Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Quality of Life of Breast Cancer Patient Next-of-kin in Turkey

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.14, ss.2771-2776, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Breast Cancer Risk and Early Diagnosis Applications in Turkish Women Aged 50 and Over

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.14, ss.5877-5882, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hemodiyaliz tedavisi alan kronik böbrek yetmezliği hastalarının yaşamdeneyimlerinin incelenmesi

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.1-12, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Onkoloji Palyatif Bakım Hemşirelerinin Mesleki Yaşam Deneyimlerinin İncelenmesi

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.234-246, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Monoklonal Antikor (Hedef Ajan) Kullanan Kanser Hastalarının Semptom Sıklıkları Ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.4, ss.1037-1055, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yaşlı Bireylerde Kanser Bakımı

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.22-30, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Öz etkililik-Yeterlilik Algıları ve Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.40-51, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ÇOCUKLARDA FİZİKSEL TESPİT UYGULAMALARI

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.25, ss.81-86, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanserli Hastaya Evde Bakım Veren Yakınlarının Semptom Kontrolüne İlişkin Yeterliliklerinin İncelenmesi

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.25, ss.71-79, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

AKUT GLOMERÜLONEFRİT VE HEMŞİRELİK BAKIMI

FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK DERGİSİ, cilt.13, ss.105-116, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Knowlegde of The Effect of Sun Exposure of Turkish High School Students and Their Sun Bathing Habits

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, no.4, ss.366-369, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KRONIK HEMATOLOJI HASTALARINA “EVDE SAGLIK BAKIMI” HIZMETLERININ SUNULABILIRLIGI

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ, cilt.20, ss.149-156, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

KANSER SÜRECİNDE HASTAYA YAKLAŞIM

ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ, GÜLBEYAZ CAN, Editör, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, ss.1113-1120, 2019

BULANTI VE KUSMADA HEMŞİRELİK BAKIMI

PALYATİF BAKIM VE TIP, ADEM AKÇAKAYA , MERYEM BAŞIBÜYÜK, İBRAHİM AYDOĞDU, MEHMET ATİLLA UYSAL, Editör, İSTANBUL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, ss.130-137, 2019

Akciğer Kanserinde Gastro-İntestinal Toksisiteler

Akciğer Kanserinde Tedavi ve Bakım, Adnan Aydıner,Gülbeyaz Can, Editör, İpomet Matbaacılık San. ve Tic. ltd.Şti., İstanbul, ss.109-128, 2010