In vitro activity of fosfomycin tromethamine and linezolid against clinical vancomycin-resistant Enterococcus faecium isolates

Cilli F. F. , Pullukcu H., Aydemir S., Sipahi O., Tasbakan M., Turhan A., et al.

17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases/25th International Congress of Chemotherapy, Munich, Almanya, 31 Mart - 03 Nisan 2007, cilt.29 identifier

1999

1999

Antibiotic resistance in Staphylococci: Comparison of 1995 and 1998 results

TÜNGER A. , ÇİLLİ F. , ÇAVUŞOĞLU C. , HİLMİOĞLU POLAT S. , TÜMBAY Z. E.

6th Scientific Meeting of European Society of Chemotherapy Infectious Diseases, Istanbul, 80, 1999, 20 - 22 Mayıs 1999

Bilirkişi Raporları

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

KLİMUD BÖLGESEL AKADEMIK DANIŞMANLIK

Danışman

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) Etik Kurulu

Başkan

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2019

Kasım 2019

Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials (MJIMA)

ESCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2019

Kasım 2019

FLORA İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2019

Şubat 2019

Journal of Pediatric Research

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES

SCI Kapsamındaki DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

International XXXVIII Turkish Microbiology Congress

Katılımcı

Antalya-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 377

h-indeksi (WOS): 9