Prof.Dr.

FATMA FERİHA ÇİLLİ


Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1986 - 1991

1986 - 1991

Tıpta Uzmanlık

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1991

1991

Tıpta Uzmanlık

İzmir bölgesinde akut gastroenteritlerin Campylobacter türleri ve Yersinia enterocolitica yönünden araştırılması

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Akademik Unvanlar / Görevler

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2013 - 2016

2013 - 2016

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2006

2006

Comparison of the hardness and microbiologic adherence of four permanent denture soft liners.

Cal E., Kesercioglu A., Sen B., Cilli F. F.

General dentistry, cilt.54, ss.28-32, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

PROTEİNÜRİ VE İMMÜNSUPRESYON: EKTİMA GANGRENOZUM

KILINÇER BOZGÜL Ş. M. , YÜKSEL H. Ç. , ACAR C. , YETİŞKEN M. , ÇİLLİ F. F. , BOZKURT D.

8. TEPECİK ENFEKSİYON GÜNLERİ ULUSLARARASI KATILIMLI BUHASDER KONGRESİ, 16 - 20 Ekim 2019

2018

2018

Interhospital spread of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in the Aegean Region of Turkey. P1065.

SARI A., YİŞ R., AVŞAR İ., ÇİLLİ F. F. , GUNDUZ A. T. , YILMAZ N., et al.

European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Madrid, İspanya, 21 Nisan - 24 Mart 2018

2007

2007

In vitro activity of fosfomycin tromethamine and linezolid against clinical vancomycin-resistant Enterococcus faecium isolates

Cilli F. F. , Pullukcu H., Aydemir S., Sipahi O., Tasbakan M., Turhan A., et al.

17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases/25th International Congress of Chemotherapy, Munich, Almanya, 31 Mart - 03 Nisan 2007, cilt.29 identifier

Bilirkişi Raporları

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Etik Kurul

Başkan

Bilimsel Hakemlikler

Şubat 2019

Şubat 2019

Journal of Pediatric Research

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

International XXXVIII Turkish Microbiology Congress

Katılımcı

Antalya-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 371

h-indeksi (WOS): 9