Araştırma Alanları

  • Yaşam Bilimleri

  • Biyokimya

  • Biyomoleküller

  • Enzimoloji

  • Moleküler Biyokimya

  • Proteomiks

  • Biyoteknoloji

  • Biyomateryal

  • Temel Bilimler