Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Örs F., "Çevre Farkındalığının Oluşturulmasında Toplumsal İletişimin Rolü", , Academia Journal of Social Sciences, vol.1, no.1, pp.188-196, 2018 (Link)
Örs F., "The New Dimensions of the Urban Organization From the Local to Universal: A Communication-Based Approach", International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, no.2, pp.1-14, 2018 (Link)
Örs F., "Social Policy Priorities and Practices in Turkey", International Journal of Economics, Business and Management Research, no.2, pp.146-153, 2018 (Link)
Örs F., "New Dimensions of Communication in a Globalizing World", Elsevier Procedia Economics and Finance, pp.910-914, 2015 (Link)
Örs F., "Environmental Education and the role of Media in Environmental Education in Turkey", Elsevier Procedia - Social and Behavioral Sciences, pp.1339-1342, 2014 (Link)
Örs F., Tetik S., "Küreselleşen Dünyada Yeni Yönetim Paradigmaları: Değişim ve İletişim,", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, pp.439-456, 2010 (Link)
Örs F., "Küresel Medya Ortamında Yaşanan Etik Sorunlar ve Uluslararası Düzenlemeler", JOY Journal of Yaşar University, no.20, pp.3443-3452, 2010 (Link)
Örs F., "Gündelik Dil ve İletişim", Çağdaş Türk Dili Dergisi, ss.595-598, 2008
Örs F., "Yoksullukla Mücadele ve Toplumsal İletişim", MÜLKİYE DERGİSİ, pp.193-205, 2007 (Link)
Örs F., "Eğitim ve Karikatür", Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, ss.26-29, 2007
Örs F., "Yaratıcılık ve Halkla İlişkiler", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.174-188, 2004
Örs F., "Ekonomi İletişimi", Ekonomik Yaklaşım, pp.255-271, 2003 (Link)
Örs F., "Demokrasi Yerelleşme, İletişim ve Bir Yerel Eylem Projesi", Mülkiye Dergisi, pp.255-271, 2003 (Link)
Örs F., "Meslek Yüksekokullarının Toplumsal İşlevi: Bir Meslek Yüksekokulunun Kurumsal İmaj Araştırması", Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, ss.65-80, 2003 (Link)
Örs F., "Yerel Yönetimlerde İletişim ve Halkla İlişkiler", MÜLKİYE DERGİSİ, pp.201-215, 2002 (Link)
Örs F., "Türkiye İmajının Konumlandırılması", TSE Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, ss.32-38, 2002
Örs F., "İşletmelerde Yaratıcılık", Pazarlama Dünyası, ss.30-38, 2001
Örs F., "Uluslararası Turizm ve Halkla İlişkiler", Media Cat, ss.25-30, 1999
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Örs F., Demirel S.D., "Kadın Yoksulluğu ile Mücadelede Medyanın Rolü ve Önemi", 2. Uluslararası Kadın Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 4-5 Ekim 2018, vol.1, pp.400-401 (Link)
Örs F., Bektaş M., "International Peace And Communication: Turkey’s And TRNC's (Turkish Republic Of Northern Cyprus) Communication Policies For Solution In Cyprus", International Conference On Social Sciences (SOBİAD), İZMİR, TÜRKIYE, 10-11 Ekim 2009, no.5, pp.219-224
Örs F., "Küreselleşme Bağlamında Popüler Kültür ve Duygu Yönetimi", 2. Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 9-10 Ekim 2008, vol.1, pp.459-466
Örs F., Bektaş M., "Social Policies In Turkey And Turkish Republic In Northern Cyprus (TRNC), And Communication Methods Used To Promote These Policies Among The Public", International Conference On Social Sciences (SOBİAD), İZMİR, TÜRKIYE, 21-22 Ağustos 2008, no.6, pp.245-257
Örs F., Onar (Çambay) S., "Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları, Küreselleşme ve İletişim", Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 26-27 Ekim 2008, vol.1, pp.727-734
Örs F., "The Contribution of Communication to Rural Development", Fourth International Conference on Business, Management and Economics, İZMİR, TÜRKIYE, 5-7 Haziran 2008, no.1, pp.368-374
Örs F., "Basın ve Dil: Dil Devrimi, Aydınlanma ve Toplumsal İletişim", 75. Yılında Türk Dil Devrimi Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 26-27 Eylül 2007, no.338, ss.562-565 (Link)
Örs F., "Gazetecilik Mesleğinde Sosyal Bilincin Önemi:Bekir Coşkun’un Yazılarının Sosyal Bilinç Açısından Değerlendirilmesi", Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2007, vol.2, pp.768-777 (Link)
Örs F., "Kula’nın Turizm Amaçlı Tanıtımı ve Bir Proje Önerisi", Geçmişten Geleceğe Köprü:Yanık Ülke Kula Sempozyumu, MANİSA, TÜRKIYE, 7-8 Eylül 2006, no.1, ss.301-311
Örs F., "The Role of Communication in the Fight Against Poverty ", International Conference on Human and Economic Resources, İZMİR, TÜRKIYE, 24-25 Mayıs 2006, vol.1, pp.77-77 (Link)
Örs F., "Ekonominin İletişimi; İletişimin Ekonomisi", 8. Sosyal Bilimler Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 3-5 Aralık 2003, cilt.1, ss.199-192
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Örs F., "Medya Etiğine Küresel Bakış: Sorunlar, Düzenlemeler ve İlkeler", Medya Etik, Örs F., Ed., Sentez , Bursa, ss.171-184, 2016 (Link)
Örs F., Ed., "Medya Etik: Medya-İletişim-Etik", SENTEZ, BURSA, 2016 (Link)
Örs F., Örs M.Ş., "YERELGE TOPLUMSAL BELEDİYECİLİK: Yerel Yönetimlerde Üretkenlik, Katılımcılık ve Toplumsal İlişkiler", Etki Yayınları, İZMİR, 2008 (Link)
Örs F., Ed., "YERELGE "Toplumsal Belediyecilik: Yerel Yönetimlerde Üretkenlik, Katılımcılık ve Toplumsal İlişkiler", Etki Yayınları, İZMİR, 2008 (Link)
Örs F., Şerçe E., Örs M.Ş., "Yüzyıllar Köprüsü 19. Yüzyıldan 21. Yüzyıla İzmir Ticaret Odası Tarihi", İzmir Ticaret Odası, İZMİR, 2002
Örs F., "Halkla İlişkilerde Araştırma, Ölçme ve Değerlendirme Üzerine", Her Yönüyle Pazarlama İletişimi, Bıçakcı İ., Ed., Media Cat Kitapları, İSTANBUL, ss.67-72, 2000 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi