Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Use of sunflower meal with enzyme mixture substituted for soybean meal in broiler diets

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.25, ss.905-912, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of some natural and synthetic pigment materials on egg yolk pigmentation and production in yellow corn diets

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.23, ss.15-21, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of different fat sources on performance and fat deposition of broilers

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.23, ss.523-532, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Etlik Piliç Üretiminde Beslemenin Çevre Kirletici Emisyonlar Üzerine Etkisi

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.8, ss.234-238, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etlik Piliçlerin Beslenmesinde Böceklerin Kullanılması

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.5, ss.750-756, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Etlik Piliç Üretiminde Erken Dönem Besleme Uygulamaları

Hayvansal Üretim, cilt.58, ss.66-73, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Whole Wheat Scattered the Litter on Performance Carcass Characteristics Excreta pH and Viscosity in Broilers

Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, cilt.4, ss.605-610, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Chemical Composition and Nutritional Characteristics of Some Rye and Oats Varieties Grown in Turkey

Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu", Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences University of Sarajevo, ss.59-63, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organik Etlik Piliç Karma Yemlerine İlave Edilen Yonca Ununun Et Kalitesi Üzerine Etkileri

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.53, ss.359-366, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nutrient Composition of Some Organic Feedstuffs for Poultry

Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu", Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences University of Sarajevo, ss.64-68, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Damızlık Tavukların Beslenmesi ve Hastalıklardan Korunması

Tarım Türk Degisi, cilt.0, ss.194-199, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ruminant Beslemede Karamba LoliumMultiflorum cv Caramba Otunun Kullanımı

Hayvansal Üretim, cilt.1, ss.21-26, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organik Hayvansal Üretimin Temel İlkeleri

Tarım Türk Degisi, cilt.0, ss.194-199, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanatlı Beslemede Gelişmeler Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Hasad Hayvancılık Dergisi, cilt.0, ss.32-41, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etlik Hindi Üretiminin Temel İlkeleri

Hasad Hayvancılık Dergisi Sayı 10: 16-21, cilt.0, ss.24-27, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gökkuşağı alabalıklarının Oncorhynchus mykiss W Et Rengi Üzerine Kırmızı Biber Unu ve Kantaksantin in Etkileri

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.14, ss.243-250, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Enzyme Suplementation of Wheat Based Diets on the Retention of Nutrients in Broilers

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.89-96, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Organik Yemler ve Alternatif Organik Yem Proteini Kaynakları

VI. Organik Tarım Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2019

The Use of Hemp Seed (Cannabis sativa) in Poultry Feed

International Animal Science Conference, 25 - 27 Ekim 2018

The Use of Turmeric (Curcuma longa) in Broiler Nutrition.

International Animal Science Conference, 25 - 27 Ekim 2018

The Effect of Dietary Cumin Essential Oil on Relative Organ Weights of Broilers Reared in Free-Range System

29th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 26 - 28 Eylül 2018

Chickens Raised in Organic or Conventional Production System (Meat Quality)

Role of Livestock in Sustainable AgricultureIAHA Pre-Conference on Organic Animal HusbandryRole of Livestock in Sustainable AgricultureIAHA Pre-Conference on Organic Animal Husbandry, 07 Kasım 2017

LUTEIN ENRICHED EGGS AND HUMAN HEALTH

28th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 27 - 29 Eylül 2017 identifier identifier

EFFECTS OF FREE RANGE BROILER PRODUCTION ON MEATQUALITY

28 International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 27 - 29 Eylül 2017

A sweet alternative for ruminants: Chocolate.

2nd International Balkan Agriculture Congress, Tekirdağ, Türkiye, 16 Mayıs - 18 Eylül 2017, ss.737

The Use of Aromatic Plants, Essential Oils, and Their Active Components in Broiler Nutrition as Phytogenıc Feed Additives

I. Intenational Congress on Medicinal and AromaticPlants: “Natural and Healthy Life”, 9 - 12 Mayıs 2017, ss.1585

EFFECTS OF DIETARY OREGANO OIL ON NUTRITIONAL QUALITY OF BROILER MEAT

International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.1367

Tarçının (Cinnamomum spp.) Etlik Piliçlerin Beslenmesinde Kullanımı

4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Nisan 2017, ss.453-459

Kişniş (Coriendrum sativum L.) Tohumunun Etlik Piliçlerin Beslenmesinde Kullanımı

4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Nisan 2017, ss.447-452

Is Climate Friendly Poultry Production Possible or Not

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, 26 - 28 Eylül 2016 identifier

Organic Poultry Production in Turkey

27th INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERT CONGRESS OFAGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY, 26 - 28 Eylül 2016 Creative Commons License identifier identifier identifier

Kanatlı Kümes Hayvanlarının Beslenmesinde Son Gelişmeler

I. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, İzmir, Türkiye, 03 Ekim 2012, ss.103-120

Etlik Üretiminde Renk Maddelerinin Kullanımı ve Yeni Yaklaşımlar

VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Samsun, Türkiye, 29 Haziran 2011, ss.239-243

Organik Hayvansal Üretim ve Çevre

Türkiye I. Organik Hayvancılık Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2010

Hayvansal üretim çevre ilişkileri ve organik hayvancılık

Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 15 Ocak 2010, ss.687-705

Organik Ekolojik Biyolojik Tarım Uygulamaları

Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak Ankara, Türkiye, 3 - 07 Ocak 2005

Kanatlı Hayvanlarda Yem Katkı Maddelerinin Sindirim Sistemi mikroflorası Üzerine Etkileri

II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Konya, Türkiye, 18 Eylül 2003, ss.323-327

Kitap & Kitap Bölümleri

Feeding

Animal Husbandary and Nutrition, Yücel, B., Taşkın, T., Editör, IntechOpen, London, ss.97-113, 2018

Bilirkişi Raporları

Rasyona Metiyonin İlavesinin Etlik Piliçlerin Bağışıklık Sistemi Gelişimi ve Performansına Etkisi

Tavukçuluk araştırma dergisi = journal of poultry research, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)