Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Epidemiological study of negative childhood experiences in three provinces of Turkey

Türk Pediatri Arşivi-Turkish Archives Of Pediatrics, cilt.49, ss.47-56, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Shaken Baby Syndrome: Case Report

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.32, ss.1781-1785, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Vitamin D deficiency in pregnant women and their neonates in spring time in western Turkey

PAEDIATRIC AND PERINATAL EPIDEMIOLOGY, cilt.26, ss.53-60, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

THE CHARACTERISTICS AND EATING HABITS OF 2 TO 6-YEAR-OLD CHILDREN WITH FOOD REFUSAL

JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION, cilt.50, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Doctors' knowledge about risk factors for cervical cancer

ACTA PAEDIATRICA, cilt.97, ss.256, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ergenlik Döneminde Fiziksel Büyüme ve Gelişme

Türkiye Klinikleri, cilt.4, ss.1-6, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Case Report: An Acquired Tracheal Stenosis

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.2, ss.164-166, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Rapid Urinary Antigen Test in Children with Nasophryngeal Pneumococcal Carriage

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, cilt.9, ss.17-19, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Edinsel trakeal stenoz Olgu sunumu

The journal of pediatric resarch, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şilotoraksın eşlik ettiği bir lenfatik displazi sendromu

Pamukkale Tıp Dergisi, cilt.7, ss.234-238, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Apne Nedeniyle İzlenen İki Olgu: Gastroözofageal Reflü Hastalığı

54. Türk Pediatri Kongresi, 6 - 9 Mayıs 2018, Elexus Resort Hotel, Girne- KKTC. (P-249), Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2018, cilt.53

Akut parotit kliniği ile başvuran hastada Kawasaki Hastalığı

54. Türk Pediatri Kongresi, 6 - 9 Mayıs 2018, Elexus Resort Hotel, Girne- KKTC. (P-223), Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2018, cilt.53, ss.381

Bir Üniversite Hastanesinde Yatarak İzlenen 2 Ay-10 Yaş Arasındaki Orta /Ağır Akut Malnutrisyonlu Hastaların Klinik Ve Sosyodemografik Özellikleri.

3. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi, , Hilton İstanbul Bosphoru, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017

2 Ay-10 Yaş Arasındaki Orta / Ağır Akut Malnutrisyonlu Hastalarda Kan Hemoglobin Çinko, Bakır, Vitamin A, D, E, B12 Ve Folat Düzeyleri.

3. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi, 1-3 Aralık 2017, Hilton İstanbul Bosphorus, İstanbul., İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017, ss.55

EBEVEYNLİK YOLUYLA MÜNCHASEN SENDROMU: OLGU SUNUMU

ULUSLARARASI KATILIMLI 4. ULUSAL SOSYAL PEDİATRİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017

Sarsılmış bebek sendromu: Geç tanı almış bir çocuk istismarı olgusu

ULUSLARARASI KATILIMLI 4. ULUSAL SOSYAL PEDİATRİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017

Henoch-Schönlein Purpura’lı Olgularımızın Değerlendirilmesi.

53. Türk Pediatri Kongresi, 14-18 Mayıs 2017, Girne-KKTC., KIBRIS-GİRNE, Türkiye, 14 - 18 Mayıs 2017, ss.129

Akut Bronşiolitte Viral Etiyoloji

53. Türk Pediatri Kongresi, KIBRIS GİRNE, Türkiye, 14 - 18 Mayıs 2017, cilt.52

Medical Students knowledge about human papillomavırus and cervical cancer

30 th International Human Papillomavırus Conference, 17 - 21 Eylül 2015

Rubinstein Taybi Sendromu Olgu Sunumu

1. Ulusal Çocuk Genetik Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 27 Eylül 2013

Yaşamın ilk 2 yılında demir desteği ne durumdayız

47. Türk Pediatri Kongresi, MAGOSA, 10 - 14 Mayıs 2011, cilt.46, ss.13-93

Sarsılmış bebek sendromu 2 olgu sunumu

47.Türk Pediatri Kongresi, MAGOSA, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2011, cilt.46, ss.13-93

Reference interval determination of biotinidase activity in healthy children and adults

SSIEM Annual Symposium 2010, İstanbul, Türkiye, 31 Ağustos - 03 Eylül 2010, cilt.33, ss.159

Sağlıklı çocuklarda pnömokok taşıyıcılığı Sözlü sunum

46.Türk Pediatri Kongreİ, İzmir, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2010, cilt.45, ss.171-219

İlk 2 yaşta profilaktik D vitamini ve demir kullanım oranlarI

53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Muğla, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2009

Çocukluk döneminin önemli sorunu Tekrarlayan karın ağrıs

43. Türk Pediatri Kongresi, Muğla, Türkiye, 16 - 20 Mayıs 2007, cilt.251

Konjenital Myotonili İki Kardeş OlgU

39. Ulusal Nöroloji Kongresİ, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Ekim 2003, ss.375