Biography

Prof. Dr. Ferit TURANLI

1971 yılında Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Poyrazdamları Kasabasında doğdu. İlk ve orta öğrenimi burada tamamladıktan sonra 1988 yılında Salihli Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden 1992 yılında “Ziraat Mühendisi” unvanı ile mezun oldu. 1993 yılında Araştırma Görevlisi kadrosuna atandıktan sonra 1995 yılında “Yüksek Mühendis”, 2001 yılında “Doktor”, 2003 yılında “Yardımcı Doçent” ve 2007 yılında da “Üniversite Doçenti”, 2013 yılında “Profesör” unvanlarını aldı. Mesleki bilgi ve deneyimi arttırmak üzere 1996 yılında CABI İsviçre’de, 1999 yılında İsrail, 2003 yılında Yunanistan, 2004-2005 yılarında Çek Cumhuriyeti ve 2011 yılında Suriye’de değişik sürelerde misafir araştırıcı olarak bulundu. Transgenik bitkilerin yan etkileri, bitkilerde zararlılara dayanıklılık, böcek fizyolojisi, biyopestisitler konusundaki çalışmalarını bilimsel dergilerde yayımladı ve değişik ulusal-uluslararası toplantılarda bulundu.  Prof. Dr. Ferit TURANLI, ulusal veya uluslararası kaynaklarca desteklenmiş projeler yürütmüş ve bunlardan İngilizce veya Türkçe yayınları ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlamıştır. E.Ü. Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi “Müdür Yardımcılığı”, E.Ü. Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü “Bölüm Başkan Yardımcılığı”, Fizyoloji Bilim Dalı Başkanlığı, TÜBİTAK-Tarım Orman ve Veterinerlik araştırma Grubu “Danışma Kurulu Üyeliği” görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca Türkiye Entomoloji Derneğinin Başkanı ve Biyolojik Mücadele Derneğinin üyesidir. İyi derecede İngilizce bilen Prof. Dr. Ferit TURANLI, evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

Education Information

Doctorate, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Turkey 1995 - 2001
Post Graduate, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Turkey 1993 - 1995
Under Graduate, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Turkey 1988 - 1992

Foreign Languages

English, C1 Advanced

Research Areas

Agricultural Sciences, Agriculture, Plant Protection, Entomology, Applied Entomology, Insect Control, Pesticides and Environmental Pollution, Acarology

Academic Titles / Tasks

Professor, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2013 - Continues
Associate Professor, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2007 - 2013
Assistant Professor, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2003 - 2007
Research Assistant, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 1993 - 2001

Professional Experience

President, Ege University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2015 - Continues
Erasmus Coordinator, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2012 - Continues
Deputy Head of Department, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2012 - 2015
Deputy Head of Department, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2009 - 2012

Courses

Bitki Koruma, Under Graduate, 2019 - 2020
Genel Entomoloji, Under Graduate, 2019 - 2020

Advising Theses

TURANLI F., Bazı domates genotiplerinde Trialeurodes vaporariorum (westwood) (sera beyazsineği) (Hemiptera:Aleyroddae)'a karşı dayanıklılık kaynaklarının belirlenmesi, Post Graduate, M.KÖYMEN(Student), 2017
TURANLI F., Kuru üzüme uygulanan biyolojik kökenli preparatların Plodia interpunctella Hübner (Lepidoptera:Pyralidae) (kuru meyve güvesi) üzerine etkinliklerinin araştırılması, Post Graduate, E.EĞRİDAL(Student), 2017
TURANLI F., Ülkemizdeki Rus buğday afiti [Iuraphis noxia (Kurdjumov) (Hemiptera: Aphididae)] popülasyonlarının virulentlik bakımından karşılaştırılması, yerel ve uluslararası buğday hatlarının dayanıklılık durumlarının belirlenmesi, Post Graduate, E.SAVRAN(Student), 2016
TURANLI F., Rus Buğday Afidi, Diuraphis noxia (Kurdjumov) (Hemiptera: Aphididae)'nın İç Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak yetiştirilen bazı buğday çeşitleri açısından tercihinin belirlenmesi, Post Graduate, L.AŞKAN(Student), 2013
TURANLI F., İzmir ilinde Criocerinae, Galerucinae ve Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae) altfamilyalarına ait türlerin tanınma, yayılış, konukçu ve önemleri üzerinde araştırmalar, Doctorate, F.ERSİN(Student), 2012
TURANLI F., Salkım güvesi Lobesia botrana Den. and Schiff. (Lepidoptera:Tortricidae) ile savaşımda bazı biyopestisitlerin ve karışımlarının etkinliklerinin incelenmesi, Post Graduate, E.GÜMÜŞ(Student), 2011

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Other Publications

Supported Projects

TURANLI F., Project Supported by Higher Education Institutions, ADAÇAYI (SALVİA OFFİCİNALİS L.)NDA ZARARLI BÖCEKLER VE DOĞAL DÜŞMANLARI İLE ETKİLEŞİMLERİ, 2016 - 2019
TURANLI F., Project Supported by Higher Education Institutions, SALKIM GÜVESİ (LOBESİA BOTRANA SCCHİFF AND DENNİS) (LEPİDOPTERA: TORTRİCİDAE) İLE SAVAŞIMDA BAZI BİYOPESTİSİTLER VE KARIŞIMLARININ ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ., 2010 - 2012
TURANLI F., Project Supported by Higher Education Institutions, LOBESİA BOTRANA DN & SCH. (LEPİDOPTERA: TORTRİCİDAE)NIN FARKLI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDEKİ TERCİHİNİN VE BİYOLOJİSİNİN BELİRLENMESİ., 2009 - 2012
TURANLI F., Project Supported by Higher Education Institutions, İZMİR İLİNDE CRİOCERİNAE,GALERUCİNAE VE CASSİDİNAE (CHRSOMELİDAE: COLEOPTERA) ALTFAMİLYALARINA AİT TÜRLERİN TANINMA, YAYILIŞ, KONUKÇU VE ÖNEMLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR., 2008 - 2012
TURANLI F., Project Supported by Higher Education Institutions, PARAZİTOİT-KONUKÇU İLİŞKİSİNİN BAZI ENDOPARAZİTOİT TÜRLERDE HİSTOPATOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ, 2002 - 2007

Contractual Researches

Turanlı F., Ersin F., Yoldaş Z., Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş. San. ve Tic. A.Ş. , İZMİR KARABURUN’DA FAAL DURUMDAKİ KARABURUN RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİNİN “KIRMIZIÖRÜMCEK ZARARLISI” VE “BİTKİLERİN TOZLAŞMASINA, TOZLAŞMAYI SAĞLAYAN ARI VE BÖCEK TÜRLERİ ÜZERİNE ETKİSİ” HAKKINDA BİLİMSEL GÖRÜŞ RAPORU, 2017 - 2017
Turanlı F., Yoldaş Z., Ersin F., ÇALIK ENERJİ, İZMİR KARABURUN’DA YAPILMASI PLANLANAN SARPINCIK RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİNİN FAALİYETLERİNİN “KIRMIZIÖRÜMCEK ZARARINA” VE “BİTKİLERİN TOZLAŞMASINA, TOZLAŞMAYI SAĞLAYAN ARI VE BÖCEK TÜRLERİ ÜZERİNE ETKİSİ” HAKKINDA BİLİMSEL GÖRÜŞ RAPORU, 2015 - 2015
Turanlı F., Delibacak S., Onargan T., Türkyılmaz Tahta B., Kaya E., Akıncı G., Deniz O., Çanakkale Metal Madencileri Derneği, ÇANAKKALE VE ÇEVRESİNDE ALTIN SAHALARINDA YAPILACAK MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİSİ HAKKINDA BİLİMSEL GÖRÜŞ RAPORU, 2013 - 2013

Activities in Scientific Journals

Türkiye Entomoloji Dergisi, Committee Member, 2018 - Continues

Citations

Total Citations (WOS):98
h-index (WOS):6