Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2000 - 2007 Doktora

  Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği (Dr), Türkiye

 • 1995 - 2000 Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Türkiye

 • 1988 - 1993 Lisans

  Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik , Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2007 Doktora

  Kanser hastasına bakım veren aile üyelerinin yaşam kalitesi ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması

  Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği (Dr)

 • 2000 Yüksek Lisans

  Koroner stent uygulanan hastalara verilen planlı sağlık eğitiminin hastaların tedaviye uyum durumlarına olan etkisinin incelenmesi

  Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce