Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Identification of resistance to Eurygaster integriceps Put. on some bread wheat genotypes

JOURNAL OF APPLIED BOTANY AND FOOD QUALITY, cilt.90, ss.52-57, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Incidence and economic impact of the mint aphid, Eucarazzia elegans (Ferrari) (Hemiptera: Aphididae) on common sage

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.41, ss.383-392, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The Effect of Herbicides on Russian Wheat Aphid, Diuraphis noxia (Kurdjumov) (Hemiptera: Aphididae)

JOURNAL OF THE KANSAS ENTOMOLOGICAL SOCIETY, cilt.89, ss.72-79, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Studies on the efficacies of combinations of Bacillus thuringiensis with neem extracts

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.36, ss.433-439, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

FIRST RECORD OF CASSIDA PUSILLA WALTL, 1835 (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE: CASSIDINAE) IN TURKEY

COLEOPTERISTS BULLETIN, cilt.66, ss.143-145, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of short-term controlled atmosphere treatment at elevated temperature on dried fig fruit

JOURNAL OF STORED PRODUCTS RESEARCH, cilt.46, ss.28-33, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bağ Zararlıları ve Mücadeleleri

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.6, ss.112-121, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye de Süneye Karşı Yeni Dayanıklılık Kaynaklarının Belirlenmesi

Tarla Bitkileri Merkez Araştirma Enstitüsü Dergisi, cilt.25, ss.136-140, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Telli terbiye sisteminin Lobesia botrana Den. Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae)’nın bazı biyolojik özelliklerine etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.111-117, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Studies on infestation levels of pests on dried fig in Aydin and Izmir provinces

Turkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal Of Entomology, cilt.27, ss.162-172, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Side effects of five pesticides on different stages of Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) under laboratory conditions.

6th Meeting of the IOBC Working Group Integrated Control of Plant Feeding Mites, Chania, Greece, 4 - 07 Eylül 2017

Investigation of Resistant Sources to National and International Genotypes Against to Sunn Pest

VI th Plant Protection of Congress with International Participation, Konya, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016

Developing resistant wheat varieties to the Diuraphis noxia Kurdjumov (Russian Wheat Aphid) (Homoptera:Aphididae).

23rd International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 27 Ekim 2012, ss.40

Influence of Controlled Atmosphere Treatment on Storage Pests and Quality of Sun-Dried Fig Fruits

Proceeding of the 9th International Conference on Controlled Atmosphere and Fumigation in Stored Products, Antalya, Türkiye, 15 Ekim 2012, ss.517-522

Lobesia botrana Dn. Sch. (Lepidoptera: Tortricidae)’nın farklı üzüm çeşitlerini tercihi üzerine araştırmalar

Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi (28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş), Kahramanmaraş, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2011, ss.32

Kuru İncir Sektöründe Metil Bromid Alternatifleri

Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri KongresiTürkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 04 Eylül 2007, ss.830-834

Project to phase-out methyl bromide in the dried fig sector in Turkey

26th International Horticultural Congress, Toronto, Kanada, 11 - 17 Ağustos 2002, ss.73-81 identifier identifier

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Uygulama Alanında Saptanan Pentatomoidea (Heteroptera) Türleriyle İlgili Değerlendirme.

GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu 27-29 Nisan 1995, Şanlıurfa, Şanlıurfa, Türkiye, 27 - 29 Nisan 1995, ss.120-130

Güneydoğu Anadolu Projesi GAP uygulama alanında saptanan Pentatomoidea Heteroptera türleriyle ilgili bir değerlendirme

GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye, 27 - 29 Nisan 1995

Diğer Yayınlar