Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gündüz G., Juneja V., Pazır F., "Application of ultraviolet c light on oranges for the inactivation of postharvest wound pathogens", FOOD CONTROL, 2015
Gülsefa S., Erbay Z., Pazır F., Koca N., "Energy and exergy analysis of spray drying of a frui", INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, 2015
Özdikicierler O., Dirim S.N., Pazir F., "The effects of spray drying process parameters on the characteristic process indices and rheological powder properties of microencapsulated plant (Gypsophila) extract powder", POWDER TECHNOLOGY, vol.253, pp.474-480, 2014
Unluturk S., Unluturk M., Pazır F., Kuşçu A., "Discrimination of bio crystallogram images using neural networks", NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, 2013 (Link)
Gündüz G., Pazir F., "Inactivation of Penicillium digitatum and Penicillium italicum under In Vitro and In Vivo Conditions by Using UV-C Light", JOURNAL OF FOOD PROTECTION, vol.76, pp.1761-1766, 2013
Elmacı Y., Altug T., Pazır F., "QUALİTY CHANGES İN UNSULFURED SUN DRİED APRİCAOTS DURİNG STORAGE", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, 2008
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Pazır F., Ova G., Turan F., Yüksel A., "Extraction of Spaghetti Squash (Cucurbita Pepo L.) by Using Supercritical Carbondioxide Method", Journal of Hygienic Engineering and Design, vol.25, pp.62-68, 2018
Pazır F., Yüksel A., "Carob Bean (Ceratonia siliqua L.) and Its Products", ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2018
Erinç K., Şeyma U., Turan F., Pazır F., Ova G., "Examination Of Drying Kinetics For Red Grape Pomace.", Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 6(2), 316 – 323, vol.6, pp.316-323, 2018
Coşkun F., Pazır F., "Valsli Kurutucu Parametrelerinin Elma Püresi Tozunun Çeşitli Fizikokimyasal ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.27, pp.488-495, 2017 (Link)
Uysal Ş., Turan F., Koçak E., Ova G., Pazır F., "Inspection Of Drying Kinetics For Spaghetti Squash (cucurbita Pepo L.),", Polish Journal of Food Engineering, vol.23, pp.31-37, 2017
Pazır F., Turan F., "Meyve Ve Sebzelerde Karşılaşılabilen Bazı Pestisit Kalıntılarının Uzaklaştırılmasında Kullanılan Çeşitli Yöntemler", Journal of Food and Health Science, cilt.3, ss.109-116, 2017
Pazır F., Yüksel A., "Keçiboynuzu meyvesi Ceratonia siliqua L ve Sağlık", Akademik Gıda, vol.14, pp.302-306, 2016
Hosseinzadeh J., Pazır F., "Rokanın Mikrobiyal ve Duyusal Kalitesi Üzerine Isıl İşlem Gerektirmeyen Teknolojilerin Etkisi", Gıda Teknolojisi, cilt.20, ss.74-77, 2016
Özdikicierler O., Pazır F., "Tahin Helvası Üretiminde Çöven Ekstraktı Tozunun Kullanılması", Gıda, 2013
Pazır F., Özdikicierler O., Dirim S.N., "Paşa sultan lokumu üretiminde çöven ekstraktı tozunun kullanımı", Gıda, 2013
Coşkun F., Pazır F., "IMPACT OF NON THERMAL PROCESSING TECHNOLOGIES ON QUALITY OF SOME FRUIT JUICES", Journal of Hygienic Engineering and design, 2013
Kuşçu A., Pazır F., "Gıda Endüstrisinde Ozon Uygulamaları", Gıda, cilt.29, ss.123-129, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Pazır F., Yücel G., "Microencapsulation of Probiotics", Nutricon 2018, ,
Pazır F., Ova G., Uysal Ş., Turan F., "Effect of Vacuum Impregnation on Air-Dried Food Quality", Nutricon 2018, ,
Pazır F., Ova G., Turan F., Alper Y., "Extraction of Spaghetti Squash (Cucurbita pepo L.) by Using Supercritical Carbone Dioxide Extraction Method", NUTRICON 2018, ,
Pazır F., Ova G., Alper Y., Turan F., "Extraction of Olive Leaves (Olea Europaea) by Using SupercriticalCarbon dioxide Extraction Method", V. INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATIC, ENGINEERING NATURAL HEALTHSCIENCES, ,
Pazır F., Yüksel A., "Carob Bean and Its Product", International Sempozium on Biodiversity and Edible Wild Species, ,
Pazır F., Turan F., "MEYVE VE SEBZELERDE ENZİMATİK ESMERLEŞME REAKSİYONLARIN ÖNLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER", 10.Gıda Mühendisliği Kongresi, TÜRKIYE,
Pazır F., Uysal Ş., "Portakal Suyunda Isıl İşleme Yeni Alternatif Ultra Ses Uygulaması", 10.Gıda Mühendisliği Kongresi, TÜRKIYE,
Pazır F., Coşkun F., Akgün E.C., Yücel A., "Meyve Bazlı Sos Üretimi", ICADET, International Conference on Advanced Engineering Technologies, ,
Pazır F., Coşkun F., Tonguç T., Akıncalı T., "Drying Properties of Tray Dried Mushroom", Internatiional Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, ,
Pazır F., Coşkun F., "Valsli Kurutucuda Kurutulan Elma Püresinin Optimizasyonu", ICADET, International Conference on Advanced Engineering Technologies, ,
Pazır F., "Organik Gıdalar ve Beslenmedeki Yeri", TAGEM Antalya, TÜRKIYE,
Pazır F., Yüksel A., "D-Pinitol ve Elde Etme Yöntemleri", 10.Gıda Mühendisliği Kongresi, TÜRKIYE,
Alper Y., Pazır F., "Carob Fruit Ceratonia siliqua L and Human Health", 26.International scientific Expert Conference of Agriculture and Food Endustry, ,
Doğukan K., Pazir F., İştipliler D., Tosun M., Aykut Tonk F., "Tatlı Mısırın Kalite Kriterlerine Göre Optimum Hasat Zamanının Belirlenmesi", 11. Tarla Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2015, ss.26-26
Barut Gök S., Pazır F., "Efficacy of Some Non Thermal Operations on Shelf Life of Packaged Black Olive In the Absence of Brine", 11th International Congress on Engineering and Food, ,
Taşkaya L., Kişla D., Dinçer M.T., Pazir F., "pplication of Electrolyzed Oxidizing Water For the Shelflife Determination of Rainbow Trout Fillets at Cold Storage", 1st International Congress of Seafood Technology(ICST), İZMİR, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2008, pp.307-307
Kişla D., Taşkaya L., Dinçer M.T., Pazir F., "Soğukta Depolanan Levrek (Dicentrarchus labrax) Balıklarının Raf Ömrüne Elektrolize Yükseltgen Su (EYS) Uygulamasının Etkisi", 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, ss.450-450
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi