Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 Dünya Böbrek Günü 2018

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2017 2. TTIA- Therapeutic Touch International Association-USA Krieger-Kunz Terapötik Dokunuş (KKTT) Temel Seviye Eğitimi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2017 Dünya Böbrek Günü Etkinliği

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2016 5. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 1. Uluslararası ve 3. Ulusal Tamamlayıcı terapiler ve Destekleyici Bakım uygulamaları Kongresi “Akupresur Kursu”

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 1. Hemşire Eğitimcilerin Senaryo Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu – EÜHF

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 Diyabet Hemşireliği Temel Eğitim Programı Kursu

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2015 Diyabet Hemşireliği Temel Eğitim Programı Kursu

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2015 XIX. EOG. Ege Onkoloji Günleri . Kanserde Beslenme Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 Ege Diyabet Günleri

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2011 "Supportive Care in Cancer" MASCC

  Katılımcı

  Athens, Yunanistan

 • 2010 5. Ulusal Torasik Onkoloji kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 I. Ulusal Katılımlı pediatri ve Geriatri El Ele Sempozyumu

  Katılımcı

  Manisa, Türkiye

 • 2010 İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2010 Onkoloji Hemşireliğinde Bakım Standartları Konsensusu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 2. Geriatri Hemşireliği Eğitim Günleri Kursu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2009 6. Ulusal Hemofili Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2009 VIII.Ege Dahili Tıp Günleri

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2009 Metabolik Sendrom-Tirodi-Diyabet Hekim Kursu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2008 Congress of The Balkan Union of Oncology

  Davetli Konuşmacı

  Aydın, Türkiye

 • 2008 7. Congress of Balkan Union of Oncology

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2008 VII.Ege Dahili Tıp Günleri

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2008 "International Symposium on Food, Nutrition and Cancer" UİCC Asian Cancer Control

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 VI.Ege Dahili Tıp Günleri

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2007 1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Ebelik Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 V. Ege Hemofili Günleri 10. yıl Özel Toplantısı "Güncel Hemofili Tedavisi"

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 5. Ulusal Hemofili kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2006 5.Ulusal Hemofili Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2006 IV.Ege Dahili Tıp Günleri

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2005 Afetlerde Hemşirelik Hizmetleri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2004 1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı)

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2004 "Kanserden Korunmada Yeni Yaklaşımlar"Asya Pasifik Kanserden Korunma Org.ve İzmir İl Sağlık Müd.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2004 III.Ege Dahili Tıp Günleri

  Davetli Konuşmacı

  Adana, Türkiye

 • 2004 Hemofili Atölye Çalışması "Hemofili Tedavisinde Güncel Standartlar"

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2003 The First Regional meeting of The Asian Pacific Organization for Cancer Prevention

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2003 XXX.Ulusal Hematoloji Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 5. Ulusal İç Hastalıkları

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 1999 XV. ulusal Kardiyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 31

h-indeksi (WOS): 3