Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anatomical description of the upper tarsal plate for reconstruction.

Surgical And Radiologic Anatomy, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anatomical Landmarks of Mandibular Edentulous and Dental Mandibles

SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY, no.6, ss.615-623, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Building 3D anatomical model of coiling of the internal carotid artery derived from CT angiographic data

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.274, ss.1097-1102, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Web-based teaching video packages on anatomical education.

Surgical And Radiologic Anatomy, cilt.39, ss.1253-1261, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anatomy of the sacral hiatus and its clinical relevance in caudal epidural block.

Surgical And Radiologic Anatomy, cilt.39, ss.943-951, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Relationship of stylohyoid chain and cervical internal carotid artery detected by 3D angiography

Surgical And Radiologic Anatomy, cilt.39, ss.897-904, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Redesign and treatment planning orbital floor reconstruction using computer analysis anatomical landmarks

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.273, ss.2185-2191, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Aquite rare condition absence of sphenoidal sinuses

Surgical And Radiologic Anatomy, cilt.32, ss.551-3, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anatomical and surgical aspects of the lobes of the thyroid glands

European Archives Of Oto-Rhino-Laryngology, cilt.268, ss.1357-63, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Three dimensional anatomic landmarks of the foramen magnum for the craniovertebral junction

Journal Of Craniofacial Surgery, cilt.22, ss.1073-6, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An unreported anatomical finding unusual insertions of the stylohyoid and digastric muscles

Surgical And Radiologic Anatomy, cilt.32, ss.513-7, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A surgical view of the superior nasal turbinate: anatomical study

European Archives Of Oto-Rhino-Laryngology, cilt.267, ss.909-916, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clinically relevant variations of the superior thyroid artery an anatomic guide for surgical neck dissection

Surgical And Radiologic Anatomy, cilt.31, ss.151-9, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anatomical details used in the surgical reconstruction of the lacrimal canaliculus cadaveric study

Surgical And Radiologic Anatomy, cilt.31, ss.745-53, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Examination of the Heads of the Lateral Pterygoid Muscle on the Temporomandibular Joint

JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY, no.1, ss.33-39, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Anatomic characteristics of the ophthalmic and posterior ciliary arteries

Journal Of Neuro-Ophthalmology, cilt.28, ss.320-4, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anatomic evaluation of the carotid artery bifurcation in cadavers implications for open and endovascular therapy

Surgical And Radiologic Anatomy, cilt.30, ss.475-480, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Assessment of origin characteristics of the front branches of the external carotid artery

Journal Of Craniofacial Surgery, cilt.19, ss.1159-66, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Innervation features of the extraocular muscles

Journal Of Craniofacial Surgery, cilt.18, ss.1439-46, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The arterial anatomy of the eyelid importance for reconstructive and aesthetic surgery

Journal Of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery, cilt.60, ss.241-5, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anatomy of the supraorbital region and the evaluation of it for the reconstruction of facial defects

Journal Of Craniofacial Surgery, cilt.18, ss.104-12, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Arterial vascularization of the extraocular muscles on its importance for orbital approaches

Journal Of Craniofacial Surgery, cilt.18, ss.1125-32, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Arterial features of inner canthus region confirming the safety for the flap design

Journal Of Craniofacial Surgery, cilt.17, ss.864-8, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The anatomic landmarks of ethmoidal arteries for the surgical approaches

Journal Of Craniofacial Surgery, cilt.17, ss.280-5, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Asterion as a surgical landmark for lateral cranial base approaches

Journal Of Cranio-Maxillofacial Surgery, cilt.34, ss.415-420, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Importance of the anatomic features of the lacrimal artery for orbital approaches

Journal Of Craniofacial Surgery, cilt.16, ss.957-64, 2005 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Distal variations of the neurovascular pedicle of the serratus anterior muscle as a flap

Surgical And Radiologic Anatomy, cilt.27, ss.100-7, 2005 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Surgical implications of anatomical landmarks on the lateral surface of the mastoid bone

Surgical And Radiologic Anatomy, cilt.26, ss.263-7, 2004 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The superior orbital fissure and its contents

Surgical And Radiologic Anatomy, cilt.21, ss.181-5, 1999 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The variational anatomy of the external aperture of the human vestibular aqueduct

Surgical And Radiologic Anatomy, cilt.19, ss.303-5, 1997 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anatomical guidelines for intranasal surgery of the lacrimal drainage system

Rhinology, cilt.35, ss.11-5, 1997 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Origin of the anterior spinal artery

Surgical And Radiologic Anatomy, cilt.18, ss.189-93, 1996 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Assessment of normal clivus related to age with magnetic resonance imaging

Surgical And Radiologic Anatomy, cilt.18, ss.47-9, 1996 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Patient-Specific Three-Dimensional Model for a Safe Surgical Pathwayin Sacral Chondrosarcoma

INDIAN JOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY, cilt.10, ss.107-114, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Mandibuler İnsiziv kanal ve Lingual Foramen Özelliklerinin Dental Volumetrik Tomografi (DVT) ile İncelenmesi

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, cilt.38, ss.101-109, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çene Eklemi Dinamiğinde Musculus Pterygoideus Lateralis’in Yeri.

TDB Dişhekimi Bilimsel Dergisi, ss.9-12, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Neurovascular branching in the tarsal tunnel

Neuroanatomy, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Anatomical aproaches to lower lid fat pads for blepharoplasty

20.Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 Ağustos - 31 Aralık 2019, cilt.13

Implementation of patient-specific vascular models for hepatic and/or navigation surgery

The International Medical Congress of Izmir Democracy University, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.780

Analysis of thoracolumbar curvature byphotoanthropometric method in scoliosis patients

20th National Anatomy Congress, İstanbul, Türkiye, 27 - 31 Ağustos 2019, cilt.13

Anatomical and functional outcome reduction of orthopaedic surgery with 3D models

International Symposium on 3D printing in Medicine 16-17 November 2017, Ankara, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018, cilt.1, ss.14

Kondrosarkomlu hastaya güvenli bir girişim için üç boyutlu yazılım teknolojisinin kullanılması

28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 30 Ekim 04 kasım 2018 Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 04 Kasım 2018

Tibia plato kırıklarının anatomik redüksiyonda başarısı: 3D hastaya özel model.

28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 30 Ekim 04 kasım 2018 Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 04 Kasım 2018

Asetabular kırıkların tedavisinin preoperatif planlamasında 3D hastaya özel model kullanılmasının uzman değerlendirilmesi

28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 30 Ekim 04 kasım 2018 Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 04 Kasım 2018

Torakal ve lumbal vertebra kırık enstrümantasyonunda girişim konforu: Kişiye özel 3D model kullanımı.

28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 30 Ekim 04 kasım 2018 Antalya, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 04 Kasım 2018

Halluks valguslu ayak dizilim bozukluklarının cerrahi tedavisinde 3D anatomik hasta modellerinin başarısı

28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 30 Ekim 04 kasım 2018 Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 04 Kasım 2018

Kondrosarkomlu hastaya güvenli bir girişim için üç boyutlu yazılım teknolojisinin kullanılması

28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 04 Kasım 2018, cilt.52, ss.13

Torakal ve lumbal vertebra kırık enstrümantasyonunda girişim konforu: Kişiye özel 3D model kullanımı

28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 04 Kasım 2018, cilt.52, ss.73

Medistinal yerleşimli kemik tümörlerin tedavisinde güvenli cerrahi bir yol: Hastaya özel üç boyutlu anatomik model

28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 04 Kasım 2018, cilt.52, ss.19

Asetabular kırıkların tedavisinin pre-operatif planlamasında 3D hastaya özel model kullanılmasının uzman değerlendirmesi

28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 04 Kasım 2018, cilt.52, ss.39

Halluks valguslu ayak dizilim bozuklarının cerrahi tedavisinde 3D anatomik hasta modellerin başarısı

28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 04 Kasım 2018, cilt.52, ss.178

Tibia plato kırıklarının anatomik redüksiyonunda başarı: 3D hastaya özel model

28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 04 Kasım 2018, cilt.52, ss.73

PERSONALIZED MEDICINE WITH ANATOMICAL MODEL AS LIFE SIZE PATIENT SPECIFIC LUMBAL FRACTURE

XXVI. International Symposium on Morphological Sciences 5-7 July 2018, Prag, Czech Republic., 5 Temmuz - 07 Eylül 2018

Using 3D Individual Models for Minimizing Vascular Risk in Pancreatic Cancer Surgery

13th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association, 4-7 September 2018, Geneva, Switzerland, 4 - 07 Eylül 2018

Aiding Operative Decision and Surgical Strategy in Cases of Major Bile Injuries with 3D Life-like Patient-Specific Models

13th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association Geneva, Switzerland, Geneva, İsviçre, 4 - 07 Eylül 2018

Comprehensive Approach to Oncological Liver Surgery with 3D Personalized Models in Preoperative Planning

13th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association, Geneva, Switzerland, 4 - 07 Eylül 2018

Three Dimensional Personalized Anatomical Models of Complex Fractures of Elbow Joint

XXVI. International Symposium on Morphological Sciences 5-7 July 2018, Prag, Czech Republic., 5 Temmuz - 07 Kasım 2018

Male Attractiveness and Fascial masculinity

XXVI. International Symposium on Morphological Sciences 5-7 July 2018, Prag, Czech Republic., 5 Temmuz - 07 Kasım 2018

ANATOMICAL ORIENTATION with 3D NEUROVASCULAR MODELS in POSTERIOR CRANIAL FOSSA.

XXVI. International Symposium on Morphological Sciences, Prag, Czech Republic., 5 Temmuz - 07 Kasım 2018

THREE-DIMENSIONAL AORTIC ARCH PATTERNS MODELS TO AID PREOPERATIVE PLANNING

XXVI. International Symposium on Morphological Sciences 5-7 July 2018, Prag, Czech Republic., 5 Temmuz - 07 Kasım 2018

ANATOMICAL ANALYSIS OF COMPLEX TIBIAL FRACTURE USING PATIENT SPECIFIC 3D MODELS

XXVI. International Symposium on Morphological Sciences 5-7 July 2018, Prag, Czech Republic., 5 Temmuz - 07 Kasım 2018

PATIENT-SPECIFIC ANATOMICAL 3D MODELING OF BILE DUCT: ACUTE CHOLECYSTITIS AND CHOLELITHIASIS CASES

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORTS, ANTHROPOLOGY, NUTRITION, ANATOMY AND RADIOLOGY, Nevşehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

THREE DIMENSIONAL ANATOMICAL APPROACH TO SURGICAL PLANNING OF GASTRIC CANCER

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORTS, ANTHROPOLOGY, NUTRITION, ANATOMY AND RADIOLOGY, Nevşehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Importance of antropologicalfor refractive correction of the eye

International congress on sports, antropology, nutrition, anatomy and radiology, 3 - 05 Mayıs 2018

İNTRAKRANİAL ANEVRİZMALARIN 3D YAZICI İLE MODELLENMESİ NE KADAR GÜVENİLİR ?

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ 27. YIL YILLIK TOPLANTISI, Türkiye, 16 - 18 Şubat 2018

Health Anxiety And Cyberchondria Among Ege University Health Science Students

8th World Conference On Learning, Teaching And Educational Leadership Universidade Aberta, Lisbon, Portugal26-28 October 2017, 26 - 28 Ekim 2017 identifier identifier identifier

Development of Patient-Spesific 3d-Printed Dural Venous Models for Preoperative Planning

9th International Congress of Clinical and Applied Anatomy, Innsbruck, Avusturya, 9 - 12 Eylül 2017 identifier identifier identifier

Can Anatomical Variations in Cortical Venous Sinus Thrombosis Cases Be Determined with 3D-MR Venography?

9th International Congress of Clinical and Applied Anatomy, Innsbruck, Avusturya, 9 - 12 Eylül 2017

3 BOYUTLU MODELLEMENİN TI ALANINDA KULLANIMI

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Göz çevresi botoks enjeksiyon uygulamasının irdelenmesi

Anatomi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2016

The examination of the inferior lumbar triangle in the human cadavers

8th International Symposium of Clinical and applied anatomy, Budapest, Macaristan, 31 Ağustos - 03 Eylül 2016

Study of the frontal hairline patterns for hairline design and hairline restoration

International conference on anatomy and physiology, Birmingham, İngiltere, 11 - 13 Ağustos 2016

Options of Health Science Students TowardsMake a Scientific Research

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Health Science Students perceptions on Status of Women in Science

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Opinions of Health Science Students Towards Make a Scientific Research

III rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Perceptions of Web Based Computer Aided Teaching Packages on Learning Strategies in Anatomy Laboratory

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Computer assisted Analysis of Lip Proportions in Turkish Young Adults

XXIV. International Symposium on Morphological Sciences-2015-İstanbul, 2 - 04 Eylül 2015

Comprehensive Evaluation Philtral Morphology in Turkish Young Adults

XXIV. International Symposium on Morphological Sciences-2015-İstanbul, 2 - 06 Eylül 2015

Computerized analysis of anatomic landmarks bony palate for palatine nerves block anesthesia

XXIV. International Symposium on Morphological Sciences-2015-İstanbul, 2 - 06 Eylül 2015

Relationship with styloid chain and internal carotid artery detected by 3D angiography

XXIV. International Symposium on Morphological Sciences-2015-İstanbul, 2 - 06 Eylül 2015 identifier identifier identifier

Bikarotid Kütük Yapılı Arcus Aortae Modelinin 3B Anjiografi ile İncelenmesi

Antropoloji Radyoloji ve Anatomi Kongresi-2015-Ankara, Türkiye, 12 - 13 Kasım 2015

Orbital Restoration In The Zygomaticotemporal and Zygomaticofacial Nerves and Improtant Anatomic Landmarks

32nd annual meeting of the European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS), 19 - 21 Eylül 2013

Anatomical landmarks of surgical corridor preparing for orbital floor reconstruction

33rd annual meeting of the European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS), 11 Eylül 2014 - 13 Eylül 2015

Evaluating the effect of menopause on stylohyoid complex calcification

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2013

We Want to See Our Students in Class! Lecture Attendance – An Issue of Importance in Education

Cyprus International Conference on Educational Research, Güzelyurt, Kıbrıs (Kktc), 08 Ocak 2012, ss.9

Importance of the fourth intermetacarpal space for hand donor tissue a combined anatomic and microscopic study

The 17 Congress of the International Federation of Associations of Anatomists, 16 - 20 Ağustos 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Tapetal lifler ve korpus kallozum (Bölüm 53)

Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi I. Cilt, Hüseyin Biçeroğlu, Mehmet Tönge, Mustafa Seçkin, Esat Adıgüzel, Hakan Gürvit, Murat Hancı, Editör, US Akademi, İzmir, ss.465-472, 2018

Arteries Head and Neck

Anatomy for Plastic Surgery of the Face Head and Neck, haley Paskalides, Kochi Watanabe, Marios Loukas, Shane Tubbs, Editör, Thieme, 2016 identifier identifier

Arteries of the Face and the Neck

Anatomy for Plastic Surgery of the Face Head and Neck, Watanabe,Shoja,Loukas,Tubbs, Editör, Thieme (U.S) , New-York, ss.47-62, 2016

Chapter 6: Arteries of the Face and Neck

Anatomy for Plastic Surgery of the Face Head and Neck, Koichi Watanabe, Mohammadali M. Shoja, Marios Loukas, Editör, Thieme, 2016 identifier identifier

Sinir sistemi, Beyin ventrikülleri ve BOS dolaşımı

İnsan Anatomisi, Mustafa Sarsılmaz, Editör, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, ss.511-517, 2014

Beyin omurilik sıvısı

Anatomi, Mustafa Sarsılmaz, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014

5.3-Optik Sinir ve Başının Kanlanması

Glokom Tanısı Tipleri ve Tedavisi, Hikmet Özçetin, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, Bursa, ss.162-171, 2009

5.2-Optik Sinir

Göz Tansiyonu Glokom Tanısı Tipleri ve Tedavisi, Hikmet Özçetin, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, Bursa, ss.158, 2009