Assoc. Prof.

FİGEN OKÇİN


Faculty of Nursing

Hemşirelik Bölümü

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Education Information

2000 - 2007

2000 - 2007

Doctorate

Ege University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği (Dr), Turkey

1996 - 2000

1996 - 2000

Postgraduate

Ege University, Faculty Of Nursing, Hemşirelik Bölümü, Turkey

1988 - 1993

1988 - 1993

Undergraduate

Ege University, Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik , Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

Kanser hastasına bakım veren aile üyelerinin yaşam kalitesi ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması Sustainable Development

Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği (Dr)

2000

2000

Postgraduate

Koroner stent uygulanan hastalara verilen planlı sağlık eğitiminin hastaların tedaviye uyum durumlarına olan etkisinin incelenmesi

Ege Üniversitesi, Faculty of Nursing, Hemşirelik Bölümü

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Health Sciences, Nursing, Internal Medicine Nursing

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Ege University, Faculty Of Nursing, Hemşirelik Bölümü

2012 - 2018

2012 - 2018

Assistant Professor

Ege University, Faculty Of Nursing, Hemşirelik Bölümü

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Onkoloji Hastalarında Acil Yaklaşımlar

Postgraduate

Postgraduate

Fizyopatoloji 2

Postgraduate

Postgraduate

Erişkinlerde Görülen Akut ve Kronik Sağlık Problemleri 2

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2021

2021

What Does It Mean To Be Pemphigus Patient? A Qualitative Study

OKÇİN F. , UĞUR Ö.

CLINICAL NURSING RESEARCH, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2013

2013

Evaluation of Quality of Life of Breast Cancer Patient Next-of-kin in Turkey

Ogce F., Ozkan S., OKÇİN F. , Yaren A., Demiray G.

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.14, no.5, pp.2771-2776, 2013 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

2013

2013

Breast Cancer Risk and Early Diagnosis Applications in Turkish Women Aged 50 and Over

Ceber E. , Mermer G. , Okçin F. , Sarı D. , Demıreloz M., Eksioglu A., et al.

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.14, pp.5877-5882, 2013 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

2012

2012

Reliability and Validity of the Quality of Life -Family Version (QOL-FV) in Turkish Family Caregivers of Patients with Cancer

Okcin F. , Karadakovan A.

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.13, no.9, pp.4235-4240, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Insulin initiative attitudes of type 2 diabetes individuals Turkish validity and reliability study

GÜLERYÜZ İ. O. , OKÇİN F.

Progress in Health Sciences, vol.11, no.1, pp.75-81, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2021

2021

Examination of Life And Death Perceptions of Internship Nursing Students with Experience of Caring for Unconscious Patients: A Qualitative Study

OKÇİN F.

International Journal of Caring Sciences, vol.14, no.1, pp.745-752, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Epilepsi ve Stigma

Demirel U., Okçin F.

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.17, no.4, pp.378-382, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Fatigue in Breast Cancer Women and Examination of Sexual Satisfaction Levels of Partners

DEMIR Y., OKÇİN F.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CARING SCIENCES, vol.13, no.3, pp.1949-1960, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2020

2020

Hemodiyaliz tedavisi alan kronik böbrek yetmezliği hastalarının yaşam deneyimlerinin incelenmesi

OKÇİN F. , USTA YEŞİLBALKAN O.

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.1-12, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Onkoloji Palyatif Bakım Hemşirelerinin Mesleki Yaşam Deneyimlerinin İncelenmesi

OKÇİN F.

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.4, pp.234-246, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2018

2018

Monoklonal Antikor (Hedef Ajan) Kullanan Kanser Hastalarının Semptom Sıklıkları Ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi

Okçin F.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.4, no.3, pp.1037-1055, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2015

2015

Yaşlı Bireylerde Kanser Bakımı

OKÇİN F.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.1, no.2, pp.22-30, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2013

2013

Öğrencilerin Öz etkililik-Yeterlilik Algıları ve Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi

OKÇİN F. , Gerçeklioğlu G.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.40-51, 2013 (National Refreed University Journal)

2009

2009

Çocuklarda Fiziksel Tespit Uygulamaları

OKÇİN F. , GENÇ R. , EROĞLU B., ŞENOL S., SAN TÜRGAY A., İSLAMOĞLU A.

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ, vol.1, no.25, pp.81-86, 2009 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

KANSERLİ HASTAYA EVDE BAKIM VEREN YAKINLARININ SEMPTOM KONTROLÜNE İLİŞKİN YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ

OKÇİN F. , KARADAKOVAN A.

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ, vol.1, no.25, pp.71-79, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2005

2005

AKUT GLOMERÜLONEFRİT VE HEMŞİRELİK BAKIMI

OKÇİN F.

FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK DERGİSİ, vol.13, no.54, pp.105-116, 2005 (National Refreed University Journal)

2004

2004

Knowlegde of The Effect of Sun Exposure of Turkish High School Students and Their Sun Bathing Habits

Dallı D., Öğce F., OKÇİN F.

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, no.5, pp.366-369, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

2004

2004

KRONIK HEMATOLOJI HASTALARINA “EVDE SAGLIK BAKIMI” HIZMETLERININ SUNULABILIRLIGI

OKÇİN F. , ŞENOL S.

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ, vol.20, no.1, pp.149-156, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

BİLİNÇSİZ HASTAYA BAKIM VEREN İNTÖRN HEMŞİRELERİN YAŞAM VE ÖLÜM ALGILARININ İNCELENMESİ

OKÇİN F.

NTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS ON NATURAL & MEDICAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 15 February 2020, pp.5

2011

2011

STUDY OF NURSİNG CARE SATİSFACTİON OF PATİENTS RECEİVİNG CHEMOTHERAPY

OKÇİN F. , ÖĞCE U. F. , ZENGİN Y., PİŞKİN S.

2011 INTERNATİONAL MASCC/ISOO SYMPOSİUM, Greece, 23 - 25 June 2011, pp.265

2010

2010

AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI- AKCİĞER KANSERİNDE GASTROİNTESTİNAL TOKSİSİTELER

OKÇİN F.

5. ULUSAL TORASİK ONKOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 17 - 20 June 2010, pp.35-36 Sustainable Development

2010

2010

Risk of Colorectal Cancer and Early Detection Practice in a Sample of People in Izmir, Turkey

ÖĞCE U. F. , SARI D. , OKÇİN F. , MERMER G. , ÇEBER TURFAN E. , ÖZENTÜRK M. G.

The 5th Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Conference, İstanbul, Turkey, 3 - 07 April 2010 Sustainable Development

2010

2010

Risk of Breast Cancer and Early Detection Practice in a Sample of Women in Izmir

ÇEBER TURFAN E. , MERMER G. , OKÇİN F. , SARI D. , DEMİRELÖZ AKYÜZ M. , EKŞİOĞLU A. , et al.

The 5th Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Conference, İstanbul, Turkey, 3 - 07 April 2010 Sustainable Development

2009

2009

EVDE FAKTÖR UYGULAMA

OKÇİN F. , GENÇ R. , ŞENOL S.

6. ULUSAL HEMOFİLİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 10 May 2009

2008

2008

SPİNAL CORD COMPRESSİON

OKÇİN F.

7th Balkan Unıon Oncology Congress, 15-19 October 2008, Kuşadası , İZMİR., Aydın, Turkey, 15 - 19 October 2008

2008

2008

Comprehensive Care In Hemophilia In Cooperation With Ege University Hemophilia Center And Ege Hemophilia Society

ŞENOL S. , GENÇ R. , Okçin F. , Karadağ C., Becit c.

XXVIII International Congress Of The World Federation Of Hemophilia, İzmir, Turkey, 01 June 2008, pp.130

2007

2007

HEMOFİLİ HASTASI ÇOCUKLARDA KANAMA KONTROLÜ

ŞENOL S., GENÇ R. , OKÇİN F.

1. ULUSAL PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 21 - 23 June 2007

2007

2007

Hemofili Hastası Çocuklarda Kanama Kontrolü

Şenol S. , GENÇ R. , Okçin F.

1.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 10 May 2007, pp.37-38

2007

2007

Küreselleşme ve Halk Sağlığı

BİLGE A. , ÇEBER TURFAN E. , MERMER G. , OKÇİN F.

I. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Ebelik Sempozyumu, İzmir, Turkey, 03 May 2007, pp.35 Sustainable Development

2007

2007

PNÖMONİ

OKÇİN F.

VI. EGE DAHİLİ TIP GÜNLERİ, İzmir, Turkey, 25 - 28 April 2007, pp.156-161

2006

2006

Çocuklarda Uygulanan Fiziksel Tespite İlişkin Hekim ve Hemşire Görüşlerinin İncelenmesi

GENÇ R. , Eroğlu B., Şenol S. , TURGAY A. S. , İslamoğlu A., OKÇİN F.

XXII Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, VIII Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Bursa, Turkey, 13 November 2006, pp.295

2006

2006

HEMOFİLİDE AĞRI VE HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ

OKÇİN F. , ŞENOL S.

5. ULUSAL HEMOFİLİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 26 - 30 June 2006

2006

2006

KRONİK HASTALIKLARDA BAKIM MODELİ

OKÇİN F.

V. EGE DAHİLİ TIP GÜNLERİ, İzmir, Turkey, 19 - 22 April 2006, pp.111-112

2004

2004

ALZHEİMER’DA HASTA YAKINLARININ EĞİTİMİ

OKÇİN F.

I.ULUSAL SAĞLIĞI GELİŞTİRME VE SAĞLIK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (ULUSLARARSI KATILIMLI), Ankara, Turkey, 24 - 26 November 2004

2004

2004

KANSER TEDAVİSİNİN HEMATOPOEZİS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI

OKÇİN F.

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ XXXI. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 23 - 28 September 2004 Sustainable Development

2005

2005

KANSERLİ HASTALARDA YORGUNLUK VE ANEMİ DURUMUNUN İNCELENMESİ

FADILOGLU C., USTA YEŞİLBALKAN Ö. , OKÇİN F.

XVI.ULUSAL KANSER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 20 April 2005 - 24 April 2004, pp.207 Sustainable Development

2004

2004

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

OKÇİN F.

III. EGE DAHİLİ TIP GÜNLERİ, İzmir, Turkey, 14 - 17 April 2004

2003

2003

Akut Glomerulonefrit

OKÇİN F.

5. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ HEMŞİRELİK PROGRAMI OLGU SUNUMLARI, Turkey, 26 - 30 September 2003

Books & Book Chapters

2019

2019

KANSER SÜRECİNDE HASTAYA YAKLAŞIM

OKÇİN F.

in: ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ, GÜLBEYAZ CAN, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, pp.1113-1120, 2019

2019

2019

Kanser Hastasına Bakıkm Veren Aile Üyelerinin Yaşam KalitesiÖlçeği

Okçin F. , Karadakovan A.

in: Hemşirelik Araştırmalarında Kullanılan Ölçekler, Ayda Çelebioğlu, Aynur Aytekin Özdemir, Sibel Küçükoğlu, Emriye Hilal Yayan, Editor, Nobel Yayınevi, Antalya, pp.137-144, 2019

2019

2019

BULANTI VE KUSMADA HEMŞİRELİK BAKIMI

OKÇİN F.

in: PALYATİF BAKIM VE TIP, ADEM AKÇAKAYA , MERYEM BAŞIBÜYÜK, İBRAHİM AYDOĞDU, MEHMET ATİLLA UYSAL, Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, pp.130-137, 2019

2014

2014

KANSER SÜRECİNDE HASTA VE AİLEYE YAKLAŞIM

OKÇİN F.

in: ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ, GÜLBEYAZ CAN, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, 2014

2010

2010

Akciğer Kanserinde Gastro-İntestinal Toksisiteler

Okçin F.

in: Akciğer Kanserinde Tedavi ve Bakım, Adnan Aydıner,Gülbeyaz Can, Editor, İpomet Matbaacılık San. ve Tic. ltd.Şti., İstanbul, pp.109-128, 2010 Sustainable Development

2010

2010

Akciğer Kanserinde Gastrointestinal Toksisiteler

OKÇİN F.

in: Akciğer Kanserinde tedavi ve Bakım, Aydıner A.,Can G., Editor, Nobel, İstanbul, pp.129-136, 2010 Sustainable Development

2010

2010

Gastro-İntestinal sorunlar -özefajit

Okçin F. , Karadakovan A. , Can G.

in: Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım, Can G., Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.65-70, 2010

2010

2010

Gastro-İntestinal sorunlar -Oral Mukozitler

Karadakovan A. , Can G., Okçin F.

in: Onkoloji Hemşireliğinde kanıta Dayalı Bakım, Can G., Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.57-64, 2010

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2015 - Continues

2015 - Continues

Onkoloji hemşireliği derneği

Member

2015 - Continues

2015 - Continues

Türk Hemşireler Derneği

Member

Scientific Refereeing

November 2018

November 2018

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (UHD)

Other Indexed Journal

January 2018

January 2018

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2018

January 2018

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2016

March 2016

Journal of Psychosocial Oncology

SCI JournalEdit Congress and Symposium Activities

2018

2018

Dünya Böbrek Günü 2018

Panelists

İzmir-Turkey

2017

2017

2. TTIA- Therapeutic Touch International Association-USA Krieger-Kunz Terapötik Dokunuş (KKTT) Temel Seviye Eğitimi

Attendee

İzmir-Turkey

2017

2017

Dünya Böbrek Günü EtkinliğiSustainable Development

Panelists

İzmir-Turkey

2016

2016

5. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi

Attendee

-Turkey

2016

2016

1. Uluslararası ve 3. Ulusal Tamamlayıcı terapiler ve Destekleyici Bakım uygulamaları Kongresi “Akupresur Kursu”

Attendee

Antalya-Turkey

2016

2016

1. Hemşire Eğitimcilerin Senaryo Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu – EÜHF

Attendee

İzmir-Turkey

2015

2015

Diyabet Hemşireliği Temel Eğitim Programı KursuSustainable Development

Panelists

İzmir-Turkey

2015

2015

Diyabet Hemşireliği Temel Eğitim Programı KursuSustainable Development

Panelists

İzmir-Turkey

2015

2015

XIX. EOG. Ege Onkoloji Günleri . Kanserde Beslenme SempozyumuSustainable Development

Invited Speaker

İzmir-Turkey

2013

2013

Ege Diyabet GünleriSustainable Development

Invited Speaker

İzmir-Turkey

2011

2011

"Supportive Care in Cancer" MASCCSustainable Development

Attendee

Athens-Greece

2010

2010

5. Ulusal Torasik Onkoloji kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

2010

2010

I. Ulusal Katılımlı pediatri ve Geriatri El Ele Sempozyumu

Attendee

Manisa-Turkey

2010

2010

İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu

Attendee

İzmir-Turkey

2010

2010

Onkoloji Hemşireliğinde Bakım Standartları Konsensusu

Attendee

İstanbul-Turkey

2010

2010

2. Geriatri Hemşireliği Eğitim Günleri Kursu

Attendee

İzmir-Turkey

2009

2009

6. Ulusal Hemofili Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

2009

2009

VIII.Ege Dahili Tıp Günleri

Invited Speaker

İzmir-Turkey

2009

2009

Metabolik Sendrom-Tirodi-Diyabet Hekim KursuSustainable Development

Attendee

-Turkey

2008

2008

Congress of The Balkan Union of Oncology

Invited Speaker

Aydın-Turkey

2008

2008

7. Congress of Balkan Union of Oncology

Attendee

Aydın-Turkey

2008

2008

VII.Ege Dahili Tıp Günleri

Invited Speaker

İzmir-Turkey

2008

2008

"International Symposium on Food, Nutrition and Cancer" UİCC Asian Cancer ControlSustainable Development

Attendee

-Turkey

2007

2007

V. Ege Hemofili Günleri 10. yıl Özel Toplantısı "Güncel Hemofili Tedavisi"

Attendee

-Turkey

2007

2007

VI.Ege Dahili Tıp Günleri

Invited Speaker

İzmir-Turkey

2007

2007

1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Ebelik Sempozyumu

Attendee

-Turkey

2006

2006

5.Ulusal Hemofili Kongresi

Invited Speaker

İzmir-Turkey

2006

2006

5. Ulusal Hemofili kongresi

Attendee

İzmir-Turkey

2006

2006

IV.Ege Dahili Tıp Günleri

Invited Speaker

İzmir-Turkey

2005

2005

Afetlerde Hemşirelik Hizmetleri

Attendee

-Turkey

2004

2004

1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı)Sustainable Development

Attendee

Ankara-Turkey

2004

2004

"Kanserden Korunmada Yeni Yaklaşımlar"Asya Pasifik Kanserden Korunma Org.ve İzmir İl Sağlık Müd.Sustainable Development

Attendee

-Turkey

2004

2004

III.Ege Dahili Tıp Günleri

Invited Speaker

Adana-Turkey

2004

2004

Hemofili Atölye Çalışması "Hemofili Tedavisinde Güncel Standartlar"

Attendee

İzmir-Turkey

2003

2003

The First Regional meeting of The Asian Pacific Organization for Cancer PreventionSustainable Development

Attendee

İzmir-Turkey

2003

2003

XXX.Ulusal Hematoloji Kongresi

Attendee

-Turkey

2003

2003

5. Ulusal İç Hastalıkları

Attendee

Antalya-Turkey

1999

1999

XV. ulusal Kardiyoloji Kongresi

Attendee

-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 35

h-index (WOS): 3

Jury Memberships

February-2019

February 2019

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Ege Üniversitesi

August-2018

August 2018

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı - Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

June-2017

June 2017

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı - Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Announcements & Documents

Bulaşıcı hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı
Lecture Note
11/30/2018