Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An analysis of Turkey's import demand for cotton with special emphasis on US cotton

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.7, ss.295-300, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Farmers' behaviors regarding the decrease in the area of cotton plantations of Turkey; Izmir case

SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.7, ss.248-256, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Economic analysis of cotton production and adoption of harvest mechanization: A case study of the Aegean Region of Turkey

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.7, ss.387-393, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’nin Kuru Üzüm Dış Satım Potansiyelinin Çekim Modeli İle İncelenmesi

Tarım Ekonomisi Dergisi, cilt.25, ss.195-200, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye’de Tarımsal GSYH İle Tarımsal Yatırımlar Arasında Nedensellik İlişkisi

Tarım Ekonomisi, cilt.24, no.2018, ss.63-75, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Organik Tarım ve GeleceğiOrganic Agriculture in Turkey and its Future

Tarım Ekonomisi Dergisi, cilt.23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

How Managers React to Crisis A Planned Behavior Theory Approach

The East Asian Journal of Business Management, cilt.6, ss.5-12, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis Of The Firms That Exported Agricultural Product In Terms Of Risk Preference In Turkey

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, cilt.13, ss.25-33, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Türkiye de Tarımsal Ürün İhracatı Yapan Firmaların Risk Tercihi Açısından İncelenmesi

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Behavioral Trends of Export Firms of Turkey in Crisis Period

American Journal of Industrial and Business Management, cilt.6, ss.276-281, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Classification of Risk Perceptions of Trading Firms

Journal of Financial Risk Management, cilt.5, ss.7-13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜN İHRACATI YAPAN FİRMALARIN BİLİŞ DÜZEYİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ, ss.2-21, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship Between Exports Of Processed Agricultural Products and Real Exchange Rate Shocks The Case Of Turkey

Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, cilt.52, ss.85-92, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Technical and economic efficiency in cotton production in the Aegean region Turkey

Journal of Food Agriculture and Environment, cilt.11, ss.1682-1686, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Factors Affecting the Adoption of the Organic Dried Fig Agricultural System in Turkey

Journal of Applied Science, cilt.7, ss.748-754, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleşmenin Türkiye Tarımı Üzerine Etkileri

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Tarım Ekonomisi Nereye Götürülüyor

İktisat Dergisi, ss.47-58, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ve Avrupa Birliği nde Tarım Sektörüne Yönelik Desteklemeler

Tarım ve Mühendislik, ss.8-15, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası Ticaretin Serbestleştirilmesi, Korumacılık Kavramı ve Tarım

TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ, cilt.3, ss.38-48, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Economic Crisis and Managers' Behavior: Planned Behavioral Theory Approach

International conference on Business and Economics (ICBE2016), Jeju, Güney Kore, 7 - 09 Temmuz 2016, ss.487-488

AB de Süt ve Süt Ürünlerine Yönelik Ortak Piyasa Düzeni ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

TAYEK/TYUAP 2007 Yılı Hayvancılık Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı, Türkiye, 01 Nisan 2012

AB ve Türkiye de Hayvancılıkta Uygulanan Destekleme Politikaları

TAYEK/TYUAP 2007 Yılı Hayvancılık Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı, Türkiye, 01 Nisan 2012, ss.199

New Trends on Science and Technology in Agriculture: A Brief Outlook

2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC- EXPERT CONFERENCE IN AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY, Sarajevo, Bosna-Hersek, 28 Eylül 2011, ss.5-15

Türkiye de Tarımsal İşgücü Piyasası ve Sosyal Güvenlik Politikaları

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası VII. Teknik Kongresi, Türkiye, 10 - 13 Ocak 2010, ss.1283-1303

Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Pamukta Uygulanan Destekleme Politikalarının Karşılaştırılması

Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2006, cilt.2, ss.1019-1026

Türkiye Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Üzerine Teknik ve Ekonomik Yaklaşımlar

Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik KOngresi, Ankara, Türkiye, 3 - 07 Ocak 2005, cilt.2, ss.707-726

An evaluation of dried fig production and marketing in turkey from dried fig exportation standpoint

2nd International Symposium on Fig, Caceres, İspanya, 7 - 11 Mayıs 2001, ss.183-189

Türkiye de Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

V. Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 21 Ocak 2000

Kitap & Kitap Bölümleri