Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hora

Türkü Life, ss.49-50, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Karşılamalar

Türkü Life, ss.47-49, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Anadolu Köy Seyirlik Oyunlarının Gösteri Danslarına Dönüştürülmesinde Yöntem Önerisi ve Bir Uygulama Örneği

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi Konservatuarı Dergisi, ss.45-53, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Halk Oyunlarının Gelecceğe Aktarılmasında Öğretimin Önemi ve Dört Aşamalı Öğretim Süreci

Motif Akademi Halk Bilim Dergisi, ss.120-129, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleneklerini Yaşatan Bir Göçmen Köyü Lalacık

Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı Dergisi, ss.16-21, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Edirne Halk Oyunları

Motif Halk Oyunları Eğitim Ve Öğretim Vakfı Dergisi, ss.6-9, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Anatolia village theatres with ritual features

Fifth Symposioum of ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe, Blagoevgrad, Bulgaristan, 2 - 08 Mayıs 2016

Improvisational dances in the Anatolian traditional village theatre

Fourth Symposioum of ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 24 Eylül - 01 Ekim 2014, ss.50-55

TRADITIONAL FOLK DANCES OF THE EXCHANGED PEOPLE WHO CAME TO SELÇUK FROM GREECE

Third Symposium of ICTM Study Group for Music and Dance in Southeastern Europe, Berova-MACEDONIA, Berova, Makedonya, 17 - 23 Nisan 2012, ss.173-177

Yaran Kültürü Sohbet Meclislerinde Raks ve Müzik

Yaran Kültürü / Sohbet Meclislerinin Günümüzdeki Meseleleri” Çalıştayı, Çankırı, Türkiye, 24 Kasım 2012

Türk Halk Oyunları Sahneleme Teknikleri

Türk Halk Oyunlarının Sahnelenmesi Konferansı, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 19 Ekim 2012

Zigoş un Yolculuğu

Halk Kültüründe Göç Uluslararası Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2010, ss.760-781

METHODS USED IN FOLK DANCE EDUCATION IN TURKEY

Second Symposium of ICTM Study Group for Music and Dance in Southeastern Europe, İzmir, Türkiye, 7 - 11 Nisan 2010, ss.176-181

Kırkpınar da Davul Zurna Geleneğinin İşlevselliği ve Önemi

HALK MÜZİĞİNDE ÇALGILAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Kocaeli, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2007, ss.542-562

EDİRNE KAKAVA ŞENLİKLERİ

Halk Kültüründe Eğlence Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2009

Hora and Karsilama Dances in Edirne Region

First Symposium of ICTM Study Group for Music and Dance in Southeastern Europe, Struga, Makedonya, 4 - 08 Eylül 2008, ss.285-297

A Dance Theatre Kampanalar Caliyor

Istanbul 3 rd International Dance Congress, İstanbul, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2009

Halk Dansları Adımlarından Dans Tiyatrosu Oluşturulmasında Örnek bir Uygulama Koy U Kırmızı

HALK KÜLTÜRÜNDE TİYATRO ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Aralık 2008

Analyzing Folk Dance A Turkish Aproach

'CID' 22. World Congress on Dance Research, Atina, Yunanistan, 2 - 06 Temmuz 2008

Kosova da Düğün Geleneği

1. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KURULTAYI, İzmir-Çeşme, Türkiye, 9 - 15 Nisan 2006, cilt.4, ss.1635-1652

Kadın Giyim Kuşamının İşlevselliği Açısından Kosova dan Bir Örnek

HALK KÜLTÜRÜNDE GİYİM-KUŞAM ve SÜSLENME ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Eskişehir, Türkiye, 15 - 17 Aralık 2006

1900 1950 Yılları Arasında Teorik ve Pratik Olarak Yapılan Çalışmaların Medyaya Yansıması

HALK KÜLTÜRLERİNİN MEDYA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Sakarya, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2002, ss.296-305

Türk Halk Oyunlarında HORA ve KARŞILAMA Türlerine Genel Bakış ve EDİRNE İLİ HALK DANSLARI

Ege Üniversitesi S.K.S. Daire Başkanlığı Eğitim Semineri, İzmir, Türkiye, 31 Mart 2005

Küreselleşme Sürecinde Halk Kültürü Ürünü Olan Halk Oyunlarının Uluslararası İlişkilere Katkısı

HALK KÜLTÜRLERİNİN ULUSLARARASI İLİŞKİLERE KATKISI SEMPOZYUMU İSTANBUL, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2003, ss.254-262

Türk Halk Oyunlarında Arşiv ve Sahneleme Açısından Derlemenin Önemi

Türk Halk Oyunlarının Sahada Derlenmesinde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Aralık 1999, ss.163-166