Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The New Dimensions of the Urban Organization From the Local to Universal: A Communication-Based Approach

International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, no.2, ss.1-14, 2018
Link

Çevre Farkındalığının Oluşturulmasında Toplumsal İletişimin Rolü

, Academia Journal of Social Sciences, cilt.1, no.1, ss.188-196, 2018
Link

Social Policy Priorities and Practices in Turkey

International Journal of Economics, Business and Management Research, no.2, ss.146-153, 2018
Link

Environmental Education and the role of Media in Environmental Education in Turkey

Elsevier Procedia - Social and Behavioral Sciences, ss.1339-1342, 2014
Link

Küreselleşen Dünyada Yeni Yönetim Paradigmaları: Değişim ve İletişim,

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.19, ss.439-456, 2010
Link

Gündelik Dil ve İletişim

Çağdaş Türk Dili Dergisi, ss.595-598, 2008

Eğitim ve Karikatür

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, ss.26-29, 2007

Yaratıcılık ve Halkla İlişkiler

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.174-188, 2004

Ekonomi İletişimi

EKONOMİK YAKLAŞIM, ss.255-271, 2003
Link

Türkiye İmajının Konumlandırılması

TSE Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, ss.32-38, 2002

İşletmelerde Yaratıcılık

Pazarlama Dünyası, ss.30-38, 2001

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kadın Yoksulluğu ile Mücadelede Medyanın Rolü ve Önemi

2. Uluslararası Kadın Kongresi, İzmir, Türkiye, 04 Ekim 2018, cilt.1, ss.400-401
Link

Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları, Küreselleşme ve İletişim

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 26 Ekim 2008, cilt.1, ss.727-734

Küreselleşme Bağlamında Popüler Kültür ve Duygu Yönetimi

2. Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 09 Ekim 2008, cilt.1, ss.459-466

The Contribution of Communication to Rural Development

Fourth International Conference on Business, Management and Economics, İzmir, Türkiye, 05 Haziran 2008, no.1, ss.368-374

Basın ve Dil: Dil Devrimi, Aydınlanma ve Toplumsal İletişim

75. Yılında Türk Dil Devrimi Kurultayı, Ankara, Türkiye, 26 Eylül 2007, no.338, ss.562-565
Link

Gazetecilik Mesleğinde Sosyal Bilincin Önemi:Bekir Coşkun’un Yazılarının Sosyal Bilinç Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 07 Mayıs 2007, cilt.2, ss.768-777
Link

Kula’nın Turizm Amaçlı Tanıtımı ve Bir Proje Önerisi

Geçmişten Geleceğe Köprü:Yanık Ülke Kula Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 07 Eylül 2006, no.1, ss.301-311

The Role of Communication in the Fight Against Poverty

International Conference on Human and Economic Resources, İzmir, Türkiye, 24 Mayıs 2006, cilt.1, ss.77
Link

Ekonominin İletişimi; İletişimin Ekonomisi

8. Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 03 Aralık 2003, cilt.1, ss.199-192

Kitap & Kitap Bölümleri

Medya Etik

Medya Etiğine Küresel Bakış: Sorunlar, Düzenlemeler ve İlkeler, Örs F., Editör, Sentez, Bursa, ss.171-184, 2016
Link

Her Yönüyle Pazarlama İletişimi

Halkla İlişkilerde Araştırma, Ölçme ve Değerlendirme Üzerine, Bıçakcı İ., Editör, Media Cat Kitapları, İstanbul, ss.67-72, 2000
Link